Archiwum abp. Eugeniusza Baziaka w Krakowie

Inwentarz ksiąg metrykalnych. Z podziałem na księgi urodzeń, zgonów ślubów. 
Oznaczenia.
L.nat. – Księgi urodzonych (Liber natorum)
L.cop. – Księgi ślubów (Liber copulatorum)
L.mort. – Księgi zgonów (Liber mortuorum)
St.anim. – Spis parafian, spis dusz (Status animarum)

I

ADAMY  
 1. L. nat. 23.05.1857-1876 20.02 Adamy, Warchoły, Grobowa,
  Maziarnia, Sobaszki, Szlązaki 1 (1)
 2. Ind. nat. 1871-1945 Adamy et pro pagis 1(2)
 3. L. nat. 02.07.1876-1930 16.06 Adamy, Maziarnia, Sobaszki,
  Szlązaki 1(3)
 4. L. cop. 17.02.1878-1921 02.08 Adamy, Warchoły, Szlązaki,
  Sobaszki 1(4)
 5. Ind. cop. 1878-1944 Adamy et pro pagis 2(5)
  1. L. mort. 01.01.1916-1944 11.05 Adamy et pro pagis 2(6)
  2. Ind. mort. 1916-1944 Adamy et pro pagis 2(7)
  3. L. bann. 25.08.1918-1944 28.05 Opp., Warchoły, Grabowa,
   Sobaszki, Szlązaki 2(8)
  4. L. cop. 20.09.1921-1944 30.05 Opp., Warchoły, Sobaszki,
   Szlązaki, Dąbrowa 2(9)
  5. L. nat. 14.08.1929-1939 26.04 Adamy, Sobaszki, Szlązaki,
   Warchoły, Dąbrowa 2(10,11)
   L. extra 1858-1939 Grabowa, Maziarnia, Sobaszki,
   Opólsko, Warchoły, Adamy, Szlazaki, Podsławki, Poczapy
   L. nat. 1916 Sobaszki
  6. L. nat. 16.04.1939-1945 16.07 Sobaszki, Szlązaki, Adamy,
   Warchoły, Dąbrowa, Busk-Niwy
  7. Status anim. T. 1, spisana w 1876
   1824-1927 Adamy, Warchoły, Sobaszki,
   Ślązaki, Dąbowa
  8. Status anim. T. 2, spisana w 1943
   1871-1943 Adamy, Sobaszki, Szlązaki,
   Warchoły, Dąbrowa
   Ind. status anim. 1857-1888 Grabowa, Adamy, Maziarnia,
   Sobaszki, Szlązaki, Warchoły
  9. L. infirmorum 16.07.1920-1944 27.04 Opp., Szlązaki, Sobaszki, Warchoły, Stołpin, Grabowa, Bartniki 2(12,13)
  10. Akta extran. Adamy

II

ANTONIÓWKA   

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 08.05.1905-1944 07.05 Jajkowce 2(1)
 2. Status anim. do 1921 Jajkowce, Żyrawa 2
 3. L. nat. 07.03.1903-1935 15.03 Jajkowce, Żyrawa, Obłaźnica 2(3)
  3a. Prot. przedśl. 1919-1930 Antoniówka

III

BARSZCZOWICE  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1928 29.11 2(1)
  L. cop. 11.02.1928 26.11 2(1)
  L. mort. 03.01.1928 15.12 2(1) IV
  BARYSZ
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 2. L. nat. 19.04.1840-1846 07.06 Barysz
  25.09.1841-1849 26.11 Puźniki
  14.08.1842-1849 21.01 Porchowa
  1a. L. nat. 02.01.1786-1808 26.08 Barysz 3(1a)
  1b. L. cop. 1786-1825 Barysz 3(1b)
  1786-1823 Porchowa
  1788-1822 Zalesie
  1c. L. mort. 23.03.1786-1825 07.01 Barysz 3(1c)
  1d. L. nat. 18.05.1786-1824 23.12 Jezierzany 3(1d)
  1e. L. nat. 13.10.1807-1824 08.01 3(1e)
  13.10.1807-1837 09.09 Barysz
  04.10.1803-1837 20.03 Puźniki
  28.02.1809-1837 09.04 Weleśniów
  06.10.1808-1837 10.04 Zrębowka, Zręby
  15.11.1805-1836 26.11 Zalesie
  29.09.1809-1836 12.12 Zubrzec
  22.09.1804-1836 10.11 Porchowa
  15.12.1804-1936 15.08
  L. cop. 22.09.1825-1836 28.05 Barysz 3(1e)
  09.10.1831-1836 22.01 Puźniki
  02.02.1824-1836 06.10 Weleśniów
  20.01.1835-1836 04.02 Zrębowka
  24.05.1825-1836 10.05 Zubrzec
  03.02.1819-1832 24.01 Porchowa L. mort. 03.03.1817-1837 01.04 Barysz 3(1e)
  08.05.1811-1836 10.09 Puźniki
  13.03.1810-1831 25.01 Weleśniów
  07.05.1831-1834 29.12 Zrębowka
  13.01.1822-1832 04.12 Zalesie
  03.04.1816-1832 03.07 Zubrzec
  14.01.1815-1835 24.07 Porchowa
  25.07.1810-1835 25.07 Jezierzany
  15.08.1831-1931 19.08 Wierzbiatyn
  1f. L. nat. 09.01.1825-1840 27.07 -II- 3(1f)
  09.01.1825-1840 17.04 Barysz
  09.05.1825-1841 29.03 Puźniki
  30.05.1825-1842 26.07 Porchowa
  30.05.1825-1849 06.06 Weleśniów
  17.07.1825-1851 11.03 Zalesie
  11.10.1825-1848 31.08 Zubrzec
  05.05.1829-1848 18.03 Jezierzany
  17.02.1828-1870 19.08 Wierzbiatyn
  1h. L. cop. 23.07.1838-1858 16.11 3(1h)
  23.07.1838-1849 14.05 Barysz
  15.05.1825-1867 12.02 Puźniki
  22.05.1825-1859 15.11 Porchowa
  15.05.1826-1854 12.02 Weleśniów
  29.01.1826-1858 16.11 Zalesie
 3. L. nat. 14.06.1846-1860 14.03 Barysz 3(2)
 4. L. infirm. 26.08.1848-1945 29.01 Barysz, Wierzbiatyn, Zalesie,
  Weleśniów, Puźniki, Porchowa,
  3a. L. mort. 14.02.1848-1885 25.12 Opp. 3(3a)
 5. L. nat. 01.04.1849-1944 10.10 Jezierzany 3(4)
  4(4)
  4a. L. cop. 27.05.1849-1871 14.02 Opp. 4(4a)
  4b. L. nat. 24.03.1860-1874 20.03 Opp. 4(4b)
 6. L. cop. 06.06.1871-1915 17.08 Opp. 4(5)
 7. L. mort. 21.08.1871-1944 01.10 Wierzbiatyn 4(6)
 8. L. mort. 18.09.1871-1944 14.11 Jezierzany 4(7)
 9. L. nat. 13.01.1872-1906 27.10 Wierzbiatyn 4(8)
 10. L. bann. 18.01.1876-1897 21.11 Barysz, Jezierzany, Porchowa, Puźniki, Weleśniów, Wierzbiatyn Zalesie,
  Zubrzec 4(9)
 11. L. cop. 31.01.1882-1942 17.01 Wierzbiatyn 4(10)
 12. L. mort. 13.01.1886-1916 15.09 Barysz 4(11)
 13. L. bann. 09.01.1898-1914 15.11 Barysz 4(12)
  12a. L. cop 05.02.1861-1943 03.04 Jezierzany
 14. L. nat. 23.11.1909-1944 29.02 Wierzbiatyn 4(13)
 15. L. mort. 15.09.1916-1945 17.03 Barysz 3(14)
 16. L. bann. 24.06.1917-1938 11.09 Barysz 5(15)
 17. L. cop. 03.07.1917-1945 24.07 Barysz 5(16)
 18. L. nat. 01.01.1939-1939 31.12,
  01.01.1941-1941 11.12 Barysz 5(17)
  12.03.1939-1939 10.12,
  03.05.1941-1941 01.10 Wierzbiatyn
  12.01.1939-1939 26.11,
  20.07.1941-1941 28.11 Jezierzany
  18 Status anim. T. 1. 1843-1940 Barysz
 19. Status anim. T. 2. 1815-1934 Barysz
 20. L. mort. 18.01.1825-1847 18.11 Barysz
  28.10.1825-1852 01.02 Puźniki
  05.10.1825-1850 11.02 Porchowa
  19.08.1825-1866 06.12 Weleśniów
  31.01.1826-1866 06.11 Zalesie
  11.04.1826-1866 25.11 Zubrzec
  31.03.1837-1870 09.11 Jezierzany
  13.03.1837-1871 08.01 Wierzbiatyn
  10.08.1855-1869 10.11 Zręby

V

BATIATYCZE 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1919-1944 20.03 Batiatycze, Lipniki, Henrykówka,
  Rudolfshof, Zbaniów, Herowiec,
  Żełdec, Dolwicz, Krasiczyn,
  Kupiczwola, Gruszka Mała 6(1)
  20.10.1932-1944 08.01 Batiatycze
  17.03.1933-1943 11.09 Herowiec
  23.09.1932-1944 17.02 Krasiczyn
  07.06.1933-1938 27.01 Kupiczwola
  17.12.1932-1944 12.04
  25.10.1932-1943 30.07 Stanisławówka vel Zbaniów
  12.01.1933-1944 20.03 Żełdec
 2. L. cop. 04.01.1919-1944 30.01 Batiatycze et pro pages 6(2)
 3. L. mort. 19.01.1919-1943 26.03 Opp., Herowiec, Rudolfshof,
  Henrykówka, Krasiczyn, Gruszka, Za-leszów, Lipniki, Dolwicz,
  Kupiczwola, Zbaniów, Żełdec,
  Henrykówka, Żełdec, Tołmacz 6(3)
  21.05.1933-1943 11.11 Herowiec
  21.10.1932-1943 18.02 Lipniki
  20.06.1933-1944 08.04 Krasiczyn
  18.08.1934-1937 26.01 Kupiczwola
  11.01.1933-1943 04.11 Rudolfshof v. Karczewka
  05.08.1933-1942 22.01 Zbaniów – Henrykówka
  08.09.1934-1944 26.03 Żełdec – Teodorskof
 4. L. bann. 28.09.1919-1944 13.02 Batiatycze et pro pagis 6(4)
 5. L. Infirm. 28.09.1919-1954 20.08 Rudolfshof, Lipniki, Herowiec,
  Batiatycze, Zbaniów, Żełdec,
  Kupiczwola, Krasiczyn, Teodorfskof, Gruszka Mała, Henrykówka, Grzęda 6(5)

VI

BATORÓWKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 06.09.1939-1946 08.04 Batorówka, Jaworowa, Kleparów (Lwów), Jaśniska, Sambor 6(1,2,3)
 2. L. cop. 01.10.1939-1946 22.04 Batorówka 6(1,2,3)
 3. L. mort. 19.11.1939-1946 21.04 Batorówka 6(1,2,3)

VII

BAWORÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 23.05.1841-1899 23.09 Zaścianka 6(1)
 2. L. nat. 22.09.1845-1889 03.12 Toustoług 6(2,3)
 3. L. nat. 07.08.1859-1882 22.07 Baworów 6(3)
 4. L. bann. 06.01.1927-1945 29.04 Baworów 6(4)

VIII

BEDNARÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 14.09.1801-1940 22.06 Bednarów et pro pagis 6(1)
 2. L. nat. 17.09.1859-1913 15.05 Sapahów, stan zły 6(2)
  7(2)
  L. cop. 03.11.1861-1919 06.02 Sapahów 7(2)
  L. mort. 10.08.1860-1915 14.08 Sapahów 7(2)
 3. L. mort. 13.05.1904-1943 25.11 Bednarów, Bryń, Wysoczanka,
  Zygmuntówka, Klepki, Brzezina,
  Ciężów, Sapahów 7(3)
 4. L. bann. 1886, 1906-1935 Bednarów 7(4)
 5. L. cop. 08.09.1935-1943 27.07 Bednarów 7(5)
 6. Status anim. 1841-1936 Bednarów + akta luźne 7(6)

IX

BEDNARÓWKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. extran. Wpisy osób urodzonych w latach 1867-1939 Bednarów, Lipica Dolna, Bryń, Majdan, Zygmuntówka,

X

BEŁZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.04.1944-1951 24.08 Bełz 7(1)
 2. L. nat. 01.04.1944-1949 22.12 Bełz 7(2)
 3. L. nat. 01.04.1944-1949 22.03 Budynin, Radzmin, Staje, Żużel 7(3)
 4. L. mort. 10.04.1944-1947 23.08 Bełz 7(4)
 5. L. mort. 25.04.1944-1949 07.11 Żużel 7(5)
 6. L. mort. 10.04.1945-1950 08.09 Bełz 7(6)
 7. L. mort. 01.04.1944-1945 31.12 Bełz 7(7)
 8. L. bann. 06.05.1945-1946 29.12 Bełz 7(8)
 9. L.cop. 20.05.1945-1950 26.11 Bełz 7(9)
 10. L.cop. 17.02.1946-1951 03.02 Żużel 7(10)
 11. L.nat. 25.06.1946-1951 23.01 Żużel 7(11)
 12. L. bann. 12.01.1947-1951 09.09 Bełz 7(12)
 13. L. nat. 22.02.1950-1951 04.08 Bełz 7(13)
 14. Prot. przedśl. 1945-1949 Bełz 7(14),
  8(14)
 15. Prot. przedśl. 1947 Bełz 7(15)
 16. -II- 1947-1948 Bełz 7(16)
 17. -II- 1949 Bełz 8(17)
 18. -II- 1950 Bełz 8(18)
 19. Prot. przedśl. 1951 Bełz 8(19)
 20. Indeks ksiąg metrykalnych Bełz 8(20)
 21. Status anim. Bełz – miasto, luźne karty 8(21)
  Status anim Bełz, Zabłocie, Żużel, luźne karty
  Status anim Bełz – miasto, ul. Tuszkowska
 22. L. cop. 1883 Bełz, fragment

XI

BEREMIANY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Akta ślubne 1932 Dot. nieważności małżeństwa San-decka – Popowicz 9(1) XII
  BIAŁOGÓRA
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 2. L. nat. 02.01.1937 07.12 Białogóra, Zatoka, Kertyna,
  Dobrostany 9(2)
  L. cop. 28.01.1937 23.11 Białogóra 9(2)
  L. mort. 06.01.1937 15.12 Białogóra, Kamieniobród, Kertyna, Zatoka, Wola Dobrostańska 9(2)
 3. L. mort. Brak daty Białogóra

XIII

BIAŁOHORSZCZE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Prot. przedśl. 1934-1944 Białohorszcze 9(1)
 2. L. bann. 18.04.1937-1945 15.03 Białohorszcze 9(2)
 3. L. nat. 22.12.1937-1938 17.04 Białohorszcze 9(3)
  L. cop. 27.02.1938 16.10 Białohorszcze 9(3)
  L. mort. 03.02.1938 30.12 Białohorszcze 9(3)
 4. L. nat. 15.04.1939-1941 21.12 Białohorszcze 9(4)
  L. cop. 10.04.1939-1941 28.12 Białohorszcze 9(5)
  L. mort. 05.01.1939-1941 15.12 Białohorszcze 9(6)
 5. L. nat. 12.07.1944-1945 26.10 Białohorszcze 9(6)
 6. L. nat., cop., mort. 06.03.1944-1945 03.11 Białohorszcze (wpisy znajduja się w protokole czynności urzędu
  parafialnego na s. 130-135) 9(6)
 7. Index nat. Białohorszcze 9(7)
 8. L. infirm. 01.11.1936-1945 17.10 Białohorszcze, ksiega chorych 9(8)
 9. Status anim. 1872-1942 Białohorszcze
  (osobne zielone pudlo + zloty nadruk
  z nazwą, luźne karty) 9(9)
  10(9)

XIV

BIAŁOKRYNICA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1937 Kopia
  Białokrynica, Brągalówka, Popławy, Michałówka, Ogińczszyzna 10(1)
  L. cop. 1937 Białokrynica, Brągalówka, Popławy, Michałówka, Ogińszczyzna 10(1)
  L. mort. 1937 Białokrynica, Brągalówka, Popławy, Michałówka, Ogińszczyzna 10(1)

XV

BIAŁY KAMIEŃ  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 05.01.1787-1898 13.11 Skwarzawa 10(1)
 2. L. nat. 10.06.1784-1912 21.07 Skwarzawa 10(2)
 3. L. mort. 22.06.1784-1920 19.10 Skwarzawa 10(3)
 4. L. nat. 29.08.1850-1930 08.11 Ostrowczyk 10(4)
 5. L. mort. 04.09.1872-1943 02.06 Ostrowczyk 10(5)
 6. L. cop. 12.06.1899-1944 23.01 Skwarzawa 10(6)
 7. L. nat. 17.05.1909-1943 10.05 Stadnia 10(7)
 8. L. nat. 16.07.1912-1944 10.03 Skwarzawa 10(8)
 9. L. mort. 13.08.1914-1942 12.02 Stadnia 10(9)
 10. L. cop. 02.05.1917-1941 15.11 Stadnia 10(10)
 11. L. nat. 26.04.1920-1943 31.08 Różowola 10(11)
 12. L. mort. 12.06.1920-1941 27.07 Różowola 10(12)
 13. L. mort. 18.11.1920-1944 03.04 Skwarzawa 10(13)
 14. L. cop. 23.01.1921-1942 01.01 Różowola 11(14)
 15. L. cop. 04.11.1927-1938 01.09 Ostrowczyk 11(15)
 16. L. nat. 25.01.1931-1943 16.11 Ostrowczyk 11(16)
 17. L. nat. 1933 Biały Kamień, Bełżec, Bużek,
  Czeremosznia, Poczapy, Różowola, Skwarzawa, Stadnia, Żulice 11(17)
  L. cop. 1933 Biały Kamień, Bełżec, Bużek,
  Ostrowczyk, Skwarzawa, Stadnia,
  Żulice 11(17)
  L. mort. 1933 Biały Kamień, Bełżec, Bużek,
  Czeremosznia, Poczapy, Różowola, Skwarzawa, Stadnia, Żulice 11(17)
 18. L. nat. 30.01.1943-1944 24.03 Ekspozytura Skwarzawa,
  Raptularz chrztów 11(18)

XVI

BIENIAWA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 20.01.1908 15.02 Bieniawa, Sienikowce 11(1) XVII

BIŁKA SZLACHECKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 29.01.1785-1845 30.01 Zuchorzyce 11(1)
  L. cop. 12.06.1785-1897 15.06 Zuchorzyce
  L. mort. 20.01.1785-1881 27.11 Zuchorzyce
 2. L. nat. 24.02.1785-1856 23.03 Hermanów 11(2)
  L. cop. 24.02.1785-1900 22.11 Hermanów 11(2)
  L. mort. 15.01.1785-1900 18.12 Hermanów 11(2)
 3. Index nat. 1800-1945 05.04 Biłka Szlachecka 11(3)
 4. Index cop. 1800-1945 Biłka Szlachecka 11(4)
 5. Index mort. 1800-1945 Biłka Szlachecka 11(5)
 6. L. mort. 30.12.1837-1877 27.12 Biłka Szlachecka 11(6)
 7. L. cop. 22.01.1837-1890 13.11 Biłka Szlachecka 11(7)
 8. L. nat. 26.01.1845-1874 19.12 Zuchorzyce 11(8)
  03.02.1847-1891 26.12 Biłka Królewska 11(8)
  26.08.1856-1877 17.12 Hermanów
 9. L. nat. 12.07.1857-1881 16.10 Biłka Szlachecka 11(9),
  12(8),
  12(9)
 10. L. nat. 07.04.1875-1945 01.01 Zuchorzyce 12(10)
  L. cop. 14.06.1898-1944 13.09 Zuchorzyce 12(10)
 11. L. nat.. 24.03.1878-1945 25.03 Hermanów 12(11)
  L. cop. 29.07.1901-1943 17.06 Hermanów 12(11)
  L. mort. 06.02.1901-1945 08.03 Hermanów 12(11)
 12. L. mort. 01.02.1882-1945 21.08 Zuchorzyce 12(12)
 13. L. nat. 01.01.1892-1945 08.05 Biłka Królewska 12(13)
  07.01.1945-1945 09.05 Biłka Szlachecka
  25.03.1945-1945 25.03 Hermanów
  01.01.1945-1945 01.01 Zuchorzyce
 14. L. bann. 21.07.1912-1945 08.04 Biłka Szlachecka 12(14)
 15. L. nat. 21.01.1939-1943 06.12 Biłka Królewska 12(15)
 16. L. visitationis infirmorum 16.09.1939-1945 19.03 Biłka Królewska 12(16)
 17. L.cop. 03.02.1940-1942 21.10 Biłka Królewska 12(17)
 18. L. mort. 03.05.1940-1944 18.12 Biłka Królewska 12(18)
 19. L. nat. 09.05.1940-1942 27.08 Biłka Królewska 12(19)
 20. L. bann. 19.05.1940-1945 06.01 Biłka Królewska 12(20)
 21. Prot. przedśl. 1940-1944 Biłka Królewska 12(21),
  13(21)
 22. L.cop. 22.05.1941-1944 07.11 Biłka Królewska 13(22)
 23. L.cop.
  +prot. przedśl. 10.02.1943-1945 14.04
  1944-1945 Biłka Szlachecka 13(23)
 24. L. nat. 23.01.1943-1945 08.05 Biłka Królewska 13(24)
 25. L. mort. 25.08.1944-1945 02.05 Biłka Szlachecka 13(25)
 26. L. mort. 8.01.1945-1945 02.05 Biłka Szlachecka 13(25)
  31.01.1945-1945 08.03 Hermanów 13(26)
  14.01.1945-1945 22.04 Zuchorzyce 13(26)
 27. L. extran. 10.12.1911-1942 11.09 Biłka Szlachecka 13(27)
 28. Status anim. T. 1
  1800-1945 Biłka Szlachecka 13(28),
  14(28)
 29. Status anim. T. 2
  1800-1945 Biłka Królewska 13(29),
  14(29)
 30. Status anim. Hermanów 13(30),
  14(30)
 31. Status anim. Zuchorzyce 13(31),
  14(31)

XVIII

BITKÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1929, 1938 Bitków 14(1)
  L. cop. 05.06.1938 26.12 Bitków 14(1)
  L. mort. 01.01.1938 26.09 Bitków 14(1)

XIX

BOHORODCZANY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 31.12.1859-1945 04.05 Bohorodczany, Stare Bohorodczany, Horocholina, Pochówka, Lesiówka, Lachowce, Grabowiec, Hryniówka 14(1)
 2. Index nat. 1860-1945 Bohorodczany 14(2)
 3. Index mort. 01.01.1860-1945 20.07 Bohorodczany 14(4)
 4. L. mort. 01.01.1860-1945 20.07 Bohorodczany et pro pagis 14(3)
 5. L. cop. 19.01.1860-1934 26.12 Bohorodczany, Horocholina,
  Pochówka, Grabowiec, Stare
  Bohorodczany, Lachowce 14(5)
 6. Index cop. 1860-1945 Bohorodczany 14(6)
 7. L. cop. 12.02.1905 19.11 Bohorodczany 14(7)
 8. L. cop. 16.02.1935-1945 19.08 Bohorodczany 14(8)
 9. L. bann. 06.01.1939-1945 19.08 Bohorodczany, Horocholina 14(9)

XX

BOKÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 22.04.1818-1899 19.01 Dytiatyn 15(1)
 2. L. nat. 13.06.1818-1895 16.12 Boków 15(2)
 3. L. mort. 20.11.1818-1939 27.09 Boków 15(3)
 4. L. mort. 01.12.1818-1933 14.09 Dytiatyn 15(4)
 5. L. cop. 14.02.1819-1940 30.04 Dytiatyn 15(5)
 6. L. mort. 03.04.1819-1942 18.06 Sławentyn 15(6)
 7. L. cop. 31.10.1819-1943 03.10 Boków 15(7)
 8. L. cop. 11.02.1821-1943 16.11 Sławentyn 15(8)
 9. L. cop. 06.05.1821-1894 20.11 Szumlany 15(9)
 10. L. nat. 15.11.1978-1944 16.01 Szumlany 15(10)
 11. L. mort. 28.01.1891-1944 16.01 Szumlany 15(11)
 12. L. nat. 03.01.1895-1943 18.02 Boków 15(12)
 13. L. cop. 22.11.1896-1943 30.05 Szumlany 15(13)
 14. L. nat. 13.04.1897-1942 10.05 Sławentyn 15(14,
  16(14)
 15. L. nat. 09.04.1899-1944 02.01 Dytiatyn 15(15)
 16. L. bann. 08.05.1904-1944 13.02 Boków 15(16)
 17. L. mort. 05.01.1934-1944 16.01 Dytiatyn 15(17)
 18. Status anim. 1833-1944 Boków 15(18), 16(14)

XXI

BOLECHÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1776-1784 02.06 Bolechów 16(1)
 2. L. bann. 09.05.1784-1831 13.02 Bolechów 16(2)
 3. L. mort. 03.07.1784-1809 24.10 Bolechów 16(3)
 4. L. nat. 24.07.1784-1802 01.12 Bolechów 16(4)
 5. Index nat. 1790-1864 Bolechów 16(5)
 6. L. nat. 01.11.1802-1821 18.09 Bolechów 16(6)
 7. L. mort. 11.11.1809-1830 16.11 Bolechów 16(7)
 8. L. nat. 18.09.1819-1831 08.11 Bolechów 16(8)
 9. L. confirm. 16.08.1817-1829 25.09 Bolechów 16(9)
 10. L. mort. 28.11.1830-1843 27.12 Bolechów 16(10)
  18.11.1830-1843 17.10 Wołoska Wieś
  15.01.1831-1842 03.11 Ruski Bolechów
  07.02.1831-1843 15.11 Salomonowa Górka
  22.06.1831-1839 07.02 Lisowce-Morszyn
  03.06.1831-1843 28.10 Debelówka
  23.01.1831-1843 22.10 Tiapcze, Hoszów, Podbereż
  02.02.1831-1839 05.12 Cisów
  23.02.1831-1840 29.12 Nowy Babilon
  29.04.1831-1841 03.04 Roztoczki, Witwica,
  Dołka, Dołżka
  23.02.1831-1843 19.05 Czołhany, Kniaziołuka, Gierynia, Cer-kowna, Stańkowce, Słoboda, Jakubów, Huziejów
 11. L. cop. 09.10.1831-1855 26.05 Bolechów 16(11)
 12. L. nat. 06.11.1831-1838 29.10 Bolechów 17(12)
 13. L. nat. 31.10.1838-1844 04.04 Bolechów 17(13)
 14. L. nat. 04.04.1844-1850 14.01 Bolechów 17(14)
  14a. L. nat. 26.06.1850-1859 21.04 Bolechów 17(14a)
 15. Index nat. 1850-1913 Bolechów 17(15)
 16. L. mort. 02.01.1852-1870 27.12 Bolechów et pro pagis 17(16)
 17. Index nat. 1864-1871 Bolechów 17(17)
 18. L. nat. 1888-1942 Bolechów 17(18)
 19. L. bann. 22.12.1921-1945 19.08 Bolechów 17(19)
 20. L. nat. 29.12.1937-1938 09.12 Bolechów 18(20)
 21. L. mort. 04.01.1938 30.12 Bolechów 18(21)
 22. L. cop. 09.01.1938 31.12 Bolechów 18(22)
 23. L. nat. 01.01.1939 22.12 Bolechów 18(23)
  23.a Protok.
  przedśl. 1939 Bolechów
  23b. Status anim. 1834 Bolechów
 24. L. bann. 26.01.1834-1844 11.02 Bolechów
 25. -II- 1861-1865 Bolechów
  księga zawierała wpisy od 1844 ale
  początkowe karty zostały wyrwane
 26. -II- 05.10.1902-1921 20.11 Bolechów
 27. Metryki różne Bolechów
 28. Prot. przedśl. 1904,1905,1908,
  1911,1914,1915, Bolechów
  1 teczka
  Prot. przedśl. 1921,1920,1925, Bolechów
  2 teczka
  Prot. przedśl. 1930,1935,1938 Bolechów
  3 teczka

XXII

BORKI WIELKIE (gr.-cat.)

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 10.08.1784-1833 19.11 18(1)
  1a. L. nat. 15.05.1944-1945 15.08

XXII a

BORSZCZÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1796-1855 19.03 Zielińce
  L. nat 10.05.1805-1817 02.12 Borszczów
  L. cop. 02.02.1786-1943 23.11 Zielińce
  L. mort. 1789-1944 05.01 Zielińce
  L. cop. 07.10.1902-1943 23.11 Brak na półce
  L. mort. 1868 (zespół lubaczowski, brak na półce)

XXIII

BÓBRKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1825-1945 Ernsdorf, Kocurów, Lubeszka, Łanki, Łany, Podhorodyszcze, Rehfeld, Romanów, Sarniki, Stoki, Strzałki, Wołowe 18(1)
 2. Index nat. 1824-1944 Bóbrka 18(2)
 3. Index nat. 1825-1881 Pro pagis 18(3)
  1882-1905 Pro pagis (brak na półce) 18(3)
 4. L. cop. 07.05.1826-1858 31.01 Bóbrka 18(3)
  28.01.1828-1864 23.10 Ernsdorf 18(4)
  04.01.1827-1868 17.05 Kocurów
  07.02.1858-1863 10.11 Bóbrka
  11.02.1827-1871 02.07 Łanki
  10.11.1863-1867 06.10 Bóbrka
  12.11.1828-1880 21.01 Łany
  09.11.1875-1875 09.11 Kocurów
  23.11.1845-1879 21.10 Lubeszka
  19.03.1878-1878 24.11 Bóbrka
  27.10.1827-1880 20.04 Podhorodyszcze
  13.10.1867-1870 17.05 Bóbrka
  24.11.1828-1880 16.11 Rehfeld
  25.01.1825-1868 11.10 Romanów
  27.02.1865-1879 19.07 Ernsdorf
  19.02.1832-1875 08.11 Sarniki
  20.10.1872-1880 08.02 Łanki
  08.02.1828-1874 08.11 Stoki
  21.11.1869-1880 20.04 Romanów
  25.05.1829-1880 21.11 Strzałki
  24.05.1870-1875 16.11 Bóbrka
  19.02.1827-1880 16.11 Wołowe
  16.11.1875-1878 26.11 Bóbrka
 5. L. mort. 20.01.1844-1851 29.11 Bóbrka 19(5)
 6. L. mort. 01.01.1857-1894 05.09 Bóbrka 19(6)
  06.11.1858-1900 10.12 Ernsdorf
  22.09.1899-1900 25.12 Bóbrka
  10.01.1857-1893 09.12 Kocurów
  14.05.1896-1900 14.12 Łanki
  03.01.1857-1896 31.03 Łanki
  31.03.1857-1886 09.01 Łany
  07.08.1857-1896 28.08 Lubaszka
  25.08.1859-1900 24.03 Podhorodyszcze
  18.11.1899-1900 09.08 Lubaszka
  01.02.1886-1893 03.01 Łany
  23.01.1857-1900 25.12 Rehfeld
  03.06.1898-1898 19.05 Bóbrka
  17.01.1893-1900 25.11 Łany
  09.11.1857-1900 07.10 Romanów
  31.03.1900-1900 21.12 Strzałki
  07.12.1891-1899 14.10 Strzałki
  10.02.1859-1897 15.03 Sarniki
  04.01.1858-1891 17.08 Strzałki
  09.08.1863-1896 11.09 Stoki
  15.03.1857-1899 19.03 Wołowe
  25.12.1864-1864 11.06 Sepulti ritus alieni
  03.09.1895-1900 20.11 Wołowe
 7. L. nat. 21.01.1857-1875 18.09 Bóbrka 19(7)
  04.08.1857-1881 17.02 Łanki
  18.09.1875-1877 06.04 Bóbrka
  08.05.1857-1879 14.08 Łany
  08.03.1857-1889 31.12 Lubaszka
  18.09.1879-1881 01.09 Łany
  02.08.1863-1879 22.12 Podhorodyszcze
  13.04.1877-1878 04.07 Bóbrka
  17.01.1861-1881 06.12 Romanów
  09.08.1878-1879 11.11 Bóbrka
  16.02.1857-1881 17.11 Rehfeld
  13.11.1879-1881 31.03 Bóbrka
  18.02.1880-1881 18.06 Strzałki
  19.05.1857-1882 12.02 Romanów
  08.05.1856-1875 02.06 Sarniki
  01.06.1858-1880 22.07 Stoki
  13.08.1875-1879 11.12 Sarniki
  07.04.1857-1879 24.12 Strzałki
  19.03.1857-1876 12.03 Wołowe
  25.01.1865-1865 22.02 Baptisati ritus Alinie
  30.03.1876-1881 20.08 Wołowe
 8. Index nat. 1857-1881 T.I Pro pagis 19(8)
  8a. Index nat. 1882-1905 Pro pagis 19(10)
 9. L. cop. 01.02.1879-1938 08.01 Bóbrka 19(9)
  06.02.1910-1938 25.01 Łany
  15.02.1881-1930 24.06 Ersdorf
  23.10.1881-1937(vacat) Kocurów
  06.06.1878-1938 26.02 Łanki
  22.10.1882-1937 26.10 Lubeszka
  08.10.1935-1937 25.12 Strzałki
  14.06.1881-1933 25.02 Łanki
  19.06.1881-1899 02.10 Łany
  08.02.1881-1916 07.09 Podhorodyszcze
  21.11.1899-1910 06.02 Łany
  23.10.1881-1936 25.09 Rehfeld
  1917(nihil)-1938(vacat) Podhorodyszcze
  21.09.1937-1937 21.09 Ernsdorf
  30.05.1882-1928(vacat) Romanów
  06.11.1881-1935(vacat) Sarniki
  05.01.1928-1937 02.10 Romanów
  1902(nihil)-1938 27.02 Stoki
  15.02.1881-1935 10.08 Strzałki
  22.02.1881-1937 26.10 Wołowe
  04.07.1931-1936 25.02 Ernsdorf
 10. L. mort. 19.01.1901-1943 27.12 Bóbrka 19(11)
  05.04.1901-1942 21.06 Ernsdorf
  15.01.1901-1939 02.01 Kocurów
  21.07.1901-1942 07.09 Lubeszka
  04.01.1901-1942 17.11 Łanki
  19.01.1901-1943 09.11 Łany
  06.11.1903-1938 27.12 Podhorodyszcze
  26.10.1901-1936 26.08 Rehfeld
  17.03.1901-1939 07.04 Romanów
  17.11.1901-1942 30.08 Sarniki
  16.07.1901-1940 28.10 Stoki
  29.10.1901-1943 07.12 Strzałki
  05.08.1942-1943 12.03 Stoki
  13.01.1901-1943 28.12 Wołowe
 11. Index nat. 1906-1936 T.II Bóbrka 19(12,13)
  20(12,13)
  1937-1938 T.IV Bóbrka
 12. Index nat. 1906-1937 T.III Bóbrka et pro pagis 20(14)
 13. L. extran. 30.07.1919-1940 03.09 Bóbrka
 14. L. bann. 11.01.1931-1944 16.07
  16.07.1944-1946 17.02 Bóbrka 20(15,16)
 15. Protok. przedśl. 08.02.1936-1946 24.02 Bóbrka 20(16)
 16. L. cop. 08.01.1938-1944 23.07 Bóbrka 20(17)
  30.07.1938-1938 28.10 Ernsdorf
  05.11.1938-1939 31.10 Romanów
  25.01.1938-1944 30.01 Łany
  14.02.1939-1939 15.07 Lubeszka
  05.01.1938-1944 05.02 Łanki
  01.09.1938-1939 26.12 Rehfeld
  1938(nihil) Sarniki
  27.02.1938-1939(nihil) Stoki
  1938(nihil) Kocurów
  29.07.1939-1943 23.02 Strzałki
  30.04.1938-1943 23.11 Wołowe
 17. L. nat. 13.02.1938-1939 27.08 Bóbrka, Lubaszka, Łanki, Łany, Romanów, Sarnki, Rehfeld,
  Wołowce, Stoki, Strzałki,
  Ernsdorf, Podhorodyszcze 20(18)
 18. L.nat.,cop.,
  mort. 27.08.1939-1942 18.09 Bóbrka, brulion 20(19)
 19. L. nat. 01.01.1941-1944 23.02 Bóbrka 20(20)
  18.10.1940-1943 16.08 Ernsdorf
  15.01.1941-1944 05.02 Łanki
  26.03.1941-1944 12.01 Łany
  17.02.1941-1944 24.03 Stoki
  1941-1942 24.08 Romanów
  1941-1942 Podhorodyszcze
  1941-1942 Rehfeld
  13.12.1940-1944 22.01 Strzałki
  1941-1942 Sarniki
  01.01.1941-1944 01.02 Wołowe
 20. L. nat. 03.07.1945-1946 18.01 Brulion
  22.a Status anim. 1860-1945 Bóbrka, Szpilczyna 20(22),
  21(22)
  22.b Status anim. 1870-1941 Wołowe, Stoki-Wielowcze,
  Ernsdorf, Romanów,
  Chlebowce Wielkie
  22.c Status anim. 1858-1938 Strzałki, Łanki, Sarniki, Łany

XXIV

BRODY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 04.07.1689-1692 09.03 Brody, 9 kart 21(1)
 2. L. bann. 13.07.1698-1699 10.10 Brody, 1 karta 21(2)
 3. L. nat. 02.01.1817-1818 20.12 Brody 21(3)
  L. cop. 07.01.1817-1818 22.12 Brody 21(4)
  L. mort. 01.01.1817-1818 29.12 Brody 21(5)
 4. L. nat. 02.01.1844-1844 27.12 Brody 21(4)
  31.01.1844-1844 05.12 Stare Brody
  10.01.1844-1844 27.12 Berlin
  02.02.1844-1844 07.04 Bielawce
  14.10.1844-1844 26.10 Dytkowce
  13.02.1844-1844 12.06 Hołoskowice
  27.07.1844-1844 27.07 Jazłowczyk
  23.04.1844-1844 11.10 Klekotów
  29.02.1844-1844 14.11 Koniuszków
  19.03.1844-1844 11.10 Lahodów
  21.11.1844-1844 21.11 Nowitczyzna
  19.01.1844-1844 02.08 Ponikowica
  21.05.1844-1844 28.12 Smólno
  Vacat Sznyrów
  17.01.1844-1844 21.10 Suchowola
  13.02.1844-1844 10.06 Suchodoły
  26.05.1844-1844 21.12 Wysocko
 5. L. mort. 30.12 1844 20.03 Brody 21(4)
  16.03.1845-1845 08.12 Stare Brody
  22.11.1845 Bielawce
  20.03.1845-1845 31.08 Berlin
  08.01.1845 Dytkowce
  10.08.1845-1845 21.08 Hołoszkowice
  22.01.1845-1845 13.10 Jazłowczyk
  02.04.1845 Klekotów
  Vacat Koniuszków
  18.01.1845-1845 22.08 Łahodów
  Vacat Nowitczyzna
  21.02..1845-1845 16.07 Ponikowica
  07.01.1845-1845 22.12 Smólno
  Vacat Sznyrów
  28.03.1845-1845 26.09 Suchowola
  06.01.1845-1845 19.06 Suchodoły
  Vacat Wysocko
 6. L. nat. 04.01.1910-1910 20.12 Brody 21(6)
  22.12.1909-1910 24.12 Stare Brody
  25.01.1910-1910 31.12 Berlin
  13.09.1910-1910 21.10 Bielawce
  11.03.1910-1910 09.12 Dytkowce, Gaje Dytkowieckie,
  Buczyna
  18.01.1910-1910 10.12 Jazłowczyk
  23.06.1910-1910 28.10 Klekotów
  08.05.1910-1910 31.05 Nowitczyzna
  05.01.1910-1910 31.12 Ponikowica
  15.01.1910-1910 30.12 Smólno cum Gaje Smoleńskie, Sy-donówka
  02.07.1910-1910 17.08 Szczyrów
  11.01.1910-1910 02.10 Suchowola
  L. cop. 05.02.1910-1910 22.12 Brody 21(6)
  11.01.1910-1910 23.11 Stare Brody
  13.10.1910 Gaje Starobrodzkie
  06.06.1910 Berlin
  25.01.1910-1910 20.11 Łahodów
  06.02.1910-1910 25.10 Klekotów
  21.06.1910-1910 13.11 Koniuszków
  13.01.1910-1910 20.06 Bielawce
  02.08.1910 Dytkowce
  06.02.1910-1910 30.05 Ponikowica Mala
  25.01.1910-1910 20.11 Smólno cum Gaje Smoleńskie i Sydonówka
  01.02.1910-1910 22.11 Suchowola
  L. mort. 04.01.1910-1910 28.12 Brody 21(6)
  21.01.1910-1910 02.12 Starebrody
  11.02.1910-1910 24.12 Berlin
  04.03.1910 Bielawce
  05.05.1910 Dytkowce
  17.09.1910 Jazłowczyk
  10.01.1910-1910 12.12 Ponikowica
  15.02.1910-1910 28.04 Koniuszków
  04.12.1910-1910 08.12 Łahodów
  02.01.1910-1910 19.12 Smolno
  12.02.1910-1910 15.10 Suchowola
  23.12.1910 Sznyrów
 7. L.cop.
  L. nat.
  L. mort. 1848
  1848
  1848 Łahodów, gr.-kat.
  Łahodów, rzym-kat.
  Łahodów, rzym-kat.

XXV

BROSZNIÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 02.07.1902-1935 10.09 Broszniów, Krechowice 21(1)
 2. L. nat. 19.07.1935-1940 25.08 Odpisy 21(2)
  L. cop. 03.01.1936-1939 21.08 Odpisy
  L. mort. 19.08.1937-1943 02.09 Orygin.

