Realizacja

Przekaż nam szczegóły

Twoja wiedza

Prześlij imię i nazwisko, datę i miejsce dotyczące poszukiwanej osoby lub osób. Im więcej szczegółów podasz tym łatwiej i szybciej je odnajdziemy. Dane jedynie o jednej osobie + jednym miejscu + jednym roczniku często umożliwią odnalezienie całej wielopokoleniowej rodziny.

Bezpłatnie konsultujemy i weryfikujemy

Wspólne działanie (1-3 dni robocze)

Sprawdzamy gdzie znajdują się interesujące cię dokumenty i informacje. Od tego zależy wycena. Udzielamy bezpłatnych konsultacji dotyczących przesłanych przez ciebie dokumentów. Podajemy koszty poszukiwań.

Szukamy

Nasza praca (1 tydzień - 2 miesiące)

Jeździmy i przeszukujemy wszystkie miejsca gdzie mogą znajdować się interesujące cię informacje. Proces poszukiwań uruchamiamy po wpłacie zaliczki wynoszącej 1/3 kwoty za poszukiwania.

Przekazujemy dokumenty

Efekty (1-2 dni robocze)

Odnalezione informacje i dokumenty wysyłamy pocztą, mailem lub przekazujemy na spotkaniu. Wystawiamy rachunki lub faktury.

Nasze działania

Poszukiwania genealogiczne

Dokumenty i archiwalia z terenów województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego po II wojnie światowej uległy rozproszeniu i znajdują w wielu miejscach w Polsce oraz poza jej granicami. Przeszukujemy księgi metrykalne z Kresów odnajdując w nich akty urodzeń, ślubów i zgonów.

(więcej…)

Wycieczki kresowe

Chcesz odwiedzić Ukrainę i Białoruś aby zobaczyć miejsca  z których pochodzi twoja rodzina? Organizujemy całość, tj. transport, pozwolenia oraz formalności. Możesz się wybrać tylko ty a może całą twoja rodzina. Dojeżdżamy i dochodzimy w miejsca niedostępne dla zwykłych aut.

Karta Polaka i pobytu

Dokumenty o polskim pochodzeniu wymagane są w Konsulacie polskim na Ukrainie lub przez Urząd Wojewódzki w Polsce. Odnalezione przez nas dokumenty będą świadczyły o polskim pochodzeniu lub obrządku rzymskokatolickim poszukiwanej osoby. Zachowało się też sporo dokumentów o osobach wywiezionych w ramach „Akcji Wisła” na teren ZSRR.

zobacz więcej spraw

Co jeszcze?

Obywatelstwo polskie

Stary dowód osobisty lub akty metrykalne 2-3 pokoleń wstecz są najczęściej wymagane w celu potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Posiłkowymi dokumentami w tych sprawach są wyciągi ze spisów wyborców lub dokumenty wskazujące na posiadania polskiego obywatelstwa.

Transliteracje i tłumaczenia

Odczytujemy stare dokumenty z języka łacińskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Z plików graficznych lub wydruków. Pisane ręcznie lub maszynopisy.

Dokumenty majątkowe

Są niezbędne m.in. w procesie  o rekompensatę za mienie zabużańskie. Dokumenty dotyczące majątków na kresach zachowały się w archiwach  i urzędach ukraińskich oraz białoruskich. Dotarcie do nich jest niełatwe ale możliwe. Szukamy np. w rejestrach nieruchomości, aktach sądowych i kancelarii prawnych.

Jesteśmy członkiem

Zobacz jeszcze…

Typy dokumentów które odnajdujemy

Zajmiemy się równiż twoją sprawą

Dokumentów
4500
Spraw
850
Wycieczek
140
Lat doświadczenia
6

Co powiedzieli nasi klienci

A to zaskoczenie. Nie spodziewałam się, że odnajdziemy Mariannę. Jednak teza, że byli kolejarzami sprawdziła się. Składam ogromne podziękowanie za odnalezienie brakującego puzzla 🙂

Irena Hotweg z d. Bilska (Alsten, Szwecja)
Uszczęśliwili mnie Państwo. Dzięki waszej pomocy pokazało mi się następne pokolenie przodków z linii cieszanowskiej. Jestem pod wrażeniem skuteczności Państwa działań.
Grzegorz Ciepliński (woj. lubuskie)

Only after returning home I calmed down. Thank you so much! Stay on the grave of my great-grandfather  in Buczacz was very important to me. Thank you for documents, support and common journey!

Ingrid B. Jankowski (Klamath Falls, Oregon)

Jaki jest zakres naszych poszukiwań?

To szeroko pojęte Kresy, tj. województwa:

  • Lwowskie
  • Stanisławowskie
  • Tarnopolskie
  • Wołyńskie
  • Wileńskie
  • Nowogródzkie
  • Poleskie
Archiwa państwowe (w kraju i za granicą)
37%
Urzędy i instytucje (USC/ZAGS, Sądy, itp.)
30%
Archiwa kościelne
19%
Zbiory prywatne
14%

ZOBACZ LISTĘ MIEJSCOWOŚCI Z KRESÓW W KTÓRYCH SZUKAMY

O nas

Naszą pasją są KRESY. Dlatego poszukujemy dokumentów i osób z Kresów we wszystkich możliwych miejscach. Najczęściej są to archiwa i urzędy w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Litwie i Rosji. Czasem znajdują się one w rękach prywatnych i nietypowych miejscach. Lokalizacja potrafi zaskoczyć. Np. metryki z Czerniowiec (Bukowina) znajdują się w Poznaniu (Wielkopolskie), a księgi z Ottynii (stanisławowskie) w Ligocie Książecej (opolskie). Nasze doświadczenie w poszukiwaniu osób z Kresów wynika z wieloletnich wyjazdów i kwerend. Znamy języki wschodnie (rosyjskie, ukraiński, białoruski). Dzięki temu i znajomości realiów Wschodu zawsze docieramy do materiałów. Nasze działania są nie zawsze szybkie ale na pewno skuteczne! Napisz do nas a dowiesz a dowiesz się jaki będzie wyglądał przebieg twojej indywidualnej sprawy.

Skontaktuj się z nami

Adresul. Węgierska 1, 30-535 Kraków
Telefon+48 509 48 53 48
Email/Formularzbiuro@poszukiwaniakresowe.pl