XXVI

BRÜCKENTHAL

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1786-1916 Brückenthal, Choronów,
  Chlewczany, Domaszów, Ostobuż, Sałasze, Tehlów, Woronów 21(1)
 2. L. mort. 15.03.1801-1943 22.09 Ostobuż 21(2)
 3. L. nat. 22.03.1801-1930 18.08 Woronów 21(3)
 4. L. nat. 18.09.1801-1943 16.06 Tehlów 21(4)
 5. L. cop. 14.02.1802-1944 08.02 Ostobuż 21(5)
 6. L nat. 14.10.1802-1893 19.01 Ostobuż 21(6)
 7. L. mort. 02.09.1803-1938 18.08 Tehlów 21(7)
 8. L. cop. 12.05.1805-1942 29.08 Tehlów 21(8)
 9. L. mort. 21.07.1806-1940 25.01 Woronów 21(9)
 10. L. cop. 04.03.1810-1938 19.02 Woronów 21(10)
 11. L. cop. 01.05.1831-1857 31.05 Choronów 21(11)
  13.02.1858-1921 19.06 Choronów 21(11)
  24.09.1811-1892 04.10 Chlewczany 21(11)
  16.02.1811-1922 21.11 Domaszów
  10.02.1833-1923 16.11 Sołasze
  L. nat. 25.05.1807-1915 14.08 Choronów 21(11)
  02.01.1807-1867 23.07 Chlewczany
  23.01.1805-1880 19.11 Domaszów
  17.06.1807-1901 01.04 Sałasze
  L. mort. 08.10.1807-1916 12.04 Choronów 21(11)
  22.01.1806-1901 10.05 Chlewczany
  01.02.1811-1910 02.11 Domaszów
  10.01.1807-1924 02.02 Sałasze
 12. L nat. 03.08.1867-1934 25.12 Chlewczany 22(12)
 13. L nat. 09.09.1881-1938 22.03 Domaszów 22(13)
 14. L nat. 21.01.1893-1944 01.01 Ostobuż 22(14)
 15. L nat. 22.05.1901-1943 13.05 Sałasze 22(15)
 16. L. cop. 02.06.1901-1942 07.04 Chlewczany 22(16)
 17. L. mort. 19.02.1902-1944 22.03 Chlewczany 22(17)
 18. Index nat. 1909-1940 Brückenthal 22(18)
 19. L. mort. 08.03.1911-1944 21.03 Domaszów 22(19)
 20. L nat. 26.09.1916-1944 10.01 Choronów 22(20)
 21. L. mort. 10.07.1917-1944 05.04 Choronów 22(21)
 22. L. cop. 27.05.1923-1940 25.03 Domaszów 22(22)
  L. nat. 1893-1944 Ostobóż
 23. L. mort. 02.02.1924-1943 20.05 Sałasze 22(23)
 24. L. cop. 10.08.1924-1940 22.02 Sałasze 22(24)
 25. L. cop. 02.11.1924-1944 19.03 Choronów 22(25)
 26. L nat. 01.01.1933-1944 23.01 Chlewczany, Poddouhe 22(26)
 27. L nat. 24.02.1933-1939 01.12 Woronów 22(27)
 28. L nat. 15.04.1938-1944 08.02 Domaszów 22(28) XXVII
  BRZEŻANY
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 29. L. nat. 02.05.1784-1853 25.07 Opp. Brzeżany 22(1)
 30. L. cop. 02.05.1784-1858 13.02 Miasteczko 22(2)
 31. L. nat. 04.05.1784-1885 10.12 Adamówka 22(3)
 32. L. cop. 06.05.1784-1848 06.08 Brzeżany 22(4)
 33. L. mort. 06.05.1784-1885 27.12 Chatki 22(5)
 34. L. mort. 08.05.1784-1849 12.05 Miasteczko 23(6)
 35. L. cop. 09.05.1784-1911 26.07 Łapszyn 23(7)
 36. L. mort. 11.05.1784-1857 17.11 Brzeżany 23(3) 23(5)
 37. L. nat. 20.05.1784-1847 14.04 Miasteczko 24(9)
 38. L. nat. 28.05.1784-1885 04.12 Siółko 24(10)
 39. L. mort. 16.07.1784-1885 17.12 Siółko 24(10)
 40. L. mort. 08.09.1784-1905 21.09 Hinowice 24(12)
 41. L. cop. 10.10.1784-1885 08.02 Chatki 24(13)
 42. L. nat. 22.12.1784-1910 08.09 Hinowice 24(14)
 43. L. cop. 25.06.1786-1885 27.09 Siółko 24(15)
 44. L. cop. 26.05.1789-1908 01.02 Olchowiec 24(16)
  16a. L. bann. 1837-1841 Brzeżany et pro pagis 24(16a)
 45. Index nat.
  cop., mort. 1840-1920 Brzeżany 24(17)
  17a. L. bann. 09.01.1842-1864 24.02 Brzeżany et pro pagis 24(17a)
 46. L. nat. 15.04.1847-1885 19.12 Miasteczko 24(18)
  25(18)
 47. L. cop. 14.11.1848-1885 24.10 Brzeżany 25(19)
 48. L. mort. 17.05.1849-1885 16.12 Miasteczko 25(20)
 49. L. nat. 19.09.1853-1886 01.01 Brzeżany 25(21)
  21a. Protok. przedśl. 20.01.1857-1867 24.01 Brzeżany 25(21a)
 50. L mort. 11.01.1858-1885 12.12 Brzeżany 25(23)
 51. L. cop. 1858-1886 Miasteczko 25(23)
 52. L. bann. 17.01.1864-1894 19.01 Brzeżany et pro pagis 25(24)
 53. L. nat. 15.04.1865-1891 10.04 Dryszczów (pow. Podhajce, gr.-cat.) 26(25)
 54. L. nat. 17.03.1871-1908 04.03 Brzeżany
  L. cop. 30.07.1870-1911 18.04 Brzeżany (garnizon)
  L. mort 07.09.1870-1910 09.03 Brzeżany
 55. L. bann. 14.01.1894-1903 06.01 Brzeżany et pro pagis 26(27)
 56. L. bann. 04.01.1903-1910 09.10 Brzeżany et pro pagis 26(28)
 57. L. bann. 02.10.1910-1927 20.11 Brzeżany et pro pagis 26(29)
 58. L. extran. 28.09.1919-1933 15.03 Brzeżany, Podhajce, Lwów, Zarwani-ca, Izabelówka
  (Zawiera wpisy osób ur. w latach 1860-1925)
  Index nat. 1919-1933 Brzeżany
 59. L. bann. 01.01.1928-1938 06.11 Brzeżany et pro pagis 26(31)
 60. L. extran. 27.01.1933-1946 16.06 Brzeżany et pro pagis
  (Zawiera wpisy osób urodzonych w la-tach 1885-1942) 26(30,32)

XXVIII

BRZUCHOWICE 

Nr Nazwa Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 10.01.1938 29.12 Kopia 26(1)
  L. cop. 04.01.1938 31.12 Kopia 26(1)
  L. mort. 31.12.1937-1938 27.12 Kopia 26(1)

XXIX

BRYŃCE ZAGÓRNE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 11.01.1854-1942 02.10 Huta Suchodolska 26(1)
  27(1)
 2. L. mort. 07.03.1858-1909 13.12 Bryńce Zagórne 26(2)
  27(2)
  14.02.1858-1909 31.07 Bryńce Cerkiewne
  L. nat. 17.01.1857-1888 21.04 Wybranówka
  27.04.1888-1909 27.12 Wybranówka
  09.01.1857-1888 26.06 Bryńce Zagórne
  07.10.1888-1909 12.10 Bryńce Zagórze
  02.11.1857-1887 11.08 Bryńce Cerkiewne
  22.09.1888-1909 20.12 Bryńce Cerkiewne
 3. L. cop. 07.11.1909-1944 12.05 Huta Szczerzecka 26(3),
  27(3)
 4. L. cop. 09.11.1909-1943 14.03 Bryńce Zagórne (Brzezina) 26(4),
  27(4)
 5. L. nat. 06.01.1910-1944 02.01 Bryńce Zagórne (Brzezina) 27(5)
 6. L. nat. 06.01.1910-1944 15.01 Huta Szczerzecka 27(6)
 7. L. nat. 17.01.1910-1945 04.05 Wybranówka 27(7)
 8. L. nat. 18.01.1910-1943 28.08 Bryńce Cerkiewne 27(8)
  21.01.1910-1941 24.05 Czyżyce
  26.12.1909-1942 12.10 Borusów
 9. L. mort. 11.07.1910-1942 24.10 Bryńce Cerkiewne
  06.02.1910-1943 10.10 Czyżyce 27(9)
  09.08.1916-1941 13.03 Borusów
 10. L. cop. 25.09.1909-1942 19.11 Wybranówka 27(10)
 11. Status anim. 1867-1940 Bryńce Zagórne 27(11)
 12. Status anim. 1878-1938 Bryńce Cerkiewne, Czyżyce,
  Borusów 27(11do14)
 13. Status anim. 1862-1939 Huta Szczerzecka 27(11do14)
 14. Status anim. 1875-1933 Wybranówka 27(11do14)
 15. L. cop. 06.02.1912-1941 09.11 Bryńce Cerkiewne 27(15)
  23.02.1911-1942 01.11 Czyżyce
  19.11.1911-1934 10.02 Borusów

XXX

BUCNIÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 01.02.1911-1911 23.11 Bucniów 27(1)
  21.05.1911-1911 25.05 Ostrów
 2. L. nat., cop. 04.01.1938-1938 04.12 Bucniów 27(2)
  06.01.1938-1938 04.12 Berezowica Wielka
  03.01.1938-1938 11.11 Ostrów
  L. cop. 01.02.1938-1938 24.11 Bucniów
  12.06.1938-1938 27.12 Berezowica Wielka
  17.01.1938-1938 17.07 Ostrów
  L. mort 31.01.1938-1938 17.12 Bucniów
  21.04.1938-1938 04.12 Berezowica Wielka
  17.01.1938-1938 21.11 Ostrów
 3. L. nat. 22.07.1784-1904 Ostrów
 4. L. cop. 29.08.1784-1944 15.01 Berezowica
 5. L. nat. 1911 Bucniów, fragment

XXXI

BUCZACZ 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1823-1880 Buczacz et pro pagis,
  Tylko lit. A i B 27(1)
 2. L. nat. 29.04.1878-1891 27.12
  L. nat. 1884-1889 Buczacz
 3. L. cop. 26.11.1888-1929 26.11 Podlesie 27(2),
  28(2)
  L. nat. 17.07.1889-1912 17.02 Podlesie 27(3,
  28(3)
 4. Index nat. 1889-1922 Buczacz et pro pagis, zły stan 28(4)
 5. Index cop. 1889-1926 Buczacz et pro pagis 28(5)
 6. L. nat. 04.01.1892-1915 09.01 Buczacz 28(6)
 7. L. mort. 31.10.1896-1944 17.01 Buczacz 28(7)
 8. L. cop. 02.05.1899-1943 23.01 Buczacz 29(8)
  L. nat. 02.01.1892-1919 06.11 Buczacz
  L. mort. 07.11.1896-1943 17.12 Buczacz
 9. L. nat. 18.01.1915-1944 08.03 Buczacz 29(9)
 10. L. nat., mort. 1922-1945 Brulion 29(11)
 11. Index nat. 1922-1943 Buczacz 29(12)
 12. L. nat. 03.04.1927-1943 09.11 Buczacz 29(13)
 13. L. cop. 11.02.1930-1939 06.07 Dźwinogród, stan zły 29(14)
 14. L. cop. 25.11.1930-1943 06.03 Podlesie 29(15)
  L. nat. 18.01.1913-1943 19.11 Podlesie
  L. mort. 17.01.1928-1943 26.12 Podlesie
 15. L. nat. 27.12.1938-1939 10.12 Buczacz 29(16)
  01.01.1939-1939 11.12 Podzameczek
  01.01.1939-1939 14.12 Nagórzanka
  05.01.1939-1939 20.11 Podlesie
  20.12.1938-1939 01.12 Soroki
  01.06.1939-1939 30.07 Rukomysz
  08.09.1939-1939 08.09 Żyznomierz
  L. mort. 14.01.1939-1939 28.12 Buczacz 29(16)
  04.01.1939-1939 03.12 Podzameczek
  10.01.1939-1939 29.11 Nagórzanka
  06.01.1939-1939 31.10 Podlesie
  11.01.1939-1939 31.10 Soroki
  29.06.1939 Żyznomierz
  17.05.1939 Rukomysz
  L.cop. 01.01.1939-1939 26.12 Buczacz
  31.01.1939-1939 26.11 Podzameczek
 16. L. nat. 29.03.1944-1945 30.11 Buczacz, Dźwinogród, Nagórzanka, Podzameczek, Podlesie, Buczacz-Gaje, Nowostawce, Medwedowce, Trybuchowce, Rukomysz,
  Pyszkowce, Porchowa,
  Barysz-Buczacz 30(17)
  L. mort. 29.03.1944-1945 07.09 Buczacz, Podzameczek, Nowostawce, Nagórzanka, Dźwinogród,
  Pyszkowce, Podlesie, Buczacz-Gaje, Medwedowce, Trybuchowce,
  Barysz-Buczacz, Podzameczek,
  Porchowa, Barysz-Tyrów,
  Buczacz-Porchowa 30(17)
 17. Status anim. T. 1 Podlesie, Medwedowce, Nowostawce, Janówka, Leszczańce, Soroki,
  Trybuchowce, Pyszkowce,
  Żyznomierz 30(18
 18. Status anim. T. 2 Dźwinogród, Podlesie, Leszczańce, Sroki, Rukomysz, Żurawińce,
  Żyznomierz 30(19)
 19. Status anim. T. 3 Podzameczek, Nagórzanka 30(20)
 20. L. nat. 1884-1889 Buczacz

XXXI a

BUDYŁÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 25.08.1784-1878 30.12 Wymysłówka
 2. L. mort. 27.09.1791-1911 20.06 Budyłów
 3. L. mort 23.07.1863-1895 05.06 Budyłów
 4. L. nat. 05.02.1784-1842 13.06 Medowa
  L. nat. 07.01.1891-1899 28.12 Medowa
  06.02.1901-1940 25.07 Medowa
  28.05.1901-1941 29.08 Medowa
  L. bapt. 02.01.1924-1945 23.06 Budyłów
  L. bapt. 03.01.1900-1923 28.12 Budyłów

XXXII

BUDZANÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 17.06.1844-1872 26.05 Łaskowce 31(1)
 2. L. nat. 28.01.1945-1946 28.09 Budzanów, Brulion 31(2) XXXIII
  BURAKÓWKA
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 3. Index nat. 1858-1937 Burakówka 31(1)
  1851-1937 Kaszyłowce
  1850-1937 Słobódka (Biała)
  1852-1936 Popowce
  1850-1937 Bazar Kościuszkowy
  (Kościuszkówka)
 4. L. nat. 06.09.1939-1942 02.06 Burakówka 31(2)
  12.01.1940-1941 09.08 Burakówka 31(3)
  08.05.1939-1942 18.05 Bazar
  21.01.1940 Koszyłowce
  25.01.1940-1940 19.03 Bazar
  22.01.1940-1940 15.10 Słobódka
  L.bapt. 16.08.1939-1942 28.05 Słobódka
  L.nat. 08.01.1942-1942 24.03 Koszyłowce 31(2)
  19.05.1939-1939 01.10 Koszyłowce
  21.01.1942 Koszyłowce
  L. cop. 03.02.1940-1942 23.07 Burakówka
  L. mort. 12.01.1939-1942 02.09 Burakówka 31(3)
  31.03.1939-1942 19.07 Słobódka
  20.04.1939-1939 27.07 Bazar
  12.01.1942-1942 29.05 Bazar
  L. mort. 21.02.1939-1942 15.08 Koszyłowce
  15.01.1939-1942 09.06 Popowce XXXIV
  BURSZTYN
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 5. L. nat. 02.01.1939-1944 04.06 Bursztyn 31(1)
  15.01.1939-1942 11.10 Damianów cum Colonia
  19.03.1939-1941 03.01 Jezierzany
  21.07.1939-1942 19.04 Korostowice
  03.04.1939-1941 04.06 Kuropatniki
  23.01.1939-1943 28.01 Ludwikówka
  1939-1942 Nastaszczyn
  01.01.1939-1943 15.09 Stasiowa Wola
  3.01.1944 Jezierzany
  1943-1944 Junaszków
  1943-1944 Korostowice
  1943-1944 Kunicze
  1943-1944 Kuropatniki
  07.01.1943-1944 08.02 Ludwikówka
  1943-1944 Nostaszczyn
  21.02.1943-1944 03.01 Stasiowa Wola
  L. cop. 18.02.1939-1944 01.07 Bursztyn 31(2)
 6. L. mort. 28.03.1937-1937 17.11 Bursztyn
  04.04.1937-1937 30.10 Damianów z Kolonią
  25.04.1937 1937 12.12 Jezierzany
  09.09.1937-1937 12.11 Kuropatniki
  27.02.1938-1938 26.12 Ludwikówka
  22.01.1939-1942 10.11 Bursztyn
  02.04.1939-1942 21.07 Damianów z Kolonią
  17.11.1940-1940 18.12 Jezierzany
  1939-1942 Junaszków
  1939-1942 Kunicze
  08.08.1939-1940 19.06 Korostowice
  14.02.1939-1942 27.07 Kuropatniki
  07.01.1939-1942 31.08 Ludwikówka
  05.01.1943-1944 25.07 Bursztyn
  30.07.1943-1944 01.03 Damianow z Kolonią
  19.01.1944-1944 10.03 Jezierzany
  1943-1944 Januszów
  1943-1944 Kunicze
  1943-1944 Korostowice
  1943-1944 Kuropatniki
  17.01.1943-1944 16.02 Ludwikówka
  1943-1944 Nastaszczyn
  22.08.1943-1944 31.03 Stasiowa Wola
  16.09.1942-1942 29.12 ?
  26.03.1939 Nastaszczyn
  21.01.1939-1942 22.08 Stasiowa Wola

XXXV

BUSK  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 03.11.1944-1946 31.12 Busk, brulion 31(1)
  L. cop. 11.02.1945-1946 20.02 Busk 31(1)
  L. mort. 25.11.1944-1946 15.05 Busk et pro pagis 31(1)
  l. nat. 1944 Busk XXXVI
  BUSZCZE
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 2. L. mort. 17.02.1813-1944 25.12 Opp. 31(1)
 3. L. mort. 02.11.1821-1944 04.04 Wierzbów 31(2)
  Status anim. 1922 Wolica
 4. L. nat. 03.11.1821-1944 07.01 Poruczyn 31(3)
 5. L. nat. 11.11.1821-1944 03.01 Wolica 31(4)
 6. L. mort. 11.11.1821-1944 21.03 Wolica 31(5)
 7. L. nat. 15.11.1821-1940 01.02 Dworce 31(6)
 8. L. cop. 18.11.1821-1938 10.11 Opp.
 9. L. cop. 18.11.1821-1935 24.09 Dryszczów 31(7 do10)
 10. L. cop. 18.11.1821-1936 07.06 Poruczyn
 11. L. cop. 18.11.1821-1939 05.06 Urmań
 12. L. mort. 20.11.1821-1944 12.03 Dryszczów 31(11)
 13. L. nat. 23.11.1821-1943 10.11 Urmań 31(12)
 14. L. nat. 01.12.1821-1906 06.01 Opp. 32(13)
 15. L. mort. 02.12.1821-1944 29.06 Urmań 32(14)
 16. L. nat. 10.12.1821-1944 08.07 Szumlany 32(15)
 17. L. nat. 18.12.1821-1943 02.08 Wierzbów 32(16)
 18. L. mort. 26.12.1821-1944 02.01 Szumlany 32(17)
 19. L. mort. 28.12.1821-194413.07 Poruczyn 32(18)
 20. Index nat. 1821-1944 Buszcze 32(19)
 21. L. mort. 22.01.1822-1944 02.07 Dworce 32(20)
 22. L. nat. 04.02.1822-1939 22.08 Strychańce 32(21)
 23. L. mort. 01.05.1822-1944 -II- 32(22)
 24. L. nat. 12.05.1822-1941 21.12 Dryszczów 32(23)
 25. L. cop. 03.02.1822-1939 19.02 Wierzbów 32(24)
 26. L. mort. 27.04.1823-1937 08.09 Żuków 32(25)
 27. L. nat. 02.05.1823-1939 04.08 -II- 32(26)
 28. L. cop. 09.06.1823-1940 13.01 Wolica 32
  (27do31)
 29. L. cop. 09.02.1823-1938 10.09 Żuków 32(28)
 30. L. cop. 14.09.1823-1939 21.11 Dworce 32(29)
 31. L. cop. 19.10.1823-1939 19.06 Strychańce 32(30)
 32. L. cop. 1823-1913
  1919-1939 Szumlany 32(31)
 33. L. nat. 21.11.1859-1914 21.11 Augustówka 32(32)
 34. L. mort. 01.03.1886-1916 19.04 Augustówka 32(33)
 35. Index nat. 1890-1941 Dryszczów 33(34)
  1890-1940 Dworce
  1890-1944 Poruczyn
  1890-1939 Strychalice
  1890-1944 Szumlany Małe
  1890-1944 Urmań
  1890-1944 Wierzbów
  1890-1939 Wolica
 36. L. nat. 23.02.1906-1944 05.03 Buszcze 32(35)
 37. Status anim. ok. 1870-1910 Augustówka 33(36) XXXVII
  BYCZKOWCE
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 38. L. nat. 12.01.1928-1928 15.12 Byczkowce 33(1)
  09.01.1928-1928 05.12 Skorodyńce
  L. cop. 21.01.1928-1928 24.11 Byczkowce 33(1)
  19.02.1928-1928 19.11 Skorodyńce
  L. mort. 06.01.1928-1928 10.12 Byczkowce 33(1)
  09.01.1928-1928 19.11 Skorodyńce
 39. L. nat. 12.01.1934-1934 13.12 Byczkowce 33(2)
  11.01.1934-1934 27.10 Skorodyńce
  L. cop. 27.01.1934-1934 11.10 Byczkowce 33(2)
  05.02.1934-1934 17.11 Skorodyńce
  L. mort. 11.01.1934-1934 23.12 Byczkowce 33(2)
  28.01.1934-1934 23.11 Skorodyńce XXXVIII
  CEWKÓW
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 40. L. cop. 03.02.1903-1903 24.11 Cewków 33(1)
  03.02.1903-1903 13.10 Dzików Nowy, Dzików Stary
  23.02.1903-1903 18.08 Moszczanica cum Wilki
  17.02.1903-1903 26.05 Ułazów cum Koziówka
  L. mort. 03.01.1903-1903 21.12 Cewków 33(1)
  01.01.1903-1903 27.12 Dzików Nowy, Dzików Stary
  01.01.1903-1903 31.12 Moszczanica cum Wilki
  02.01.1903-1903 30.12 Ułazów cum Koziejówka XXXIX
  CHLEBOWICE WIELKIE
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 41. Index cop. 12.08.1913-1941 30.08 33(1) XL
  CHOCIMIERZ
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 42. Index nat. 1911-1944 Chocimierz 33(1)
 43. L. bann. 08.01.1928-1945 16.04 Chocimierz 33(2)
 44. L. nat. 08.01.1940-1944 13.04 Chocimierz, brulion 33(3)
  L. mort. 08.02.1940-1944 01.06 Chocimierz, brulion
  Spis dzieci
  szkolnych z datą ur. 19.03.1933-1937 17.11 Chocimierz
  31.01.1933-1937 03.11 Pużniki
  05.03.1933-1937 17.09 Bartniki
  12.08.1933-1936 17.11 Żabokruki
 45. L. nat. 1871 Chocimierz

XLI

CHODACZKÓW WIELKI  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1890-1945 Chodaczków 33(1)
 2. L. bann. 04.01.1920-1940 04.02 Chodaczków 33(2)
 3. L. nat. 01.01.1938-1942 05.12 33(3)
  L. cop. 18.01.1938-1942 24.11 33(3)
  L. mort. 03.01.1938-1942 27.12 33(3)

XLII

CHODORÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 03.01.1784-1886 06.02 Dobrowlany 33(1)
 2. L. mort. 08.01.1784-1848 16.09 Opp. 33(2)
 3. L. mort. 21.05 1784-1894 15.05 Nowosielce 33(3)
 4. L. nat. 23.05.1784-1812 29.08 Opp. 33(4)
 5. L. cop. 30.05.1784-1868 19.07 Opp. 33(5)
 6. L. nat. 22.08.1784-1844 28.10 Dobrowlany 34(6)
 7. L. mort. 01.01.1784-1887 19.11 Żyrawa 34(7)
 8. L. nat. 10.10 1784-1858 10.08 Nowosielce 34(8)
 9. L. nat. 12.01.1785-1865 30.04 Żyrawa 34(9)
 10. L. nat. 31.01.1785-1863 12.03 Ottyniowice 34(10)
 11. L. nat. 29.03.1785-1867 01.12 Zagóreczko 34(11)
 12. L. nat. 03.07.1785-1877 02.06 Mołodyńcze 34(12)
 13. L. mort. 26.09.1787-1886 04.12 Zagóreczko 34(13)
 14. L. cop. 14.10.1787-1876 14.11 Żyrawa 34(14)
  07.01.1790-1792 11.11 Łuczany
 15. L. nat. 12.03.1789-1864 18.06 Suchrów 34(15)
 16. L. mort. 12.04.1794-1892 13.01 Suchrów 34(16)
  16a. L. cop. 10.11.1799-1901 14.05 Mołodyńcze 34(16a)
  16b. L. cop. 21.11.1802-1908 17.11 Suchrów 34(16)
 17. L. nat. 31.08.1812-1845 29.12 Opp. 34(17)
 18. L. nat. 07.01.1846-1869 20.07 Opp. 34(18)
 19. L. mort. 18.09.1848-1891 11.05 Opp. 34(19)
 20. L. bann. 22.09.1878-1897 21.11 Opp. 34(20)
 21. L. extran. 26.03.1864-1939 22.07 gr.-cat., Zagóreczko, Morszyn, Moło-dyńcze, Zaleśce, Żyrawa, Wołczatycze, Trościaniec, Buczacz i inne 34(21)
 22. Index nat. 1898-1941 Opp. 35(22)
 23. Index mort. 1898-1941 Opp. 35(23)
 24. L. bann. 16.01.1898-1925 15.02 Opp. 34(24),
  35(24)
 25. Index cop. 1901-1941 Opp. 35(25)
  Index bann. 1898-1925 Opp. 35
 26. L. infirm. 30.09.1914-1944 06.06 Chodorów 35(26)
 27. L. bann. 12.04.1925-1944 23.05 Opp. 34(27),
  35(27)
 28. L. nat. 03.01.1942-1944 10.12 Chodorów 34(28)
  12.04.1942 Czartoria
  13.08.1942-1942 25.11 Dobrowlany
  26.01.1942-1942 10.08 Horodyszcze Królewskie
  25.02.1942-1942 02.07
  01.01.1942-1942 15.03 Ottyniowice
  02.01.1942-1942 13.11 Wołczatycze
  18.04.1942-1942 25.11 Zagóreczko
  01.06.1942-1942 11.11 Żyrawa
  30.10.1934 Wołczatycze
  13.05.1943-1943 23.12 Chodorów
  01.01.1944-1944 18.01 Chodorów
  L. cop. 19.01.1943-1943 26.12 Chodorów
  25.05.1943-1943 18.09 Bartniki
  27.02.1943 Dobrowlany
  22.08.1943 Wołczatycze
  28.02.1943-1943 09.10 Zagóreczko
  L. mort. 09.01.1943-1943 09.12 Chodorów
  29.05.1943 Bartniki
  30.10.1943 Czartoria
  23.05.1943-1943 12.11 Kremerówka
  13.02.1943 Ottyniowice
  29.01.1943-1943 16.12 Wołczatycze
  17.08.1943-1943 29.11 Zagóreczko
  17.04.1943 Zaleśce
  29.08.1943-1943 25.10 Żyrawa
 29. Status anim. T. 1 Sadki Książęce, Sadki Pańskie,
  Rolesowa – folwark (lub Kolesowa), Chodorów, Borodczyce, Bukowina, Czartoria, Dobrowlany, Dymidów,
  Holeszów, Hołdowice, Horodyszcze Cetnarskie, Horodyszcze Królewskie, Łuczany, Mołodyńcze, Mołotow,
  Nowosielce, Ottyniowice, Podliski,
  Suchrów, Wołczatycze, Zagóreczko, Za-leśce, Żyrawa 35(29)
 30. Status anim. T. 2 Borodczyce, Bartniki, Bukawina,
  Czartoria, Dobrowlany, Dymidów, Hołdowice, Horodyszcze Cetnarskie,
  Horodyszcze Królewskie 35(30)
 31. Prot. przedśl.
 • zmiana obrz. Różne lata Chodorów

XLIIa

CHOŁOJÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1870-1940 Chołojów 174(1)
 2. L. nat. 17.12.1888-1926 26.11 Chołojów
  Status anim. – Pawłów do ‘K’ 174(1)
  L. cop. 04.02.1900-1926 23.11 Chołojów 174(2)
  L. mort. 01.02.1901-1926 27.10 Chołojów 174(2)

XLIII

CHOMIAKÓWKA 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 18.01.1784-1851 02.03 35(1)
  L. cop. 01.02.1784-1887 01.02 35(1)
  L. mort. 04.02.1784-1853 29.12 35(1)

XLIV

CHOROSTKÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 07.11.1784-1919 16.02 Karaszyńce 35(1)
  L. nat. 14.10.1784-1874 21.11 Karaszyńce 35(1)
  L. mort. 06.08.1785-1944 10.07 Karaszyńce 35(1)
 2. L. cop. 20.11.1785-1925 17.11 Peremiłów 35(2)
  L. nat. 24.01.1786-1877 18.08 Peremiłów 35(2)
  L. mort. 26.05.1785-1944 28.02 Peremiłów 35(2)
 3. L. cop. 14.06.1818-1939 11.02 Opp., zły stan 36(3)
 4. L. nat. 10.08.1854-1944 15.11 Howiłów Mały 36(4)
 5. L. nat. 08.01.1865-1904 21.11 Peremiłów 36(5)
  L. extran. 1878-1942 Chorostków, Chłopówka,
  Karaszyńce
 6. Index nat. 1880-1945 Chorostków, Chłopówka, Howiłów Wielki, Howiłów Mały, Peremiłów, Zofiówka, Uwisła 36(6)
 7. L. mort. 20.09.1886-1944 27.05 Howiłów Mały 36(7)
 8. L. nat. 23.02.1887-1925 07.11 Uwisła 36(8)
 9. L. bann. 1920-1926 Chorostków et pro pagis,
  brulion + ptot. przedśl. 36(9)
  L. nat. 10.06.1922-1930 07.09 Chorostków et pro pagis, brulion
 10. L. cop. 22.02.1927-1944 08.02 Howiłów Mały 36(10)
 11. L. nat. 29.08.1944-1945 18.11 Chorostków, Chłopówka, Howiłów Mały, Howiłów Wielki, Karaszyńce, Uwisła, Zofiówka
  (Brulion) 36(11)

XLV

CHROMOHORB 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 07.10.1887-1945 15.02 Chromohorb et pro pagis 36(1)
  1903, 1920 Tłusteńkie
 2. L. mort. 20.01.1900-1945 15.03 Chromohorb 36(2)
 3. L. cop. 13.02.1900-1941 05.11 Chromohorb, Lubieńce, Hurnie,
  Dołhołuka, Wola Dołhołucka, Stynawa Wyżna, Stynawa Niżna, Synowódzko Niżne, Błonie-folwark 36(3)
 4. L. cop. 30.06.1940-1945 13.01 Chromohorb 36(4)

XLVI

CIEMIERZYŃCE  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 24.01.1821-1922 31.07 Ciemierzyńce 37(1)
 2. L. cop. 02.02.1821-1942 02.07 Ciemierzyńce 37(2)
  20.10.1929-1944 27.02 Ciemierzyńce
  03.02.1940-1941 15.11 Ciemierzyńce
 3. L. mort. 30.03.1852-1943 26.09 Pleników 37(3)
 4. L. nat. 29.03.1854-1922 16.03 Ciemierzyńce 37(4)
 5. L. cop. 20.11.1882-1941 15.11 Pleników 37(5)
 6. L. nat. 10.03.1922-1942 26.12 Ciemierzyńce 37(6)
  04.12.1938-1944 05.04 Ciemierzyńcce
 7. L. mort. 13.04.1922-1944 15.04 Ciemierzyńce 37(7)
 8. L. nat. 17.11.1926-1944 13.03 Pleników 37(8)
  L. nat 26.01.1900-1926 13.10 Pleników
  02.01.1939-1942 27.12 Pleników

XLVII

CZARNOKOŃCE 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1924-1924 14.12 Czarnokońce Wielkie,
  Czarnokońce Małe,
  Wola Czarnokoniecka 37(1)
  L. cop. 01.03.1924-1924 23.11 Czarnokońce Wielkie,
  Czarnokońce Małe 37(1)
  26.02.1924-1924 20.11 Wola Czarnokoniecka
  L. mort. 03.01.1924-1924 28.12 Czarnokońce Wielkie 37(1)
  21.02.1924-1924 17.10 Wola Czarnokoniecka XLVIII
  CZERNELICA
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 2. Prot. przedśl. 02.10.1926-1945 14.04 Czernolica 37(1)
  L. cop. 14.01.1940-1941 24.08 Czernolica 37(1)
 3. Status anim. T. 1
  1912-1919 Czernolica, na końcu spis alfabetyczny, brak szczegółowych danych 38(2)
 4. Status anim. T. 2
  1890-1939 Czernelica 38(3)
  Księgi mogą być w Urzedzie Parafialnym w Mirsku

XLIX

CZERNIELÓW MAZOWIECKI  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 21.06.1784-1901 01.05 Smykowce, spis 38(1)
 2. L. nat. 12.02.1931-1931 01.11 Bajkowce 38(2)
  05.01.1931-1931 11.11 Czernielów Mazowiecki
  Vacat Czernielów Ruski
  28.01.1931-1931 24.09 Czołhańszczyzna
  16.04.1931 Rusianówka
  02.04.1931-1931 09.12 Stupki
  L. cop. 14.02.1931-1931 08.09 Bajkowce
  09.02.1931-1931 17.11 Czernielów Mazowiecki
  06.06.1931-1931 18.07 Czernielów Ruski
  27.01.1931-1931 14.07 Czołhańszczyzna
  Vacat Rusianówka
  14.07.1931-1931 09.11 Stupki
  L. mort. 22.02.1931-1931 30.12 Bajkowce
  06.01.1931-1931 30.12 Czernielów Mazowiecki
  25.04.1931-1931 15.09 Czernielów Ruski
  09.02.1931-1931 22.08 Czołhańszczyzna
  26.08.1931-1931 09.12 Rusianówka
  19.04.1931-1931 02.12 Stupki
 3. L. nat. 01.01.1937-1937 05.11 Czernielów Mazowiecki 38(3)
  09.01.1937-1937 26.12 Bajkowce
  21.11.1936-1937 30.04 Czernielow Ruski
  01.01.1937-1937 24.12 Czołhańszczyzna
  Vacat Rusianówka
  02.05.1937-1937 14.09 Stupki
  L. cop. 20.01.1937-1937 21.11 Czernielów Mazowiecki 38(3)
  23.01.1937-1937 10.07 Bajkowce
  22.06.1937 Czernielów Ruski
  01.08.1937 Czołhańszczyzna
  13.11.1937-1937 16.11 Rusianówka
  08.06.1937-1937 17.07 Stupki
  L. mort. 02.01.1937-1937 29.12 Czernielów Mazowiecki 38(3)
  28.01.1937-1937 27.12 Bajkowce
  20.04.1937-1937 16.09 Czernielów Ruski
  08.02.1937-1937 04.12 Czołhańszczyzna
  Vacat Rusianówka
  05.03.1937-1937 11.08 Stupki

L

CZERWONOGRÓD  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 03.02.1738-1759 29.11 Czerwonogród, dutka 38(1)
  L. cop. 02.02.1738-1758 19.11 Czerwonogród 38(1)
  L. mort. 25.03.1738-1759 13.01 Czerwonogród 38(1)
 2. L. nat. 08.01.1759-1784 04.06 Czerwonogród 38(2)
 3. L. cop. 05.10.1703-1796 20.02 Opp., zły stan 38(3)
  30.02.1784-1796 Nerków
  16.02.1704-1787 25.11 Czerwonogród
  23.02.1704-1785 13.01 Nagórzany
  25.05.1705-1788 03.02 Uścieczko
  05.06.1705 Szutromińce
  Vacat Sadki
  05.02.1700-1796 26.01 Koszyłowce
  10.02.1704-1788 01.06 Torskie
  27.02.1706 Iwanie
  06.02.1705-1788 27.01 Żeżawa i Cieczawa
  24.10.1704-1787 11.11 Dźwiniacz
  Vacat Dobrowlany
  Vacat Żerawka
  29.04.1787 Bedrykowce
  30.05.1705-1788 03.02 Gródek
  Vacat Kościelniki
  Vacat Kułakowce i Dominów Słoboda
  Vacat Szczytowce
  23.02.1704-1706 29.10 Kasperowce
  Vacat Horyhlady
  01.08.1704-1787 09.09 Lasieczniki
  15.06.1784-1784 24.10 Błyszczanka
  Vacat Dupliska
  10.04.1704-1787 11.11 Ukryńkowce
 4. L. mort. 11.01.1784-1848 19.10 Nyrków, Słone 38(4)
 5. L. bann. 19.09.1804-1854 26.02 Czerwonogród 38(5)
 6. L. nat. 19.01.1701-1737/38 07 Czerwonogród Brak
  L. cop. 06.09.1701-1739 24.10 Czerwonogród

LI

DARACHÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 05.1785-1860 18.11 Opp. 38(1)
 2. L. nat. 05.05.1785-1844 20.12 Darachów 38(2)
 3. L. nat. 05.05.1785-1847 23.03 Tiutków 38(3)
 4. L. mort. 28.051785-1860 28.12 Tiutków 38(4)
 5. L. mort. 06.06.1785-1848 05.11 Opp. 39(4,5)
 6. L. cop. 20.11.1785-1875 23.11 Tiutków 39(6)
 7. Index nat. 1840-1934 Darachów, Tiutków 39(7)
 8. L. nat. 16.04.1847-1862 20.11 Tiutków 39(8)
 9. L. nat. 04.11.1858-1872 26.04 Opp. 39(9)
 10. L. mort. 07.04.1869-1928 22.12 Darachów 39(10)
  16.12.1919-1943 19.03 Tiutków
 11. L. nat. 17.05.1872-1921 13.06 Opp. 39(11)
  18.04.1925-1938 21.10 Opp. 39(11)
  06.09.1942 18.12 Tiutków 39(11)
 12. L. cop. 01.02.1876-1941 13.02 Tiutków 39(12)
 13. Index cop. 1900-1934 Darachów, Tiutków 39(13)
 14. Index mort. 1900-1934 Darachów, Tiutków 39(14)
 15. L bann. 10.04.1921-1940 09.06 Opp.
  (brak wpisów za lata 1934-1939) 39(15)

LII

DASZAWA 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 26.09.1906-1946 28.09 Daszawa 40(1,2)
 2. L. nat. 26.09.1906-1946 13.10 Daszawa et pro pagis, Kopia 40(1,2)
 3. L. cop. 06.02.1913-1946 27.10 40(3)
 4. L. bann. 29.12.1935-1937 08.08 Daszawa 40(4)
 5. L. extran. 19.01.1899-1944 01.10 Daszawa et pro pagis 40(5)

LIIa

DAWIDÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat., bapt. 25.01.1785-1820 20.11 Gańczary
 2. L. bann. 25.02.1821-1913 12.08 Dawidów
 3. L. mort. 13.01.1821-1904 23.01 Dawidów
 4. L.nat. 14.01.1849-1863 27.11 Dawidów
 5. L. bann. 20.01.1889-1940 28.04 Dawidów et pro pagis
 6. L. nat. 15.06.1866-1940 19.07 Dawidów
  11.05.1939-1940 18.07 Gańczary-Czerepin
  L. bapt. 1939-1940
  L. mort. 07.05.1940-1944 26.04 Dawidów
  06.05.1940 Gończary-Czerepin
 7. L. bann. 07.07.1940-1946 31.03 Dawidów
  Protok. czynności 29.01.1947-1947 30.12 Kunice pow. Legnica
  Wykaz chrztów 19.08.1946-1947 07.09 Kunice pow. Legnica
  Wykaz małżeństw 19.11.1946-1947 25.11 Kunice pow. Legnica
  Wykaz zmarłych 29.09.1946-1948 12.08 Kunice pow. Legnica
 8. Protok. przedśl. 1900, 1910-1918 Dawidów
  8a. Protok. przedśl. 1919-1925 Dawidów
 9. Protok. przedśl. 1926-1933 Dawidów
  9a. Protok. przedśl. 1934-1939 Dawidów
 10. Protok. przedśl.
  +spr. obrzadkowe 1940-1946 Dawidów
 11. Protok. przedśl. 24.01.1880-1888 18.06 Dawidów (część 5)
 12. Wykaz zmarłych i
  poległych żołnierzy – cmentarz w Dawidowie 1915, 1918 Dawidów

LIII

DELATYN 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1845-1922 Delatyn 40(1)
 2. L. nat. 04.08.1867-1898 20.08 Pro pagis 40(2)
 3. L. nat. 15.08.1867-1900 27.08 Delatyn 40(3)
 4. L. bann. 18.08.1867-1899 20.09 Delatyn et pro pagis 40(4)
 5. L. nat. 25.081867-1921 10.12 Łanczyn 4015)
 6. L. cop. 03.09.1867-1910 06.02 Delatyn et pro pagis 41(6)
 7. L. mort. 01.10.1867-1929 12.08 Delatyn 41(7)
 8. L. mort. 03.10.1867-1945 10.03 Łanczyn 41(8)
 9. L. cop. 13.10.1867-1924 28.09 Łanczyn 41(9)
 10. L. mort. 02.11.1867-1935 16.11 Delatyn 41(10)
 11. Index nat. 1867-1928 Delatyn et pro pagis 41(11)
 12. L. nat. 22.08.1898-1928 02.10 Opp. et pro pagis 41(12)
 13. L. bann. 30.07.1899-1929 14.07 Delatyn et pro pagis 42(13)
 14. L. nat. 14.09.1900-1926 11.07 Delatyn 42(14)
 15. Index nat. 1900-1945 Delatyn, spis alfabetyczny 42(15,16)
 16. Index nat. 1900-1945 Pro pagis, spis alfabetyczny 42(15,16)
 17. Index nat. 1900-1945 Łanczyn, spis alfabetyczny 42(15,16)
 18. Index cop. 1900-1945 Delatyn 42(18)
  L. cop. 19.05.1940-1941 25.06 Delatyn et pro pagis
 19. L. cop. 30.11.1916-1945 20.01 Delatyn, Jaremcze, Łojowa,
  Mikuliczyn, Ostawy Białe, Tatarów, Worochta, Zarzecze 42(19)
  1910-1915 Delatyn, Ostawy Białe, Worochta, Ja-remcze, Mikuliczyn
 20. L. nat. 26.02.1922-1944 11.05 Łanczyn 42(20)
 21. L. nat. 12.07.1926-1945 04.04 Delatyn 42(21)
 22. L. nat. 17.10.1928-1945 26.01 Pro pagis 42(22)
 23. L. bann. 30.06.1929-1944 24.03 Delatyn 43(23)
 24. L. mort. 19.08.1929-1945 04.02 Opp. et pro pagis 43(24)
 25. L. nat. 08.11.1936-1944 11.05 Delatyn 43(25)
  29.11.1937-1944 02.04 Delatyn pagis
  08.03.1937-1941 26.10 Łanczyn
  L. cop. 06.01.1937-1944 05.02 Delatyn
  L. mort. 16.01.1937-1944 20.05 Delatyn -II-
  01.02.1937-1944 28.11 Łanczyn -II-
  15.01.1937-1944 10.10 Delatyn pro pagis -II-
  30.01.1937-1946 11.04 Pro pagis incorporatis -II-
 26. L. extran. 31.10.1881-1922 01.06 Delatyn 43(26)
 27. Prot. przedśl. 1923-1927 Delatyn 43(27)
 28. Prot. przedśl. 1928-1930 Delatyn 43(27)
 29. Prot. przedśl. 1932 Delatyn 43(29)
 30. Prot. przedśl. 1935-1940 Delatyn 44(30)
 31. Status anim. Ok. 1900-1940 Worochta 44(31)

LIIIa

DELAWA 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1933 Delawa, Suchodół
  L. cop. 1933 Delawa, Budzyn, Suchodół
  L. mort. 1933 Delawa, Budzyn, Suchodół

LIIIb

DERŻÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 04.01.1923 30.12 44(1)
  L. cop. 05.02.1923 24.11 44(1)

LIV

DOLINA 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1700-1785 Dolina 44(1)
  Index cop. 1701-1781 Dolina 44(1)
  Index mort. 1700-1784 Dolina 44(1)
 2. Index nat. 1785-1899 Dolina 44(2)
 3. Index cop. 1785-1920 Dolina 44(3)
 4. Index mort. 1785-1915 Dolina 44(4)
 5. L. bann. 19.01.1794-1812 15.10 Adnotacje o zawartym małżeństwie 44(5)
 6. Index nat. 04.08.1841-1920 Dolina 44(6)
 7. L. mort. 18.01.1847-1903 30.12 Dolina, Rachiń, Sołuków, Nadziejów, Raków, Hoffnungsau, Nowosielica,
  Turza gniła, Trościaniec, Łopianka,
  Słoboda, Jaworów, Grabów, Spas,
  Pohorylec, Podsuchy, Suchodół,
  Lipowica 45(7)
 8. Index nat. 13.11.1881-1943 24.12 Księga skróconego wyciągu z ksiąg l. nat. (sporządzono przed zabraniem ksiąg do za-ksu) doprowadzono do litery L 45(8)
 9. L. conversorum 16.11.1886-1945 01.07 Dolina 45(9)
 10. L. bann. 13.01.1898-1931 22.11
  fragment 1895-1897 Dolina 44(10)
 11. Index cop. 1901-1941 Dolina 45(11)
 12. Index nat. 1910-1944 Dolina 45(12)
 13. Index mort. 1910-1944 Dolina 45(13
 14. L. bann. 04.01.1931-1945 29.08 Dolina 44(14)
 15. L. cop. 01.01.1938-1939 27.02 Dolina 45(15)
  L. bapt. 26.05.1938-1938 29.04 Dolina
  L. mort. 18.01.1938 26.06 Nadziejów, Rachin, Słoboda
  Dolińska, Sołuków

LV

DOŁŻANKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 09.05.1784-1879 02.11 Dołżanka 45(1)
 2. L. mort. 25.06.1784-1928 17.11 Dołżanka 45(2)
 3. Index nat. 1784-1944 Dołżanka, Spis alfabetyczny 45(3)
 4. L. cop. 16.11.1874-1943 16.05 Dołżanka 45(4)
 5. Index cop. 1875-1938 Dołżanka, Anielówka, Domamo-rycz, Sienkiewiczówka
  T. II – spis alfabetyczny 45(5)
 6. L. nat. 07.11.1879-1938 20.11 Dołżanka 45(6)
 7. Status anim. 20.11.1907-1944 27.01 + Luźne kartoteki dotyczące spraw finansowych parafii 46(6,8)
 8. L. mort. 20.11.1928-1944 29.01 Dołżanka, + Luźne kartki, kilka kart, listów zgonów 45(8)
 9. Status anim. T. 1 Dołżanka 46(7,9)
 10. Status anim. T. 2 Sienkiewiczówka 46(10)

LVI

DULIBY 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 10.11.1784-1828 17.09 Duliby 46(1)
  L. cop. 01.05.1784-1850 06.10 Duliby 46(1)
  L. mort. 18.05.1784-1830 29.10 Opp. et pro pagis 46(1)
 2. L. nat. 26.10.1828-1846 09.11 Opp. 46(2)
 3. L. mort. 13.01.1831-1855 08.12 Opp. 46(3)
 4. L. nat. 12.11.1846-1880 03.09 Opp. et pro pagis 46(4)
 5. L. cop. 20.10.1850-1887 22.02 Duliby 46(5)
 6. L. mort. 20.01.1856-1944 03.09 Duliby 46(6)
 7. L. nat. 03.09.1880-1930 25.01 na ostatniej stronie kilka wpisów
  ochrzczonych z 1930 oraz kilka małżeństw zawartych w latach 1953-1960 47(7)
 8. L. cop. 24.05.1887-1945 21.11 Duliby 47(8)
 9. L. nat. 01.01.1931-1945 18.10 1944: pojedyncze wpisy urodzonych
  w Dulibach, Beremianach, Chmielowej,
  Żnibrodach, Nowosiółce Jazłowieckiej
  i Jazłowcu.
  Na końcu: spis byłych parafian Duliby,
  którzy zawarli związek małżeński w Lubsku z lat 1946-1949. 47(9)

LVII

DZIKÓW STARY  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 03.01.1817 21.10 Dzików Stary, Cewków, Moszczanica, Ułazów 47(1)
  L. cop. 06.07.1817 23.10 Dzików Stary, Cewków, Moszczanica, Ułazów 47(1)
  L. mort. 02.01.1817 12.10 Dzików Stary, Cewków, Moszczanica, Ułazów
 2. L. nat. 24.01.1878 1.10 Cewków, Dzików, Huta, Ułazów, Witki
  (Bardzo zniszczone) 47(2)
  l. cop. 11.02.1878 10.11 Cewków, Dzików, Moszczanica, Ułazów, Witki
  l. mort. 20.01.1878 21.10 Cewków, Moszczanica, Ułazów

LVIII

DŹWINIACZKA 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1784-1944 Dźwiniaczka et pro pagis,
  Spis alfabetyczny 47(1)
 2. L. nat. 09.06.1886-1945 29.01 Opp. et pro pagis, luźne dokumenty 47(2)
  04.10.1885-1944 03.06 Łatkowce 47(2),
  48(2)
  22.06.1896-1944 17.12 Dźwinogród, Babińce 47(2)
  27.06.1860-1924 11.08 Okopy św. Trójcy 47(2)
  02.01.1891-1944 13.11 Michałówka 47(2)
  09.06.1889-1924 03.10 Paniowce 47(2)
 3. L. bann. 23.04.1911-1932 24.04 Luźne dokumenty 48(3)
 4. Status anim. 1924-1944 Dźwiniaczka 48(4)
 5. L. bann. 06.01.1927-1945 30.09 Dźwiniaczka 48(5)
 6. L. extran. 09.11.1933-1939 25.08 Dokumenty 48(6)
 7. L. nat. 21.04.1940-1941 14.08 Wygoda, Dźwiniaczka, Babińce, Łatkowce, Michałówka, Boryszkowce, Kudryńce,
  Dźwinogród
  L. mort. 21.07.1940-1945 15.03 Dźwiniaczka et pro pagis 48(7)
  L. cop. 19.05.1940-1941 22.06 Dźwiniaczka et pro pagis
  L. bann. 05.05.1940-1941 20.04 Dźwiniaczka et pro pagis
 8. Wykaz
  chorych 11.09.1911-1945 07.10 Wykaz chorych, którym udzielone zostały ostatnie sakramenty,
  Dźwiniaczka, Nieuporządkowane strony 48(8)

LIX

FEHLBACH (KOBYLNICA)

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 29.10.1861 1 karta zniszczona, zły stan 48(1)

LX

FELICIENTHAL  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 12.01.1939,1942-1944 21.12 Felicienthal, Kopie 48(1)
  L. cop. 20.01.1939,1942-1944 27.12 Felicienthal
  L. mort. 21.01.1939,1942-1944 16.11 Felicienthal

LXI

FIRLEJÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 06.10.1785-1845 02.05 Podusilna 48(1)
  1a. L. nat. 20.06.1785-1833 27.10 Błotnia 49(1a)
 2. L. mort. 08.08.1786-1929 29.03 Baczów 48(2)
  2a. L. cop. 09.10.1791-1871 05.02 Korzelice 49(2a)
 3. L. nat. 08.08.1834-1928 29.03 Błotnia 48(3)
  L. nat. 03.01.1835-1924 27.11 Janczyn 48(3)
 4. L. nat. 27.02.1836-1937 19.09 Korzelice, Prybeń 48(4)
 5. L. mort. 23.02.1842-1944 26.03 Dusanów 48(5)
  L. mort. 15.01.1903-1944 13.01 Janczyn 48(5)
 6. L. cop. 29.05.1887-1929 14.07 Firlejów 48(6)
 7. Index nat. 1894 Spis alfabetyczny 48(7)
 8. Index cop. 1895 Spis alfabetyczny 48(8)
 9. L. nat. 09.10.1908-1943 25.12 Baczów 49(9)
  L. mort. 22.03.1912-1941 28.12 Kleszczówna -II-
  L. mort. 27.12.1913-1944 17.01 Błotnia -II-
  L. cop. 15.06.1919-1942 31.05 Błotnia -II-
  L. cop. 08.06.1924-1939 25.05 Janczyn -II-
  L. cop. 14.02.1926-1936 06.06 Kleszczówna -II-
  L. mort. 21.06.1929-1944 09.02 Baczów -II-
  L. cop. 26.11.1929-1943 16.09 Firlejów -II-
  L. mort. 07.04.1931-1939 26.09 Korzelice -II-
  L. cop. 06.09.1936-1940 17.11 Baczów -II-
  L. cop. 06.09.1936-1938 08.09 Korzelice -II-
  L. nat. 20.04.1938-1943 09.01 Korzelice
 10. Status anim. T. 1
  poł. XIX-ok.1940 Baczów, Błotnia, Dobrzanica,
  Janczyn, Kleszczówna, Korzelice, Wojciechowice 49(10)
 11. Status anim. T. 2
  1923-1945 Dusanów, Firlejów
  49(11)

LXII

GLINIANY  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Status anim. T. 1
  ok. 1890-1920 Żeniów, Varia 50(1)
 2. Status anim. T. 2
  XIX-pocz.XX Luźne karty, Bałuczyn 50(2)
 3. Świadectwa chrztu 1846-1936 Varia, Świadectwa chrztu nadesłane
  do parafii Gołogóry 50(3)

LXIII

GOŁOGÓRY  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 20.04.1794-1845 03.03 Mitulin, zły stan 49(1)
 2. L. nat. 1935 Gołogóry et pro pagis 49(2)
  L. mort. 1935 Gołogóry et pro pagis
  L. cop. 1935 Gołogóry et pro pagis
 3. Status anim. T. 1 (A-N) Spis, luźne kartki 49(3),
  50(3)
 4. Status anim. T. 2 (N-Z) Spis, luźne kartki 49(4),
  50(4)
 5. L. nat. 01.01.1890-1930 20.12 Gołogóry
  (+kilka str. na pocz. starsze) 174(5)
 6. L. nat. 28.03.1839-1848 29.04 Wiśniowczyk, zły stan 174(6)
 7. L. nat. 07.06.1848-1940 01.01 Olszanica, Wiśniowczyk 174(7)
 8. L. nat. 21.04.1902-1927 21.06 Nowosiółki 174(8)
 9. L. nat. 03.02.1918-1939 23.04 Łonie 174(9)
 10. L. nat. 29.04.1927-1940 28.03 Wiśniowczyk 174(10)
 11. L. mort. 30.05.1803-1939 15.12 Olszanica 174(11)
 12. L. mort. 13.11.1852-1940 12.02 Zaszków, Majdan 174(12)
 13. L. mort. 28.10.1863-1940 15.04 Nowosiółki 174(13)
 14. L. mort. 26.06.1874-1940 27.04 Ścianka 174(14)
 15. L. mort. 18.05.1911-1940 28.04 Gołogóry 174(15)
  L. cop. 1805-1868 Nowosiółki
  L. cop. 1869-1936 Nowosiółki
  L. cop. 1937 Nowosiółki
  L. cop. 1861-1901 Wiśniowczyk
  L. cop. 1911 Łonie
  L. cop. 1911-1940 Zaszków
  L. conf. (?) 1927 Gołogóry
 16. L. cop. 04.05.1803-1869 25.10 Nowosiółki
 17. L. cop. 07.11.1869-1936 26.09 Nowosiółki
 18. L. cop. 23.01.1937-1939 24.10 Nowosiółki
 19. L.cop. 19.03.1911-1937 27.06 Łonie
 20. L. cop. 04.02.1911-1939 02.07 Żaszków
 21. L.cop. 05.02.1911-1938 12.02 Ścianka
 22. L. conf. 1927 Gołogóry et pro pagis
  spis alfabetyczny
 23. Karty pośmiertne 1943 Mitulin

LXIV

GRÓDEK JAGIELLOŃSKI 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1792-1850 Gródek Jagielloński 50(1)
 2. L. bann. 02.01.1799-1826 26.11 Gródek Jagielloński et pro pagis 51(2)
 3. Index mort. 07.08.1826-1910 11.12 Gródek Jagielloński et pro pagis 50(3), 51(3)
  3a. L. bann. 06.01.1827-1833 06.06 Gródek Jagielloński 51(3a)
 4. L. bann. 01.01.1833-1847 07.11 Gródek Jagielloński 51(4)
 5. L. mort. 20.04.1844-1854 10.04 Gródek Jagielloński 52(5)
 6. L. bann. 01.11.1847-1858 30.05 Gródek Jagielloński et pro pagis 51(6)
 7. Index nat. 13.02.1851-1910 03.08 Gródek Jagielloński et pro pagis 50(7)
 8. Index cop. 07.09.1851-1942 14.09 Gródek Jagielloński et pro pagis 51(8)
 9. Prot. przedśl. 1857-1860 Gródek Jagielloński et pro pagis 51(9),52
  9a. Prot. przedśl. 1861-1866 Gródek Jagielloński et pro pagis 51(9a),52
 10. L. bann. 04.07.1858-1875 25.07 Gródek Jagielloński 51(10),52
 11. Index bann. 1875-1944 Gródek Jagielloński 52(11)
 12. Index nat. 18.05.1893-1946 26.03 Gródek Jagielloński et pro pagis 50(12)
 13. Index mort. 01.02.1894-1946 06.12 Gródek Jagielloński et pro pagis 50(13), 51(13)
 14. L. bann. 27.05.1897-1918 24.02 Gródek Jagielloński et pro pagis
  51(14), 52(14)
 15. L. nat. 15.11.1897-1909 29.11 Gródek Jagielloński et pro pagis
  (Brulion) 52(15), 53(15)
 16. L. nat. 01.09.1906-1909 26.02 Gródek Jagielloński et pro pagis
  (Brulion) 52(16), 53(16)
 17. L. nat. 28.02.1909-1913 24.01 Gródek Jagielloński et pro pagis
  (Brulion) 53(17)
 18. L. nat. 25.01.1913-1916 24.06 Gródek Jagielloński et pro pagis
  (Brulion) 53(18)
 19. L. nat. 21.01.1917-1924 22.04 Gródek Jagielloński et pro pagis
  (Brulion) 53(19)
 20. L. bann. 05.01.1919-1938 22.05 Gródek Jagielloński 53(20)
 21. L. nat. 23.04.1924-1945 05.04 Gródek Jagielloński et pro pagis 53(21), 54(21)
  L. mort. 11.11.1941-1945 04.04 Gródek Jagielloński et pro pagis 53(21), 54(21)
 22. L. infirm. 04.01.1932-1944 31.12 Gródek Jagielloński 57(22), 58(22)
 23. L. bann. 08.05.1938-1946 03.03 Gródek Jagielloński et pro pagis 52(23)
 24. L. nat. 21.06.1938-1942 04.02 Gródek Jagielloński, Czerlany,
  Przedgórze, Podgaj, Zasławie, Lwowskie Prezdmieście, Burghtal, Doliniany,
  Ebenau, Uherce 54(24)
 25. L. nat. 01.05.1938-1945 20.03 Burgthal 54(25)
  05.01.1938-1944 19.02 Ebenau
  06.01.1938-1945 27.03 Stodułki
  01.01.1938-1938 24.12 Gródek Jagielloński
  12.11.1938 Drozdowice
  Vacat Artyszczów
  10.05.1938-1938 18.10 Brundorf
  03.01.1938-1938 08.12 Czerlany
  01.01.1938-1938 20.12 Doliniany cum Popiele
  Vacat Haliczanów
  Vacat Kiernica
  Vacat Małkowice
  30.01.1938-1938 16.10 Uherce Niezabitowskie
  L. cop. 08.01.1938-1938 27.12 Gródek Jagielloński 54(25)
  L. mort. 02.01.1938-1938 29.12 Gródek Jagielloński 54(25)
  Vacat Artyszczów
  15.03.1938-1938 17.11 Brundorf
  25.08.1938 Burgthal
  22.01.1938-1938 12.11 Czerlany
  30.01.1938 Drozdowice
  18.04.1938 Ebenau
  Vacat Haliczanów
  10.02.1938-1938 27.12 Kiernica
  Vacat Małkowice
  23.01.1938-1938 22.08 Stodółki
  13.03.1938-1938 21.12 Uherce Niezabitowskie
 26. L. nat. 14.02.1938-1938 23.12 Gródek Jagielloński 54(26)
  31.05.1939 Artyszczów
  13.12.1938-1939 20.12 Brundorf
  Vacat Burgthal
  01.01.1939-1939 02.12 Czerlany
  09.01.1939-1939 26.12 Doliniany cum Popiele
  18.06.1939 Drozdowice
  14.04.1939 Ebenau
  13.02.1939-1939 18.06 Haliczanów
  23.05.1939 Kiernice
  Vacat Małkowice
  14.01.1939-1939 13.07 Stodółki
  31.12.1938-1939 07.04 Uherce Niezabitowskie
  L. cop. 7.01.1939-1939 26.12 Gródek Jagielloński 54(26)
  L. mort. 01.01.1939-1939 28.12 Gródek Jagielloński 54(26)
  29.04.1939 Artyszczów
  27.07.1939 Brundorf
  16.09.1939-1939 23.10 Burgthal
  15.01.1939-1939 02.12 Doliniany cum Popiele
  08.11.1939 Drozdowice
  19.08.1939 Ebenau
  03.01.1939 Haliczanów
  Vacat Kiernice
  Vacat Małkowice
  Vacat Stodółki
  13.01.1939-1939 23.07 Czerlany
  09.01.1939-1939 28.09 Uherce Niezabitowskie
 27. L. nat. 01.01.1940-1940 18.12 Gródek Jagielloński 54(27)
  01.01.1940-1940 25.11 Czerlany
  07.01.1940-1940 17.12 Doliniany cum Popiele
  Vacat Drozdowice
  Vacat Artyszczów
  Vacat Bundorf
  Vacat Burgthal
  Vacat Haliczanów
  05.05.1940 Kiernica
  Vacat Małkowice
  03.08.1940-1940 15.12 Uherce Niezabitowskie
  03.01.1940-1940 11.01 Zawidowice
  L. cop. 02.01.1940-1940 25.12 Gródek Jagielloński 54(27)
  L. mort. 05.01.1940-1940 28.12 Gródek Jagielloński 54(27)
  Vacat Artyszczów
  Vacat Brundorf
  Vacat Burgthal
  08.02.1940-1940 12.11 Czerlany
  Vacat Drozdowice
  17.02.1940-1940 28.06 Ebenau
  Vacat Haliczanów
  Vacat Kiernica
  Vacat Małkowice
  18.05.1940 Stodółki
  16.03.1940-1940 16.12 Uherce Niezabitowskie
 28. L. nat. 31.12.1940-1941 30.12 Gródek Jagielloński 54(28)
  12.07.1941 Arytszczów
  30.03.1941 Brundorf
  17.12.1940-1941 03.12 Czerlany
  28.12.1940-1942 11.01 Doliniany
  02.12.1940-1941 14.08 Burgthal
  15.10.1941 Drozdowice
  27.10.1941-1941 05.12 Ebenau
  Vacat Haliczanów
  Vacat Kiernice
  Vacat Małkowice
  04.01.1941-1941 08.06 Stodółki
  13.02.1941 Uherce Niezabitowskie
  L. cop. 09.01.1941-1941 27.12 Gródek Jagielloński 54(28)
  L. mort. 01.01.1941-1941 30.12 Gródek Jagielloński 54(28)
  Vacat Artyszczów
  22.03.1941 Brundorf
  15.09.1941 Burgthal
  11.01.1941-1941 09.11 Czerlany
  Vacat Drozdowice
  28.01.1941-1941 22.10 Doliniany cum Popiele
  27.08.1941-1941 04.10 Ebenau
  Vacat Haliczanów
  Vacat Małkowice
  09.03.1941-1941 26.12 Stodółki
  01.03.1941-1941 26.10 Uherce Niezabitowskie
 29. L. nat. 1939, 28.12.1941-1946 24.03 Gródek Jagielloński et pro pagis 54(29)
 30. Index cop. 09.02.1942-1946 10.02 Gródek Jagilelloński et pro pagis 51(30)
 31. L. nat. 27.05.1941-1942 16.12 Gródek Jagielloński 51(31)
  03.03.1942 Artyszczów
  Vacat Brundorf
  10.05.1942 Burgthal
  30.08.1940-1942 23.12 Czerlany
  12.01.1942-1942 17.11 Doliniany cum Popiele
  Vacat Drozdowice
  19.05.1942 Ebenau
  Vacat Haliczanów
  Vacat Kiernica
  Vacat Małkowice
  01.02.1942-1942 15.04 Stodółki
  02.01.1942-1942 25.08 Uherce Niezabitowskie
  L. cop. 07.02.1942-1942 26.12 Gródek Jagielloński 54(31)
  L. mort. 01.01.1942-1942 26.12 Gródek Jagielloński 54(31)
  01.05.1942-1942 02.07 Artyszczów
  08.08.1942 Brundorf
  13.06.1942-1942 01.09 Burgthal
  22.04.1942-1942 24.12 Czerlany
  11.07.1939-1942 25.12 Doliniany
  Vacat Drozdowice
  Vacat Ebenau
  Vacat Haliczanów
  Vacat Kiernice
  Vacat Małkowice
  21.01.1942-1942 21.12 Stodółki
  08.01.1942 Uherce Niezabitowskie
 32. L. nat. 11.01.1943-1943 17.12 Gródek Jagielloński 54(32)
  25.03.1943 Artyszczów
  Vacat Brundorf
  14.04.1943-1943 20.10 Burgthal
  11.01.1943-1943 08.12 Czerlany
  03.04.1943-1943 17.12 Doliniany cum Popiele
  Vacat Drozdowice
  08.02.1943-1943 18.08 Ebenau
  Vacat Haliczanów
  Vacat Kiernice
  Vacat Małkowice
  Vacat Uherce Niezabitowskie
  28.01.1943-1943 25.07 Stodółki
  L. cop. 09.02.1943-1943 28.12 Gródek Jagielloński 54(32)
  L. mort. 06.01.1943-1943 31.12 Gródek Jagielloński 54(32)
  08.04.1943-1943 15.07 Artyszczów
  21.01.1943 Brundorf
  20.11.1943 Burgthal
  19.01.1943-1943 28.12 Czerlany
  29.01.1943-1943 27.12 Doliniany
  Vacat Drozdowice
  Vacat Haliczanów Makowice
  Vacat Małkowice
  13.04.1943 Ebenau
  22.05.1943-1943 03.12 Kiernice
  10.04.1943-1943 21.11 Stodółki
  04.09.1943 Uherce Niezabitowskie
 33. L. nat. 01.01.1944-1944 26.12 Gródek Jagielloński 54(33)
  02.01.1944-1944 18.12 Czerlany
  02.01.1944-1944 11.12 Doliniany
  09.03.1944-1944 03.09 Uherce Niezabitowskie
  08.04.1944 Artyszczów
  29.06.1944 Drozdowice
  13.02.1944 Ebenau
  03.09.1944-1944 25.11 Stodółki
  L. cop. 22.01.1944-1944 04.11 Gródek Jagielloński 54(33)
  L. mort. 04.01.1944-1944 28.12 Gródek Jagielloński 54(33)
  25.03.1944-1944 03.12 Uherce Niezabitowskie
  05.01.1944-1944 10.12 Czerlany
  03.01.1944-1944 24.11 Doliniany
  09.09.1944 Artyszów
  Vacat Ebanau
  20.08.1944 Burgthal
  06.04.1944-1944 28.12 Drozdowice
  24.10.1944 Haliczanów
  05.02.1944-1944 22.07 Kiernice
  23.02.1944-1944 15.12 Stodółki
 34. L. nat. 01.01.1945-1946 24.03 Gródek Jagielloński 54(34)
  05.01.1945-1946 14.02 Czerlany
  02.01.1945-1945 19.03 Doliniany
  27.02.1945 Artyszów
  20.03.1945 Burgthal
  01.04.1945 Uherce Niezabitowskie
  20.01.1945-1945 27.03 Stodółki
  13.02.1945-1945 12.04 Ebenau
  L. cop. 07.01.1945-1946 08.04 54(34)
  L. mort. 01.01.1945-1946 09.04 Gródek Jagielloński 54(34)
  05.01.1945-1945 14.06 Doliniany
  03.02.1945-1946 05.02 Czerlany
  11.11.1945 Artyszów
  30.05.1945 Burgthal
  03.04.1945 Stodółki
  05.03.1946 Brundorf
  15.05.1945-1945 29.06 Uherce Niezabitowskie
 35. Status anim. -1857-1955 Opp. + index rodzin 54(35), 55(35)
 36. -II- -1857-1955- Artyszczów, Brundorf, Drozdowice,
  Kiernica + index rodzin 54(36), 55(36)
 37. -II- -1857-1955- Czerlany + index rodzin 54(37), 55(37)
 38. -II- T. 1 Czerlańskie przedmieście
 • index rodzin 54(38), 55(38)
 1. Status anim. T. 2 Czerlańskie przedmieście
 • index rodzin 54(39), 55(39)
 1. Status anim. T. 3 Gródek Jagielloński,
  Czerlańskie przedmieście 55(40) 56(40)
 2. -II- – Doliniany + index rodzin 55(41) 56(41)
 3. -II- T. 1 Lwowskie Przedmieście
 • index rodzin 55(42) 56(42)
 1. -II- T. 2 Lwowskie Przedmieście
 • index rodzin 55(43) 56(43)
 1. -II- T. 3 Lwowskie Przedmieście 55(44) 56(44)
 2. -II- T. 1 Podgaj + index rodzin 56(45), 57(45)
 3. -II- T. 2 Podgaj + index rodzin 56(46), 57(46)
 4. -II- T. 1 Przedm. Zastawskie + index rodzin 56(47), 57(47)
 5. -II- T. 2 Przedm. Zastawskie + index rodzin 56(48), 57(48)
 6. -II- – Stodółki + index rodzin 57(49)
 7. -II- T. 1 Uherce Niezabit. + index rodzin 57(50)
 8. -II- T. 2 Uherce Niezabit. + index rodzin 57(51)
 9. -II- 1876-1944 Ebenau, Burgthal + index rodzin 57(52)
 10. L. confirmat. 1851-1922 Gródek Jagielloński et pro pagis 57(53), 58(53)
 11. Extraneorum ok. 1910-1938 Luźne metryki przejścia na obrządek rzym-skokatolicki brak

LXV

GRZYMAŁÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1784-1885 Grzymałów, Spis alfabetyczny 58(1)
 2. Index cop. 1851-1943 Grzymałów et pro pagis 58(2)
 3. Index mort. 1863-1944 Grzymałów et pro pagis 58(3)
 4. Index nat. 04.04.1880-1944 20.02 Grzymałów et pro pagis 58(4)
 5. Index nat. 1880-1900 Grzymałów et pro pagis, Fragment 58(5)
 6. L. nat. 20.12.1890-1891 01.06 Kurowce 58(6)
 7. L. nat. 09.12.1939-1945 25.09 Grzymałów et pro pagis 58(7)
  L. mort. 20.12.1939-1945 06.09 Hlibów, Bucyki, Podlesie, Poznanka
  Hetmańska, Eleonorówka, Mazurówka,
  Okno, Grzymałów 58(7)
  L. cop. 23.01.1940-1945 28.08 Hlibów, Bucyki, Podlesie, Poznanka
  Hetmańska, Eleonorówka, Mazurówka,
  Okno, Grzymałów 58(7)
 8. Status anim. 1924-1944 Grzymałów 58(8), 59(8)
 9. -II- – Bucyki 58(9), 59(9)
 10. -II- – Eleonorówka 58(10), 59(10)
 11. -II- – Hlibów 58(11), 59(11)
 12. -II- – Mazurówka 60(12), 61(12)
 13. -II- – Okno 60(13), 61(13)
 14. Status anim. – Podlesie 60(14)
 15. Status anim. Poznanka Hetmańska 60(15)

LXVI

GWOŹDZIEC  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1860-1944 Gwoździec 60(1)
 2. Index cop. 1880-1945 Chomiakówka, Czechowa, Gwoździec, Kobylec, Kułaczkowce, Ostapkowce, Ostrowiec, Rohynia, Rosochacz, Soroki, Targowica, Winagrad, Zahajpol 60(2)
 3. L. extran. 27.06.1907-1940 14.07 Gwoździec 60(3,4)
 4. L. nat. 04.02.1943-1945 05.06 Gwoździec
  Brulion 60(4)

LXVII

HALICZ 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 08.11.1795-1857 29.12 Wieś Św. Stanisław 60(1), 61(1)
  L. cop. 02.10.1797-1857 05.10 Wieś Św. Stanisław 60(1), 61(1)
  L. nat. 28.08.1796-1844 06.07 Wieś Św. Stanisław 60(1), 61(1)
 2. L. mort. ?? 06.1799-1859 18.07 Komarów 60(2), 61(2)
  L. cop. 23.09.1810-1856 02.09 Komarów 60(2), 61(2)
  L. nat. 10.01.1796-1857 07.06 Komarów 60(2), 61(2)
 3. L. mort. 21.08.1799-1891 17.05 Kryłos, Podgrodzie 60(3), 61(3)
  L. cop. 21.11.1824-1881 17.11 Kryłos, Podgrodzie 60(3), 61(3)
  L. nat. 17.10.1802-1848 09.06 Kryłos, Podgrodzie 60(3), 61(3)
 4. L. mort. 05.05.1802-1858 10.11 Wiktorów 60(4), 61(4)
  L. cop. 15.11.1801-1853 06.11 Wiktorów 60(4), 61(3)
  L. nat. 1810-1857 21.10 Wiktorów 60(4) 61(4),
 5. L. bann. 11.07.1804-1841 07.11 Kryłos, Podgrodzie 61(5)
 6. L. mort. 11.07.1807-1856 12.04. Bryń 61(6)
  L. cop. 21.09.1808-1853 09.06 Bryń 61(6)
  L. nat. 05.01.1808-1857 11.06 Bryń 61(6)
 7. L. mort. 19.09.1807-1899 18.07 Pitrycz 61(7)
  L. cop. 14.05.1809-1884 18.11 Pitrycz 61(7)
  L. nat. 30.06.1796-1873 17.07 Pitrycz 61(7)
 8. L. cop. 26.11.1813-1825 04.10 Attestata Ślubne 61(8)
 9. L. nat. 24.04.1818-1922 10.12 Chorostków 61(9)
 10. l. mort. 26.08.1818-1944 01.06 Chorostków 61(10)
 11. L. mort. 17.02.1820-1849 15.04 Wysoczanka 61(11)
  L. cop. 20.11.1827-1850 17.11 Wysoczanka 61(11)
  L. nat. 24.07.1812-1854 05.01 Wysoczanka 61(11)
  11a. L. mort. 04.01.1844-1876 19.11 Halicz 61(11a)
 12. L. nat. 07.01.1844-1858 11.01 Halicz 61(12)
 13. L. cop. 13.02.1844-1884 23.11 Halicz 61(13)
 14. L. nat. 29.05.1847-1858 21.07 Św. Stanisław, Załukiew 61(14)
  23.12.1854-1864 02.04 Pobereże lub Grobiska 61(14)
 15. L. nat. 06.06.1849-1938 10.04 Kryłos, Podgrodzie 61(15)
 16. L. nat. 16.01.1858-1890 25.02 Halicz 62(16)
  L. cop. 01.02.1885-1926 12.06 Halicz 62(16)
  L. mort. 21.11.1876-1933 27.12 Zaświadczenia o śmierci (luźne) 62(16)
 17. L. nat. 21.01.1858-1932 02.11 Załukiew, Grobiska, Św. Stanisław 62(17)
  L. cop. 14.11.1858-1941 16.02 Załukiew, Grobiska, Św. Stanisław 62(17)
  L. mort. 15.04.1858-1943 20.10 Załukiew, Grobiska, Św. Stanisław 62(17)
 18. L. bann. 13.02.1858-1875 23.11 Halicz 61(18)
 19. L. nat. 03.04.1858-1939 01.11 Wiktorów 62(19)
  L. cop. 16.11.1862-1934 23.01 Wiktorów 62(19)
  L. mort. 30.10.1860-1939 18.02 Wiktorów 62(19)
 20. L. nat. 21.03.1858-1922 15.03 Bryń 62(20)
  L. cop. 14.11.1869-1912 14.02 Bryń 62(20)
  L. mort. 31.07.1858-1912 06.12 Bryń 62(20)
 21. L. nat. 01.07.1859-1941 10.09 Komarów 62(21)
  L. cop. 27.07.1862-1936 23.08 Komarów 62(21)
  L. mort. 18.02.1863-1943 19.09 Komarów 62(21)
 22. L. bann. 31.03.1861-1873 20.04 Halicz 61(22)
 23. L. nat. 07.10.1876-1939 14.02 Pitrycz 62(23)
  L. cop. 23.02.1908-1937 20.11 Pitrycz 62(23)
  L. mort. 01.11.1900-1939 11.01 Pitrycz 62(23)
 24. L. extran. 11.04.1886-1918 30.09 Halicz 62(24)
 25. L. nat. 24.03.1890-1921 15.12 Halicz 62(25)
 26. L. nat. 06.01.1891-1942 10.06 Błudniki 62(26)
 27. L. cop. 25.02.1895-1937 20.11 Kryłos i Podgrodzie 62(27)
  L. nat. 04.03.1924 04.03 Kryłos i Podgrodzie 62(27)
  L. mort. 30.12.1893-1938 15.11 Kryłos i Podgrodzie 62(27)
 28. Status anim. 1864-1911
  Księga założona w 1912 Komarów 62(28)
 29. L. nat. 01.01.1922-1944 02.05 Halicz 63(29)
 30. L. cop. 15.07.1926-1944 18.06 Halicz 63(30)
 31. L. mort. 04.01.1934-1944 29.03 Halicz 63(31)
 32. L. cop. 19.09.1936-1940 04.02 Komarów 63(32)
 33. L. cop. 21.01.1939-1942 28.04 Chorostków 63(33)
 34. Prot. przedśl. 1937-1941 Halicz 63(34)
 35. -II- 08.02.1941-1943 21.11 Halicz, Zeszyt 63(35) LXVIII
  HAŁUSZCZYŃCE
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 36. L. nat. 03.01.1886-1922 26.04 Hałuszczyńce 63(1), 64(1)
 37. Index nat. 06.02.1886-1922 14.10 Hałuszczyńce 63(2), 64(2)
 38. L. nat. 28.09.1922-1946 16.12 Hałuszczyńce 63(3), 64(3)
 39. Index nat. 07.03.1922-1946 Hałuszczyńce 63(4), 64(4)

LXIX

HANACZÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 24.07.1800-1941 13.03 Mikołajów 65(1)
 2. L. nat. 31.07.1800-1897 05.12 Stanimierz 65(2)
 3. L. mort. 27.08.1800-1939 24.10 Podsosnów 65(3)
 4. L. mort. 24.11.1800-1943 19.08 Podjarków 65(4)
 5. L. cop. 26.04.1801-1907 26.09 Hanaczówka 65(5)
 6. L. nat. 1801-1938 Podjarków 65(6)
 7. L. cop. 15.12.1801-193812.05 Mikołajów 65(7)
 8. L. mort. 24.12.1801-1941 01.01 Mikołajów 65(8)
 9. L. nat. 31.03.1810-1917 03.05 Podsosnów 65(9)
 10. L. cop. 08.02.1819-1942 15.02 Podsosnów 65(10)
 11. L. cop. 14.02.1830-1938 05.01 Podjarków 65(11)
 12. L. mort. 05.12.1876-1944 17.01 Opp. 65(12)
 13. L. nat. 07.02.1878-1945 08.09 Hanaczówka 65(13)
 14. L. mort. 19.01.1884-1944 30.01 Hanaczówka 65(14)
 15. L. cop. 04.06.1907-1942 09.06 Stanimierz 65(15)
 16. L. nat. 25.10.1908-1944 15.05 Opp. 65(16)
 17. Status anim. 1910 Hanaczów, Hanaczówka, Stanimierz, Mikołajówka, Podjarków, Podsosnów 64(17)
 18. Status anim. 1869-1940 Hanaczówka, Stanimierz 64(18)
 19. L. mort. 02.07.1929-1943 14.10 Stanimierz 65(19)
 20. Status anim. 1867-1937
  Księga założona w 1933 Stanimierz 64(20)
 21. Status anim. T. 1, (księga założona w 1933) Spis familii parafii w Hanaczowie 64(21)
 22. Status anim. T. 2 Hanaczów, Hanaczówka, Stanimierz, Mikołajów, Podjarków, Podsosnów 64(22)
 23. L. cop. 14.07.1938 Siedliska 65(23)
 24. L. mort. 20.01.1939-1941 28.11 Siedliska 65(24)
 25. Status anim. 1868-1943
  Ksiega założona w 1942 Hanaczów, Podkamienna, Zagóra 64(25)

LXX

HNILCZE 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 11.01.1880-1944 04.06 Hnilcze 65(1), 66(1)
 2. L. nat. 18.01.1880-1944 18.08 Panowice 65(2), 66(2)
 3. Index nat. 03.12. 1879-1944 04.06 Hnilcze 65(3), 66(3)

LXXI

HODOWICA  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 03.01.1785-1815 07.04 Hodowica 66(1)
  L. cop. 30.01.1785-1875 06.04 Hodowica 66(1)
  L. mort. 07.05.1785-1832 25.07 Hodowica 66(1)
 2. L. cop. 20.09.1786-1914 14.07 Pustomyty-Wolica 66(2)
  03.01.1785-1891 18.11 Pustomyty 66(2)
 3. L. mort. 12.11.1832-1870 10.07 Basiówka 66(3)
 4. L. nat. 13.01.1852-1881 24.12 Hodowica 66(4)
 5. L. nat. 23.09.1887-1914 01.11 Pustomyty 66(5)
 6. Protok. przedśl. 1932-1938, 1943-1945 Hodowica, Basiówka 66(6), 67(6)
 7. Status anim. 1872-1941
  Ksiega założona w 1933 Basiówka
 8. Status anim. 1880-1941
  Księga załozona w 1933 Hodowica
  (Spis dzieci ochrzczonych
  w latach 1945-1946)

LXXII

HORODENKA  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
1a. L. mort. 17.02.1785-1876 20.01 Potoczyska 67(1)

LXXIII   
HOROŻANKA  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 18.01.1784-1885 10.11 Byszów 67(1)
  1a. L. cop. 16.01.1822-1873 23.11 Kończaki 67(1a)
  L. nat. 04.02.1822-1870 04.12 Kończaki 67(1a)
  L. mort. 07.03.1822-1866 29.09 Kończaki 67(1a)
 2. L. cop. 08.02.1852-1924 26.09 Opp. 67(2)
 3. L. mort. 27.09.1866-1944 17.05 Opp. 67(3)
 4. L. mort. 30.09.1866-1944 22.05 Kończaki Stare i Nowe 67(4), 68(4)
 5. L. nat. 13.01.1868-1926 18.07 Opp. 67(5) ,68(5)
 6. L. nat. 17.01.1871-1906 11.06 Kończaki Stare i Nowe 67(6), 68(6)
 7. L. cop. 23.11.1873-1920 12.02 Byszów 67(7), 68(7)
  L. nat. 05.01.1868-1905 27.12 Byszów 67(7), 68(7)
  L. mort. 05.03.1863-1920 17.05 Byszów 67(7), 68(7)
 8. L. cop. 08.02.1874-1944 20.02 Kańczaki Stare i Nowe 67(8), 68(8)
 9. L. cop. 19.09.1876-1903 24.11 Dryszczów 68(9)
  L. nat. 20.07.1864-1904 19.11 Dryszczów 68(9)
  L. mort. 17.02.1865-1906 01.07 Dryszczów 68(9)
 10. L. cop. 20.01.1904-1926 04.07 Dryszczów 68(10)
  L. nat. 20.11.1904-1944 26.01 Dryszczów 68(10)
  L. mort. 12.09.1906-1944 16.05 Dryszczów 68(10)
 11. L. nat. 28.07.1906-1944 14.08 Kończaki Stare i Nowe 68(11)
 12. L. cop. 05.06.1920-1929 03.02 Byszów, Woronica 68(12)
  L. nat. 05.03.1906-1944 27.03 Byszów, Woronica 68(12)
  L. mort. 01.07.1920-1944 29.03 Byszów, Woronica 68(12)
 13. L. cop. 07.10.1924-1943 15.06 Horożanka 68(13)
 14. L. cop. 15.06.1926-1943 13.06 Dryszczów 68(14)
 15. L. nat. 12.09.1926-1945 08.01 Horożanka 68(15)
 16. L. cop. 04.08.1929-1944 19.02 Byszów 68(16)
 17. L. extran. Wpisy osób urodzonych w latach 1886-1941 Horożanka et pro pagis,
  Fragment 68(17)
 18. Status anim. 1849-1938 Byszów, Dryszczów 68(18), 69(18) LXXIV
  HORPIŃ
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 19. L. cop. 06.02.1785-1888 14.02 Nahorce Małe 69(1)
  -II- 21.11.1784-1884 16.08 Streptów 69(1)
  -II- 05.02.1786-1870 13.02 Opp. 69(1)
 20. L. bann. 21.04.1918-1946 14.07 Horpiń 69(2)
 21. Status anim. 1823-1945 Horpiń 69(3)

LXXV

HORYNIEC  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 25.08.1902-1903 09.09 Horyniec, Nowiny,
  Wulka horyniecka,
  (Kopia, fragment) 69(1) LXXVI
  HUSIATYN
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 2. L. nat. 04.01.1860-1879 20.12 Husiatyn 69(1), 70(1)
  06.01.1860-1879 06.12 Czabarówka
  09.01.1860-1879 30.12 Olchowczyk
  05.01.1860-1879 01.12 Wasylkowce
  L. cop. 31.01.1860-1879 26.10 Husiatyn 69(1), 70(1)
  19.06.1860-1879 09.11 Czabarówka
  23.10.1860-1879 16.11 Olchowczyk
  16.10.1860-1879 21.09 Wasylkowce
  L. mort. 14.02.1860-1879 23.12 Husiatyn 69(1), 70(1)
  28.01.1860-1879 29.11 Czabarówka
  12.01.1860-1879 11.12 Olchowczyk
  05.02.1860-1879 30.12 Wasylkowce
  1a. L. nat. 04.01.1880-1889 27.12 Husiatyn 69(1a), 70(1a)
  12.01.1880-1889 24.12 Czabarówka
  21.01.1880-1889 24.12 Olchowczyk
  03.01.1880-1889 25.12 Wasylkowce
  L. cop. 17.01.1880-1887 13.11 Husiatyn 69(1a), 70(1a)
  18.05.1880-1887 20.11 Czabarówka
  08.02.1880-1887 15.11 Olchowczyk
  01.02.1880-1887 15.08 Wasylkowce
  L. mort. 01.01.1880-1887 26.12 Husiatyn 69(1a), 70(1a)
  09.01.1880-1887 23.12 Czabarówka
  06.01.1880-1887 15.11 Olchowczyk
  08.03.1880-1887 21.12 Wasylkowce
  1b. L. nat. 04.01.1880-1900 16.06 Husiatyn 69(1b), 70(1b)
  12.01.1880-1900 26.12 Czabarówka
  21.02.1880-1900 28.12 Olchowczyk
  15.01.1880-1900 31.12 Wasylkowce
  20.01.1890-1900 28.12 Husiatyn
  L. cop. 10.01.1897-1900 27.11 Husiatyn 70(1b)
  14.02.1897-1900 13.11 Czabarówka
  14.02.1897-1900 20.11 Olchowczyk
  14.02.1897-1900 13.11 Wasylkowce
  L. mort. 18.01.1897-1900 31.12 Husiatyn 70(1b)
  15.01.1897-1900 19.12 Czabarówka
  18.02.1897-1900 21.09 Olchowczyk
  05.01.1897-1900 08.12 Wasylkowce
 3. L. nat. 02.01.1890-1912 14.12 Husiatyn 70(2)
  3 L.nat. 1890-1896 Opp. (brak na półce) 70(3)
 4. L.nat 1897-1900 Husiatyn (brak na półce) 70(4)
  L.cop 1897-1900 Husiatyn (brak na półce) 70(4)
  L.mort 1897-1900 Husiatyn (brak na półce) 70(4)
 5. Index nat. 1900-1939 Husiatyn et pro pagis
 6. L. nat. 16.01.1901-1912 27.12 Czabarówka 70(6)
 7. L. nat. 07.01.1901-1912 21.12 Olchowczyk 70(7)
 8. L. nat. 15.03.1913-1913 24.12 Husiatyn 70(8)
  L. cop. 1913 Husiatyn
 9. L. nat. 12.04.1914-1921 29.06 Opp. 70(9)
 10. L. extran. 02.06.1896-1931 15.11 Husiatyn et pro pagis 70(10)
 11. L. cop.
 • prot. przedśl. 20.07.1918-1920 21.11 Husiatyn 70(11),
  71(11)
  13.08.1918-1920 09.11 Czabarówka
  05.02.1919-1920 12.10 Olchowczyk
 1. L. cop. 23.11.1920-1942 17.11 Czabarówka 70(12), 71(12)
 2. L. cop. 23.11.1920-1943 06.11 Olchowczyk 70(13), 71(13)
 3. L. cop. 16.01.1921-1943 21.11 Opp. 70(14), 71(14)
 4. L. nat. 29.07.1921-1938 06.11 Opp. 71(15)
 5. L. nat. 14.07.1921-1945 19.10 Olchowczyk 71(16)
 6. L. mort. 01.01.1922-1944 26.05 Opp. 71(17)
 7. L. nat. 15.01.1922-1945 17.04 Czabarówka 71(18)
 8. L. mort. 19.01.1922-1944 01.07 Olchowczyk 71(19)
 9. L. mort. 17.02.1922-1944 31.06 Czabarówka 71(20)
 10. L. nat. 01.01.1930-1930 19.11 Husiatyn 71(21)
  09.02.1930-1930 17.09 Czabarówka
  01.01.1930-1930 15.12 Olchowczyk
  L. cop. 27.03.1930-1930 08.11 Husiatyn
  25.02.1930-1930 25.11 Czabarówka
  26.11.1929-1930 18.11 Olchowczyk
  L. mort. 18.01.1930-1930 24.12 Husiatyn
  27.03.1930-1930 20.12 Czabarówka
  30.01.1930-1930 30.12 Olchowczyk
 11. L. nat. 1939-1946 Husiatyn
 12. L. nat. 28.04.1940-1946 13.05 Ksiega ochrzczonych ze Zbru-cza (ZSRR) 71(23)
 13. L. nat. 20.01.1890-1900 28.12 (zespół lubaczowski, brak na półce) LXXVII
  IHROWICA
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 14. L. nat. 07.01.1911 04.12 Kopia, brak na półce 71(1) LXXVIII
  IWANÓWKA (TREMBOWELSKA)

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1899-1899 15.12 Iwanówka, brak na półce 71(1)
  03.01.1899-1899 09.12 Hleszczowa
  L. cop. 31.01.1899-1899 24.11 Iwanówka 71(1)
  31.01.1899-1899 19.09 Hleszczowa
  L. mort. 03.01.1899-1899 30.12. Iwanówka 71(1)
  28.02.1899-1899 31.12 Hleszczowa LXXIX
  JABŁONÓW ad KOŁOMYJA
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 2. Index nat. 1850-1943 Jabłonów 71(1)

LXXX

JAGIELNICA 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 10.02.1784-1834 07.10 Opp. 71(1)
  L. cop. 01.02.1784-1851 16.11 Opp. 71(1)
  L. mort. 22.01.1784-1842 04.09 Opp. 71(1)
 2. L. nat. 10.02.1784-1834 26.01 Salówka 71(2)
  L. cop. 08.02.1784-1880 18.07 Salówka 72(2)
  L. mort. 03.02.1784-1855 03.08 Salówka 72(2)
 3. L. nat. 12.02.1784-1846 15.03 Nagórzanka 72(3)
  L. cop. 30.01.1785-1866 24.11 Nagórzanka 72(3)
  L. mort. 19.01.1784-1876 14.04 Nagórzanka 72(3)
 4. L. nat. 07.03.1784-1872 25.12 Muchawka 72(4)
  L. cop. 17.10.1784-1911 30.05 Muchawka 72(4)
  L. mort. 17.01.1785-1915 26.04 Muchawka 72(4)
 5. L. nat. 09.07.1784-1838 28.12 Rosochacz 72(5)
  L. cop. 15.02.1784-1901 28.05 Rosochacz 72(5)
  L. mort. 02.12.1784-1884 07.07 Rosochacz 72(5)
 6. L. nat. 30.08.1784-1854 10.02 Stara Jagielnica
  L cop. 30.01.1785-1937 19.10 Stara Jagielnica
  L. mort. 22.07.1787-1943 12.11 Stara Jagielnica
 7. L. nat. 01.05.1785-1889 11.02 Dolina, Szulhanówka
  L. cop. 18.04.1790-1945 27.02 Dolina, Szulhanówka
  L. mort. 02.04.1784-1942 15.10 Dolina, Szulhanówka
 8. Index nat., mort., cop. 1821-1884 Jagielnica et pro pagis, zły stan 72(8), 73(8)
 9. L. nat. 28.01.1834-1863 20.12 Salówka 73(9)
 10. L. nat. 08.10.1834-1847 15.01 Opp. 73(10)
 11. L. nat. 07.01.1837-1860 28.08 Rosochacz 73(11)
 12. L.nat., mort. 08.08.1842-1869 22.12 Opp., zły stan 73(12)
 13. L. bann. 15.01.1865-1914 08.02 Opp. 73(13)
 14. L. nat. 20.03.1846-1876 17.09 Nagórzanka 73(14)
 15. L. nat. 28.01.1847-1858 14.08 Opp. 73(15)
 16. L. mort. 10.01.1854-1943 08.12 Chomiakówka 73(16)
 17. L. nat. 26.03.1857-1901 11.04 Chomiakówka 73(17), 74(17)
 18. L. nat. 15.08.1858-1883 04.06 Opp. 73(18), 74(18)
 19. L. nat. 09.10.1866-1895 28.09 Rosochacz, Sosolówka 73(19), 74(19)
 20. L. nat. 21.04.1873-1914 16.02 Muchawka 73(20), 74(20)
 21. L. mort. 12.07.1884-1945 30.02 Rosochacz 74(21)
 22. L. cop. 11.09.1887-1945 17.01 Chomiakówka 74(22)
 23. L. nat. 15.03.1889-1942 26.09 Dolina, Szulhanówka 74(23)
 24. L. nat. 20.10.1895-1942 06.09 Rosochacz,
  Sosolówka (do 1912) 74(24)
 25. L. nat. 05.06.1901-1943 14.12 Chomiakówka 74(25)
 26. L. cop. 04.06.1901-1942 05.11 Rosochacz 74(26)
 27. L. cop. 23.05.1905-1905 21.11 Opp. Jagielnica 74(27)
  Vacat Dawidówka
  20.07.1905-1905 31.10 Dolina
  Vacat Stara Jagielnica
  12.02.1905 Milowce
  21.02.1905-1905 07.11 Muchawka
  03.07.1905-1905 15.07 Nagórzanka
  05.11.1905-1905 14.11 Rosochacz
  22.02.1905-1905 14.11 Salówka
  20.07.1945 Sosolówka
  Vacat Szulhanówka
  09.02.1905-1905 21.11 Ułaszkowce
  21.02.1905-1905 16.11 Zabłotówka
  L. mort. 12.01.1905-1905 23.12 Opp. Jagielnica 74(27)
  23.01.1905-1905 28.09 Chomiakówka
  05.10.1905 Dolina
  Vacat Stara Jagielnica
  04.02.1905-1905 29.04 Milowce
  04.03.1905-1905 22.12 Muchawka
  26.03.1905-1905 11.09 Nagórzanka
  07.01.1905-1905 30.09 Rosochacz
  30.04.1905-1905 23.12 Salówka
  01.03.1905-1905 11.07 Sosolówka
  06.02.1905-1905 04.12 Szulhanówka
  12.01.1905-1905 04.12 Ułaszkowce
  29.01.1905-1905 21.11 Zabłotówka
 28. L. cop. 02.07.1911-1943 27.02 Muchawka 74(28)
 29. L. nat. 20.03.1914-1942 26.06 Muchawka 74(29)
 30. L. mort. 20.06.1915-1943 21.04 Muchawka 74(30)
 31. L. nat. 01.01.1920-1939 21.03 Nagórzanka 74(31)
 32. L. nat. 1931, 1939, 1941 Stara Jagielnica 74(32)
  L. nat. 1942-1945 Jagielnica 74(32)
  L. nat. 1939-1942 Jagielnica
  L. mort. 1940-1945 Jagielnica
 33. L. mort. 1940-1945 Chomiakówka, Dolina, Jagielnica, Marynówka, Nagorzanka, Rosochacz, Sosolówka, Stara Jagielnica,
  Szulhanówka, Drozd
  Brulion 74(32) LXXXI
  JANÓW GRODZKI (LWOWSKI) Gródek
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 34. L. nat. 17.10.1825-1904 13.11 Wroców 75(1)
  L. cop. 22.11.1858-1917 11.02 Wroców 75(1)
  L. mort. 03.05.1859-1938 18.12 Wroców 75(1)
 35. L. nat.
  06.03.1938-1938 12.05 Dąbrowica 75(2)
  30.12.1937-1938 29.10 Domażyr
  24.01.1938-1938 17.12 Jamelna
  07.02.1938-1938 25.11 Janów
  06.01.1920-1938 02.07 Jaśniska
  24.03.1938-1938 18.07 Karaczynów
  17.03.1938-1938 31.08 Kozice
  Vacat Kurniki
  28.07.1933-1938 03.08 Lelechówka
  Vacat Łozina
  13.04.1934-1938 17.11 Majdan Wereszyca
  Vacat Porzyce
  09.01.1938 Starzyska
  25.07.1938 Stawki
  29.04.1938-1938 13.08 Stradycz
  11.07.1937-1938 14.07 Wiszenka
  05.03.1925-1937 23.05 Wroców
  07.05.1937-1938 09.02 Zielów
  03.05.1938-1938 09.07 Żorniska
  L. cop. Vacat Dąbrowica
  17.04.1938 Domażyr
  30.10.1938-1938 05.11 Jamelna
  20.02.1938-1938 26.12 Janów
  15.10.1938 Jaśniska
  Vacat Karaczynów
  Vacat Kozice
  29.05.1938 Kurniki
  23.11.1938 Lelechówka
  09.11.1938 Łozina
  Vacat Majdan
  Vacat Porzecze
  Vacat Starzyska
  Vacat Stawki
  Vacat Stradysz
  Vacat Wiszenka
  Vacat Wroców
  01.03.1938 Zielów
  27.12.1938 Żorniska
  L. mort. 18.04.1938 Dąbrowica
  19.04.1938-1938 20.10 Domażyr
  09.01.1938-1938 18.11 Jamelna
  27.04.1933-1938 22.12 Janów
  18.09.1938-1938 16.11 Jaśniska
  18.07.1938-1938 11.06 Karaczynów
  29.04.1938 Kozice
  Vacat Kurniki
  27.05.1938 Lelechówka
  Vacat Łozina
  12.06.1938-1938 31.10 Majdan
  Vacat Porzecze
  09.01.1938 Stawki
  10.02.1938-1938 28.10 Starzyska
  05.01.1938-1938 28.12 Stradycz
  26.05.1938 Wiszenka
  26.09.1938-1938 18.12 Wroców
  14.10.1938-1938 25.12 Zielów
  19.03.1938-1938 21.12 Żorniska LXXXII
  JANÓW TREMBOWELSKI
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 36. L. bann. 01.01.1898-1944 24.11 Janów 75(1)
 37. Index nat. 1901-1944 Janów 75(2)
 38. L. nat. 12.07.1944-1945 24.08 Janów 75(3)
  L. mort. 07.08.1944-1945 04.09 Janów 75(3)
 39. Status anim. T. 1(1837-1925) Janów, Dereniówka, Długie 76(4)
 40. Status anim. T. 2(1884-1937) Derenówka, Dołhe, Słobódka 76(5)
 41. L. extran. 1899-1931 Chodaczków, Dołżanka,
  Tarnopol i inne
  Luźny zbiór świadectw 76(6) LXXXIII
  JARYCZÓW NOWY
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 42. L. nat. 1808-1815 Barszczowice 76(1)
  L. nat. 1815-1843 Barszczowice
  L. nat. 1816-1835 Jaryczów, miasto
 43. Status anim. 1815 Barszczowice 77(2), 78(2)
 44. L. nat. 02.05.1835-1863 30.01 Jaryczów Nowy 76(3)
 45. L. nat. 18.03.1854-1904 04.08 Jakimów
  (+ akta luźne z lat 1899-1939) 76(4)
 46. L. nat. 28.12.1889-1944 7.05 Jaryczów Nowy 76(5)
  1890-1937 Podliski Wielkie
 • akta luźne
 1. L. cop. 09.01.1890-194025.05. Jaryczów Nowy 76(6)
  L. cop. 15.02.1900-1937 07.02 Jaryczów Stary 76(6)
  L. cop. 20.02.1900-1940 23.06 Chreniów, Dziedziłów, Jakimów, Podliski Wielkie 76(6)
 2. L. nat. 20.01.1890-194126.12 Jaryczów Stary 76(7)
 3. L. bann. 14.01.1906-1928 18.11 Jaryczów Nowy et pro pagis
  +index na końcu 77(8)
 4. L. mort. 04.04.1928-1944 20.01 Dziedziłów 77(9)
 5. L. bann. 30.12.1928-1946 16.06 Jaryczów Nowy et pro pagis
 • akta luźne 77(10)
 1. L. cop. 01.06.1929-1943 19.09 Dziedziłów 77(11)
 2. L.mort 1938-1939 Jaryczów Nowy, Chreniów,
  Dziedziłów, Jaryczów Stary,
  Podliski Wielkie,
  (dołączone do jednostki LXXXIII 13) 77(12)
 3. L. mort. 1940-1941 Dziedziłów, Podliski Wielkie 77(13)
 4. L. extran. Wpisy osób urodzonych
  w latach 1865-1931 Jaryczów Nowy, Ożydów i inne
  (+ akta luźne, w tym świadectwa uro-dzenia, z lat 1911-1944) 77(14)
  L. extran. Wpisy osób urodzonych
  w latach 1865-1927 Jaryczów, Podliski Wielkie,
  Kamienopol i inne
 5. Status anim. T. 1, 1862-1944
  1876-1941 Jaryczów Nowy
  Jaryczów Stary 77(15)
  78(15)
 6. Status anim. T. 2, 1829-1943
  1848-1923 Dziedziłów
  Chreniów 77(16) 78(16),
 7. Status anim. T. 3, 1847-1910 Podliski Małe, Podliski Wielkie 77(17), 78(17)
 8. Status anim. 1860-1919 Zapytów, wpisy prowadzone z dwóch stron księgi 77(18)
  78(18)
 9. Status anim. 1869-1927 Jaryczów, wpisy prowadzone z dwóch stron księgi 77(19)
  87(19)
 10. Status anim. 1847-1913 Jakimów, Jaryczów 77(20)
  78(20)
 11. L. mort.
  L. nat. 1893-1945
  1944-1945 Chreniów
 12. L. nat. 1935-1940 Podliski Wielkie LXXXIV
  JAZŁOWIEC
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 13. L. nat. 02.01.1938-1938 22.12 Jazłowiec 78(1)
  05.01.1938-1938 27.12 Nowosiółka Jazłowiecka
  02.01.1938-1938 10.09 Browary
  05.04.1938-1039 25.12 Przedmieście
  01.01.1938-1938 16.11 Zaleszczyki Małe
  16.05.1938-1938 13.08 Pomorce
  02.01.1938-1938 10.12 Duliby
  L. cop. 05.02.1938-1938 12.11 Jazłowiec 78(1)
  12.02.1938-1938 19.11 Nowosiółka Jazłowiecka
  05.11.1938-1938 22.11 Zaleszczyki Małe
  12.02.1938-1938 29.10 Browary
  26.02.1938 Przedmieście
  15.11.1938 Pomorze
  01.02.1938-1938 25.10 Duliby
  L. mort. 07.02.1938-1938 26.11 Jazłowiec 78(1)
  05.01.1938-1938 20.12 Nowosiółka Jazłowiecka
  13.01.1938-1938 14.12 Zaleszczyki Małe
  07.04.1938-1938 24.08 Browary
  16.04.1938-1938 04.11 Przedmieście
  03.01.1938-1938 24.07 Pomorze
  01.01.1938-1938 23.12 Duliby LXXXV
  JEZIERNA
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 14. L. nat. 09.01.1851-1877 28.01 Jezierna 78(1)
 15. L. cop. 15.01.1853-1886 09.11 Jezierna 78(2)?
 16. L. mort. 05.04.1854-1942 03.08 Ostaszowce 78(3)
 17. L. nat. 12.12.1855-1899 30.12 Cebrów 78(4)
 18. L. cop. 17.09.1868-1943 23.10 Cebrów 78(5)
 19. L. mort. 09.05.1877-1944 15.03 Cebrów 78(6)
 20. L. nat. 20.01.1877-1895 18.06 Opp. 78(7),
  79(7)
 21. L. nat. 18.06.1895-1929 25.02 Opp. 78(8),
  79(8)
 22. L. nat. 26.01.1900-1943 27.11 Cebrów 78(9),
  79(9)
 23. L. nat. 23.03.1901-1940 03.05 Ostaszowce, Daniłowce
 • akta luźne 78(10),
  79(10)
 1. L. mort. 20.05.1904-1945 31.03 Opp. 79(11),
  80(11_
 2. L. cop.
 • prot. przedśl. 17.11.1904-1945 13.01
  1940-1944 Jezierna 79(12),
  80(12)
 1. L. nat. 01.01.1938-1941 19.12 Jezierna 79(13),
  80(13)
  16.03.1938-1941 05.08 Cebrów 79(13),
  80(13)
  Vacat Ostaszowce-Daniłowce
  L. cop. 08.01.1938-1941 30.12 Jezierna 79(13)
  80(13)
  01.02.1938-1941 07.10 Lebrów
  31.07.1938 Ostaszowce-Daniłowce
  L. mort. 27.01.1938-1941 28.09 Jezierna 79(13)
  80(13)
  13.04.1938-1941 05.07 Cebrów
  Vacat Ostaszowce-Daniłowce
 2. Status anim. T. 1 1804-1944 Jezierna 80(14)
  81(14)
 3. Status anim. T. 2 1804-1944 Jezierna 80(15)
  81(15)
 4. Status anim.
 • index T. 3 1804-1944 Cebrów 80(16)
  81(16)
 1. L. cop. 1915 Jezierna
  (nie było żadnych ślubów)

LXXXVa Materiały archiwalne dotyczące parafii Jezierzany otrzymane z
Archidiecezjalnego Archiwum we Wrocławiu

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 1902-1940 Piłatkowce
 2. L. nat. 1855-1940 Zielińce
 3. L. nat. 22.05 1865-1944 09.04 Piłatkowce, Grabowiec, Merława LXXXVI
  JEZUPOL
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 4. L. nat. 03.01.1785-1824 16.12 Jezupol 81(1)
  L. cop. 03.01.1785-1860 13.11 Jezupol 81(1)
  L. mort. 11.02.1785-1853 15.06 Jezupol 81(1)
 5. L. nat. 29.03.1785-1875 03.05 Kołodziejówka 81(2)
  L. cop. 04.11.1804-188319.06 Kołodziejówka 81(2)
  L. mort. 06.06.1794-1879 03.11 Kołodziejówka 81(2)
 6. L. nat. 22.05.1785-1868 14.01 Uzin 81(3)
  L. cop. 18.11.1787-188910.06 Uzin 81(3)
  L. mort. 23.11.1785-189124.01 Uzin 81(3)
 7. Index mort. 1785-1945 Jezupol et pro pagis 81(4)
 8. L. cop. 25.06.1797-1876 26.11 Hanusowce 81(5)
  L. mort. 19.07.1789-1890 02.12 Hanusowce 81(5)
  L. nat. 16.11.1817-1864 08.09 Hanusowce 81(5)
  L. nat. 09.12.1805-1877 15.03 Sielec 81(5)
  L. cop. 07.06.1824-1880 14.09 Sielec 81(5)
  L. nat. 04.12.1788-1879 19.01 Hanusowce 81(5)
  L. nat. 17.06.1810-1878 24.05 Kozina 81(5)
  L. nat. 28.01.1821-1878 12.09 Ciężów 81(5)
  L. cop. 02.02.1812-1879 16.11 Jastrzębie, Kozina 81(5)
  L. cop. 01.09.1833-1867 28.05 Ciężów 81(5)
  L. mort. 15.03.1803-1880 21.05 Kozina 81(5)
  L. mort. 08.01.1824-1880 30.11 Ciężów 81(5)
 9. L. nat. 30.04.1798-1813 17.11 Jezupol, dutka 81(6)
  L. cop. 16.03.1813-1814 03.08 Jezupol 81(6)
  L. mort. 25.05.1798-1814 28.06 Jezupol 81(6)
 10. L. nat. 21.01.1825-1849 17.04 Opp. 81(7)
 11. L. nat. 23.04.1849-1891 31.10 Opp. et pro pagis 81(8)
 12. L. mort. 07.08.1853-1882 16.03 Opp. et pro pagis 81(9)
 13. L. cop. 20.11.1860-1911 27.11 Opp. et pro pagis 81(10)
 14. Index nat. 1860-1945 Jezupol et pro pagis 81(11) 82(11)
 15. Index cop. 1860-1945 Jezupol et pro pagis 81(12), 82(12)
 16. L. nat. 1864-1881 Jezupol 82(13)
  1864-1881 Ciężów
  1865-1873 Dobrowlany
  1864-1880 Hanusowce, Jastrzębiec
  1864-1881 Sielec
  1864-1880 Kozina
  1864-1880 Kołodziejówka
  1864-1881 Pobereże, Branówka
  1864-1868 Uzin
  Extractus l. nat. 1876 Jezupol, Dobrowlany, Hanusowce, Kozina, Pobereże, Uzin
  Extractus l. mort. 1876 Jezupol
 17. L. nat. 17.04.1868-1901 31.12 Uzin 82(14)
 18. L. mort. 20.03.1882-1913 31.12 Opp. et pro pagis 82(15)
 19. L. bann. 24.01.1886-1906 04.02 Opp. et pro pagis 82(16)
 20. L. nat. 04.02.1891-1908 05.04 Opp. et pro pagis 82(17)
 21. L. bann. 15.09.1892-1924 21.09 Jezupol et pro pagis 82(18)
 22. L. nat. 11.01.1909-1912 27.12 Opp. et pro pagis 82(19)
 23. L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 11.01.1909 24.12
  31.01.1909 22.11
  13.01.1909 30.12 Jezupol et pro pagis 82(20)
 24. L. nat. 23.02.1909-1931 26.03 Opp. et pro pagis 82(21)
 25. L. nat. 1887, 1913 Ciężów 82(22)
 26. L. mort. 20.05.1914-1931 29.12 Opp. et pro pagis 82(23)
 27. L. cop. 03.06.1918-1925 24.11 Opp. et pro pagis 82(24)
 28. L. bann. 28.09.1924-1944 28.05 Opp. et pro pagis 82(25)
 29. L. nat. 19.08.1925-1938 13.12 Miłowanie 82(26) 83(26)
 30. L. nat. 25.09.1925-1937 17.10 Roszniów 82(27) 83(27)
 31. L. nat. 16.01.1926-1942 1.01 Strychańce 82(28) 83(28)
 32. L. cop. 04.02.1926-1931 26.11 Opp. et pro pagis 82(29) 83(29)
 33. L. mort. 08.10.1929-1943 04.07 Stryhańce 82(30) 83(30)
 34. L. mort. 30.05.1930 Roszniów 82(31) 83(31)
 35. L. nat. 11.01.1932-1944 24.08 Pobereże 82(32) 83(32)
 36. L. nat. 03.01.1932-1945 21.01 Opp. 82(33) 83(33)
 37. L. nat. 21.01.1932-1944 21.01 Kozina 82(34) 83(34)
 38. L. mort. 30.01.1932-1945 26.05 Opp. 83(35)
 39. L. cop. 04.02.1932-1944 30.05 Opp. 83(36)
 40. L. mort. 04.02.1932-1944 28.03 Uzin 83(37)
 41. L. nat. 04.02.1932-1944 27.02 Uzin 83(38)
 42. L. mort. 22.02.1932-1938 10.02 Hanusowce 83(39)
 43. L. nat. 08.04.1932-1942 29.09 Sielec 83(40)
 44. L. mort. 02.06.1932-1942 31.07 Kołodziejówka 83(41)
 45. L. mort. 26.06.1932-1944 19.06 Pobereże 83(42)
 46. L. cop. 06.08.1932-1935 06.08 Roszniów, Jurkówka 83(43)
 47. L. nat. 22.09.1932-1942 28.12 Hanusowce 83(44)
 48. L. nat. 02.10.1932-1936 02.12 Dobrowlany 83(45)
 49. L. cop. 27.11.1932-1943 23.02 Uzin 83(46)
 50. L. mort. 06.05.1933 Dobrowlany 83(47)
 51. L. cop. 24.10.1933-1941 09.02 Pobereże 83(48)
 52. L. mort. 03.12.1933-1944 19.04 Kozina 83(49)
 53. L. mort. 20.10.1934-1943 10.03 Sielec 83(50)
 54. L. cop. 22.11.1934-1939 08.08 Sielec 83(51)
 55. L. mort. 20.02.1935-1936 03.09 Miłowanie 83(52)
 56. L. cop. 15.06.1935-1943 01.08 Stryhańce 83(53)
 57. L. cop. 15.02.1936-1942 10.02 Dobrowlany 83(54)
 58. L. cop. 05.11.1936 Kozina 83(55)
 59. L. cop. 08.03.1937 Kołodziejówka 83(56)
 60. L. mort. 22.06.1938 11.10 Ciężów 83(57)
 61. L. nat. 24.08.1938-1944 14.06 Brulion, Jezupol et pro pagis 83(58)
 62. L. cop. 14.02.1940-1941 22.06 Brulion, Jezupol 83(59)
 63. L. extran. T. 1, Wpisy osób urodzonych w la-tach 1872-1937 Jezupol, Hanusowce, Posiecz,
  Popiele, Bratyszów, Roszniów 83(60)
 64. Status anim. T. 1, 1800-1926 Jezupol 83(61)
 65. Status anim. T. 2, 1848-1921 Jezupol 83(62)
 66. L. confirmat. 1924, 1938 (zawiera wpisy osób urodzonych w latach 1893-1929) Jezupol 83(63) LXXXVII
  KAŁUSZ
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 67. L. bann. 08.01.1865-1910 28.11 Kałusz et pro pagis 83(1)
  84(1)
 68. L. nat. 15.07.1875-1927 06.02 Kałusz et pro pagis
  +akta luźne 84(2)
 69. L. bann. 18.01.1911-1926 14.11 Kałusz, brulion, dutka 83(4) 84(4)
  L. nat. 18.12.1926-1931 26.04 83(4) 84(4)
 70. L. bann. 19.12.1926-1933 12.02 Kałusz 83(5) 84(5)
 71. L. nat. 22.08.1931-1935 18.05 Brulion, Kałusz et pro pagis 84(6)
 72. L. nat.
 • index extran. 22.05.1935-1944 05.03
  30.06.1897-1926 07.06 Brulion, Kałusz et pro pagis 84(7) 85(7)
 1. L. nat. 05.05.1940-1943 21.11 Brulion, Kałusz, Nowy Kałusz,
  Chociń 84(8) 85(8)
 2. L. nat. 08.09.1940-1941 30.08 Brulion, Kałusz, Nowy Kałusz 84(9) 85(9)
 3. L. nat. 14.09.1943-1945 26.07 Brulion, Kałusz 84(10) 85(10)
 4. Status anim. T. 1 1856-1946
  Kałusz, księga spisana w 1939 r. 85(11)
 5. Status anim. T. 2 1856-1946 Kałusz. Ksiega spisana w 1939 r. 85(12)
 6. L. extran. T.1, Zawiera wpisy osób uro-dzonych w latach 1886-1945. Kałusz
  Ksiega spisana w latach 1927-1945. 85(13)
 7. L. nat. T. „C”
  06.05.1785-1806 28.03 Kałusz Brak
 8. L. nat. T. „D”
  07.04.1806-1822 10.03 Kałusz
 • index na końcu
 1. L. nat. 04.03.1822-1828 27.04 Kałusz
 2. L. nat. 08.05.1828-1837 24.09 Kałusz et pro pagis
 3. L. nat. 29.09.1837-1845 16.01 Kałusz et pro pagis
 4. L. nat. 24.01.1845-1854 22.12 Kałusz et pro pagis
 5. L. nat. 08.01.1855-1866 25.03 Kałusz et pro pagis
 6. L. nat. 29.03.1866-1875 25.10 Kałusz et pro pagis
 7. L. bann. 26.02.1819-1824 06.06
 8. L. bann. 26.08.1824-1837 09.04 Kałusz et pro pagis
 9. L. bann. 09.04.1837-1853 13.11 Kałusz et pro pagis
 10. L. bann. 22.01.1854-1864 20.11 Kałusz et pro pagis
 11. L. cop. 05.04.1785-1832 29.01 Kałusz et pro pagis
 • index na końcu
 1. L. cop. 19.02.1832-1843 29.05 Kałusz et pro pagis
 • index na końcu, za lata 1832-1853
 1. L. cop. 14.06.1843-1860 04.09 Kałusz et pro pagis
 2. L. cop. 11.09.1860-1891 08.11 Majdan, Hotyń, Neukałusz, Kałusz, Bania, Pojło, Ugarsthal, Tuzyłow, Be-reżnica, Podmichale, Rypianka i inne
 3. L. mort. 30.05.1785-1819 16.04 Kałusz et pro pagis
 4. L. mort. 25.04.1819-1830 04.03 Kałusz et pro pagis
 5. L. mort. 10.03.1830-1844 11.04 Kałusz
 6. L. mort. 11.04.1844-1857 17.11 Kałusz et pro pagis
 7. L. mort. 25.11.1857-1884 31.12 Kotiatycze, Kopanki, Chocin,
  Wistowa, Hotyń, Podmichale,
  Kałusz, Nowica, Neukałusz,
  Kadobna, Podhorki, Studzianka, Ry-pianka, Bania, Bednarów, Wierzch-nia, Bereżnica i inne
 8. Protok. przedśl. 1805-1819
 9. Protok. przedśl. 1820-1829
 10. Protok. przedśl. 1830-1835
 11. Protok. przedśl. 1830-1839
 12. Protok. przedśl. 1840-1843
 13. Protok. przedśl. 1844-1847
 14. Protok. przedśl. 1848-1855
 15. Protok. przedśl. 1856-1859
 16. Protok. przedśl. 1860-1865
 17. Protok. przedśl. 1866-1869
 18. Protok. przedśl. 1870-1874
 19. Protok. przedśl. 1875-1879
 20. Protok. przedśl. 1880-1884
 21. Protok. przedśl. 1885-1889
 22. Protok. przedśl. 1890-1894
 23. Protok. przedśl. 1895-1899
 24. Protok. przedśl. 1900-1904
 25. Protok. przedśl. 1904-1907
 26. Protok. przedśl. 1908-1910
 27. Protok. przedśl. 1911-1913
 28. Protok. przedśl. 1914-1918
 29. Protok. przedśl. 1919-1921
 30. Protok. przedśl. 1922-1924
 31. Protok. przedśl. 1925-1926
 32. Protok. przedśl. 1927-1928
 33. Protok. przedśl. 1929-1930
 34. Protok. przedśl. 1931-1933
 35. Protok. przedśl. 1934-1935
 36. Protok. przedśl. 1936-1937
 37. Protok. przedśl. 1938
 38. Protok. przedśl. 1939-1945 LXXXVIII
  KAMIONKA STRUMIŁOWA
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 39. L. nat. 22.08.1939-1944 09.05 Jazienica, Berbeki, Maziarnia 85(2)
  L. cop. 15.10.1939-1944 30.04 Jazienica Polska
 40. L. nat. 01.01.1918-1919 2.10 Kamionka Strumiłowa,
  Kamionka Stara, Podzamcze,
  Krzywulanka, Obydów, Budki,
  Dernów, Jazienica Polska, Maziarnia Kamionka, Jagonia, Łapajówka, Ruda, Furki, Berbeki, Łany Polskie, Sokole, Wierbeki, Sapieżanka, Budki, Gaik, Konstantówka, Herawiec, Różanka, Zbaniów, Dalnicz, Rudolfshof,
  Zubówmost, Krasiczyn, Tłumacz 85(1) LXXXIX
  KAMIONK WIELKIE
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 41. L. cop. 19.11.1857-1937 25.11 Kamionki Wielkie, Fatowce 85(1)
 42. L. nat. 15.10.1886 -1931 13.08 Kamionki Wielkie, Fatowce 85(2)
 43. L. mort. 26.01.1920-1945 11.05 Kamionki Wielkie, Fatowce 85(3)
 44. L. nat. 14.09.1931-1945 05.04 Kamionki Wielkie, Fatowce 85(5)
 45. L. cop. 27.01.1938-1944 19.02 Kamionki Wielkie 86(6)
 46. L. bann. 1911-1939 Protokoły przedślubne XC
  KŁODNO
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi 85(1)
  86(1)
 47. Status anim. 1890

XCI

KNIAŻE 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi 86(1)

 1. L. nat. 13.03.1938-1938 01.12 Kniaże
  26.12.1937-1938 22.10 Boniszyn
  22.12.1937-1938 16.11 Lackie Małe i Wielkie
  l. cop. 12.02.1938-1938 29.10 Kniaże 86(1)
  Vacat Boniszyn
  27.02.1938-1938 10.11 Lackie Małe i Wielkie
  L. mort. 04.02.1938-1938 24.12 Kniaże 86(1)
  02.03.1938-1938 28.03 Boniszyn
  27.02.1938-1938 29.06 Lackie Małe i Wielkie

XCII

KNIHINICZE

Parafia od 1933 r. – wcześniej Knihinicze ad Podkamień.
Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 02.06.1784-1807 23.01 Knihynicze
 2. L. nat. 07.09.1933-1942 15.01 Nowa Grobla,
  Zagórze Knihynickie 86(1)
  L. cop. 09.02.1935-1943 28.04 Nowa Grobla, Zagórze 86(1)
  L. mort. 17.10.1933-1943 07.04 Nowa Grobla, Zagórze 86(1)
 3. L. nat. 12.09.1933-1941 20.08 Rejówka 86(1)
  L. cop. 24.06.1934-1940 12.01 Rejówka 86(2)
  L. mort. 21.09.1933-1938 13.07 Rejówka
 4. L. nat. 13.11.1933-1942 14.01 Knihynicze 86(3)
  L. cop. 25.11.1934-1940 03.02 Knihynicze 86(3)
  L. mort. 10.12.1933-1943 28.11 Knihynicze 86(3)
 5. L. bann. 10.06.1934-1943 28.04 Knihynicze 86(4)
 6. L. nat. 15.12.1934-1942 01.12 Doliniany 86(5)
  L. cop. 28.06.1936-1940 07.01 Doliniany 86(5)
  L. mort. 26.12.1936-1942 19.05 Doliniany 86(5)
 7. L. nat. 10.12.1935 Pomonięta 86(6)
  L. cop. 24.12.1937 Pomonięta 86(6)
  L. mort. 10.12.1935 Pomonięta 86(6)

XCIII

KOBYŁOWŁOKI 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 25.07.1944-1945 02.02 Kobyłowłoki brak
  L. mort. 11.08.1944-1945 26.09 Kobyłowłoki

XCIV

KOCHAWINA  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 15.02.1781-1838 29.12 Kochawina 86(1)
 2. Index nat. 1876-1946 Kochawina 86(2)
  Index cop. 1877-1944 Kochawina 86(2)
  Index mort. 1882-1946 Kochawina 86(2)
 3. L. nat. 1900-1935, 1941 Pokrowce 86(3),
  86(7)
  L. cop. 28.06.1916-1936 12.07 Pokrowce
  L. mort. 01.11.1862-1922 14.08 Pokrowce
 4. L. bann. 12.01.1902-1946 24.02 Kochawina et pro pagis 86(4),
  86(8)
 5. Status anim. T. 1, spisany w 1935 i 1936 r. Kochawina – Ruda 78(5)
 6. Status anim. T. 2, spisany w 1938 r. Hanowce, Hnizdyczów,
  Łówczyce, Pokrowce 87(6)
 7. L. nat. 16.01.1942-1945 05.06 Kochawina
  L. cop. 03.02.1942-1945 22.11 Kochawina
  L. mort. 05.01.1942-1946 18.06 Kochawina
 8. Prot. przedśl. 1909-1919 Kochawina
  (+ metryki różne z lat 1912-1937)
 9. Prot. przedśl. 1814-1849 Kochawina
  (+ metryki różne z lat 1926-1943)
  Prot. przedśl. 1850-1858, 1901-1908 Kochawina
  Prot przedśl. 1909-1937 Kochawina
 10. L. cop. 1928 Hnizdyczów, Ruda, Kochawina (zniszczone, nieczytelne wpisy)

XCV

KOŁODZIEJÓWKA  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 17.12.1929-1930 21.12 Kołodziejówka 87(1)
  02.05.1930-1930 24.10 Chodaczków Mały
  01.01.1930-1930 15.12 Panasówka
  L. cop. 15.02.1930-1930 25.11 Kołodziejówka 87(1)
  17.08.1930 Chodaczków Mały
  04.02.1930-1930 21.10 Panasówka
  L. mort. 10.01.1930-1930 01.12 Kołodziejówka 87(1)
  Vacat Chodaczków Mały
  02.02.1930-1930 08.12 Panasówka

XCVI

KOŁOMYJA 
(URBS) 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1784-1883 Kołomyja, miasto 87(1),
  87(11)
  2 Index cop. 1784-1946 Kołomyja, miasto 87(2)
 2. Index mort. 1788-1858 Kołomyja, miasto 87
  (3,5,14)
 3. Index mort. 1852-1897 Miasto 87
  (3,5,14)
 4. L. cop. 25.11.1869-1946 19.02 Ceniawa (gr.-cat.) 87(6),
  88(6)
  L. mort 31.04 1867-1946 2.03 Ceniawa 87(6), 88(6)
 5. L. cop. 18.02.1873-1945 02.06 Piadyki 87(7),
  88(7)
 6. L. nat. + index 02.05.1873-1932 09.11 Ceniawa 88(8)
 7. L. nat. 24.11.1875-1943 01.08 Kniażdwór 88(9)
 8. L. nat. 24.08.1880-1946 17.03 Piadyki 88(10)
 9. Index nat. 1883-1946 Kołomyja 87(1),
  87(11)
 10. L. nat. + index 20.05.1887-1938 19.09 Dobesławce 88(12)
  L. cop. 04.11.1933-1936 14.11 Debesławce 88(12)
  L. mort. 09.01.1925-1937 17.07 Debesławce 88(12)
 11. L. nat. 10.11.1888-1944 05.04 Kujdańce, Sopów 88(13)
 12. Index mort. 1889-1946 Kołomyja, miasto 87
  (3,5,14)
 13. L. nat. +index 30.11.1892-1945 29.04 Korolówka 88(15)
 14. L. nat.+ index 04.11.1894-1911 16.07 Pilipy 88(16)
  L. cop. 29.10.1911-1926 06.02 -II- 88(16)
  L. mort. 09.03.1934 -II- 88(16)
 15. L. nat. + index 17.02.1895-1946 15.04 Turka 88(17)
 16. L. cop 06.02.1921-1939 19.11 Gody 88(18)
  L. nat. 01.11.1895-1944 01.03 Gody 88(18)
  L. mort. 12.03.1907-1945 13.03 Gody 88(18)
 17. L. nat. 16.04.1901-1906 15.09 Miasto 88(19)
  89(19)
 18. L. nat. 17.09.1906-1915 23.04 Miasto 88(20),
  89(20)
 19. L. mort.
 • index 22.01.1907-1943 06.10 Kujdańce, Sopów 89(21)
 1. L. cop. + index 20.11.1910-1944 03.02 Korolówka 89(22)
  L. mort.
 • index mort. 07.04.1905-1945 19.04 Korolówka 89(22)
  22a. L. nat. 26.04.1915-1926 18.05 Miasto 89(22a)
 1. L. mort. 02.01.1919-1919 29.12 Kołomyja 89(23)
  04.01.1919-1919 28.12 Ceniawa
  Vacat Dobysławce
  22.10.1919-1919 28.12 Grody
  25.02.1919-1919 24.11 Kniaźdwór
  11.02.1919-1919 16.06 Kornicz
  26.01.1919-1919 30.12 Korolówka
  27.01.1919-1919 06.03 Matyjowce
  26.05.1919 Oskrzesińce
  26.01.1919-1919 12.12 Podhajczyki
  11.01.1919-1919 24.11 Piadyki
  Vacat Pererów
  02.09.1919 Trościanka
  Vacat Filipy
  Vacat Sopów i Kujdonice
  Vacat Siemiakowce
  29.11.1919 Cuculin
  06.03.1919-1919 30.08 Turka
  Vacat Wierbiąż Wyżny i Niżny
  Vacat Wołowa
  19.02.1919 Zaucze, Nazurna
  27.01.1919-1919 10.08 Zamulińce
 2. L. cop. 28.05.1932-1946 16.05 Miasto 89(24),
  90(24)
 3. L. bann. 05.06.1932-1946 12.05 Kołomyja, T. 10 90(25)
 4. L. nat. 11.09.1932-1946 06.04 Ceniawa 90(26)
 5. L. nat. 11.01.1933-1935 21.03 Kołomyja, brulion chrztów, T. 1 90(27)
 6. L. nat. 25.01.1935-1937 17.10 Kołomyja, brulion chrztów, T. 2 90(28)
 7. L. mort. 31.10.1935-1946 08.03 Kniażdwór 90(29)
 8. L. nat. 19.01.1937 Kornicz 90(30)
  L. mort. 11.07.1937 03.10 Kornicz 90(30)
 9. L. nat. 06.10.1937-1939 09.12 Kołomyja, brulion chrztów, T. 3 91(31)
 10. L. nat. 13.11.1939-1941 29.12 Załucze 91(32)
  L. nat. 21.12 1938-1941 26.08 Zamulińce
  L. nat. 01.09.1940-1944 26.02 Podhajczyki
  L. mort. 06.10.1941-1941 02.05 Podhajczyki
  L. mort. 08.08.1941-1944 13.11 Turka
 11. L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 13.02.1937 06.07
  24.04.1937
  18.11.1937
  Gody 91(33)
  L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 11.02.1937 09.12
  16.05.1937 26.12
  20.03.1937 19.10
  Korolówka 91(33)
  L. nat.
  L. cop.
  L.mort. 31.01.1937
  Vacat
  Vacat
  Matyjowce 91(33)
  L. nat.
  L. cop.
  L.mort. 21.09.1937
  Vacat
  08.05.1937
  Oskrzesińce 91(33)
  L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 5.01.1937 03.11
  Vacat
  27.02.1937 29.06
  Piadyki 91(33)
  L. nat.
  L. cop.
  L. mort. Vacat
  Vacat
  Vacat
  Pilipy 91(33)
  L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 26.03.1937
  16.11.1937
  15.01.1937 24.07
  Podhajczyki 91(33)
  L. nat.
  L. cop.
  L. mort 02.01.1937 08.02
  Vacat
  27.03.1937 30.04
  Trościanka i Pererow 91(33)
 12. L. nat. 08.12.1939-1942 02.05 T. 4 (brulion), Miasto 91(34)
 13. L. nat. 21.07.1942-1946 13.04 Miasto 91(35)
  11.01.1933 28.06 Kołomyja, Odpis 91(35)
 14. L. mort. 02.08.1942-1946 11.05 Miasto 91(36)
 15. L. nat. 05.12.1944-1946 09.05 T. 5 (brulion), Kołomyja 91(37)
 16. Index nat. 1833-1939 T. 1. Wioski 92(38)
  Index cop. 1867-1927 Wioski
  Index mort. 1868-1932 Wioski
 17. Index
  extraneorum 1869-1935 T. 2, Kołomyja 92(39)
 18. Index
  extraneorum 1878-1942 T. 3, Kołomyja 92(40)
 19. L. extran. T. 2 Winograd
  (świadectwa oprawione)
 20. L. extran.
 • index
  extraneorum 11.11.1900-1924 08.06 T. 2b (świadectwa oprawione) 92(42)
 1. L. extran. T. 3 (świadectwa oprawione) 93(43)
 2. L.extran. Zawiera wpisy osób
  urodzonych
  w latach 1893-1943 Kołomyja, Kułaczkowce, Mły-nów, Złoty Potok i inne
  T. 3a (brulion) 92(44)
 3. L.extran. T. 4 (świadectwa oprawione) 93(46),
  94(46)
 4. L.extran. T. 5 (świadectwa oprawione) 94(47)
 5. L.extran. T. 6 (świadectwa oprawione) 94(48)
 6. L.extran. 1915-1945 Kołomyja
  T. 7 (świadectwa oprawione) 94(49)
 7. L. extran. 1941-1945 T. 8 Akta Konwertytów
  (luzem w teczce)
  L. cop. 1884 Pererów, Załucze, gr-kat.

XCVII

KOŁOMYJA 
(SUBURB. MARIÓWKA, MARIAHILF)  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1784-1930 Mariówka et pro pagis 94(1)
 2. Index mort. 1784-1942 Mariówka et pro pagis 95(2)
 3. Index cop. 1787-1944 Mariówka et pro pagis 95(3)
 4. L. nat. 1898-1944 Słobódka Leśna, Rakowczyk 95(4)
  L. cop. 1944 Flehberg (1 wpis) 95(4)
  L. mort. 1941, 1944-1945 Słobódka Leśna, Kamionka Mała,
  Mariówka, Różanówka, Flehberg 95(4)
  L. nat. 1899-1901, 1905-1929 Słobódka Leśna 95(4)
 5. Index nat. 1930-1944 Mariówka et pro pagis 94(5)
  Metryki obce urodzonych 1821-1928
 6. L. nat. 01.01.1938-1938 28.12 Mariówka, Różanówka, Św. Jan 95(6)
  02.01.1938-1938 12.10 Kamionka Mała, Dobrowódka, Szeparow-ce, Diatkowce, Tłumaczyk, Słobódka Le-śna, Rakowczyk 95(6)
  L. cop. 23.01.1938-1938 20.11 Mariówka, Słobódka Leśna, Św. Jan, Ró-żanówka, Tłumaczyk 95(6)
  L. mort. 05.01.1938-1938 20.12 Mariówka, Różanówka, Diatkowce, Św. Jan, Rakowczyk, Kamionka Mała 95(6)
  L. nat. 1932 Zamulińce, 1 wpis XCVIII
  KONIUCHY
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 7. L. nat. 04.11.1854-1904 01.12 Koniuchy 95(1)
 8. L. nat. 09.01.1905-1916 06.10 Koniuchy 95(2)
 9. Status anim. 1860-1916 Koniuchy 95(3)

XCIX

KONKOLNIKI 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 12.01.1900-1915 20.12 Bybło 95(2),
  96(2)
  15.02 1900-1915 14.09 Chochoniów
  10.03 1900-1915 12.08 Jabłonów
  21.01 1900-1915 29.05 Konkolniki
  13.01 1900-1915 18.11 Sloboda Konkolnicka
  09.01 1900-1915 25.11 Zagórze Konkolnickie
 2. L. nat. 12.10.1916-1926 20.11 Konkolniki 95(4), 96(4)
 3. L. nat. 01.01.1927-1944 15.12 Słoboda Konkolnicka 95(5),
  96(5)
 4. L. nat. 1927-1944 Zagórze Konkolnickie 95(6), 96(6)
 5. L. nat. 23.02.1927-1943 06.05 Bybło 95(7),
  96(7)
 6. L. nat. 21.03.1927-1943 15.09 Jabłonów 95(8), 96(8)
 7. L. nat. 21.05.1927-1944 08.05 Konkolniki
 8. L. nat. 01.07.1927-1943 09.05 Chochoniów
 9. L. nat. 06.02.1929 18.06 Konkolniki, Kopia 96(11) C
  KOPYCZYŃCE
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 10. Index nat. 1840-1945 Kopyczyńce et pro pagis
  1a. Index nat. 1840-1944 Kopyczyńce, Kotówka, Teklówka, Oryszkowce 96(1)
  Index cop. 1890-1944 Kopyczyńce, Kotówka, Teklówka, Oryszkowce 96(1)
  Wpis ślubów 1.09.1939-1941 1.08. Kopyczyńce
 11. L. bann. 01.01.1891-1908 22.02 Kopyczyńce 96(2)
 12. L. nat. 06.02.1942-1945 06.09 Kopyczyńce, Brulion 96(3)
 13. L. nat. 19.12.1942-1943 16.12 Kopyczyńce 96(4)
  03.01.1943-1943 30.10 Kotówka i Teklówka
  21.10.1942-1943 30.10 Oryszkowce
  L. mort. 27.01.1943-1945 09.05 Oryszkowce
  06.01.1943-1945 21.08 Kopyczyńce
  21.02.1943-1945 22.02 Kotówka i Teklówka
 14. Status anim. 1874-1933 Kopyczyńce, Kotówka, Teklówka 96(5)
 15. Liber
  Extraneorum
  +indeks Wpisy osób urodzonych w latach 1871-1935 Borszczów, Chorostków, Dunajów, Ha-dyńkowce, Kopyczyńce, Kułaczkowce, Mogielnica, Oryszkowce, Stanisławów, Teklówka, Zabłotce i inne 96(6)
 16. Protok. przedśl. 1946 Liczkowce
 17. Index mort. 1900-1940 Kopyczyńce, Kotówka, Krogulec, Oryszkowce, Teklówka

CI

KOROPIEC  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 14.11.1831-1904 10.09. Horyhlady 97(1)
  L. cop. 17.11.1832-1904 18.10 Horyhlady
  L. mort. 21.10.1832-1904 08.12 Horyhlady
 2. L. bann. 06.01.1905-1945 28.01 Koropiec et pro pagis 96(2)
 3. L. mort. 17.01.1905-1943 22.05 Horyhlady 97(3)
  L. nat. 14.10.1904-1943 05.09 Horyhlady 97(3)
 4. L. cop. 19.01.1927-1943 16.10 Koropiec et pro pagis 97(4)
  L. nat. 1939-1941 Dąbrowa, Horyhlady, Koropiec, Łęgi, Nowosiółka, Ostra,
  Przewoziec, Stojła, Wadowa,
  Wagnerówka 97(4)

CII

KOROŚCIATYN 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 22.05.1838-1870 23.05 Korościatyn 97(1)
 2. L. mort. 8.01.1839-1923 29.11 Korościatyn 97(2)
 3. L. cop. 15.10.1929-1944 7.10 Korościatyn, Dębowica

CIII

KOŚCIEJÓW

(OO. Dominikanie)
Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 19.02.1817-1817 21.11 Kościejów 97(1)
  08.01.1817-1817 15.11 Zarudce
  03.01.1817-1817 05.10 Zaszków
  19.09.1817 Zawadów
  03.04.1817-1817 06.10 Grzęda
  18.08.1817 Borki
  L. cop. 16.11.1817-1817 23.11 Kościejów 97(1)
  09.04.1817-1817 17.04 Zarudce
  23.04.1817 Borki
  31.08.1817-1817 04.10 Grzęda
  L. mort. 09.01.1817-1817 27.10 Kościejów 97(1)
  14.01.1817-1817 17.10 Zarudce
  29.12.1817 Borki
  06.01.1817-1817 31.08 Zaszków
  23.01.1817-1817 09.03 Grzęda
 2. L. nat. 23.06.1929-1929 16.12 Grzęda 97(2)
  30.12.1929-1929 03.11 Kościejów
  30.06.1929-1929 29.10 Sieciechów
  09.01.1929-1929 21.09 Wulka Hamulecka
  01.01.1929-1929 20.12 Zarudce
  09.01.1929-1929 06.12 Zaszków
  02.02.1929-1929 07.12 Zawadów
  L. cop. 26.01.1929-1929 20.11 Grzęda 97(2)
  06.07.1929-1929 26.11 Kościejów
  30.06.1929-1929 27.11 Sieciechów
  27.01.1929-1929 16.11 Zarudce
  10.08.1929-1929 01.10 Zaszków
  07.05.1929-1929 19.11 Zawadów
  L. mort. 17.09.1929 Grzęda 97(2)
  30.12.1928-1929 05.10 Kościejów
  03.01.1929 Sieciechów
  07.05.1929 Wulka Hamulecka

CIV

KOSÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 08.06.1776-1828 07.01. Chomczyn, Kosów, Rożnów 97(1)
 2. L. nat. 30.06.1776-1828 22.12 Kosów 97(2)
 3. L. cop. 05.08.1776-1827 25.06 Kosów 97(3)
 4. L. nat. 26.01.1828-1851 05.11 Kosów i przedmieścia,
  Moskalówka, Monastersko,
  Stary Kosów, Smodna, Wierzbowiec 97(4)
 5. L. cop. 02.02.1828-1889 07.11 Kosów, Moskalówka, Monastersko, Stary Kosów, Smadna, Wierzbowiec 97(5)
 6. L. mort. 05.02.1828-1862 18.03 Kosów, Moskalówka, Monastersko, Stary Kosów, Smodne, Wierzbowiec 97(6)
 7. L. nat. 13.03.1828-1887 18.07 Kosów, Żabie, Chomczyn,
  Krzyworównia, Jaworów, Jasienów, Sokołówka, Ryczka, Horod, Babin 97(7)
 8. L. mort. 20.07.1828-1943 03.08 Jaworów, Kosów, Krzyworównia,
  Jasienów, Horod, Chomczyn, Ryczka, Sokołówka, Żabie 97(8),
  98(8)
 9. L. cop. 30.01.1830-1943 08.10 Kosów, Żabie, Krzyworównia,
  Jasienów, Chomczyn, Jaworów, Ryczka, Sokołówka, Horod 97(9),
  98(9)
 10. L. nat. 13.12.1851-1887 14.03 Kosów z przedmieściami,
  Moskalówka, Monasterzysko, Stary Kosów, Smodna, Wierzbowiec,
  Zandau, Rożnów, Nowosielica 97(10),
  98(10)
 11. L. mort. 13.04.1862-1904 11.12 Kosów et pro pagis 97(11),
  98(11)
 12. L. cop. 12.11.1889-1920 30.05 Kosów et pro pagis 98(12)
 13. L. nat. 10.10.1894-1944 22.03 Babin, Chomczyn, Horod, Jasienów Górny, Jaworów, Krzyworównia, Ryczka, Sokołówka, Żabie 98(13)
 14. Protok. przedśl. 1939-1943 Kosów 98(14)
 15. L. nat. 22.07.1941-1942 16.11 Kosów, Babin, Chomczyn, Horod,
  Jasienów Górny, Jaworów,
  Krzyworównia, Ryczka, Sokołówka, Żabie, Moskalówka, Monastersko, Ho-zy, Smodna, Wierzbowiec,
  Czerhanówka 98(15)
  L. cop. 07.02.1942-1942 07.06 Kosów, Moskalówka, Monastersko, Stary Kosów, Wierzbowiec, Żabie, Jaworów, Chomczyn, Ryczka,
  Sokołówka, Horod 98(15)
  L. mort. 09.01.1942-1942 17.06 Kosów, Moskalówka, Monastersko, Stary Kosów, Smodna, Wierzbowiec,
  Czerhanówka 98(15)
 16. L. extran. Wpisy osób urodzonych w
  latach 1870-1933 Chomczyn, Czerhanówka, Husiatyn, Jasienów Górny, Kołomyja, Kosów, Krakowiec, Krzyworównia, Kubaki, Łopuszna, Moskalówka, Mykietyńce, Nowe Sioło, Pistyń, Rożnów,
  Sokołówka, Śniatyń, Waszkowce,
  Worochta, Żabie Słupejka i inne

CV

KOTÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 29.06.1784-1909 29.09 Sarańczuki 98(1)
 2. L. nat. 25.07.1784-1911 02.12 Rybniki 98(2)
 3. L. nat. 27.07.1784-1909 12.04 Potutory 98(3)
 4. L. nat. 13.10.1784-1935 27.09 Trościaniec 98(4)
 5. L. cop. 21.11.1784-1899 06.08 Opp. 98(5),
  99(5)
 6. L. mort. 09.12.1784-1943 08.08 Sarańczuki 98(6),
  99(6)
 7. L. nat. 24.12.1786-1911 23.03 Opp. 98(7),
  99(7)
 8. L. cop. 04.02.1787-1903 01.11 Trościaniec 98(8),
  99(8)
 9. L. mort. 14.04.1787-1938 21.02 Trościaniec 98(9),
  99(9)
 10. L. mort. 02.05.1787-1910 27.08 Opp. 99(10)
 11. L. cop. 20.01.1788-1911 19.02 Rybniki 99(11)
 12. L. cop. 20.01.1788-1904 20.08 Sarańczuki 99(12)
 13. L. mort. 17.04.1788-1934 24.09 Potutory 99(13)
 14. L. mort. 07.05.1789-1944 17.03 Rybniki 99(14)
 15. L. cop. 23.06.1793-1933 21.02 Potutory 99(15)
 16. L. nat. 17.11.1879-1943 23.02 Bożyków, Siółko, Wołoszczyzna 99(16)
 17. L. cop. 05.06.1900-1943 26.12 Kotów
  +akta luźne 99(17)
 18. L. cop. 22.05.1904-1939 16.05. Trościaniec
  +akta luźne 99(18)
 19. L. cop. 20.05.1905-1940 02.04 Sarańczuki 99(19)
 20. L. nat. 19.11.1909-1943 02.08 Sarańczuki, Wąsowiczówka 99(20)
 21. L. nat. 13.08.1911-1943 29.10 Potutory 99(21)
 22. L. mort. 27.11.1911-1945 21.04 Kotów 99(22)
 23. L. nat. 02.09.1912-1943 11.06 Rybniki 99(23)
 24. L. cop. 10.11.1912-1941 22.05 Rybniki 99(24)
 25. L. bann. 1912-1943 Kotów 99(25)
  1936-1939 Mieczyszczów
  25a. L. nat. 02.01.1937-1937 30.10 Bożyków 99(25a)
  04.01.1937-1937 20.12 Kotów
  Vacat Potutory
  25.01.1937-1937 08.11 Rybniki
  L. cop. Vacat Bożyków 99(25a)
  07.02.1937-1937 14.08 Kosów
  Vacat Potutory
  22.02.1937-1937 26.06 Rybniki
  11.07.1937-1937 08.08 Wąsowiczówka cum
  Sarańczuki
  Vacat Trościaniec
  L. mort. 07.01.1937-1937 28.07 Kotów 99(25a)
  Vacat Potutory
  02.05.1937 Rybniki
  02.08.1937-1937 11.11 Wąsowiczówka
  15.03.1937-1937 15.09 Trościaniec
  17.04.1937-1937 11.12 Bożyków
 26. Protok. przedśl. 1921-1938 Pro pagis 99(26),
  100(26),
  101(26)
  1940-1942 Brak na półce 99(26),
  100(26),
  101(26)
 27. Status anim. 1802-1926 Bożyków i Siółko 101(27)
  1817-1890 Wołoszczyzna
  1839-1921 Kotów
  1900-1940 Kotów (lużne karty)
  Kotów, Nowa Grobla, Potutory, Rybniki, Szarańczuki, Trościaniec, Wąsowiczówka, Zakrzemienna, Żółnówka

CVI

KOWALÓWKA  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 04.05.1784-1876 03.01 Czeremchów, Szwejków 101(1)
 2. L. cop. 06.02.1785-1867 30.05 Czeremchów, Szwejków 101(2)
 3. L. bann. 23.10.1892-1931 07.05 Kowalówka 101(3)
 4. L. bann. 14.06.1931-1945 11.02 Kowalówka et pro pagis 101(4)
 5. L. nat. 04.01.1934-1934 23.12 Kowalówka 101(5)
  01.01.1934-1934 16.11 Olesza i Sawałuski
  09.01.1934-1934 20.03 Czeremchów
  02.01.1934-1934 29.12 Dobrowody
  L. cop. 08.02.1934-1934 15.11 Kowolówka 101(5)
  06.02.1934-1934 27.12 Olesza, Sawałuski i Hrehorów
  23.01.1934-1934 16.10 Dobrowody
  Vacat Czeremchów
  L. mort. 16.01.1934-1934 29.12 Kowalówka 101(5)
  02.04.1934 Olesza
  04.01.1934-1934 02.?? Sawałuski i Hrehorów
  07.02.1934-1934 30.12 Czeremchów
  Dobrowody
 6. Index nat. 1881-1924 Kowalówka et pro pagis 102(6)
 7. Index cop. 1880-1924 Czeremchów, Dobrowody, Hrehorów, Kowalówka,
  Olesza, Sawałuski, Szwejków, Zastawce 102(7)
 8. Index mort. 1880-1924 Kowalówka et pro pagis 102(8)
 9. L. extran. 1843-1919 Świadectwa urodzenia w obrz. grec-kat., Kołomyja, Horodenka i inne. 101(9),
  102(9)

CVII

KOZŁÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 19.09.1858-1889 04.11 Kozłów 102(1)
 2. L. nat. 30.09.1864-1899 28.09 Pokropiwna 102(2)
 3. L. cop. 18.05.1873-1897 9.11 Dmuchawiec
  L. mort. 03.01.1856-1891 19.03 Dmuchawiec 102(3)
 4. L. nat. 17.06.1878-1900 06.08 Kozłów 102(4),
  103(4)
 5. L. nat. 09.11.1889-1945 20.05 Dmuchawiec 102(5),
  103(5)
 6. L. nat. 01.10.1899-1943 10.06 Pokropiwna 102(6), 103(6)
 7. L. nat. 14.08.1900-1931 12.05 Kozłów 103(7),
  104(7)
 8. L. nat. 15.11.1931-1945 10.01 Kozłów 103(8),
  104(8)
 9. Status anim. 1869-1944 Chabarówka, Dmuchawiec,
  Hrycajka, Kasprykówka, Kozłów, Łubianka Mała, Łubianka Wielka, Mazepówka, Podlesie, Popławy, Pokropiwna, Zarudka
  (spisana w 1937) 104(9)
  Spis
  ochrzczonych 1948-1954 Spis ochrzczonych w parafii Ko-złów, które zawarły ślub w parafii Niwica
 10. L. mort. 28.10.1838-1863 25.06 Budyłów
 11. L. nat. 03.1944-1945 06. Kozłów

CVIII

KOZOWA 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 14.05.1784-1869 04.07 Helenków 104(1)
  1a. L. nat. 09.05.1784-1869 03.05 Teofipólka 104(1a)
 2. L. mort. 19.05.1784-1875 04.05 Krzywe, Wiktorówka 104(2)
 3. L. nat. 04.05.1784-1844 20.12 Krzywe 104(3)
  L. nat. 14.03.1792-181430.12 Wiktorówka 104(3)
 4. L. nat. 20.05.1784-1899 23.07 Słoboda Złota 104(4)
 5. L. mort. 11.06.1784-1862 13.02 Kalne 104(5)
 6. L. nat. 22.08.1784-1834 16.11 Kalne 104(5)
 7. L. mort. 16.09.1784-1876 28.08 Helenków 104(7) 105(7)
 8. L. mort. 15.11.1784-1867 11.05 Teofipólka 104(8),
  105(8)
 9. L. nat. 19.03.1815-1876 12.10 Wiktorówka 104(9),
  105(9)
  9a. L. nat. 04.02.1824-1872 21.05 Uwsie 104(9a),
  105(9a)
 10. L. nat. 08.01.1835-1876 18.11 Kalne 105(10)
 11. L. cop. 03.02.1839-1909 07.02 Kozowa (gr.-cat.) 105(11)
 12. L. nat. 02.01.1845-1865 06.06 Kozowa 105(12)
 13. L. bann. 27.07.1856-1871 26.11 Kozowa et pro pagis (stan zły) 105(13)
 14. L. cop. 29.11.1862-1907 23.07 Kozowa 105(14)
 15. L. bann. 26.11.1871-1872 13.08 Kozowa 105(15)
 16. L. bann. 08.10.1872-1894 25.02 Kozowa et pro pagis 105(16)
 17. L. nat. 02.01.1877-1877 30.12 Kozowa 105(17),
  106(17)
  10.01.1877-1877 23.12 Helenków
  02.01.1877-1877 03.12 Kalne
  29.01.1877-1877 24.12 Krzywe
  01.01.1877-1877 27.12 Litiatyn
  13.10.1855 Słoboda
  20.01.1877-1877 30.03 Szczepanów
  06.02.1877-1877 22.12 Teofipólka
  11.02.1877-1877 28.10 Telacze
  25.08.1877 Uwsie
  09.01.1877-1877 23.12 Wiktorówka
  L. cop. 16.01.1877-1877 27.11 Kozowa 105(17),
  106(17)
  06.02.1877 Helenków
  10.05.1877-1877 13.11 Kalne
  13.11.1877 Krzywe
  22.05.1877-1877 13.11 Litiatyn
  30.01.1877-1877 06.02 Teofipólka
  10.05.1877-1877 13.11 Uwsie
  06.02.1877-1877 19.06 Wiktorówka
  L. mort. 18.01.1877-1877 27.12 Kozowce 105(17),
  106(17)
  21.01.1877-1877 14.12 Helenków
  14.04.1877-1877 10.12 Kalne
  07.03.1877-1877 18.11 Krzywe
  01.02.1877-1877 06.12 Sitatyn
  23.04.1877-1877 09.04 Szczepanów
  01.01.1877-1877 08.12 Teofipólka
  25.12.1877-1877 08.06 Uwsie
  05.02.1877-1877 05.11 Wiktorówka
 18. L. nat. 09.07.1879-1898 04.09 Kozowa 105(18),
  106(18)
 19. L. nat. 19.11.1887-1902 02.05 Kozowa 105(19),
  106(19)
 20. L. mort. 07.06.1891-1934 13.12 Kozowa 105(20),
  106(20)
  20a. L. bann. 20.01.1895-1905 26.02 Kozowa 106(20a),107(20a)
 21. L. nat. 22.12.1898-1910 27.12 Kozowa 107(22)
 22. L. nat. 04.05.1902-1926 05.05 Kozowa 107(23)
 23. L. bann. 31.12.1905-1945 15.07 Kozowa et pro pagis 106(24),
  107(24)
 24. L. nat. 27.12.1910-1936 24.05 Kozowa (gr.-cat.) 107(25)
 25. L. bann. 26.04.1925-1935 31.08 Kozowa et pro pagis 106(26),
  107(26)
 26. L. nat. 10.08.1930-1945 20.07 Brulion 107(27),
  108(27)
 27. L. mort. 29.12.1934-1945 25.01 Kozowa 107(28), 108(28)
 28. Index nat. T. 1
  1923-1945 Kozowa 108(30)
 29. Index nat. T. 2
  1850-1945 Słoboda Złota, Płoska, Teofipolka 108(31)
 30. Index nat. T. 3
  1850-1945 Dubszcze 108(32)
 31. Index nat. T. 4
  1869-1942 Helenków, Wiktorówka 108(33)
 32. Index nat. T. 5
  1835-1942 Kalne 108(34)
 33. Index nat. T. 6
  1850-1942 Kozówka 108(35)
 34. Index nat. T. 7
  1851-1945 Józefówka, Krzywe 108(36)
 35. Index nat. T. 8
  1850-1940 Uwsie 108(37)
 36. Index cop. T. 1
  1865-1929 Kozowa 108(38),
  109(38)
 37. Index cop. T. 2
  1929-1944 Kozowa 108(39),
  109(39)
 38. Index cop. T. 3
  1852-1940 Kalne 108(40),109(40)
 39. Index cop. T. 4
  1850-1941 Kozówka 108(41),
  109(41)
 40. Index cop. T. 5
  1852-1941 Płoska, Słoboda Złota 109(42)
 41. Index cop. T. 6
  1891-1943 Teofipólka 109(43)
 42. Index cop. T. 7
  1850-1943 Wiktorówka 109(44)
 43. Index mort. T. 1
  1890-1944 Kozowa 109(45)
 44. Index mort. T. 2
  1910-1945 Dubszcze, Helenków,
  Kozówka 109(46)
 45. Index mort. T. 3
  1910-1944 Kalne, Teofipólka, Wiktorówka, Krzywe, Józefówka, Słoboda Złota, Płoska, Uwsie 109(47)
 46. L. extran. 1865-1944 Kozowa
 47. Index extran. 1850-1945 Kozowa

CIX

KROTOSZYN  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 05.01.1937 11.12 Krotoszyn 109(1)
  L. cop. 09.02.1937 23.11 Krotoszyn 109(1)
  L. mort. 16.01.1937 22.12 Krotoszyn 109(1)
 2. Status anim. 1840-1909 Czyszki, Krotoszyn, Jańczary,
  Dawidów, Żyrawka
  (brulion urodzeń, ślubów i zgonów z
  Krotoszyna, lata 1944-1946)
 3. Status anim. 1788-1944 Krotoszyn

Materiały archiwalne dotyczące parafii Krotoszyn otrzmane z
Archidiecezjalnego Archiwum we Wrocławiu

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
Index nat. 1944-1946 Brulion
Status anim. 1815-1946

CX   
KRYSTYNOPOL 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 26.01.1786-1861 24.08 Jastrzębica, Podzimierz, Radwańce, Wołswin 109(1),
  110(1)
 2. L. nat. 10.08.1794-1951 26.06 Klusów 109(2), 110(2)
  L. cop. 13.09.1863-1947 30.08 Klusów 109(2) 110(2)
  L. mort. 06.03.1799-1907 25.11 Klusów 109(2) 110(2)
 3. L. nat. 19.01.1794-1879 11.09 Madziarki 109(3) 110(3)
  L. cop. 02.02.1860-1951 17.03 Madziarki 109(3) 110(3)
  L. mort. 07.12.1799-1950 02.05 Madziarki 109(3) 110(3)
 4. L. mort. 06.04.1798-1944 02.04 Bendiucha, Jastrzębice,
  Poździmierz, Radwańce, Tyszyce, Wołświn 109(4) 110(4)
 5. L. nat. 05.08.1798-1838 22.01 Krystynopol – miasto 109(5) 110(5)
  L. cop. 27.01.1798-1839 17.10 Krystynopol – miasto 109(5) 110(5)
  L. mort. 30.07.1798-1839 09.12 Krystynopol – miasto 109(5) 110(5)
 6. L. nat. 08.08.1798-1847 23.03 Nowy Dwór 110(6)
  L. cop. 03.02.1799-1866 12.11 Nowy Dwór 110(6)
  L. mort. 26.08.1798-1879 14.12 Nowy Dwór 110(6)
 7. L. nat. 27.08.1798-1868 03.11 Boratyn 110(7)
  L. cop. 13.09.1861-1917 25.11 Boratyn 110(7)
  L. mort. 03.01.1799-1897 19.12 Boratyn 110(7)
 8. L. nat. 05.04.1799-1864 28.03 Sielec 110(8)
  L. cop. 24.09.1799-1929 13.01 Sielec 110(8)
  L. mort. 09.08.1798-1905 24.03 Sielec 110(8)
 9. L. cop. 15.09.1799-1943 19.04 Bendiucha, Jastrzębice,
  Poździmierz, Radwańce, Wołświn, 110(9)
 10. L. nat. 27.04.1803-1913 09.12 Dobraczyn 110(10)
  L. cop. 05.02.1864-1951 04.02 Dobraczyn 110(10)
  L. mort. 28.08.1801-1951 28.04 Dobraczyn 110(10)
 11. L. nat. 25.03.1838-1853 27.11 Opp. 110(11)
  L. cop. 08.11.1840-1880 23.05 Opp. 110(11)
  L. mort. 14.02.1840-1862 05.11 Opp. 110(11)
 12. L. nat. 07.04.1847-1909 02.09 Nowy Dwór 110(12)
 13. L. nat. 07.01.1854-1901 03.03 Opp. 110(13)
 14. L. nat. 11.04.1862-1924 03.10 Jastrzębice, Podzimierz,
  Bendiucha, Radwańce, Wołświn, Tyszyce 111(14)
 15. L. mort. 11.02.1863-1913 27.09 Opp. 111(15)
 16. L. nat. 15.03.1864-1942 11.03 Sielec 1101(16)
 17. L. nat. 02.06.1865-1883 09.12 Parchacz, stan zły 111(17)
  L. cop. 12.07.1819-1930 02.03 Parchacz, stan zły 111(17)
  L. mort. 25.02.1864-1906 24.11 Parchacz, stan zły 111(17)
 18. L. cop. 10.11.1867-1948 17.07 Nowy Dwór 111(18)
 19. L. nat. 13.02.1869-1924 12.12 Boratyn 111(19)
 20. L. mort. 09.01.1876-1951 28.10 Nowy Dwór 111(20)
 21. L. nat. 21.10.1879-1951 19.09 Madziarki 111(21)
 22. L. cop. 23.05.1880-1927 29.10 Opp. 111(22)
 23. L. nat. 07.09.1884-1915 06.01 Parchacz 111(23)
 24. L. bann. 03.02.1895-1951 26.09 Opp. 111(24)
 25. L. mort. 23.04.1899-1950 18.12 Boratyn 111(25)
 26. L. nat. 04.05.1901-1951 05.10 Opp. 111(26)
 27. L. mort. 26.11.1905-1944 22.02 Sielec 112(27)
 28. L. mort. 30.01.1908-1944 16.04 Parchacz 112(28)
 29. L. mort. 28.03.1908-1950 22.02 Klusów 112(29)
 30. L. nat. 10.09.1909-1951 24.07 Nowy Dwór 112(30)
 31. L. nat. 25.02.1911-1951 27.02 Dobraczyn 112(31)
 32. L. mort. 08.10.1913-1951 04.07 Opp. 112(32)
 33. L. nat. 04.02.1915-1943 02.11 Parchacz, Gruszów, Roczyn, Ada-mówka, Sielec 112(33)
 34. L. cop. 05.02.1918-1951 04.02 Boratyn 112(34)
 35. L. nat. 06.02.1924-1943 05.09 Jastrzębice, Poździmierz, Wołświn, Bendiucha 112(35)
 36. L. nat. 10.04.1925-1951 05.05 Boratyn 112(36)
 37. L. cop. 12.11.1927-1951 12.08 Opp. 112(37)
 38. L. cop. 05.06.1929-1942 21.11 Sielec 112(38)
 39. L. cop. 25.05.1930-1943 10.01 Parchacz 112(39)
 40. L. cop. 21.01.1939-1949 09.07 Krystynopol 112(40)
  L. mort. 14.03.1939-1949 05.11 Nowy Dwór 112(40)
  13.03.1939-1949 15.12 Krystynopol 112(40)
  30.11.1939-1949 20.11 Klusów 112(40)
  14.01.1939-1949 13.06 Boratyn 112(40)
 41. L. cop. 17.10.1948-1951 28.08 Nowy Dwór 112(41)
 42. Prot. przedśl. 1949-1951 Krystynopol 112(42)
 43. L. extran. (Wpisy osób urodzonych w latach 1881-1942) Krystynopol et pro pagis 112(43)
 44. L. nat. 16.10.1914-1924 13.06 Opp., Boratyn 112(44)
 45. Index nat. 1799-1951 Krystynopol, Boratyn, Dobraczyn, Nowy dwór, Sielec, Parchacz,
  Jastrzębica, Poździmierz,
  Madziarski, Zawisznia 112(45)
 46. Index cop. 1840-1951 Krystynopol et pro pagis 112(46)
 47. Index mort. 1840-1951 Krystynopol et pro pagis 112(47)
 48. L. confirm. 1888-1948 Krystynopol 112(48)

CXI

KUKIZÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 11.06.1901-1944 07.01 Kukizów 113(1)
 2. L. nat. 14.02.1906-1942 17.06 Ceperów, Edwardówka 113(2)
 3. L. mort. 11.01.1907-1942 06.01 Kukizów 113(3)
 4. L. mort. 09.02.1907-1935 14.11 Ceperów, Edwardówka 113(4)
 5. L. nat. 10.05.1907-1933 12.02 Remenów 113(5)
 6. L. cop. 24.06.1907-1935 22.06 Ceperów, Edwardówka 113(6)
 7. L. cop. 07.09.1907-1934 12.05 Remenów 113(7)
 8. L. nat. 17.12.1907-1937 13.05 Rudańce 113(8)
 9. L. nat. 24.01.1908-193215.03 Wisłoboki 113(9)
 10. L. mort. 30.11.1908-1935 29.09 Rudańce 113(10)
 11. L. cop. 04.06.1912-1935 18.10 Rudańce 113(11)
 12. L. cop. 25.01.1920-1933 30.09 Wisłoboki 113(12)

CXII

KULIKÓW 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 20.03.1785-1834 05.03 Kulików 113(1)
  L. cop. 23.09.1787-1907 15.10 Kulików 113(1)
  L. mort. 20.02.1785-1859 24.12 Kulików 113(1)
 2. L. extran. 1894-1913
  (zawiera wpisy osób urodzonych w la-tach 1878-1924) Kulików et pro pagis 113(2)
 3. Index nat., cop. 1924-1941 Kulików et pro pagis 113(3)
 4. L. nat. 23.02.1913-1913 03.12 Kulików 113(4)
  02.08.1913-1913 13.11 Artasów
  05.01.1913-1913 19.11 Dzibułki
  20.03.1913-1913 01.09 Hrebeńce, Nadycze
  26.02.1913-1913 08.06 Mogilany
  17.01.1913 Nahorce
  20.01.1913-1913 16.08 Przedrzymichy Małe i Wielkie
  02.01.1913-1913 24.11 Przemiwółki
  24.08.1913 Odnów, Sulimów
  08.02.1913-1913 14.09 Wierzblany
  16.02.1913-1913 13.09 Zwertów
  L. cop. 25.11.1913-1914 08.06 Kulików 113(4)
  14.06.1913-1913 30.09 Dzibułki
  21.06.1913 Nowe Sioło
  12.05.1913 Podliski Małe
  27.04.1913-1913 14.07 Przedrzymichy Małe
  23.06.1913 Wierzblany
  27.01.1913 Zwertów
  L. mort. 22.01.1913-1913 18.12 Kulików 113(4)
  15.01.1913-1913 22.11 Nowosioło, Podliski,
  Stroniatyn, Doroszów Wielki i Mały, Kaszelów
  16.01.1913-1913 17.07 Dzibółki
  3.03.1913-1913 23.12 Przedrzymichy Małe i Wielki
  15.09.1913-1913 31.10 Przemiwółki
  04.01.1913 Smereków
  23.01.1913-1913 14.05 Udnów, Sulimów
  16.04.1913-1913 22.12 Wierzblany
  20.09.1913 Zwertów
  L. nat. 08.01.1931 27.01

CXIII

KUROPATNIKI 

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 18.01.1925-1948 06.06 Kuropatniki 113(1)
 2. Index nat., cop., mort. 1882-1935 Kuropatniki
  (zawiera spis familii z wsi Byszki) 113(2)
 3. Status anim. T. 1(1833-1953) Kuropatniki 113(3)
 4. Status anim. T. 2(1833-1953) Seńków et Potok 113(4)

CXIV

KUTY  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1780-1945 Kuty 114(1)
 2. Index mort. 1780-1945 Kuty 114(2)
 3. Index cop. 1782-1945 Kuty 114(3)
 4. L. bann. 03.02.1822-1875 09.05 Kuty 114(4)
 5. L. bann.
 • prot. przedśl. 05.09.1875-1945 13.02
  1944-1945 Kuty 114(5)
 1. L. nat., cop., mort. 05.05.1940-1945 24.04 Kuty (Brulion) 114(6)
 2. Status anim. 1901-1945 Kuty 114(7)

CXV

LESZNIÓW  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe
Uwagi

 1. L. nat. 05.09.1901-1940 28.05 Leszniów et pro pagis 114(1)
  L. cop. 09.01.1943 14.08 Wykaz małżeństw 114(1)
 2. L. nat. 04.01.1938-1944 16.09 Bołdury 114(2)
 3. L. nat. 06.01.1938-1944 20.02 Mytnica 114(3)
 4. L. nat. 13.01.1938-1944 08.01 Piaski 114(4)
 5. L. nat. 03.02.1938-1945 02.04 Leszniów 114(5)
 6. L. nat. 01.02.1938-1943 07.03 Leszniów 114(6)
 7. L. cop. 29.01.1938-1943 18.07 Komorówka 114(7)
 8. L. cop. 28.01.1938-1944 06.11 Krąglak 114(8)
 9. L. mort. 20.01.1938-1945 07.01 Komorówka 114(9),
  115(9)
 10. L. nat. 12.05.1938-1944 15.10 Korsów 114(10),115(10)
 11. L. mort. 30.04.1938-1945 26.02 Mytnica 114(11),115(11)
 12. L. mort. 13.05.1938-1945 03.03 Krąglak 114(12),115(12)
 13. L. cop. 11.06.1938-1943 14.08 Krąglak 114(13),115(13)
 14. L. mort. 28.06.1938-1945 06.04 Komorówka 114(14),115(14)
 15. L. mort. 30.06.1938-1945 13.02 Piaski 114(15),115(15)
 16. L. cop. 09.08.1938-1942 10.02 Korsów 114(16),115(16)
 17. L. bann. 22.01.1939-1944 15.08 Leszniów et pro pagis 115(17)
 18. L. mort. 14.03.1939-1943 23.10 Antoś 115(18)
  15.08.1939-1944 05.12 Bołdury
  16.06.1939-1944 07.05 Komorówka
  03.08.1939-1944 30.10 Korolówka
  01.01.1939-1945 05.01 Korsów
  01.03.1939-1945 30.03 Krąglak
  11.07.1939-1945 26.02 Mytnica
  22.01.1939-1945 06.02 Leszniów
  04.02.1939-1945 13.02 Piaski
 19. L. cop. 1939-1945 Mytnica 115(19)
 20. L. cop. 29.06.1939-1944 26.09 Antoś, Bołdury, Komorówka, Korolówka, Korsów, Krąglak, Leszniów, Mytnica, Piaski 115(20)
 21. L. mort. 03.04.1939-1945 14.01 Korolówka 115(21)
 22. L. nat. 23.10.1939-1943 20.08 Antoś 115(22)
  22.01.1939-1944 16.09 Bołdury
  08.01.1939-1945 07.01 Komorówka
  03.09.1939-1944 06.11 Krąglak
  12.07.1939-1944 17.12 Korsów
  20.03.1939-1944 01.01 Korolówka
  10.03.1939-1939 02.01 Leszniów
  05.06.1939-1944 13.02 Mytnica
  01.03.1939-1944 18.11 Piaski
 23. L. infirm. 1942-1945 Leszniów

CXVI

LIPICA DOLNA  

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 22.03.1788-1874 09.08 Lipica Górna, Lipica Dolna 115(1)
 2. L. mort. 04.01.1823-1936 14.11 Cześniki, Danilcze, Żołczów 115(2)
 3. L. nat. 28.04.1826-1920 06.05 Żółczów 115(3)
 4. L. extran. 28.09.1845-1925 24.07 Danilcze, Czesniki, Świstelniki Żołchów, Lipica Górna 115(4)
 5. L. mort. 14.04.1869-1915 09.02 Lipica Dolna 115(5)
 6. L. mort. 25.12.1920-1945 15.03 Lipica Dolna i Górna 115(6)
 7. L. bann. 06.01.1921-1944 03.02 Lipica Dolna 115(7)
 8. L. nat. 22.10.1920-1943 27.09 Cześniki, Danilcze, Żołczów 115(8)
 9. L. nat. 27.03.1921-1944 06.01 Lipica Dolna i Górna 115(9)
 10. L. cop. 24.05.1921-1943 06.02 Lipica Dolna i Górna 115(10)
 11. L. cop. 12.07.1932-1944 15.01 Cześniki, Danilcze, Żołczów 115(11)
 12. L. mort. 13.02.1937-1943 28.09 Cześniki, Danilcze, Żołczów 115(12)
 13. L. nat. 18.01.1939-1943 28.04 Lipica Dolna 115(13)
  03.01.1939 Wygoda
  21.08.1939-1943 24.09 Świstelniki
  07.01.1939-1943 10.11 Lipica Górna
  Vacat Cześniki
  09.06.1939-1943 22.09 Danilcze
  04.01.1939-1943 27.09 Żołczów
  L. cop. 02.02.1939-1939 11.06 Lipica Dolna
  15.07.1939-1943 06.02 Lipica Górna
  20.11.1939 Wygoda
  04.01.1940-1943 15.02 Świstelniki
  20.05.1939 Cześniki
  12.02.1939 Żołczów
  17.10.1939-1943 19.01 Danilcze
  L. mort. 11.05.1939-1943 16.05 Lipica Dolna
  03.02.1939-1943 30.10 Lipica Górna
  08.02.1939-1943 20.10 Świstelniki
  19.07.1939-1942 20.09 Żołczów
  23.07.1939-1943 28.09 Danilcze
  27.09.1943 Cześniki CXVII
  LIPSKO
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 14. L.nat
  L.cop.
  L.mort 1817 Lipsko 115(1) CXVIII
  LUBACZÓW
  (bardzo zniszczone!!!)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 15. L. nat. 1656-1689 Lubaczów
 16. L. mort. 1686-1744 Lubaczów
  L. cop. 1722-1744 Lubaczów
 17. L. cop. 1690-1699 Lubaczów
  L. nat. 1697-1699 Lubaczów
  L. cop. 1700-1721 Lubaczów
  L. nat. 1696-1722 Lubaczów
 18. L. nat. 1722-1732 Lubaczów
 19. L. nat. 16.06.1934-1938 08.08 Lubaczów, brulion
  (gr.-cat., pomarańczowa koperta) CXIX
  LUBIEŃ WIELKI
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 20. Index nat., cop., mort. 14.11 1813-1939 11.11 Lubień Wielki
 21. Prot. przedśl.
  +Karty zgonów 1940
  1918 Lubień Wielki
  Karty zgonów, Lwów 1918 CXIXa
  LUBÓW + KORKÓW (gr.-cat.)

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1913-1915 Zawidowice
  01.01.1913-1914 20.12 Zaszkowice
  L. cop. 15.02.1913-1915 06.05 Zawidowice
  10.05.1913-1915 06.05 Zaszkowice
  L. mort. 10.05.1913-1914 Zawidowice
  14.04.1913-1914 20.09 Zaszkowice
  1a. L. nat. 1766-1785 Lubów i Korków
  Diecezja Przemyska (gr.-kat.) LUBYCZA KRÓLEWSKA
  (przechowywane w Lubyczy Królewskiej)

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1783-1894 Hołe-Hujcze (par. Rawa
  Ruska)
 2. L. nat. 1791-1867 Kamionka (par. Rawa Ruska)
 3. L. nat. 1849-1866 Opp.
 4. L. nat. 1867-1886 Rawa
 5. L. nat. 1887-1900 Pro opp.
 6. L. nat. 1891-1904 Rawa
 7. L. nat. 1894-1940 Hujcze
 8. L. cop. 1784-1909 Opp.
 9. L. cop. 1781-1963
 10. L. nat. 1786-1944
 11. L. cop. 1793-1947
 12. L. mort. 1788-1951
 13. L. mort. 1781-1940
 14. L. mort. 1791-1940
 15. L. mort. 1784-1834
 16. L. mort. 1833-1897
 17. L. mort. 1844-1860
 18. L. mort. 1888-1912
 19. L. mort. 1784-1942
 20. Index nat. 1784-1826 Ravensis
 21. Index nat. 1826-1886 Ravensis
 22. Index cop. 1784-1888 Ravensis
 23. Index mort. 1782-1825 Ravensis
 24. Index mort. 1826-1887 Ravensis
 25. Index mort. 1888-1941 Ravensis CXX
  LWÓW
  ŚW. ANDRZEJ
  (OO. Bernardyni)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 26. L. nat. 03.10.1801-1809 31.05 118(1)
 27. L. bann. 01.01.1859-1902 25.01
 28. L. mort. 07.03.1871-1884 07.10 118(3)
 29. L. bann. 27.08.1871-1887 26.06 117(4)
 30. L. bann. 19.06.1887-1903 17.05 117(5)
 31. L. nat. 26.12.1887-188815.12 Kopia 118(6)
 32. L. nat. 04.09.1888-1898 25.05 Brulion 118(7),
  119(7)
 33. L. nat. 20.07.1890-1896 13.12 Brulion 118(8),
  119(8)
 34. L. nat. 25.09.1896-1905 03.08 Brulion 119(9)
 35. L. nat. 04.06.1897-1905 19.10 Brulion 119(10)
 36. L. bann. 22.08.1897-1906 26.10 117(11)
 37. L. bann. 10.05.1903-1923 04.02 117(12)
 38. L. nat. 27.06.1905-1914 13.12 Brulion 119(13),120(13)
 39. L. nat. 25.08.1905-1914 07.05 Brulion 119(14),120(14)
 40. L. bann. 31.12.1905-1913 25.05 117(15),118(15)
 41. L. nat. 22.12.1915-1926 18.07 Raptularz, brulion 120(16)
 42. L. bann. 04.02.1923-1936 18.07 117(17),118(17)
 43. L. nat. 06.07.1926-1943 28.08 Raptularz 120(18),121(19)
 44. L. nat. 1935, 1940-1942 Brulion 120(19),121(19)
 45. L. bann. 1936-1946 Lwów
 46. L. nat. 13.12.1936-1937 12.12 Lwów, kopia 121(21)
 47. L. mort. 03.01.1937 26.12 Lwów 121(22)
 48. L. cop. 10.01.1937 28.12 Lwów 121(23)
 49. L. bann. 05.05.1940-1942 19.07 Lwów
 50. Index mort. 1940-1941 Spis alfabetyczny zmarłych 116(25)
  L. mort. 09.04.1944-1946 18.04 Brulion pogrzebów 121(26)
 51. L. nat. 04.11.1942-1946 24.04 Raptularz ochrzczonych
 52. L. nat. 19.07.1944-1946 16.09 Lwów
  L. extran. 1942 Lwów, dodatek
 53. L. mort. 13.08.1944-1946 31.03 Lwów
 54. L. cop. 15.08.1944-1946 24.04 Lwów
 55. Index nat. 1813-1912 Lwów 116(30) CXXa
  LWÓW
  ŚW. ANDRZEJ
  (OO. Bernardyni)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 56. L. nat. 13.02.1786-1790 13.09
 57. L. nat. 09.09.1790-1794 31.08
 58. L. nat. 06.08.1794-1797 31.12
 59. L. nat. 25.12.1797-1801 27.09
 60. L. nat. 01.06.1809-1814 01.04
 61. L. nat. 31.03.1814-1817 24.06
 62. L. nat. 13.07.1817-1822 20.02
 63. L. nat. 22.02.1822-1826 28.12
 64. L. nat. 22.12.1826-1834 29.08
 65. L. nat. 16.03.1826-1833 19.10 Raptularz
 66. L. nat. 15.10.1833-1843 29.12
 67. L. nat. 02.09.1834-1843 24.05
 68. L. nat. 02.01.1843-1847 22.12
 69. L. nat. 23.05.1843-1850 29.07
 70. L. nat. 22.12.1847-1852 01.10
 71. L. nat. 06.08.1850-1857 18.04
 72. L. nat. 23.10.1852-1857 22.08
 73. L. nat. 15.04.1857-1861 16.01
 74. L. nat. 28.08.1857-1860 17.11 Raptularz
 75. L. nat. 11.10.1860-1864 12.10
 76. L. nat. 26.01.1861-1868 12.02
 77. L. nat. 09.10.1864-1869 02.11
 78. L. nat. 05.11.1869-1879 13.03
 79. L. nat. 19.02.1879-1888 03.09
 80. L. bann. 1793-1807
 81. L. bann. 1820-1829 12.08
 82. L. bann. 20.09.1829-1843 26.02
 83. L. bann. 12.02.1843-1857 22.02
 84. Protok. przedśl. 1857-1861
 85. L. bann. 12.04.1857-1871 03.09
 86. Consignatio actorum et testimoniorum matr. 1800-1858
 87. Matrimonia secreta 1806-1932
 88. L. extran. 27.11.1832-1945 03.02 CXXI
  LWÓW
  ŚW. ANNA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1933-1934 Kopie 121(1)
  L. mort. 1933-1934 121(1)
  L. cop. 1933-1934 121(1)
  L. mort. 1928-1929 Brulion, brak na półce
  (zespół lubaczowski) CXXII
  LWÓW
  ŚW. ANTONIEGO

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1763-1775 Gliniany, Zniesienie, Zielone, Pasieki, Łysiennice, Wolka, Krzywczyce, ulica Piekarska (format dutka) 122(2)
 2. Index cop. 1763-1819 121(2)
 3. L. nat. 01.01.1781-1785 01.02 Gliniany, Wolka, Zielone, Krzywczyce, Pasieki 122(3)
 4. L. cop. 07.01.1781-1784 12.09 Gliniany, Zielone, Wolka, Krzywczyce, Pasieki 122(4)
 5. L. mort. 22.01.1781-1784 03.04 122(5)
 6. L. mort. 09.01.1785-1788 28.04 Lwów 122(6)
 7. L. nat. 19.01.1785-1788 22.12 Suburbia Leopoliensia 122(7)
 8. L. cop. 21.01.1785-1792 13.05 122(8)
 9. L. nat. 23.01.1785-1788 11.03 Pasieki 122(9)
 10. L. nat. 30.01.1785-1788 25.10 Krzywczyce 122(10)
 11. L. mort. 1785-1788 Krzywczyce 122(11)
 12. L. mort. 18.03.1785-1788 05.02 Pasieki 122(12)
 13. L. cop. 22.05.1785-1792 05.02 Pasieki 122(13),
  123(13)
 14. L. cop. 25.06.1785-1792 12.02 Krzywczyce 122(14),
  123(14)
 15. L. cop. 12.02.1786-1791 30.10 Raptularz 122(15),
  123(15)
 16. L. nat. 13.02.1786-1787 04.04 122(16),
  123(16)
 17. L. mort. 21.02.1786-1788 04.07 122(17),
  123(17)
  17a. Index nat. 1786-1851 121(17a),122(17a)
 18. L. nat. 31.09.1789-1796 02.07 Zły stan 121(18),
  122(18)
 19. L. mort. 17.02.1791-1800 22.05 121(19),
  122(19)
 20. L. cop. 13.02.1791-1804 22.08 121(20),
  122(20)
 21. L. nat. 03.07.1796-1803 31.10 Zły stan 121(21),
  122(21)
 22. L. mort. 27.05.1800-1804 14.03 121(22),
  122(22)
 23. Index nat. 1800-1946 121(23),
  122(23)
 24. L. mort. 15.03.1804-1818 21.09 123(24),
  124(24)
 25. L. nat. 16.03.1804-1808 16.10 123(25),
  124(25)
  25a. L. cop. 26.04.1804-1829 04.10 123(25a)124(25a)
 26. L. nat. 18.10.1808-1815 26.05 124(26)
 27. L. nat. 29.05.1815-1819 19.12 124(27)
 28. L. nat. 16.09.1818-1858 09.04 Krzywczyce 124(28)
 29. L. mort. 22.09.1818-1830 14.01 124(29)
 30. L. mort. 01.11.1818-1883 23.02 Krzywczyce 124(30)
 31. L. cop. 15.02.1819-1886 20.06 Krzywczyce 124(31)
 32. L. nat. 12.12.1819-1823 03.12 124(32)
 33. Index cop. 1820-1946 124(33)
 34. Index mort. 1820-1946 124(34)
 35. L. nat. 27.11.1823-1829 29.05 124(35),
  125(35)
 36. L. mort. 31.08.1827-1837 22.12 124(36),
  125(36)
 37. L. nat. 30.05.1829-1836 27.12 125(37)
 38. L. mort. 14.01.1830-1859 30.09 125(38)
  38a. L. cop. 01.11.1830-1864 16.08 126(38a)
 39. L. nat. 29.12.1836-1847 06.04 126(39)
 40. L. nat. 09.01.1843-1851 23.10 126(40)
 41. L. mort. 01.01.1845-1851 04.02 126(41)
 42. L. nat. 06.04.1847-1858 19.12 126(42)
 43. L. cop.
 • protokoły 1893-1944 Fragmenty, lata różne 126(43)
 1. L. mort. 1925, 1933, 1944, 1946 126(44)
  1925, 1944 Krzywczyce
  L. nat. 1933, 1944, 1945, 1946
  1933, 1944 Krzywczyce
  L. cop. 1933, 1944, 1945, 1946
 2. Index cop., mort. 1944-1946 Krzywczyce
 3. Index copula-torum extran. 126(46) CXXIII
  LWÓW
  BAZYLIKA METROPOLITALNA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. (bapt.) 1573-1596 Lwów 127(1)
 2. L. bann. 14.08.1898-1907 29.06 Lwów 127(2)
 3. L. nat. 1933-1934 Lwów
  (Kopia zawiera wpisy osób
  urodzonych w latach 1924-1934) 127(3)
  L. cop. 1933-1934 Lwów
  L. mort. 1933-1934 Lwów
 4. l. bann. 1838-1944 Lwów brak CXXIV
  LWÓW
  ŚW. ELŻBIETA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1908-1938 127(1)
 2. L. bann. 04.10.1914-1921 02.10 127(2),
  128(2)
 3. L. bann. 25.09.1921-1930 23.02 127(3),
  128(3)
 4. L. bann. 16.02.1930-1937 29.08 127(4),
  128(4)
 5. L. nat. 17.12.1933-1934 29.12 129(5)
  L. cop. 06.01.1934 29.12 Kopia
  L. mort. 01.01.1935 24.12
 6. L. nat. 17.12.1934-1936 29.08 Brulion 129(6)
 7. L. nat. 13.11.1935-1937 27.12 Kopia 129(7)
  L. cop. 02.01.1937 29.12
  L.mort. 02.01.1937 24.12
 8. L. nat. 18.12.1935-1936 27.12 Kopia 129(8)
 9. L. bann. 15.08.1937-1941 25.12 128(9)
 10. L. nat. 01.01.1938-1938 25.12. 129(10)
  L. cop. 01.01.1938 31.12. Kopia
  L. mort. 03.01.1938-1938 31.12
 11. L. nat. 08.01.1939-1939 11.12 Kopia 129(11)
  L. cop. 04.01.1939 31.12
  L. mort. 01.01.1939-1939 31.12
 12. L. nat. 06.05.1940-1941 14.04
  1946 Brulion 129(12)
  12a. L. nat. 1944
 13. L. nat. 02.01.1940 27.11 Kopia (brak na półce) 129(13)
  L.cop. 01.01.1940 29.11
  L. mort. 01.01.1940 31.12
 14. L. nat. 01.01.1941 29.11 Kopia 129(14)
  L. cop. 01.01.1941 25.12
  L. mort. 01.01.1941-1941 31.12
 15. L. nat. 23.12.1941-1946 23.04 129(15),
  130(15)
 16. L. bann. 01.01.1942-1946 21.06 128(16)
 17. L. mort. 01.01.1942-1946 10.05 129(17),
  130(17)
 18. L. cop. 08.01.1942-1946 02.06 130(18)
 19. L. cop./
  prot. przedśl. 1944-1945 130(19)
 20. L. cop. 05.08.1944-1945 8.09 Brulion 130(20)
 21. L. nat. 08.08.1944-1945 03.04 130(21)
 22. L. nat. 26.02.1945-1946 12.05 130(22)
 23. L. nat. 1879-1939 Zbiór luźnych metryk z
  różnych parafii 130(23)
 24. Index conf. 1936-1945 130(24)
 25. L. mort. 31.12.1935-1936 31.12
 26. L. cop. 04.01.1936 29.12
 27. Protok. przedśl. 1942
 28. Protok. przedśl. 1943
 29. Protok. przedśl. 1943-1944 CXXV
  LWÓW
  ŚW. FRANCISZEK
  (Zamarstynów)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 30. L. nat. 05.08.1816-1827 21.12 Zamarstynów 131(1)
 31. Prot. przedśl. 24.09.1859-1884 14.02 131(2)
 32. L. bann. 13.04.1879-1897 29.08 131(3)
 33. L. bann. 03.06.1928-1929 15.08 Zły stan 131(4)
 34. L. nat. 01.01.1932-1933 30.10 Lwów-Zamarstynów 131(5)
  01.02.1939-1940 04.04 Lwów-Zamarstynów
  L. cop. 1933 Lwów-Zamarstynów
  L. mort. 1933 Lwów-Zamarstynów
  L. nat. 1933 Hołosko Wielkie
  L. cop. 1933 Hołosko Wielkie
  L. mort. 13.01.1934-1934 23.12 Hołosko Wielkie
 35. L. nat. 23.02.1933-1934 29.12 Pro pago Lwów, Kopia 131(6)
  13.12.1933-1934 19.12 Hołosko Wielkie
  L. mort. 03.01.1934-1934 23.12 Pro pago Lwów
  13.01.1934-1934 23.12 Hołosko Wielkie
  L. cop. 13.02.1934-1934 27.12 Pro pago Lwów
  11.02.1934-1934 29.12 Hołosko Wielkie
 36. L. extran. 1925-1939 Osoby urodzone w latach 1863-1928 131(7)
 37. L. nat. 1922-1923 Zamarstynów CXXVI
  LWÓW
  KULPARKÓW
  (Kapelania Państ. Zakładu dla umysłowo chorych)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 38. L. mort. 29.10.1883-1916 28.12 Lwów – Kulparków 131(1),
  132(1)
 39. L. mort. 08.01.1917-1944 25.06 Lwów – Kulparków 131(2),
  132(2) CXXVII
  LWÓW
  ŚW. ŁAZARZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 06.10.1766-1865 19.12 Dom Instytutu Ubogich 132(1)
 2. Index mort. 1776-1923 132(2)
 3. L. mort. 09.02.1785-1806 30.10 132(3)
 4. Status anim. 1851 Lwów 132(4)
 5. L. mort.
  L. nat. 07.01.1897 30.12
  14.08.1897 132(5)
 6. Prot. przedśl. 1934, 1939 132(6) CXXVIII
  LWÓW
  ŚW. MARCIN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 04.10.1788 28.10
  19.02.1786-1788 17.02 Zły stan 132(1)
  L. mort. 13.02.1786-1788 30.10
  L. cop. 17.02.1786-1788 28.10
 2. L. nat. 19.02.1786-1794 29.06 132(2)
 3. L. cop. 19.02.1786-1861 24.02 132(3)
 4. L. nat. 06.03.1786-1792 14.06 132(4)
 5. L. cop. 07.05.1786-1793 08.06 Zamarstynów 132(5)
 6. L. cop. 13.05.1787-1792 21.07 Hołosko Małe 132(6)
 7. L. cop. 19.02.1789-1793 03.02 Hołosko Wielkie 132(7)
  7a. L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 16.06.1792-1797 01.08
  24.06.1792-1797 28.05
  12.06.1792-1797 28.06 132(7a),
  133(7a)
 8. L. nat. 06.08.1797-1806 30.08 132(8),
  133(8)
  L. mort. 01.08.1797-1807 27.08
  L. cop. 20.08.1797-1806 10.08
 9. L. nat. 05.09.1806-1829 04.12 Zniszczona obwoluta 133(9)
 10. L. bann. 05.04.1807-1830 07.10 Zniszczona obwoluta 133(10)
 11. L. mort. 26.08.1807-1827 26.08 134(11)
 12. L. mort. 09.08.1816-1845 22.07 Zły stan 134(12)
 13. L. cop. 13.08.1816-1857 07.06 134(13)
 14. L. nat. 06.01.1828-1845 23.02 Lwów 134(14)
 15. L. cop. 1828-1856 Zaświadczenia 134(15)
 16. L. nat. 01.01.1830-1843 01.08 134(16)
 17. L. nat. 31.08.1843-1865 28.09 134(17)
 18. L. nat. 10.03.1845-1861 15.01 134(18)
 19. L. mort. 20.03.1845-1870 30.12 134(19),
  135(19)
 20. L. bann. 22.05.1913-1921 24.04 134(21),
  135(21)
 21. L. nat. 01.01.1929-1946 03.06 Lwów 135(22)
 22. L. cop. 05.01.1929-1933 28.12
  03.01.1938-1946 27.05 Kopia 135(23)
 23. L. bann. 11.08.1929-1934 09.12 134(24)
 24. L. mort. 01.01.1933 31.12
  12.08.1944-1946 27.05 135(25)
 25. L. bann. 16.12.1934-1938 25.12 Zły stan 134(24)
 26. L. bann. 18.12.1938-1946 26.05 134(27)
 27. L. extran. 1919-1922 135(28)
 28. Prot.
  Przedśl. 1920 T. 1 135(29),
  136(29)
 29. Protok.
  przedśl. 1921 T. 2 135(30),
  136(30)
 30. Protok.
  przedśl. 1922 T. 3 136(31),
  137(31),
  138(31)
 31. Protok.
  przedśl. 1923 T. 4 136(32),
  137(32),
  138(32)
 32. Protok.
  przedśl. 1924 T. 5 138(33),
  139(33)
 33. Protok.
  przedśl. 1925 T. 6 138(34),
  139(34)
 34. Protok.
  przedśl. 1926 T. 7 139(35)
 35. Protok. przedśl. 1927 T. 8 139(36)
 36. Protok.
  przedśl. 1928 T. 9 139(37),
  140(37)
  37a. Protok.
  przedśl. 1929
 37. Protok.
  przedśl. 1936 T. 10 140(38),
  141(38)
 38. Protok.
  przedśl. 1937
  1945-1946 T. 11 140(39),
  141(39)
 39. L. extran. 1885-1944 Kilka protokołów
  przedślubnych CXXIX
  LWÓW
  ŚW. MARIA MAGDALENA
  (Skurówek )
 40. Index mort. 1762-1868 141(1)
 41. L. nat. 19.12.1763-1773 18.03 142(2)
 42. L. nat. 19.12.1763-1774 08.01 Kopia 142(3)
 43. L. mort. 04.01.1764-1775 29.10 142(4)
 44. L. cop. 14.01.1764-1777 29.06 142(5)
 45. Index cop. 1764-1890 141(6)
 46. L. nat. 19.03.1773-1780 21.03 142(7),
  143(7)
 47. Index nat. 1773-1873 141(8)
 48. L. mort. 07.05.1777-1784 06.02 Wulka, Biłohorszcz, Kulparków, św. Łazarza, cudzoziemcy i wojskowi
  (et advenorum et militum) 142(9),
  143(9)
 49. L. nat. 24.03.1780-1785 17.12 142(10),143(10)
 50. Index nat. 1783-1901 Wulka et Kulparków 141(11)
 51. L. nat. 03.01.1785-1859 14.10 Kulparków 143(12)
 52. L. mort. 13.01.1785-1872 06.04 Kulparków 143(13)
 53. L. mort. 28.02.1785-1873 20.08 Wulka 143(14)
 54. L. cop. 06.12.1785-1877 14.10 Kulparków 143(15)
 55. Index mort. 1785-1899 Wulka et Kulparków
 56. L. nat. 08.01.1788-1789 22.08
 57. L. mort. 30.10.1796-1802 17.01 143(18)
 58. Index nat. 1851-1896 141(19),142(19)
 59. L. nat. 1853-1862 143(20)
 60. L. nat. 16.05.1862-1870 28.09 143(21)
 61. L. nat. 22.11.1863-1870 08.11 143(22)
 62. Index mort. 1868-1930
 63. L. nat. 27.10.1870-1873 26.07 144(24)
 64. L. nat. 26.07.1873-1881 04.07 144(25)
 65. Index cop. 1891-1903 Lwów, Kulparków 143(26)
 66. L. nat. 19.05.1896-1901 25.09 144(27)
 67. Index nat. 1897-1912
 68. L. nat. 20.09.1901-1904 02.03 Brulion 144(29),145(29)
 69. L. nat. 02.04.1904-1906 14.09 144(30),145(30)
 70. Index cop. 1904-1930 Św. Marii Magdaleny
 71. L. nat. 10.03.1906-1907 18.04 Brulion 144(32),145(32)
 72. L. nat. 11.03.1907-1910 07.05 144(33)
 73. L. nat. 23.09.1909-1912 09.10 Brulion 145(34)
 74. L. nat. 28.02.1912-1916 18.09 Brulion, św. Marii Magdaleny 145(35)
 75. L. nat. 26.09.1912-1914 15.01 Kopia, brulion 145(36)
 76. Index nat. 1913-1930
 77. L. nat. 1915-1918 Brulion 145(38),146(38)
 78. L. nat. 12.09.1918-1920 26.07 Brulion chrztów 145(39).146(39)
 79. L. nat. 27.12.1920-1939 16.09 Brulion chrztów, Zakład Sierot, Lwów, ul. Kadecka 30 145(40),146(40)
 80. L. nat. 03.06.1920-1922 17.08 Brulion 145(41),146(41)
 81. L. nat. 11.08.1923-1925 31.05 Brulion, akta luźne, stan zły 145(42)
 82. L. bann. 01.01.1927-1934 01.01 146(43)
  43a. Prot. przedśl. 1926 Św. Marii Magdaleny
 83. L. nat. 02.01.1929-1930 05.07 Brulion 146(44),147(44)
 84. L. bann. 23.03.1930-1937 01.01 Św. Marii Magdaleny 146(45),147(45)
 85. L. nat. 12.06.1935-1944 01.12 Kopia 146(46),147(46)
 86. Index nat. 1931-1945 147
 87. Index cop. 1931-1946
 88. Index mort. 1931-1946
 89. L. mort. 1933, 1939-1943 Kopia 147(50)
 90. L. mort. 08.05.1936-1938 11.12 Brulion 147(51)
 91. L. bann. 01.01.1937-1946 24.02
 92. L. mort. 02.01.1939-1942 17.02 Brulion 147(53)
 93. L. nat. 19.01.1939 21.08 Kopia, św. Marii Magdaleny 147(54),148(54)
 94. L. nat. 1940-1945 Kopia, św. Marii Magdaleny 147(55),148(55)
 95. L. cop. 01.01.1940-1942 21.03
  12.08.1944-1946 02.06 148(56)
 96. L. nat. 30.04.1940-1941 19.10 Brulion, Kulparków 148(57)
  L. mort. 08.05.1940-1941 20.05 Kulparków 148(57)
 97. L. mort. 1942-1943 Brulion 148(58)
 98. L. nat. 1945-1946 148(59)
 99. Prot. przedśl. 16.01.1943-1946 16.03 148(60)
 100. L. extran., nat. 28.06.1908-1922 12.08 T. 1 148(61),149(61)
 101. L. extran. 08.06.1911-1935 05.09 T. 2 (osoby urodzone w latach
  1826-1935) 148(62),149(62)
 102. L.extran. 1935-1945 T. 3 (brak na półce) 148(63),149(63)
 103. L. nat. 09.03.1935-1945 14.09 T. 4 148(64),149(64)
 104. Index extran. 1871-1943 149(65)
 105. L. mort. 1918-1919 16.09
  1939 Wykaz żołnierzy i osób cywilnych
  poległych i zmarłych w szpitalu wojen-nym we Lwowie (na ter. par. Św. Marii Magdaleny). 149(66)
 106. L. extran. 1917-
  (osoby urodzone w latach 1865-1934) Index osób które wystąpiły z Kościoła rzym.-kat.
  Krakowiec, Łódź, Ottynia, Brody, Przemyśl, Stanisławów, Złoczów, Pod-michale i inne 149(67)
 107. Świadectwa 07.08.1925-1937 16.07 Teczka z luźnymi świadectwami osób, które wystąpiły z Kościoła rzym.-kat. 149(68)
 108. Prot. przedśl. 1904
 109. L. nat. 01.01 1931-1935 02.05 Parafia św. Magdaleny
 110. L. mort. 1928
  72 L. cop. 1853-1867 Przeniesione z parafii św. Marcina,
  stara sygnatura CXXVIII 20 134(20),
  135(20)
 111. L. cop. 1929 Kulparków CXXX
  LWÓW N. M. P. KRÓLOWEJ KORONY
  POLSKIEJ
  (Zniesienie)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 112. Index nat. 1869-1944 Lwów – Zniesienie 149(1)
 113. Index mort. 1871-1944 Zły stan 149(2)
 114. L. bann. 04.12.1927-1938 12.06 Lwów – Zniesienie 150(3)
 115. L. nat. 18.10.1930-1943 22.04 Brulion 149(4)
 116. L. nat. 01.01.1933 25.11 Kopia 149(5)
  L. cop. 01.02.1933 31.12 149(5)
  L. mort. 04.01.1933 22.12 149(5)
 117. L. bann. 29.05.1938-1946 21.04 150(6)
 118. L. nat. 10.06.1939-1946 29.04 Brulion, Lwów – Zniesienie 149(7),
  150(7)
 119. L. mort. 08.06.1940-1946 26.04 Brulion, zły stan 149(8),
  150(8)
 120. Prot. przedśl. 1933-1935 T. 1 150(9),
  151(9)
 121. Prot. przedśl. 1936-1937 T. 2 150(10),
  151(10)
 122. Prot. przedśl. 1938-1939 T. 3 151(11)
 123. Prot. przedśl. 1941-1946 T. 4, stan zły 151(12)
 124. L. confirm. 30.10.1937-1945 21.05 152(13)
 125. L. nat. 21.10.1828-1930 03.01
 126. Index cop. 1872-1944
 127. L. nat. 1927-1928 Lwów – Zniesienie CXXXI
  LWÓW
  M. B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
  (Lewandówka)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 128. L. cop. 24.09.1944-1946 05.05 Lwów – Lewandówka 152(1)
 129. L. nat. 05.08.1944-1945 31.08 Lwów – Lewandówka 152(2)
 130. L. mort. 08.08.1944-1946 16.05 Lwów – Lewandówka CXXXII
  LWÓW
  N. M. P. RÓŻAŃCOWEJ
  (Kleparów)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 131. Index nat. 1786-1946 152(1)
 132. Index cop. 1787-1945 152(2)
 133. Index mort. 1811-1945 152(3)
 134. L. bann. 06.01.1910-1946 26.05 153(4)
 135. L. nat./extran. 1880-1944 Kleparó w
  (Wpisy osób urodzonych w latach 1865-1925) 153(5)
 136. L. nat. 1933, 1937 Kopia 153(6)
  L. cop. 1933, 1937
  L. mort. 1933, 1937
 137. L. mort. 01.01.1944-1946 14.05 Kopia 153(7)
  L. nat. 04.01.1944-1946 21.02 Kopia
 138. L. cop. 1944 153(8) CXXXIII
  LWÓW
  M. B. ŚNIEŻNEJ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 19.01.1907 28.11 Kopia 153(1)
 2. L. cop. 15.01.1933-1933 26.12 153(2)
  22.10.1932-1933 14.12 153(2)
  11.01.1933-1933 22.12 153(2)
 3. L. cop. 07.01.1934-1934 29.12 153(3)
  L. nat. 25.12.1933-1934 05.12
  L. mort. 2.01.1934-1934 21.12
 4. L. bapt. 10.06.1689-1741 12.03
 5. Index nat. 1689-1803
 6. L. cop. 30.09.1696-1731 30.10
 7. Index cop. 1696-1803
 8. L. cop. 21.10.1731-1777 26.12
 9. L. nat. 09.03.1741-1777 11.01
 10. L. bapt. 12.01.1777-1783 30.10
 11. L. mort. 19.08.1775-1785 10.01
 12. L. cop. 12.01.1777-1821 30.09
 13. L. nat. 03.01.1777-1784 30.12
 14. L. bapt. 09.11.1783-1793 12.05
 15. L. mort. 02.01.1785-1814 29.03
 16. L. nat. 02.01.1785-1797 26.10
 17. L. bapt. 31.10.1797-1808 27.10
 18. L. bapt. 01.01.1809-1819 26.12
 19. L. mort. 01.01.1815-1844 05.07
 20. L cop. 29.10.1815-1845 03.06
 21. L. bapt. 28.01.1819-1839 13.01
 22. L. cop. 21.06.1845-1855 11.02 CXXXIV
  LWÓW
  ŚW. MIKOŁAJA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 01.01.1764-1777 12.10 153(1)
 2. L. bann. 06.01.1829-1851 18.01 154(2)
 3. L. nat. 16.01.1837-1841 01.01 153(3)
 4. L. nat. 29.12.1847-1853 24.12 153(4)
 5. L. nat. 23.02.1853-1863 29.05 153(5),154(5)
  5a. Prot. przedśl. 11.11.1856-1865 31.10 154(2a)
 6. L. bann. 13.04.1873-1877 19.08 154(6)
 7. L. bann. 19.08.1877-1884 24.02 154(7)
 8. L. nat. 02.06.1883-1889 24.04 155(8)
 9. L. bann. 17.04.1892-1898 21.08 154(9)
 10. L. nat. 26.07.1896-1902 10.07 Brulion 155(10)
 11. L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 1907
  1907
  1907 Kopie 155(11)
 12. L. bann. 16.06.1907-1923 28.01 155(12)
 13. L. nat. 07.11.1908-1912 17.08 Parafia św. Mikołaja,
  zawiera akta luźne 155(13)156(13)
 14. L. extran. 1913-1945 Zawiera wpisy osób urodzonych w latach 1862-1945, oraz akta luźne 155(14),
  156(15)
 15. L. bann. 17.04.1921-1928 28.05 155(15)
 16. L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 06.12.1932-1934 30.12
  01.01.1933-1934 18.09
  02.01.1933-1934 16.12 Parafia św. Mikołaja 155(16),
  156(16)
 17. Index extran. 1869-1927 156(17)
  17a. Metryki
  (A-D) 1869-1927
  17b. Metryki
  (E-J) 1869-1927
  17c. Metryki
  (K-Ł) 1869-1927
  17d. Metryki
  (M-R) 1869-1927
  17e. Metryki
  (S-Z) 1869-1927
  17f. Metryki extran.
  (A-Z) 1869-1927
 18. Staus anim. 1860-1931 Różne ulice 156(18)
 19. Prot. przedśl. 1882, 1883 156(19),
  157(19)
 20. Prot. przedśl. 1901 157(20),
  158(20)
 21. Prot. przedśl. 1902 157(21),
  158(21)
 22. Prot. przedśl. 1903 158(22)
 23. Prot. przedśl. 1904 158(23),
  159(23)
 24. Prot. przedśl. 1905-1906 158(24),
  159(24)
 25. Prot. przedśl. 1908-1907 159(25)
  160(26)
 26. Prot. przedśl. 1908 160(26),
  161(26)
 27. Prot. przedśl. 1912 161(27),
  162(27)
 28. Prot. przedśl. 1913 162(28)
  28a. Prot. przedśl. 1914
 29. Prot. przedśl. 1917 162(29),
  163(29)
  29a. Prot. przedśl. 1919
  29b. Prot. przedśl. 1920 167(29a)
 30. Prot. przedśl. 1922 163(30),
  164(30)
 31. Prot. przedśl. 1925 164(31)
  31a. Prot. przedśl. 1926 167(31)
  31b. Prot. przedśl. 1927
  31c. Prot. przedśl. 1928-1929
 32. 1930 165(32)
 33. 1931 168(33)
  33a. 1932 169(34)
 34. Prot. przedśl. 1931-1935
 35. 1933 169(35),
  170(35)
 36. Prot. przedśl. 1934 170(36)
 37. 1935 171(37)
 38. Prot. przedśl. 1936 Brak na półce 172(38)
 39. Prot. przedśl. 1937 172(39),
  173(39)
 40. Prot. przedśl. 1938 173(40)
 41. Prot. przedśl. 1939 Akta parafialne ślubne za rok bie-żący 1939 + metryki z różnych lat 173(41)
 42. Prot. przedśl. 1930-1940
 43. Prot. przedśl. 1940-1943
 44. L. nat.
  L. cop.
  L. mort. 1870-1935 parafia św. Mikołaja
 45. L. mort. 4.04.1938-1940.22.02 Brulion
 46. l. extran. Różne lata
 47. L. nat. 1904, 1919 fragment CXXXV
  LWÓW
  ŚŚ. PIOTRA i PAWŁA
  (Sygniówka)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 48. Index nat. 1824-1945 Sygniówka 174(1)
 49. Index cop. 1866-1945 Sygniówka 174 (2)
 50. L. bann. 01.09.1924-1931 13.09 174(3)
 51. L. bann. 06.09.1931-1938 06.03 174(4)
 52. L. extran., nat. 30.03.1932-1944 01.10 175(5)
 53. L. cop. 09.03.1936-1936 26.12 175(6)
  L. mort. 16.01.1936-1936 28.12 175(6)
  L. nat. 17.12.1935-1936 27.12 175(6)
 54. L. bann. 27.02.1938-1946 22.04 174(7)
 55. L. nat. 19.03.1940-1940 25.12
  19.12.1943-1944 24.08
  175(8)
  L. cop. 30.01.1944-1946 08.01 175(8)
  L. mort. 04.02.1944-1946 17.03 175(8)
 56. L. nat. 06.09.1944-1946 22.02 Skniłówek, Sygniówka,
  Stalingrad, Zimnawódka, Skniłów 175(9)
 57. Status. anim. 1858-1936 Skniłów, Skniłówek 175(10)
 58. Księga
  bierzmowanych 1931-1936 Parafia śś. Piotra i Pawła 175(11) CXXXVI
  LWÓW
  PARAFIA PRZY SZPITALU
  POWSZECHNYM

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index mort. 1802-1844 Na końcu księgi dokładne dane o zmarłych, stan zły 175(1), 176(1)
 2. Index nat. 1851-1920 175(2),
 3. Index mort. 1883-1917 175(3), 176(3)
 4. L. nat. 1909-1921
  1941-1942 176(4),
  177(4)
 5. L. bann. 06.06.1909-1939 02.07 176(5),
  181(5)
 6. L. mort. ?? 08.1915-1917 ?? 03 177(6), 178(6)
 7. L. nat. 02.11.1915-1917 17.01 176(7),
  177(7)
 8. L. nat. 24.02.1917-1918 10.05 176(8), 177(8)
 9. L. nat. 21.06.1918-1919 13.12 176(9), 177(9)
 10. L. nat. 29.05.1918-1920 01.07 176(10), 177(10)
 11. L. mort. 29.08.1918-1921 ?? 03 177(11),
  178(11)
 12. L. nat. 27.12.1919-1921 27.12 178(12),
  179(12)
 13. L. nat. 06.07.1920-1922 08.03 178(13), 179(13)
 14. L. mort. 25.03.1921-1925 ?? 06 177(14)
 15. L. nat. 25.05.1921-1923 14.01 178(15, 179(15)
 16. L. nat. 06.03.1922-1923 26.04 179(16),
  180(16),
  181(16)
 17. L. nat. 26.04.1923-1925 05.04 179(17), 180(17), 181(17)
 18. L. nat. 06.09.1924-1926 20.02. 179(18),
  180(18), 181(18)
 19. L. nat. 06.04.1925-1926 22.10 179(19), 180(19),
  181(19)
 20. L. mort. ?? 06.1925-1929 12.04 182(20),
  183(20)
 21. L. nat. 21.02.1926 09.12 183(21),
  184(21)
 22. L. nat. 22.10.1926-1927 10.10 183(22),
  184(22)
 23. L. nat. 09.12.1926-1929 28.03 183(23),
  184(23)
 24. L. nat. 01.04.1929-1930 19.12 183(24), 184(24)
 25. L. mort. ?? 05.1929-1934 18.02 182(25),
  183(25)
 26. L. nat. 21.08.1929-1931 25.03 184(26)
 27. L. mort. 1930-1932 Akta luźne – fascykół 182(27),
  183(27)
 28. L. nat. 31.03.1931-1932 18.10 184(28)
 29. L. nat. 08.10.1931-1932 08.10 184(29)
 30. L. nat. 18.10.1932-1933 27.05 185(30),
  186(30)
 31. L. nat. 01.12.1932-1933 21.09 185(31),
  186(31)
 32. L. mort. 01.01.1933-1933 31.12 186(32),
 33. L. nat. 26.05.1933 11.12 186(33),
  187(33)
 34. L. nat. 21.09.1933-1934 17.08 186(34),
  187(33)
 35. L. nat. 06.11.1933-1935 31.03 186(35),
  187(35)
 36. L. nat. 13.11.1933-1935 10.03 186(36),
  187(36)
 37. L. nat. 12.12.1933-1934 26.06 187(37)
 38. L. nat. 15.12.1933-1934 10.09 185(38)
 39. Index nat. 1933-1943 185(39)
 40. Index cop. 1933-1943 185(40)
 41. Index mort.
  L. nat. 1933-1943
  1940 (+ spis dzieci urodzonych w 1940 r.)
 42. L. nat. 08.05.1934-1935 05.10 187(42),
  188(42)
 43. Index nat. 1934-1935 187
 44. L. nat. 11.03.1935 27.12 187(46),
  188(46)
 45. L. nat. 04.04.1935-1936 06.11 188(47),
  189(47)
 46. L. nat. 13.07.1935-1936 17.12 188(48), 189(48)
 47. L. nat. 05.09.1935-1936 28.03 188(49),
  189(49)
 48. L. nat. 05.10.1935-1936 17.06 188(50),
  189(50)
 49. L. nat. 30.03.1936 20.10 188(51),
  189(51)
 50. L. nat. 17.06.1936-1937 20.08 189(52)
 51. L. nat. 24.06.1936-1937 31.01 189(53)
 52. L. nat. 24.07.1936-1938 27.03 190(54)
 53. L. nat. 01.02.1937-1938 20.04 Brulion księgi metrykalnej oddziału położniczego 190(55)
 54. L. nat. 19.06.1937 04.12 189(56)
 55. L. nat. 08.08.1937-1938 11.05 Raptularz urodzin dzieci w klinice położniczej, ob. rzym.-kat. 190(57)
 56. L. nat. 14.11.1937-1938 19.05 191(58)
 57. L. nat. 18.12.1937-1938 19.06 191(59)
 58. L. nat. 18.03.1938-1939 06.08 191(60),
  192(60)
 59. L. nat. 20.04.1938-1939 22.03 191(61),
  192(61)
 60. L. nat. 16.05.1938-1939 06.07 191(62),
  192(62)
 61. L. nat. 19.05.1938-1939 06.01 192(63)
 62. L. nat. 09.07.1938-1939 04.05 192(64)
 63. L. mort. 04.11.1938-1943 19.07 192(65)
 64. L. nat. 01.01.1939 15.09 192(66),
  193(66)
 65. L. nat. 02.04.1939 05.08 192(67),
  193(67)
 66. L. bapt. 15.04.1939 26.08 192(68),
  193(68)
 67. L. nat. 19.05.1939-1939 05.08 192(69),
  193(69)
 68. L. nat. 06.07.1939-1940 21.09 193(70)
 69. L. nat 18.07.1939-1940 04.01 193(71)
 70. L. nat 06.08.1939-1940 14.01 193(72)
 71. L. mort. 01.01.1939-1939 31.08
  31.12.1944-1945 29.12 Kopia 193(73)
 72. L. mort. 01.11.1939-1941 09.08 Brulion 193(74)
 73. L. mort. 01.01.1940-1941 28.08 Raptularz zmarłych 193(75)
 74. L. mort. 01.01.1940-1941 30.06 Dodatkowy spis zmarłych pogrzeba-nych przez towarzystwo Arimathea i przez parafię 193(76)
 75. L. nat. 14.01.1940 21.09 Raptularz, klinika położno-ginekologiczna 193(77)
 76. L. mort. 20.01.1940-1941 06.09 193(78)
 77. Index nat. 1940 Metryki luźne 193(79)
 78. Index mort. 1941-1942 Skrót l. mort. 193(80)
 79. L. nat. 05.07.1941-1942 26.03 193(81)
 80. L. nat. 01.01.1942-1942 16.12 Kopia 193(82),
  194(82)
 81. L. mort. 01.01.1942-1942 30.12 Kopia 194(83)
 82. L. nat. 29.03.1942-1943 29.05 193(84),
  194(84)
 83. L. nat. 01.01.1943-1944 22.12 194(85)
  L. mort. 01.01.1943-1944 31.12 194(85)
 84. L. nat. 28.05.1943-1944 30.08 194(86),
  195(86)
 85. L. mort. 20.07.1943-1944 20.03 194(87),
  195(87)
 86. L. mort. 12.031944 21.10 194(88),
  195(88)
 87. L. nat. 31.08.1944-1946 07.01 194(89),
  195(89)
 88. L. extran. T. 1
  26.05.1912-1934 08.05 195(90),
 89. L. extran.
  (Index extran.) T. 2 Wpisy osób urodzonych w latach 1861-1919 195(91) CXXXVII
  LWÓW
  WOJSKOWY SZPITAL
  OKRĘGOWY
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 90. L. cop. 18.07.1858-1912 23.06 Indeks na końcu księgi 195(1)
 91. L. nat. 01.09.1921-1931 28.10 195(2)
 92. L. nat. 25.03.1922-1929 23.08 195(3)
 93. L. cop. 15.07.1922-1932 02.01 Indeks na końcu księgi 195(4)
 94. L. cop. 02.01.1932-1939 31.08 Indeks na końcu księgi 195(5)
 95. L. nat. 04.02.1932-1939 07.09 Wpisy osób urodzonych w latach 1921, 1927, 1931-1939
  index urodzonych na końcu księgi 195(6)
 96. Zbiór metryk 1891, 1901,
  1921-1930 Luźne metryki chrztów 195(7) CXXXVIII
  LWÓW
  SZPITAL UBEZPIECZALNI
  SPOŁECZNEJ
  (KAPELANIA)
 97. L. nat. 1936
  02.01.1938-1939 03.02 Szpital Ubezpieczalni Społecznej (Kopia) 196(1)
  L. mort. 01.01.1938-1939 09.02 196(1)
 98. L. mort. 10.09.1939-1940 11.01 Wykaz żołnierzy zmarłych w Szpitalu Ubezpieczalni Społecznej 196 (2)
 99. L. nat. 01.07.1934 13.12 Szpital Ubezpieczalni Społecznej,
  przeniesione z CXXXVI 43 187(43),
  188(43)
 100. L. mort. 05.01.1935 28.12 Szpital Ubezpieczalni Społecznej,
  przeniesione z CXXXVI 45 186(45) CXXXIX
  LWÓW
  ŚW. WINCENTY A PAULO

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1933-1943 Św. Wincentego a Paulo we Lwowie 196(1)
 2. L. mort. 04.10.1933-1934 29.12 Św. Wincentego a Paulo we Lwowie 196(2)
 3. L. extran. 1933-1946 Osoby urodzone w latach 1866-1946 196(3)
 4. L. nat. 13.12.1938-1942 13.05. Św. Wincentego a Paulo we Lwowie 196(4)
 5. L. cop. 01.01.1939-1942 26.12 196(5)
 6. L. mort. 01.01.1939-1942 05.12 Św. Wincentego a Paulo we Lwowie 196(6)
 7. L. cop. 01.01.1939-1946 26.05 Św. Wincentego a Paulo we Lwowie 196(7)
  L. nat. 1937-1945
  L. mort. 3.01.1940-1945 06.03 CXL
  ŁADYCZYN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 01.01.1912-1946 26.03 Ładyczyn 196(1)
 2. L. nat. 22.03.1943-1946 02.10 Ładyczyn (+kilka protok. przedśl.) 196(2)
  L. cop. 27.02.1943-1944 05.02 Ładyczyn 196(2)
  L. mort. 25.02.1943-1946 10.10 Ładyczyn 196(2)
 3. Status anim. 1912-1946 Ładyczyn (Spis urodzonych, ślubów i wyciągi familijne) 196(3) CXLI
  ŁOPATYN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1722-1944 Łopatyn 196(1)
 2. L. mort. 25.04.1819-1828 07.11 Łopatyn 196(2)
 3. L. mort. 15.01.1829-1854 03.10 Łopatyn 197(3)
  3a. L. nat. 16.02.1829-1866 22.08 Chmielno 196(3a)
  01.03.1829-1874 15.09 Niemiłów, Sobin 196(3a)
  04.03.1830-1875 29.06 Rudenko 196(3)
  03.02.1830-1879 29.10 Kulików i Kustyn
  17.11.1829-1882 12.09 Batyjów
 4. L. mort. 16.10.1854-1900 28.12 Łopatyn 197(4)
  4a. L. cop. 06.02.1831-1839 30.11 Monastyrek 197(4a)
  4b. L. cop. 18.09.1831-1893 12.11 Chmielno 197(4b)
  03.01.1830-1913 19.01 Niemiłowo i Sobin
  26.01.1800-1900 27.05 Rudenko
  11.11.1832-1919 26.10 Kulików i Kustyn
  18.09.1833-1872 14.10 Batyjów
  4c. L. nat. 10.03.1852-1866 26.10 Łopatyn 197(4c)
 5. L. cop. 30.06.1863-1920 12.10 Łopatyn 197(5)
  5a. L. nat. 18.01.1858-1873 24.10 Łopatyn et pro pagis 197(5a)
 6. L. nat. 09.01.1883-1944 08.03 Chmielno, Kustyn, Dębowica, Wy-goda, Rudenko Ruskie i Lackie,
  Botyjów, Rodbotyjów 197(6)
  6a. L. nat. 02.11.1866-1889 11.12 Łopatyn et pro pagis 197(5a)
 7. L. bann. 24.01.1904-1914 11.01 Łopatyn 197(7)
 8. L. bann. 11.01.1914-1944 11.04 Łopatyn 197(8)
 9. L. extran., nat. 11.10.1876-1939 10.08 Łopatyn et pro pagis
  niechronologiczne
 10. L. conf. 1862-1909 Łopatyn, Trytki, Podmanestyrek, Chmielno, Sobin, Niemiłów,
  Kulików, Rudenko, Ohladów,
  Mukanie, Dębiny, Opłucko, Huta Szklanna, Wyrki, Koleśniki,
  Majdan, Kustyn, Bebechy, CXLII
  ŁOSIACZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 18.01.1785-1910 12.01 Kociubińczyki 197(1),
  198(1)
  L. cop. 23.05.1784-1912 02.06 Kociubińczyki 197(1), 198(1)
  L. mort. 12.05.1784-1910 28.03 Kociubińczyki 197(1),
  198(1)
 2. L. nat. 19.11.1787-1942 12.04 Bosyry 197(2),
  198(2)
  L. cop. 22.08.1784-1943 01.06 Bosyry 197(2), 198(2)
  L. mort. 16.08.1786-1944 10.01
  Od 1787 do 1792 brak wpisów Bosyry 197(2), 198(2)
 3. L. cop. 18.06.1786-1944 15.01 Siekierzyńce 198(3)
  L. nat. 22.10.1786-1943 04.11 Siekierzyńce 198(3)
  L. mort. 09.03.1803-1839 23.09 Siekierzyńce 198(3)
 4. L. mort. 25.06.1910-1944 16.02 Kociubińczyki 198(4)
  L. nat. 17.03.1910-1943 19.12 Kociubińczyki 198(4)
  L. cop. 02.11.1913-1944 22.01 Kociubińczyki 198(4) CXLIII
  ŁUKAWIEC

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 31.12.1860-1861 11.12 Łukawiec, Kopia 198(1) CXLIV
  ŁYSIEC

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 05.01.1890-1911 25.12 Łysiec et pro pagis 198(1)
 2. L. mort. 05.01.1890-1944 17.07 Łysiec et pro pagis, Brulion 198(2)
 3. L. nat. 09.01.1890-1913 29.12 Łysiec et pro pagis, Kopia 198(3)
 4. L. cop. 02.02.1890-1911 23.11 Łysiec et pro pagis 198(4)
 5. L. cop. 02.02.1890-1944 14.05 Łysiec, Brulion 198(5)
 6. L. nat. 05.12.1911-1924 15.11 Łysiec 198(6)
 7. L. nat. 05.12.1911-1933 06.11 Łysiec, Brulion 198(7)
 8. L. mort. 03.01.1912-1945 10.08 Łysiec et pro pagis 198(8)
 9. L. cop. 11.02.1912-1945 18.03 Łysiec 198(9)
 10. L. cop. 11.02.1912-1939 29.04 Łysiec, Brulion 198(10)
 11. L. nat. 1918-1924 Łysiec, Drohomirczany 198(11)
  L. cop. 1918-1924 Łysiec, Drohomirczany 198(11)
  L. mort. 1918-1924 Łysiec, Drohomirczany 198(11)
 12. L. nat. 12.11.1924-1936 28.02 Łysiec 198(12)
 13. L. nat. 11.05.1931-1945 27.08 Łysiec (daty różne, niechronologicznie
  ok. 1897-1945) 198(13)
 14. L. nat.
  Ormianie 01.01.1934-1936 29.02 Łysiec et pro pagis, Brulion 198(14)
 15. L. bann. 10.06.1935-1949 01.11 Łysiec 198(15),199(16)
 16. L. nat. 10.05.1940-1941 17.09
  03.06.1944-1947 29.05 Łysiec, Drohomirczany, Olesiów,
  Pacyków, Panowice, Posiecz, Iwani-kówka, Czerniejów, Święcina
  (Wpisy nie chronologiczne
  – lata wcześniejsze) 198(16),199(16)
  L. cop. 13.06.1940-1947 17.02 Stebnik, Olesiów, Drohomirczany, Łysiec, Święciny, Blinkinów 198(16),199(16)
  L. mort. 31.05.1940-1947 05.04 Łysiec, Olesiów, Drohomirczany, Stebnik, Święciny, Blinkinów 198(16),199(16)
  L. bann. 26.05.1940-1947 23.11 Łysiec et pro pagis, Błękinó w
  198(16),199(16)
 17. L. nat. 01.01.1898-1911 13.12
  02.05.1936-1944 23.07 Stary Łysiec, Drohomirczany,
  Brulion 107(21) CXLV
  MACHLINIEC

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 03.10.1867-1936-1941 15.11 Machliniec 199(1)
  L. cop. 03.07.1927-1936 02.08 Machliniec (Fragmenty) 199(1) CXLVI
  MAGIERÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 26.01.1785-1866 30.08 Biała 199(1)
  L. cop. 29.04.1787-1904 09.02 Biała 199(1)
  L. mort. 12.03.1785-1901 16.12 Biała 199(1)
 2. L. nat. 23.09.1843-1877 09.11 Opp. Magierów 199(2)
 3. L. nat. 16.01.1844-1844 20.07 Magierów 199(3)
  16.07.1844-1844 08.12 Ruda Magierowska
  10.02.1844-1844 26.12 Ulicko
  L. cop. 05.02.1844-1844 24.11 Magierów 199(3)
  12.02.1844-1844 22.07 Biała
  08.02.1844-1844 23.11 Ruda Magierowska
  05.02.1844-1844 17.09 Ulicko
  L. mort. 23.01.1844-1844 26.12 Magierów 199(3)
  08.02.1844-1844 17.09 Biała
  02.01.1844-1844 11.12 Ruda Magierowska
  17.01.1844-1844 25.12 Ulicko
 4. L. nat. 05.12.1853-1885 07.10 Ruda Monastyrska, Monasterek, Pogorzelisko, Kamienna Góra, Ławryków 199(4)
 5. L. cop. 31.05.1864-1924 25.11 Magierów 199(5)
 6. L. nat. 08.09.1866-1913 25.01 Biała 199(6)
 7. L. bann. 10.06.1923-1944 26.03 Magierów 199(7)
 8. L. nat. 21.04.1937-1944 09.08 Magierów
  (Dopiski z wcześniejszych lat) 199(8)
 9. L. cop. 06.02.1937-1944 01.04 Magierów 199(9)
 10. L. mort. 19.01.1939-1944 05.05 Magierów 199(10) CXLVII
  MAJDAN ad CZORTKÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 10.11.1940-1941 10.10 Kopia 199(1) CXLVIII
  MAKSYMÓWKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Lmort. 1874-1879 Maksymówka
  (fragment jest w 3) 199(1)
 2. Index nat. 1894-1943 Maksymówka 199(2)
 3. L. bann. 02.05.1920-1943 07.03 Maksymówka, Czahary Zbaraskie, Góry Stryjowieckie, Czahary Starozbaraskie, Czahary Kretowieckie, Czahary Załuskie 199(3)
 4. Status anim Hulaj Pole, Czahary Starozbaraskie,
  Przysiółek Hrycowiecki, Przysiólek
  Krytowiecki, Maksymówka CXLIX
  MALECHÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 22.06.1919-1946 13.01 Malechów 199(1),
  200(1) CL
  MARJAMPOL

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat.
  (informacja o śmierci wybiórczo) 1703-1945 Marjampol, Delejów,
  Wołczków, Przedmieście,
  Wodniki, Dubowce, Łany 200(1)
 2. L. nat. 05.01.1820-1843 04.05 Wołczków 200(2)
 3. L. mort. 12.02.1874-1934 23.12 Marjampol 200(3)
 4. L. mort. 08.06.1882-1922 21.11 Wołczków 200(4) CLI
  MARTYNÓW NOWY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 09.05.1784-1830 30.05 Martynów Nowy 200(1)
  24.01.1789-1830 02.02 Tenetniki
 2. L. mort. 27.05.1785-1830 24.06 Martynó w Nowy et pro pagis
  200(2)
 3. L. nat. 12.05.1817-1827 31.03 Martynów Nowy, Tenetniki, Demianów, Ruzdwiany, Siewka, Sobotów, Moszkowce, Niemszyn 200(3)
 4. L. mort. 30.02.1930-1844 28.04 Martynów Nowy 200(4)
 5. L. nat. 17.01.1830-1876 08.10 Martynów Stary 200(5)
  L. cop. 05.02.1837-1883 06.02
 6. L. nat. 18.01.1830-1865 02.09 Tenetniki 200(6)
 7. L. nat. 06.02.1830-1845 08.07 Opp. Martynów 200(7)
 8. L. cop. 07.02.1830-1884 14.11 Tenetniki 200(8)
 9. L. mort. 19.02.1830-1883 15.05 Sobotów, Ruzdwiany 200(9)
 10. L. cop. 21.02.1830-1884 03.06 Martynów Nowy 200(10)
 11. L. nat. 22.03.1830-1878 10.05 Demianów 200(11)
  L. cop. 05.06.1831-1884 03.06 Demianów
  L. mort. 13.01.1830-1864 11.05 Demianów
 12. L. mort. 27.02.1830-1864 22.11 Tenetniki 200(12)
 13. L. nat. 13.06.1830-1882 21.02 Moszkowce 200(13)
  L. cop. 17.11.1833-1880 09.11 Moszkowce
  L. mort. 17.04.1830-1882 29.10 Moszkowce
 14. L. nat. 28.08.1830-1866 21.09 Siwka 200(14)
  L. cop. 07.08.1831-1881 20.11 Siwka
  L. mort. 29.06.1830-1873 13.06 Siwka
 15. L. mort. 19.06.1844-1882 19.07 Martynów Nowy 200(15)
 16. L. nat. 30.06.1845-1862 26.12 Opp. Martynów 200(16),
  201(16)
 17. L. mort. 17.02.1865-1927 29.12 Demianów, Martynów Nowy, Moszkowce, Ruzdwiany, Siwka, Tenetniki 200(17),
  201(17)
 18. L. bann. 30.01.1887-1908 15.11 Martynów Nowy et pro pagis 201(18)
 19. L. bann. 17.01.1909-1944 15.02 Martynów Nowy 201(19)
 20. Protok. przedśl. 1904-1920 Martynów Nowy 201(20),
  202(20)
 21. Protok. przedśl. 1921-1943 Martynó w Nowy
  201(21),
  202(21)
 22. Status anim. T. 1 (1817-1904) Martynów Nowy, Tenetniki, Siwka, Moszkowce, Demianów, Martynów Stary, Ruzdwiany, Sobotów 202(22),
  203(22)
 23. Status animarum T. 2 (1874-1929) Martynów Nowy 202(23),
  203(23)
 24. Status animarum T. 3 (1850-1944) Martynów Nowy 202(24),
  203(24)
 25. Index status ani-marum 1817-1944 Martynów Nowy 202(25),
  203(25)
 26. Status anim. T. 4 (1901-1944) Martynów Nowy 202(26),
  203(26) CLII
  MEDUCHA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 07.10.1914-1944 04.02 Meducha 203(1)
 2. L. bann. 01.01.1927-1944 13.02 Meducha 203(2)
 3. Index nat. 1902-1944 Meducha 203(3)
 4. L. nat. 1929 Meducha CLIII
  MEDYŃ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Status anim. 1857-1944 Medyń, Chatki 203 (1)
 2. Status anim. 1861-1939 Dorofijówka 203 (2)
 3. Status anim. 1868-1944 Klimkowce, Pieńkowce 203 (3)
 4. Status anim.
 • wykaz dzieci ochrzczonych w Skorykach w ob. gr.kat. 1875-1939
  1906-1933 Skoryki 203 (4) CLIV
  MICHALCZE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 27.08.1883 27.08 Michalcze, 2 wpisy 203 (1)
 2. L. mort. 1887 Michalcze, Biłka, Siemakowce, Kolanki, Repużyńce, Raszków (fragment) CLV
  MIECZYSZCZÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 16.09.1784-1893 04.12 Mieczyszczów 203 (1),
  204(1)
 2. L. nat. 10.10.1784-1878 02.09 Mieczyszczów 203 (2), 204(2)
 3. L. cop. 01.05.1785-1910 22.03 Mieczyszczów 203 (3), 204(3)
 4. L. nat. 01.01.1879-1945 07.05 Mieczyszczów 203 (4), 204(4)
 5. L. mort. 13.12.1893-1945 30.11 Mieczyszczów 203 (5), 204(5)
 6. L. cop. 08.10.1911-1943 13.06 Mieczyszczów 203 (6) 204(6),
 7. Status anim. Mieczyszczów 203 (7) 204(7) CLVI
  MIELNICA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 20.01.1901-1942 02.04 Mielnica cum Duninów 204(1)
  16.01.1891-1900 17.04 Mielnica cum Duninów
  26.04.1891-1942 30.08 Chudykowce cum Kolonia
  25.05.1891-1943 22.09 Iwanie Puste
  18.01.1891-1939 06.10 Uście Biskupie
  26.04.1890-1943 10.05 Horoszowa cum Kolonia
  13.01.1890-1944 20.03 Olchowiec cum Zielona
  L. cop. 13.05 1940-1945 12.11 Mielnica
  L. mort. 05.05.1940-1945 27.06 Mielnica
 2. L. nat. 21.02.1917-1917 20.10 Mielnica cum Duninów 204(1)
  Vacat Chudykowce cum Kolonia
  Vacat Horoszowa
  12.04.1917 Iwanie Puste
  28.06.1917 Olchowiec cum Zielona
  Vacat Uście Biskupie
  L. cop. 28.01.1917-1917 03.06 Mielnica cum Duninów
  28.06.1917 Olchowiec
  28.01.1917 Uście Biskupie
  L. mort. 26.02.1917-1917 24.12 Mielnica cum Duninów
  Vacat Chudykowce cum Kolonia
  Vacat Horoszowa
  15.02.1917-1917 24.11 Iwanie Puste
  Vacat Olchowiec cum Zielone
  Vacat Uście Biskupie CLVII
  MIKOŁAJÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1827-1861 Demnia, Drohowyże, Honiatycze, Mikołajów 204(1)
 2. L. cop. 1862-1911
  1860-1910
  1860-1922 Mikołajów
  Drohowyże
  Huta 204(2)
 3. L. bann. 05.01.1879-1944 13.02 Mikołajów 204(3)
 4. L. nat. 10.02.1882-1920 27.09 Mikołajów et pro pagis 204(4)
 5. L. nat.
  L. extran. i conversorum 25.05.1882-1944 17.01
  08.09.1901-1911 10.08 Czerkasy, Demnia, Drohowyże,
  Głuchowiec, Honiatycze, Klimkowce, Lubiana, Przełamaniec, Kahujów 204(5)
 6. L. mort. 23.01.1902-1943 30.12 Czerkasy, Demnia, Drohowyże,
  Głuchowiec, Honiatycze, Lubiana, Mikołajów, Rozwadów, Stulsko, Trościaniec, Uście, Werbiż, Wola wielka 205(6)
 7. L. nat. 07.09.1920-1944 08.01 Mikołajów et pro pagis 204(7)
  7a. L. nat. 04.10.1861-1882 16.03 Mikołajów CLVIII
  MIKULIŃCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 15.01.1747-1762 25.04 Mikulińce 205(1)
  L. nat. 20.01.1747-1761 ??. 02 Mikulińce
 2. L. bann. 15.04.1787-1824 13.11 Mikulińce 205(2)
  2a. L. bann. 01.01.1826-1842 06.02 Mikulińce brak
  L. cop. 1759-1766 Mikulińce
  L. nat. 1759-1760 Mikulińce
 3. L. bann. 08.01.1922-1945 22.04 Mikulińce et pro pagis 205(3)
 4. L. nat. 14.10.1925-1932 02.05 Mikulińce et pro pagis
  (Brulion) 205(4)
 5. L. nat. 13.07.1932-1939 10.04 Mikulińce et pro pagis 205(5)
 6. L. nat. 08.01.1939-1945 26.08 Cezarówka, Konopkówka, Krzywki, Łuczka, Mikulińce, Wola mazowiecka, (Brulion) 205(6)
  L. cop. 12.08.1898-1945 29.10 Mikulińce
  L. mort. 12.04.1940-1944 09.09 Konopkówka, Krzywki, Łuczka, Mikulińce, Wola mazowiecka,
 7. Status anim. 1887-1945 Mikulińce 205(7) B. S. Wykaz ksiąg metrykalnych przekazanych przez parafię MIKULIŃCE do
  Archiwum Kurii Metropolitalnej we Lwowie w 2001 r.
  (znajdują się we Lwowie)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Liczba stron
  / Uwagi Stan
 8. L. mort. 1815-1836 88 Lichy (brak str. tyt.)
 9. L. mort. 1836-1845 50 (+ wykaz) Dobry
 10. L. mort. 1845-1862 120 Dobry
 11. L. mort. 1862-1874 80 (+ wykaz) Zły
 12. L. cop. 1786-1843 72 (+ wykaz) Księga całkowicie zniszcz. i zjedzona przez grzyb
 13. L. cop. 1843-1855 48 Bardzo dobry
 14. L. cop. 1855-1881 80 (+ wykaz) Dobry
 15. L. nat. 1809-1832 122 Bardzo zły
  (brak str. tyt.)
 16. L. nat. 1832-1846 96 Księga całkowicie zniszcz. (pozost.
  nieliczne str.)
 17. L. nat. 1846-1858 Zły
 18. L. nat. 1858-1870 Zły
  (brak końc. stron)
 19. Odpisy aktów urodzin i chrztów 1920-1925 184-304
  T. V Bardzo dobry (brak ory-ginału o którym pisze proboszcz Jan Niedzielski na s. 284)
 20. L. mort. 1786-1855 20 (+wykaz)
  /Łuczka Bardzo zły (pierwsze str. zniszcz. przez grzyb)
 21. L. nat. 1834-1845 od s. 15 do 84
  /Łuczka Bardzo zły (brak
  ponad pół księgi)
 22. L. cop. 178601946- 10 (+ wykaz)
  /Łuczka Dobry
  (kilka cz. zniszcz.)
 23. L. cop. 1847-1897 22 (+ wykaz)
  /Łuczka Dobry
 24. L. nat. 1786-1844 56 (+ wykaz)
  /Łuczka Zły
 25. L. nat. 1846-1864 64 Bardzo dobry
 26. L. mort. 1786-1855 28 (+ wykaz)
  /Krzywki Dobry
  (zniszcz. str. tyt.)
 27. L. bapt. 1787-1852 40 (+ wykaz)
  /Krzywki Zły
 28. L. mort. 1822-1841 20 (+ wykaz)
  /Konopkówka Zadowalający
 29. L. cop. 1822-1835 12 /Konopkówka Dobry
 30. L. nat. 1822-1837 40 (+ wykaz)
  /Konopkówka Dobry
 31. L. nat. 1838-1862 (T. IV) 80 (+ wykaz)
  /Konopkówka Bardzo dobry
 32. L. mort. 1839-1851 20 (+ wykaz)
  /Wola Mazowiecka Dobry
 33. L. cop. 1786-1847 22 (+ wykaz)
  /Wola Mazowiecka Dobry
 34. L. nat. 1786-1834 82 (+ wykaz)
  /Wola Mazowiecka Bardzo zły
 35. L. nat. 1834-1851 36
  /Wola Mazowiecka Zły
 36. L. nat. 1851-1883 100 (+ wykaz)
  /Wola Mazowiecka Dobry
 37. Index z nieustalonej księgi metrykalnej 13 Dobry CLVIIIa
  MILATYN NOWY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index mort. 1789-1912 Duniów, Milatyn Nowy,
  Milatyn Stary, Nowosiółki, Kę-dzierzawce, Kozłów, Lisko, Nowosiółki, Rzepniów 205(1)
 2. L. infirm. 10.11.1838-1944 30.04 Milatyn Nowy 206(2)
 3. L. bann. 23.01.1870-1912 24.11 Milatyn Nowy 206(3)
 4. L. nat. 24.02.1900-1944 22.03 Kozłów 206(4)
  02.09.1900-1940 27.05 Kędzierzawce
  31.12.1899-1940 01.08 Rzepniów
 5. L. nat. 11.03.1900-1944 05.08 Milatyn Nowy 206(5)
  18.01.1900-1941 11.03 Milatyn Stary
  28.12.1899-1940 20.06 Lisko
  17.01.1900-1941 08.03 Nowosiółki Liskie
 6. L. cop. 30.01.1900-1941 15.02 Milatyn Nowy 206(6)
  28.01.1900-1940 20.06 Milatyn Stary
  12.02.1900-1941 15.02 Lisko
  03.02.1900-1941 15.02 Nowosiółki
  17.02.1901-1941 18.01 Kędzierzawce
 7. L. mort. 02.01.1900-1941 18.04 Milatyn Nowy 205(7)
  15.01.1900-1941 07.04 Milatyn Nowy
  08.02.1900-1909 12.02 Kędzierzawce
  12.02.1900-1957 12.01 Kozłów
  01.01.1909-1940 18.10 Rzepniów
  18.02.1921-1940 20.11 Lisko
  20-21.03.1944 Wielki Piątek
  30.01.1921-1940 23.10 Nowosiółki
  21.04.1940-1940 15.07 Kędzierzawce
 8. Status anim. T. 1 1831 – 1943 Duniów, Milatyn Stary,
  Nowosiółki, Biała, Lisko, Rzepniów 206(8),
  207(8)
 9. Status anim. T. 2 Milatyn Nowy, Woronówka, Nowosióki, Biała, Lisko,
  Milatyn Stary, Rzepniów, Hermanówka, Kozłów
  (parafia) 206(9),
  207(9)
  9a. Status anim. Kozłów (Luźne karty)
 10. Metryki różne 1872 – 1943 Milatyn 206(10),207(10) CLIX
  MILNO

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi Sprawdzić USC

 1. L. nat. 29.01.1913 04.12 Luźne karty
  L. bann. 23.07.1916-1927 09.10 Milno
  L. cop. 31.01.1938 27.09 Milno
  L. cop. 28.02.1938 21.11 Gontowa
  L. cop. 26.06.1941 28.10 Milno
  L. nat. 02.04.1941 16.11 Gontowa
  L. mort. 17.02.1941 15.12 Gontowa
  Pro extraneis
  L. nat. 13.01.1938-1938 04.12 Milno
  L. mort. 18.01.1938-1938 18.10 Milno
  L. nat. 16.01.1938-1938 03.07 Gontowa
  L. mort. 12.01.1938-1938 12.12 Gontowa
  L. nat. 08.01.1941-1941 21.12 Milno
  L. mort. 29.01.1941-1941 05.12 Milno
  L. cop. 13.02.1941-1941 25.11 Gontowa CLIXa
  MŁYNISKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 1929-1944 Młyniska et pro pagis 207(1)
 2. L. nat. 02.05.1930-1940 03.02 Smuchów 207(2)
 3. L. cop. 1930, 1936, 1938 Smuchów
  (w jednostce nr 1)
 4. L. mort. 06.04.1930-1940 22.01 Młyniska 207(4)
  L. mort. 22.09.1930-1938 22.06 Bereźnica Królewska
  L. mort. 10.04.1930-1939 01.01 Smuchów
  L. mort. 24.04.1930-1940 06.03 Zabłotowce
  L. mort. 05.03.1930-1937 16.04 Żurowków
 5. Status anim. 1863-1942 Bereźnica Królewska,
  Młyniska, Smuchów,
  Żurawków i inne 207(5)
 6. Prot. przedśl.
 • zmiana obrz. Różne lata Młyniska et pro pagis
 1. Zmiana obrz. 1920-1938 Zabłotowce CLX
  MOGILNICA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 05.02.1785-1862 14.01 Brykuła Stara 207(1)
  05.02.1785-1889 11.11 Brykuła Nowa
  12.11.1818-1870 21.06 Chmielówka
  04.02.1787-1817 02.11 Wieniawka
 2. L. nat. 02.05.1784-1872 30.04 Romanówka 207(2)
  L. cop. 04.02.1786-1908 10.11 Romanówka
  L. mort. 23.04.1785-1904 07.12 Romanówka
 3. L. nat. 08.05.1784-1860 24.02 Mogilnica 207(3)
  L. cop. 06.02.1785-1882 24.01 Mogilnica
  L. mort. 02.11.1784-1887 25.10 Mogilnica
 4. L. mort. 06.08.1784-1860 10.01 Brykuła Stara 208(4)
  03.07.1784-1892 18.02 Brykuła Nowa
  27.09.1784-1892 04.03 Chmielówka, Wieniawka
 5. L. nat. 15.08.1784-1828 16.03 Brykuła Stara 208(5)
  L. nat. 03.01.1785-1863 02.09 Brykuła Nowa
  L. nat. 31.07.1784-1856 21.04 Chmielniki, Wieniawka
 6. L. nat. 22.04.1828-1849 18.08 Brykuła Stara, Brykuła Nowa,
  Chmielówka, Worcelówka 208(6)
 7. L. nat. 09.06.1845-1895 05.12 Józefówka, Kulczyki,
  Mateuszówka 208(7)
 8. L. nat. 20.08.1849-1883 02.06 Brykuła Stara 208(8)
  L. nat. 03.09.1863-1883 14.03 Brykuła Nowa
  L. nat. 04.10.1857-1879 06.10 Chmielówka
 9. L. mort. 09.11.1851-1943 07.09 Mateuszówka, Kulczyki,
  Józefówka 208(9)
 10. L. cop. 17.11.1851-1893 16.05 Mateuszówka,
  Kulczyki (Kulczyce),
  Józefówka 208(10)
 11. L. nat. 29.03.1860-1896 15.11 Mogilnica 208(11)
 12. L. mort. 22.01.1861-1942 07.09 Brykuła Stara 208(12)
  12.07.1892-1906 18.08 Chmielówka
  14.09.1908-1934 27.12 Wieniawka
  29.04.1892-1943 16.03 Brykuła Nowa
 13. L. cop. 17.11.1863-1942 09.05 Brykuła Stara 208(13)
  19.04.1892-1939 01.07 Brykuła Nowa
  07.02.1871-1935 19.11 Chmielówka
  25.04.1936-1938 26.11 Wieniawka
 14. L. nat. 16.05.1872-1940 14.10 Romanówka 208(14)
 15. L. cop. 23.10.1882-1944 10.09 Mogilnica 208(15)
 16. L. mort. 27.10.1887-1944 18.03 Mogilnica et pro pagis 208(16)
 17. L. bann. 04.11.1888-1899 21.02 Mogilnica 208(17)
 18. L. cop. 30.05.1893-1943 25.07 Mateuszówka,
  Kulczyki, Józefówka 208(18),209(18)
 19. L. nat. 25.10.1896-1943 22.08 Mogilnica 208(19),209(19)
  31.01.1941-1943 27.07 Romanówka
 20. L. mort. 14.01.1905-1944 17.03 Romanówka 208(20), 209(20)
 21. L. cop. 06.06.1909-1943 27.09 Romanówka 208(21),209(21)
 22. L. infirm. 01.01.1890-1935 12.01 Mogilnica Stara i Nowa, Ro-manówka, Mateuszówka, Kul-czyki, Brykula Nowa i Stara 209(22)
  Spis bierzmowa-nych 1930 Mogilnica Stara i Nowa, Ro-manówka, Mateuszówka, Kul-czyki, Brykula Nowa i Stara
 23. Prot. przedśl.
 • zbiór metryk 1913-1943 Mogilnica (akta luźne) 209(23) CLXI
  MONASTERZYSKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.05.1883-1926 20.10 Monasterzyska 209(1)
 2. L. nat. 26.01.1939-1941 30.04 Berezówka, Folwarki, Monaste-rzyska (Kopia) 209(2)
  L. cop. 08.01.1938-1944 22.02 Berezówka, Dubienko, Folwarki, Monasterzyska, Słobódka
  L. mort. 12.01.1939-1942 22.02 Berezówka, Bertniki, Dubienko, Folwarki, Monasterzyska
  (okładka z l. mort. z 1781)
 3. L. bann. 1861-1872 Monasterzyska brak
  3 protokoły przedślubne 1913-1914 Monasterzyska CLXII
  MOSTY WIELKIE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 14.05.1808-1845 01.01 Butyny, Przystań 209(1),
  210(1)
  L. mort. 19.10.1809-1870 17.08 Butyny, Przystań
  L. cop. 24.11.1811-1871 12.02 Butyny, Przystań
 2. L. nat. 05.10.1841-1922.29.05
  18.09.1933-1934.17.06 Strzemień 209(2),
  210(2)
 3. L. nat. 01.01.1846-1944 14.01 Przystań 209(3), 210(3)
 4. L. mort. 09.08.1872-1943 14.07 Butyny, Przystań 209(4), 210(4)
 5. L. bann. 28.01.1883-1918 28.07 Mosty Wielkie et pro pagis 209(5)
 6. L. cop. 28.01.1884-1931 19.09 Stanisławówka, Niedźwiednia 209(6), 210(6)
 7. L. cop. 04.02.1884-1944 22.02 Kupiczwola, Wolica 209(7), 210(7)
 8. Index nat. 1900-1944 Mosty Wielkie et pro pagis 209(8)
 9. L. mort. 12.09.1908-1944 24.03 Wieczorki 209(9), 210(9)
  9a. L. nat. 1916 Kopia (brak na półce)
 10. L. bann. 28.07.1918-1944 20.01 Mosty Wielkie et pro pagis
 11. Index cop. 1920-1944 Mosty Wielkie et pro pagis 209(11)
 12. Index mort. 1920-1944 Mosty Wielkie et pro pagis 209(12)
 13. L.nat. 1922-1931 Mosty Wielkie (brak na półce) 210(13)
 14. L. cop. 06.02.1932-1944 22.02 Niedźwiedza,
  Stanisławówka 210(14)
 15. L. nat. 30.05.1937-1943 04.11 Niedźwiednia,
  Stanisławówka 210(15)
 16. L. nat. 02.05.1940-1943 08.10 Mosty Wielkie et pro pagis 210(16)
 17. Wykaz rodzin wywiezionych, zaginionych i pomordowanych 1941-1945 Butyny, Kupiczwola, Mosty Wielkie, Niedźwiednia, Parowe, Rekliniec, Wieczorki, Wolica 210(17)
  Księga czynności urzędu parafial-nego (l. nat.) 1944 Mosty Wielkie
 18. L. extran. 1912-1940 Butyny, Dobrotwór, Dworce, Kamionka Strumiłowa, Korcz-min, Mosty Wielkie, Rekliniec, Radenice, Sokal, Niestanice, Żół-kiew
  (akta luźne) 210(18)
 19. Status anim. T. 1 (1857-1944) Mosty Wielkie 210(19),
  211(19)
 20. Status anim. T. 2 Mosty Wielkie 210(20),
  211(20)
 21. Status anim. 1851-1943 Stanisławówka 210(21),
  211(21)
 22. Status anim. 1820-1946 Wolica 210(22),
  211(22) CLXIII
  MYSZKOWICE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 13.01.1786-1837 08.01 Łuka 211(1)
 2. L. nat. 04.03.1786-1837 07.05 Myszkowice 211(2)
 3. L. cop. 12.02.1786-1842 19.06 Czartoria 211(3)
 4. L. nat. 23.02.1786-1852 22.11 Czartoria 211(4)
 5. L. mort. 29.04.1786-1847 13.09 Myszkowice 211(5)
 6. L. cop. 12.11.1786-1866 30.10 Myszkowice 211(6)
 7. L. mort. 06.01.1787-1842 27.02 Łuka 211(7)
 8. L. mort. 11.01.1787-1860 17.01 Czartoria (zły stan) 211(8)
 9. L. cop. 20.01.1787-1847 21.11 Łuka 211(9)
 10. L. nat. 14.05.1837-1859 19.08 Myszkowice 211(10)
 11. L. nat. 04.03.1837-1860 04.05 Łuka 211(11)
 12. L. mort. 04.04.1842-1887 15.08 Łuka 211(12)
 13. L. cop. 06.11.1842-1926 24.06 Czartoria 211(13)
 14. L. mort. 18.10.1847-1868 02.02 Myszkowice 211(14)
 15. L. cop. 27.02.1848-1891 30.10 Łuka 211(15)
 16. L. nat. 29.12.1852-1893 04.09 Czartoria 211(16)
 17. L. nat. 24.08.1859-1886 08.10 Myszkowice 211(17)
 18. L. mort. 06.02.1860-1945 30.07 Czartoria 211(18)
 19. L. nat. 06.09.1860-1894 10.02 Łuka 211(19)
 20. L. cop. 15.01.1867-1945 08.05 Myszkowice 211(20)
 21. L. mort. 18.03.1868-1945 27.06 Myszkowice 211(21),212(21)
 22. L. nat. 11.07.1886-1921 13.09 Myszkowice 211(22),212(22)
 23. L. mort. 17.08.1887-1945 24.07 Łuka 211(23),212(23)
 24. L. cop. 09.02.1892-1943 30.10 Łuka 211(24),212(24)
 25. L. nat. 20.10.1893-1945 26.01 Czartoria 211(25),212(25)
 26. L. nat. 06.01.1895-1945 27.08 Łuka 211(26),212(26)
 27. L. bann. 07.05.1916-1945 06.05 Myszkowice 212(27)
 28. L. nat. 06.02.1922-1945 19.08 Myszkowice 211(28),212(28)
 29. L. cop. 07.06.1927-1944 12.02. Czartoria 211(29),212(29)
 30. L. nat. 03.01.1938-1942 29.10 Myszkowice 211(30),212(30)
  28.04.1938-1942 06.12 Czartoria
  16.01.1938-1942 13.08 Łuka Wielka
  L. cop. 26.02.1938-1942 09.05 Myszkowice 211(30)
  18.07.1939-1940 16.11 Czartoria
  14.06.1938-1942 07.11 Łuka Wielka
  L. mort. 08.02.1938-1942 09.12 Myszkowice 211(30)
  06.04.1938-1942 21.10 Czartoria CLXIV
  NADWÓRNA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 02.02.1703-1752 11.04 Nadwórna
  (+inwentarz, dutka, zły stan) 213(1),
  214(1)
  L. mort. 1725-1770 Nadwórna
  L. cop. 17.06.1703-1741 05.02 Nadwórna
  L. nat. 24.06.1752-1768 15.05 Nadwórna
 2. Index. nat. 1713-1907 Nadwórna 212(2)
 3. L. nat. 24.05.1770-1805 21.02 Nadwórna (zły stan) 213(3),
  214(3)
 4. L. mort. 1773-1822 Nadwórna (zły stan) 213(4),
  213(4)
 5. Prot. przedśl. 1811-1835 Nadwórna 214(5)
  5a. Prot. przedśl. 1836-1840 Nadwórna
  5b. Prot. przedśl. 1910-1917 Nadwórna
  5c. Prot. przedśl. 1918-1919 Nadwórna
 6. L. nat. 10.01.1820-1852 02.09 Nadwórna 213(6),
  214(6)
 7. L. bann. 13.01.1822-1850 10.02 Nadwórna et pro pagis 213(7)
 8. L. infirm. 1841-1899 Nadwórna 214(8)
 9. L. bann. 26.05.1850-1870 06.02 Nadwórna et pro pagis 213(9)
 10. Index cop. 1850-1931 Nadwórna 212(10),
  213(10)
 11. Index mort. 1850-1931 Nadwórna 212(11),
  213(11)
 12. L. bann. 27.02.1870-1898 13.02 Nadwórna et pro pagis 213(12),
  213(12)
 13. Index. nat. 1908-1931 Nadwórna et pro pagis 212(13),
  213(13)
 14. Index mort. 1932-1944 Nadwórna et pro pagis 212(14),
  213(14)
 15. L. confirm. 1882 Nadwórna 214(15)
 16. Index nat. 1934-1942 Nadwórna, Pasieczna, Majdan Górny, Strymba, Tarnawica Leśna, Rafajłowa, Pniów, Nazawizów,
  Weleśnica, Zielona 212(16)
  16a L. nat. 01.01.1945 18.07 Nadwórna 214(17)
  L. mort. 13.01.1945 15.06 Nadwórna
 17. Status anim. -1882- Nadwórna
 18. L. bann. 11.01.1857-1866 26.10 Nadwórna
 19. L. extran. 06.10.1931-1945 22.07 Nadwórna
 20. L. infirm 04.09.1931-1945 05.07 Nadwórna
 21. L. bann. 18.07.1926-1945 02.08 Nadwórna

CLXV

NARAJÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index bann. 1843-1944 Narajów 214(1)
 2. L. nat. 02.02.1847-1928 29.01 Podusilna 214(2)
 3. L. mort. 26.04.1850-1944 ??.05 Podusilna, Równe 214(3)
 4. L. nat. 07.03.1877-1944 12.10 Huta, Rohaczyn 214(4),
  215(4)
 5. L. nat. 18.02.1877-1927 19.12 Narajów (miasto) 214(5),
  215(5)
 6. L. mort. 18.02.1898-1945 27.05 Huta, Rohaczyn 214(6),
  215(6)
 7. L. cop. 07.01.1900-1944 12.08 Rohaczyn 215(7)
 8. L. cop. 04.02.1902-1944 12.02 Narajów 215(8)
 9. L. mort. 10.01.1905-1944 13.04 Narajów 215(9)
 10. L. cop 19.02.1911-1943 04.07 Podusilna et Równe 215(10)
 11. L. nat. 20.01.1928-1945 05.05 Narajów (miasto) 215(10)
 12. L. nat. 17.07.1930-1943 15.06 Podusilna cum Równe 215(11)
 13. L. nat. 05.01.1938-1945 16.02 Narajów (wieś) 215(12)
 14. L. nat. 10.02.1935-1943 17.12 Narajów (miasto) 215(13)
  05.01.1938-1943 07.11 Narajów (wieś) 215(14)
  13.01.1938-1943 17.06 Podusilna
  02.01.1938-1943 01.12 Rohaczyn (miasto)
  29.01.1940-1943 17.10 Rohaczyn (wieś)
  L. cop. 15.02.1938-1943 20.11 Narajów (miasto i wieś)
  01.10.1938-1943 04.07 Podusilna
  10.02.1938-1942 16.02 Rohaczyn (miasto i wieś)
  L. mort. 10.01.1938-1943 02.12 Narajów (miasto)
  09.01.1938-1943 02.12 Narajów (wieś)
  27.01.1938-1943 20.06 Podusilna
  12.01.1938-1943 08.12 Rohaczyn miasto
 15. L. extran. Wpisy osób urodzonych w latach 1894-1943 Narajów 215(15) CLXVa
  NASTASÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. extrn. 1908-1914 Liber corum, qui mutationem sua reli-gionis (respectiva sui ritus) coram In-stantia politica insinuarunt brak CLXVI
  NAWARIA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 06.02.1787-1859 26.03 Mostki
  (par. Pustomyty) 215(1)
  L. nat. 18.07.1799-1895 27.05 Malinówka
  (par. Skałat)
  L. nat. 22.01.1790-1866 02.09 Polanka
  (par. Pustomyty)
 2. L. nat. 11.08.1869-1914 09.10 Wolica 215(2) CLXVII
  NIEMIRÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 27.02.1938-1943 14.12 Niemirów 215(1),
  216(1)
  23.03.1938-1943 04.02. Budomierz
  23.02.1938-1843 24.09 Horuszów
  15.09.1938 Huta Kryształowa
  Vacat Kłonice
  02.02.1938-1938 14.12 Parypsy
  16.09.1938-1939 14.12 Przedmieście
  01.02.1938-1943 18.04 Smoleń
  20.12.1937-1943 01.05 Szczerzec
  05.08.1938-1940 20.07 Trościaniec
  26.12.1937-1942 09.11 Wierzbiany
  09.01.1938-1943 20.12 Wróblaczyn
  02.02.1938-1943 23.10 Zawadów
  Vacat Szczeproty
  L.cop. Vacat Szczeproty
  18.02.1939-1942 15.02
  05.02.1938-1943 31.10 Niemirów
  19.06.1938-1942 27.06 Hruszów
  07.06.1942-1943 21.02 Huta Kryształowa
  Vacat Kłonice
  Vacat Parypsy
  Vacat Przedmieście
  26.02.1938-1940 14.04 Smolin
  19.04.1938-1942 29.09 Szczerzec
  12.02.1938-1939 20.06 Trościeniec
  04.08.1938-1943 24.10 Wierzbiany
  05.08.1941-1943 06.02 Zawadów
  14.02.1939-1942 11.06 Budomierz
  L.mort. 04.03.1938-1943 12.12 Niemirów
  11.05.1938-1939 30.12 Przedmieście
  12.11.1938-1942 10.04 Parypsy
  01.03.1938-1934 10.11 Hruszów
  26.05.1942-1943 20.12 Huta Kryształowa
  15.08.1938-1943 14.09 Budomierz
  Vacat Kłonice
  06.07.1938 Szczepłoty
  22.11.1938-1941 24.12 Smolin
  05.01.1938-1943 19.10 Szczerzec
  30.09.1938-1938 07.11 Trościaniec
  05.01.1939-1940 05.08 Wierzbiany
  06.01.1938-1943 04.11 Wróblaczyn
  21.12.1941-1943 06.11 Zawadów
 2. L. nat. 11.03.1785-1944 05.01 Budomierz 215(2),
  216(2)
  L. cop. 06.02.1785-1942 11.06 Budomierz
  L.mort. 26.03.1785-1944 09.01 Budomierz
 3. L. nat. 30.07.1784-1911 18.05 Wierzbiany, Trościaniec, Zawadów, Po-ruby 215(3),
  216(3)
  L. cop. 23.01.1788-1943 24.01 Wierzbiany, Trościaniec, Zawadów, Po-ruby
  L. mort. 18.09.1785-1942 30.04 Wierzbiany, Trościaniec, Zawadów, Po-ruby
 4. L. nat. 08.02.1785-1846 25.08 Szczepłoty, Kłonica, Hruszów 215(4),
  216(4)
  L. cop. 11.01.1785-1942 27.06 Szczepłoty, Kłonica, Hruszów
  L. mort. 12.01.1786-1944 02.04 Szczepłoty, Kłonica, Hruszów
 5. Index nat. 1636-1908 Niemirów et pro pagis 215(5)
 6. L. mort. 01.05.1849-1944 14.03 Niemirów (brak na półce) 215(6),
  216(6)
 7. L. nat. 1878 Hruszczów, Szczepłoty, Kłonica, Huta Kryształowa, Sieniawka, Wierzbiany, Trościaniec, Poruby CLXVIII
  NIŻBORG NOWY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 04.01.1934-1934 20.11 Niżborg Szlachecki,
  Niżborg Nowy 216(1)
  23.05.1934-1934 16.12 Niżborg Stary
  Vacat Myszkowce
  04.12.1933-1934 03.10 Celejów, Derełozy,
  Maziarówka
  L. cop. 10.02.1934-1934 03.10 Niżborg Szlachecki,
  Niżborg Nowy
  26.12.1933-1934 04.10 Niżborg Stary
  Vacat Myszkowce
  L. mort. 06.01.1934-1934 07.11 Niżborg Szlachecki,
  Niżborg Nowy
  10.04.1934-1934 13.12 Niżborg Stary
  23.02.1934-1934 06.12 Myszkowce
  16.06.1934-1934 18.12 Celejów, Derełozy,
  Maziarówka CLXIX
  NOWOSIELCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 02.06.1784-1938 03.01 Podliski 217(1)
 2. L. nat. 13.06.1784-1898 28.09 Podliski 217(2)
 3. L. mort. 18.06.1784-1907 24.12 Mołodyńcze 217(3)
 4. L. cop. 14.11.1784-1904 04.10 Nowosielce 217(4)
 5. L. cop. 12.02.1786-1939 11.11 Podliski 217(5)
 6. L. nat. 03.10.1864-1938 21.03 Suchrów 217(6)
 7. L. nat. 25.12.1871-1943 11.05 Mołodyńcze 217(7)
 8. L. nat. 27.08.1858-1933 17.11 Nowosielce 217(8)
 9. L. nat. 09.10.1898-1943 03.01
  1934-1943 Podliski
  Czeremchów 217(9)
 10. L. mort. 08.05.1899-1943 17.01 Nowosielce 217(10)
 11. L. cop. 06.02.1900-1944 23.05 Nowosielce, Suchrów 217(11)
 12. L. cop. 28.05.1901-1941 27.01
  1934-1941 Mołodyńcze
  Czeremchów 217(12)
 13. L. mort. 12.06.1908-1944 27.05
  1938-1944
  1940-1944 Mołodyńcze
  Podliski, Czeremchów
  Suchrów, Anielówka 217(13)
 14. L. nat. 18.02.1934-1943 03.11 Nowosielce, Sucharów, Anielówka, Swoboda, Wierzbica 217(14)
 15. Index status anim. Nowosielce 217(15) CLXIXa
  NIŻNIÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 30.06.1884-1945 11.02 Niżniów 216(1),
  217(1)
 2. L. nat. 02.07.1884-1945 01.02 Niżniów 216(2),
  217(2)
 3. L. cop. 16.07.1884-1943 07.08 Niżniów 216(3),
  217(3) CLXX
  NOWOSIELICA ad KOSÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1829-1868 11.04 Rożnów, Nowosielica 217(1)
 2. L. mort. 17.08.1829-188217.11 Rożnów, Nowosielica 217(2)
 3. L. nat. 10.01.1892-1944 25.01 Dżurów 217(3)
 4. L. nat. 16.02.1920-1920 03.11 Nowosielica, Rożnów 217(4)
  05.02.1920-1920 27.08 Dżurów
  18.03.1920 Trościaniec
  L. cop. 31.01.1920-1920 10.10 Nowosielica, Rożnów
  04.05.1920-1920 24.08 Dżurów
  L. mort. 28.01.1920-1920 14.06 Nowosielica, Rożnów
  26.03.1920-1920 28.07 Dżurów
  17.01.1920-1920 10.09 Popielniki CLXXI
  NOWOSIÓŁKA
  Bekerów
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 5. L. nat. 28.05.1784-1854 19.12
  1807-1854 Nowosiółka
  Justynówka 217(1),
  218(1)
  L. nat. 14.02.1807-1854 03.09 Justynówka
 6. L. nat. 22.08.1785-1868 24.09 Beckersdorf 217(2),
  218(2)
 7. L. nat. 02.01.1855-1874 24.05 Nowosiółka 217(3),
  218(3)
 8. L. nat. 04.11.1868-1934 06.09 Beckersdorf
  (+akta luźne) 217(4),
  218(4)
 9. L. nat. 08.05.1874-1891 22.09 Nowosiółka 218(5)
 10. L. nat. 06.05.1891-1923 22.09 Nowosiółka – Bekerów
  (+akta luźne) 218(6)
 11. L. nat. 01.01.1924-1944 14.11 Nowosiółka 218(7)
 12. L. extran., nat. 17.01.1937-1939 30.06 Justynówka, Litwinów, Nowosiółka Bekerów, Podhajce, Stadnica
  (+akta luźne) 218(8) CLXXII
  OBARZAŃCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 20.04.1785-1925 22.06 Jankowce (+akta luźne) 218(1),
  219(1)
 2. L. mort. 10.09.1787-1926 07.09 Jankowce (+akta luźne) 218(2),
  219(2)
 3. L. cop. 15.10.1876-1926 01.02 Jankowce 218(3),
  219(3)
 4. L. nat. 24.03.1880-1920 20.09 Horodyszcze, Zarudzie,
  Pleskowce, Wertełka, Nosowce, Obarzańce
  (+akta luźne) 218(4),
  219(4)
  L. cop. 17.10.1880-1942 17.02 Horodyszcze, Zarudzie,
  Pleskowce, Wertełka, Nosowce, Obarzańce
  (+akta luźne)
  L. mort. 20.01.1880-1940 22.02 Horodyszcze, Zarudzie,
  Pleskowce, Wertełka, Nosowce, Obarzańce
 5. L. nat. 1918-1945 Horodyszcze, Nosowce,
  Pleskowce, Wertełka,
  Zarudzie, Obarzańce 218(5),
  219(5)
 6. L. bann. 21.10.1923-1943 14.02 Obarzańce (+akta luźne) 219(6)
 7. L. infirm. 1923-1932 Obarzańce 219(7)
  Status anim. 1891-1929 Chomy, Horodyszcze, Jankowce, Nosowce, Obarzańce, Pleszkowce, Wertełka, Zarudzie CLXXIII
  OBERTYN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1762-1945 08.03 Obertyn et pro pagis 219(1)
 2. Index mort. 20.02.1765-194413.02 Obertyn, Jakubówka, Czortowiec, Hańczarów, Bałaharówka,
  Hawrylak 219(2)
 3. L. nat. 25.06.1898-1944 10.04 Obertyn 219(3)
  24.08.1855-1856 03.03 Obertyn
  06.08.1837-1837 14.12 Obertyn
 4. L. cop. 05.06.1945 16.05 Obertyn 219(4)
  02.1929-1934 25.10 Obertyn
  L. bann. 07.05.1939-1940 23.05 Fragmenty
 5. L. mort. 20.04.1933-1944 16.04 Obertyn 219(5)
 6. L. nat. 1944-1945 Obertyn, Bałaharówka, Żuków (Brulion + metryki luzem) 219(6)
 7. L. mort. 01.09.1944-1945 10.09 Obertyn 219(7)
 8. Status anim. 25.02.1880-1930 26.10 (luźne karty z wykazami zmarłych, urodzonych, zapowiedzi) 219(8)
  L. extran. Obertyn
 9. Protok. przedśl. Różne Obertyn 219(9) CLXXIV
  OBROSZYN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 06.02.1780-1892 19.09 Bartatów, Obroszyn 220(1)
 2. L. mort. 16.05.1780-1868 26.11 Obroszyn 220(2)
 3. L. nat. 08.10.1780-1841 19.09 Obroszyn 220(3)
 4. Index nat. 02.01.1789-1938 01.10 Obroszyn 220(4)
  Index mort. 1794-1938 Obroszyn
 5. L. nat. 1807-1881 Obroszyn 220(5)
 6. L. nat. 11.12.1841-1883 27.04 Bartatów, Obroszyn 220(6)
 7. L. nat. 01.04.1856-1889 28.11 Obroszyn 220(7)
 8. L. mort. 19.01.1869-1936 02.07 Obroszyn 220(8),
  221(8)
 9. L. mort. 28.01.1889-1944 23.06 Obroszyn 220(9),
  221(9)
 10. L. bann. 12.01.1890-1922 19.02 Obroszyn 222(10)
 11. L. nat. 18.01.1890-1936 07.11 Obroszyn 220(11)
 12. L. confirm. 12.07.1892-1932 10.07 Obroszyn 220(12)
 13. L. nat. 01.01.1937-1943 25.11 Obroszyn 220(13)
 14. L. mort. 18.08.1937-1944 11.06 Obroszyn 220(14)
 15. L. extran. 13.11.1892-1941 06.05 Obroszyn
 16. L. bann. 01.01.1942-1946 21.06 Obroszyn (luźne karty) CLXXV
  OLEJÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. extran. 1945
  (wpisy osób urodzonych w latach 1887-1945) Białokiernica, Beremowce,
  Hukałowce, Olejów,
  Łopuszany, Moniłówka 221(1) CLXXVa
  OLEKSINIEC

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat., cop., mort. 01.01.1938-1943 12.04 Oleksiniec
  (+ luźne karty) 325? L. nat. 18.01.1938-1943 08.08 Oleksiniec
  L. mort. 21.01.1938-1943 11.04 Oleksiniec
  L. cop. 06.02.1938-1942 01.12 Oleksiniec CLXXVI
  OLESKO

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 30.06.1839-1872 14.12 Opp. 221(1),
  222(1)
  1a. L. cop. 05.05.1821-1866 29.10 Opp. 221(1a),
  222(1a)
  1b. L. cop. 1821-1867 Juśkowice, Ożydów, Konty,
  Czechy, Rozważ, Ciszki, Zabłotce, Wołkowatycze, Podlisie,
  Zakomarze, Brachówka 221(1b),
  222(1b)
  1c. L. mort. 09.12.1844-1882 02.04 Olesko 221(1c),
  222(1c)
 2. L. bann. 01.11.1846-1867 17.11 Olesko 221(2),
  222(2)
 3. L. mort. 01.02.1861-194410.02 Konty
  (+ akta luźne) 221(3),
  222(3)
  29.07.1861-1938 08.02 Czechy
  03.12.1862-1930 18.10 Juśkowice
  12.08.1867-1921 17.06 Podlisie
  01.03.1870-1907 09.06 Zakomarze
 4. L. mort. 01.02.1861-1913 30.12 Angelówka, Ożydów
  (+ akta luźne) 221(4),
  222(4)
 5. L. mort. 16.02.1861-1943 30.09 Rozważ, Sobolówka
  (+ akta luźne) 221(5),
  222(5)
 6. L. cop. 13.11.1866-1922 30.04 Olesko (+ akta luźne) 222(6)
 7. L. bann. 10.11.1867-1922 26.02 Olesko (+ akta luźne) 221(7)
 8. L. cop. 19.01.1868-1933 17.06 Rozważ, Sobolówka
  (+ akta luźne) 222(8)
 9. L. cop. 26.10.1868-1939 01.07 Konty 222(9)
  23.02.1868-1931 15.09 Ożydów, Angelówka
  25.11.1867-1934 08.05 Czechy, Ciszki
  24.11.1868-1921 23.01 Juśkowice, Kadłubiska
 10. L. nat. 06.12.1870-1943 01.11 Rozważ, Sobolówka
  (+ akta luźne) 222(10)
 11. L. cop. 13.02.1870-1942 23.06 Juśkowice
  (+ akta luźne) 222(11)
 12. L. nat. 20.01.1871-1911 02.12 Ożydów, Angelówka, Konty,
  Brachówka
  (+ akta luźne) 222(12)
 13. L. nat. 30.01.1871-1935 27.11 Juśkowice, Zakomarze, Podlesie,
  Konty, Brachówka, Łabacz,
  Rażniów, Czechy, Ciszki, 222(13)
 14. L. nat. 05.01.1873-1904 15.09 Olesko 223(14)
 15. L. cop. 04.02.1877-1902 04.10 Zakomarze (kopia) 223(15)
 16. L. mort. 26.04.1882-1944 12.04 Olesko (+ akta luźne) 223(16)
 17. L. nat. 05.09.1904-1944 18.04 Olesko 223(17)
 18. L. nat. 13.01.1912-1944 03.10 Olesko et pro pagis
  (+ akta luźne) 223(18)
 19. L. bann. 16.04.1922-1944 28.05 Olesko (+ akta luźne) 223(19)
 20. L. cop. 30.05.1922-1944 01.02 Olesko 223(20)
 21. L. mort. 26.01.1931-1943 23.12 Juśkowice
  (+ akta luźne) 223(21)
 22. L. cop. 01.01.1933-1943 23.08 Angelówka, Ożydów 223(22)
 23. L. cop. 10.10.1933-1944 23.01 Sobolówka 223(23)
 24. L. cop. 11.11.1933-1943 06.03 Rozważ 223(24)
 25. L. cop. 1938 Olesko, Ożydów, Angelówka, Konty, Brachówka, Korolówka 223(25)
  L. nat. 1938 Olesko, Ożydów, Angelówka, Juś-kowice, Zakomarze, Podlesie, Konty, Brachówka, Korolówka, Rozważ, Sobolówka
  L. mort. 1938 Olesko, Ożydów, Angelówka, Juś-kowice, Konty, Korolówka, Bra-chówka, Rozważ
 26. Status anim. 1945-1944 Korolówka, Ożydów, Rozważ,
  Sobolówka, Kadłubiska,
  Juśkowice, Angelówka 223(26)
 27. L. mort. 21.01.1914-1944 26.04 Ożydów, Angelówka
  (+ akta luźne) 223(27)
 28. L. extran. 1885-1937 Olesko et pro pagis
  Ameryka, Niemcy, Dania
  (księga dla tych, którzy przeszli z ob. gr.kat. na łac, oraz dla urodzonych za granicą i z wyzn. protestanckich + akta luźne) 223(28)
 29. L. nat. 06.04.1845-1870 23.10 Ciszki, Angelówka, Czechy,
  Juśkowice, Konty, Ożydów,
  Rażniów, Rozważ, Sobolówka,
  Wołkowycze, Zabłotce, Łabacz
  (gr.-kat.) CLXXVII
  OSTRÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 07.10.1894-1932 09.10 Ostrów 223(1),
  224(1)
 2. L. nat. 16.06.1924-1948 15.10 Ostrów et pro pagis 223(2),
  224(2)
  L. mort. 08.10.1945-1949 08.05 Ostrów et pro pagis
  L. bann. 27.04.1947-194918.04 Ostrów
  (Brulion)
 3. L. bann. 22.01.1933-1944 30.01 Ostrów 223(3),
  224(3)
  4.
  L. nat/cop/mort. 06.02.1937 23.04
  Opp. et pro pagis 224(4)
  4a. L. nat. 13.12.1937-1949 03.08 Ostrów
  01.01.1938-1949 17.12 Żabcze Murowane
  25.02.1938-1949 26.11 Siebieczów, Piwowszczyzna
  25.11.1938-1949 08.10 Wierbiąż
  14.03.1939-1945 06.05 Bezejów
  02.02.1938-1949 18.11 Głuchów
  L. mort. 06.01.1938-1949 15.03 Ostrów
  10.02.1938-1945 20.12 Żabcze Murowane
  15.02.1940-1950 04.09 Siebieczów, Piwowszczyzna
  24.01.1939-1942 04.07 Wierbiąż
  11.12.1942-1949 15.03 Głuchów
  20.03.1938-1944 23.02 Bezejów
  L. cop. 07.02.1938-1949 30.10 Ostrów
  14.02.1938-1943 20.06 Żabcze Murowane
  23.05.1939-1942 25.10 Bezejów
  18.10.1942 Głuchów
  27.12.1938-1949 30.10 Wierbiąż
  19.10.1941-1948 05.10 Siebieczów, Piwowszczyzna
 4. L. extran. osoby urodzone
  w latach 1872-1946 Ostrów et pro pagis 224(5)
 5. L. confirm. 22.05.1910-1929 29.10 Ostrów 224(6)
 6. L. nat. 1899 Bezejów CLXXVIII
  OTTYNIA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. T. 2 (1850-1939) Uhorniki, Grabicz, Krzywotuły,
  Krasiłówka, Udaje, Zakrzewce,
  Targowica, Czeremchów, Chlebiczyn, Mołodytów, Skopówka, Korszów,
  Babianka, Strupków, Hawryłówka, Waleśnica, Kamienna, Paryszcze,
  Winogród, Worona, Liski 224(1)
 2. Index nat. T. 1 (do 1939) Ottynia, Hołosków, Uhorniki, Glinki, Bednarówka, Majdan, Grabicz,
  Głęboka 224(2)
 3. Protok. przedśl. 1907 224(3),
  225(3)
 4. Protok. przedśl. 1908 224(4),
  225(4)
 5. Protok. przedśl. 1909 224(5),
  225(5)
 6. Protok. przedśl. 1910 224(6),
  225(6)
 7. Protok. przedśl. 1911 225(7),
  226(7)
 8. Protok. przedśl. 1912 225(8),
  226(8)
 9. Protok. przedśl. 1913 225(9), 226(9)
 10. Protok. przedśl. 1914 225(10), 226(10)
 11. Protok. przedśl. 1916 225(11), 226(11)
 12. Protok. przedśl. 1917 225(12), 226(12)
 13. Protok. przedśl. 1918 225(13), 226(13)
 14. Protok. przedśl. 1918-1919 225(14), 226(14)
 15. Protok. przedśl. 1921 226(15),
  227(15)
 16. Protok. przedśl. 1922 226(16),
  227(16)
 17. Protok. przedśl. 1923 226(17),
  227(17)
 18. Protok. przedśl. 1924 226(18),
  227(18)
 19. Protok. przedśl. 1925 227(19),
  228(19)
 20. Protok. przedśl. 1926 227(20) 228(20)
 21. Protok. przedśl. 1927 227(21),
  228(21)
 22. Protok. przedśl. 1927-1928 227(22),
  228(22)
 23. Protok. przedśl. 1928-1929 228(23),
  229(23)
 24. Protok. przedśl. 1930 228(24),
  229(24)
 25. Protok. przedśl. 1931 228(25),
  229(25)
 26. Protok. przedśl. 1931 228(26),
  229(26)
 27. Protok. przedśl. 1932 229(27),
  230(27)
 28. Protok. przedśl. 1933 229(28), 230(28)
 29. Protok. przedśl. 1934 229(29), 230(29)
 30. Protok. przedśl. 1935 229(30) 230(30)
 31. Protok. przedśl. 1936 230(31),
  231(31)
 32. Protok. przedśl. 1937 230(32),
  231(32)
 33. Protok. przedśl. 1938 230(33),
  231(33)
 34. Protok. przedśl. 1939 230(34),
  231(34)
 35. Protok. przedśl. 1940 231(35)
 36. Protok. przedśl. 1941 231(36)
 37. L. extran., 1873-1927 Kułaczyn, Korszów, Worona, Ottynia, Mikulsdorf, Grabicz, Uhorniki,
  Siedliska, Pustomyty, Nadwórna,
  Czeremchów i inne 231(37)
  Zbiór świadectw luzem 1919-1939 Korszów, Worona, Otynia, Slobódka leśna, Piadyki, Skopówka i inne

Archiwalia z parafii Otynia (pow. Tłumacz, woj. Stanisławowskie,
Archidiec. Lwowska)
Obecnie w archiwum Par. Ligota Książęca (pow. Namysłów, woj.
Dolnośląskie, diec. Opolska)

Księgi metrykalne:

L.p. Nazwa księgi Nr księgi Daty gra-niczne Opis Dotyczy miejscowości

 1. L. nat. II 1747-1808 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r.(staraniem ks. Perenca);s. 250;bez tabel
  (antiqua forma)
 2. L. nat. III 1785-1838 Oprawa nowa-Stanisławów 1938r.(staraniem ks. Perenca);s. 454;
  tabele. Otynia, Uhorniki, Grabicz,
  Targowica, Krzywotuły Stare i Nowe, Krasiłówka, Skopówka, Za-krzewcze, Majdan, Glinki, Strup-ków, Czeremchów, Chlebiczyn, Odaje, Hołosków,
  Mołodyłów, Skopówka, Korszów, Strupków, Hawryłówka, Worona
 3. L. nat. IV 1839-1858 Oprawa nowa-Stanisławów 1938r.(staraniem ks. Perenca);s. 400 +
  index locorum
  Incorporatorum;
  tabele. Otynia, Uhorniki, Grabicz,
  Skopówka, Mołodyłów, Siedliska, Chlebiczyn, Krzywotuły,
  Krasiłówka, Odaje, Zakrzewce, Targowica, Majdan, Glinki,
  Czeremchów, Hołosków, Kor-szów, Liski, Babianka, Strupków,
  Hawryłówka, Kamienna,
  Paryszcze, Winograd, Worona
 4. L. nat. – Od 1910 Brulion; b.n.s.(ok.150).
 5. L. bann. I 1810-1835 Format nietypowy; b.n.s.; tabele.
 6. L. bann. IV 1878-1903 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r.(staraniem ks. Perenca); s. 132;
  tabele.
  Otynia
 7. L. cop. II 1747-1808 Bez nowej oprawy; s. 82; bez tabel
  (antiqua forma).
 8. L. cop. III 1785-1838 Bez nowej oprawy; b.n.s.; tabele Oppido et pro Pagis
 9. L. cop. IV 1839-1903 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r. (staraniem ks.
  Perenca); s.452;
  tabele. Otynia, Uhorniki, Grabicz, Strup-ków, Tarnawica, Majdan, Krzy-wotuły, Hołosków,
  Weleśnica, Hawryłówka,
  Winograd, Krasiłówka, Odaje, Skopówka, Mołodyłów,
  Czeremchów, Chlebiczyn,
  Zakrzewce, Targowica, Glinki,
  Kamienna, Paryszcze, Kornów, Liski, Worona, Babianka.
 10. L. cop. V 1905-1941 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r. (staraniem ks.
  Perenca);s. 266;
  tabele.
  Otynia, Uhorniki
 11. L. cop. VI 1905-1941 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r. (staraniem ks.
  Perenca);s. 235;
  tabele.
  Głęboka, Hołosków, Grabicz, Targowica, Zakrzewce
 12. L. cop. VII 1905-1941 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r.(staraniem ks. Perenca); s. 69;
  tabele. Babianka, Chlebiczyn,
  Czeremchów, Kornów,
  Krasiłówka, Krzywotuły Stare, Odaje, Polska Wola, Skopówka, Strupków, Worona.
 13. L. cop. VIII 1905-1939 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r.(staraniem ks. Perenca);s. 49
  (wypełnionych);
  tabele.
  Hawryłówka, Kamienna,
  Paryszcze, Weleśnica, Winograd
 14. L. mort. II 1753-1808 Bez nowej oprawy; s. 97; copia; bez tabel (antiqua forma).
 15. L. mort. III 1785-1838 Bez nowej oprawy; b.n.s.; tabele. Oppido et pro Pagis
 16. L. mort. IV 1839-1881 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r.
  (staraniem ks.
  Perenca);s. 328 +
  index locorum Incor-poratorum; tabele Otynia, Uhorniki, Grabicz, Strup-ków, Neudorf, Majdan, Śr[edni] etc., Bednarówka,
  Kornów, Liski, Krzywotuły Stare i Nowe, Krasiłówka, Odaje,
  Skopówka, Hołosków,
  Mołodyłów, Siedliska, Bredheim, Czeremchów, Chlebiczyn,
  Zakrzewce, Targowica,
  Kamienna, Paryszcze Glinki,
  Hawryłówka, Babianka,
  Winograd, Worona, Weleśnica
 17. L. mort. V 1881-1922 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938 r. (staraniem ks.
  Perenca);s. 396;
  tabele. Otynia, Grabicz, Zakrzewce, Krzywotuły Stare, Krasiłówka, Targowica, Odaje, Babianka, Strupków, Worona, Glinki,
  Wereśnica, Hawryłówka,
  Winograd, Kamienna, Paryszcze, Uhorniki, Głęboka, Hołosków, Korszów, Liski, Czeremchów, Chlebiczyn, Skopówka, Neudorf, Bednarówka, Mołodyłów.
 18. L. mort. VI 1924-1944 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r. (staraniem ks.
  Perenca);s. 284
  (wypełnionych);
  tabele.
  Otynia, Głęboka, Hołosków, Uhorniki
 19. L. mort. VII 1924-1939 Oprawa nowa –
  Stanisławów 1938r.
  (staraniem ks.
  Perenca);s. 336
  (wypełnionych);
  tabele Grabicz, Krzywotuły Stare,
  Polska Wola, Krasiłówka,
  Zakrzewce, Targowica, Worona, Baby, Weleśnica, Hawryłówka, Kamienna, Winograd,
  Chlebiczyn, Czeremchów,
  Korszów, Babianka, Liski,
  Strupków, Paryszcze, Skopówka.
 20. Status anim. – Od 1887 Bez nowej oprawy; b.n.s. Pro Zakrzewce, Targowica,
  Grabicz
 21. Status anim. – Od 1910 Bez nowej oprawy; b.n.s. Pro Otynia; wewn. Luźne
  metryki, wyrywki z L. Mort. i L. Cop. (wypełnionych kilka
  początkowych stron + spis mieszk. Uhornik wg. Nr domów z 1931r.)
 22. L. con-firm. – 1852,1924,
  1938 Bez nowej oprawy; b.n.s.
 23. Status anim. par Podbuż CLXXIX
  PECZENIŻYN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 24.07.1784-1848 19.06 Peczeniżyn, Markówka 231(1)
  L. cop. 19.08.1787-1874 30.06 Peczeniżyn, Markówka
  L. mort. 29.06.1784-1875 05.11 Peczeniżyn, Markówka
 2. L. nat. 20.04.1787-1905 14.04 Młodiatyn 231(2)
  L. cop. 17.01.1788-1930 22.02 Młodiatyn
  L. mort. 28.05.1788-1942 06.05 Młodiatyn
 3. L. nat. 26.01.1789-1923 22.01 Słoboda Rungórska 231(3)
  L. nat. 26.01.1789-1888 23.10 Słoboda Rungórska
  L. cop. 09.06.1788-1900 01.07 Słoboda Rungórska
  L. mort. 06.08.1781-1923 20.01 Słoboda Rungórska
 4. L. nat. 01.07.1791-1942 01.04 Rungóry 231(4)
  L. cop. 13.02.1868-1938 24.11 Rungóry
  L. mort. 18.09.1791-1938 02.12 Rungóry
 5. L. nat. 18.09.1848-1883 29.12 Opp. et Markówka 231(5)
 6. L. cop. 13.09.1874-1935 08.03 Opp. et Markówka 232(6)
  L. mort. 15.01.1876-1944 26.08 Opp. et Markówka
 7. L. nat. 26.04.1883-1944 26.09 Opp. et Markówka 232(7)
 8. L. nat. 19.10.1888-1943 05.03 Słoboda Rungórska 232(8)
 9. L. cop. 25.08.1901-1929 14.04 Słoboda Rungórska 232(9)
 10. L. nat. 29.03.1905-1938 13.03 Młodiatyn 232(10)
 11. L. mort. 21.08.1915-1943 20.12 Słoboda Rungórska 232(11)
 12. L. cop. 09.06.1935-1942 22.08 Peczeniżyn, Markówka 232(12)
 13. Index nat., mort., cop. 1792-1942 Peczeniżyn 232(13)

Materiały archiwalne dotyczące parafii Petlikowce Stare otrzymane z
Archidiecezjalnego Archiwum we Wrocławiu

CLXXIXa

PETLIKOWCE STARE
Nr
Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
brak

 1. Index nat., cop., mort., 1906-1946 Petlikowce Stare brak
 2. Index nat. 1859-1945 Bielawińce, Kurdwanówka, Osowce, Petlikowce Nowe, Przewłoka
 3. Index cop., mort. 1876-1945 Petlikowce Stare
 4. Index cop., mort. 1876-1946 Bielawińce, Kurdwanówka, Ossowce, Petlikowce Nowe, Przewłoka
 5. L. bann. 17.08.1919-1944 05.03 Petlikowce Stare CLXXX
  PIENIAKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Status anim. 1875-1935 Pieniaki, Hucisko Pieniackie,
  Huta Pieniacka, Hucisko Litowskie, Litowisko, Łukawiec, Hołubica, Żar-ków, Szyszkowce, Zwyżyn 232(1)
 2. L. cop. 01.11.1812-1822 28.11 Pieniaki 232(2)
  L. nat. 17.12.1812-1822 05.02 Pieniaki
  L. mort. 14.11.1811-1821 27.09 Pieniaki
 3. L. bapt. 1931 Pieniaki, Huta Pieniacka
  fragment CLXXXI
  PISTYŃ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 23.11.1851-1893 22.01 Pistyń cum Wybranówka 232(1),
  233(1)
  24.03.1852-1893 04.04 Szeszory
  17.04.1884-1893 30.04 Mykietyńce
  08.04.1866-1890 18.12 Prokurawa et Brustury
  20.11.1851-1893 22.01 Utoropy
  22.01.1853-1883 07.05 Mykietyńce
  30.01.1865-1876 03.08 Kropiwiszcze
  10.02.1853-1893 22.02 Tracze
 2. L. mort. 03.02.1854-1924 Pistyń cum Wybranówka 232(2),
  233(2)
  26.03.1854-1924 02.10 Szeszory
  04.03.1854-1923 16.07 Utoropy
  08.04.1855-1900 07.12 Mykietyńce
 3. L. nat. 01.05.1893-1944 15.08 Pistyń et pro pagis
 • luźne karty 232(3),
  233(3)
 1. L. cop. 03.10.1893-1944 20.02 Pistyń 233(4)
 2. L. mort. 18.07.1924-1944 14.11 Pistyń 233(5)
 3. L. bann. 06.01.1928-1944 20.02 Pistyń 233(6) CLXXXII
  PŁAUCZA MAŁA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 26.01.1785-1785 23.02 Chorobrów
  (1 karta) 233(1)
 2. L. mort. 26.01.1829-1862 20.02 Chorobrów
  (+ luźne karty) 233(2)
 3. L. mort. 09.04.1862-1907 19.02 Chorobrów 233(3)
 4. L. nat 08.05.1877-1891 23.07 Chorobrów (gr.kat.) 233(4) CLXXXIII
  PŁAZÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat..
  L. cop.
  L. mort.
  10.01.1925 23.11 Kopia,
  Arch. Państw. w Przemyślu – kopie metryk 1823-1864 233(1)
  L. nat. 10.01.1925-1925 24.12 Płazów
  03.01.1925-1925 05.12 Huta Różaniecka
  06.02.1925-1925 21.12 Łowcza
  01.01.1925-1925 16.12 Ruda Różaniecka
  L. cop. 02.06.1925-1925 20.09 Płazów
  17.02.1925-1925 24.11 Huta Różaniecka
  09.06.1925-1925 02.09 Łowcza
  27.01.1925-1925 06.10 Ruda Różaniecka
  L. mort. 13.02.1925-1925 05.12 Płazów
  02.01.1925-1925 16.12 Huta Różaniecka
  20.01.1925-1925 16.11 Łowcza
  01.01.1925-1925 22.11 Huta Różaniecka CLXXXIV
  PŁOTYCZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 25.03.1785-1894 18.12 Czernichów 233(1)
 2. L. cop. 27.01.1788-1845 23.11 Iwaczów Górny 233(2)
 3. L. cop. 12.11.1860-1943 13.02 Iwaczów Dolny 233(3)
 4. L. cop. 21.06.1892-1935 23.11 Czernichów 233(4)
 5. L. cop. 14.02.1897-1943 21.02 Czystyłów 233(5)
 6. L. nat. 22.10.1899-1939 10.05 Płotycz 233(6)
 7. L. cop. 06.06.1920-1943 11.09 Płotycz 233(7)
 8. L. cop. 20.02.1928-1940 04.02 Hladki 233(8) CLXXXV
  PODHAJCE Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 9. Index nat. 1740-1943 Podhajce 234(1)
 10. L. nat. 17.05.1784-1851 06.12 Gniłowody 234(2)
  05.09.1784-1851 26.03 Michałówka
 11. L. mort. 07.02.1786-1875 08.02 Bożyków 234(3)
 12. L. cop. 05.02.1787-1874 24.11 Bożyków 234(4)
 13. L. nat. 28.07.1787-1883 09.02 Mądzelówka 234(5)
 14. L. nat. 01.10.1826-1878 23.03 Bożyków
  +luźne karty 234(6)
 15. L. nat. 13.01.1855-1905 06.10 Justyniówka 234(7)
 16. L. nat. 07.06.1857-1870 25.02 Podhajce, Stare Miasto,
  Zahajce, Siółko, Holendry
  (Halicz) 234(8)
 17. L. nat. 11.02.1870-1892 29.09 Podhajce, Stare Miasto,
  Zahajce, Siółko, Halicz,
  Holendry, Zastawie 234(9),
  235(9)
 18. L. nat. 28.07.1871-1914 27.03 Gniłowody 234(10),235(10)
  27.05.1883-1923 07.08 Mądzelówka
 19. L. cop. 02.02.1875-1941 30.10 Bożyków, Wołoszczyzna 234(11),235(11)
 20. L. mort. 26.02.1875-1942 19.04 Bożyków, Wołoszczyzna 234(12),235(12)
 21. Index nat. 1901-1943 Gniłowody, Mądzelówka
 22. Index nat. 1901-1938 Wierzbów
 23. L. nat. 19.11.1905-1941 16.04 Justynówka 234(15),235(15)
 24. L. nat. 1910-1911
  1921-1932 Podhajce et pro pagis 235(16)
 25. L. nat. 23.05.1914-1945 11.03 Gniłowody,
  Podleszczówka 235(17)
 26. L. nat. 29.01.1943 10.12 Kopia 235(18)
  29.01.1942-1943 14.12 Podhajce
  10.01.1943-1943 14.12 Gniłowody, Podleszczowka Wielka, Podleszczowka Mała
  14.02.1943-1943 22.11 Halicz, Holendry, Mazury
  30.05.1943-1943 23.10 Mużyłów
  01.01.1943-1943 21.12 Stare Miasto
  05.02.1943-1943 31.07 Siólko, Wola Hetmańska,
  Soleszczko, Zastawie
  07.01.1943-1943 02.10 Uhrynów, Kazimierzówka
  07.09.1943-1943 04.10 Wierzbów
  07.02.1943-1943 04.12 Zahajce
  L. cop. 24.01.1943 12.09 Podhajce
  24.01.1943-1943 26.12 Podhajce
  07.06.1943-1943 05.09 Gniłowody, Podleszczowka Wielka, Podleszczowka Mała
  02.03.1943-1943 12.09 Halicz, Holendry, Mazury
  16.11.1943 Siółko
  19.09.1943-1943 21.11 Stare Miasto
  06.02.1943-1943 23.11 Uhrynów, Kazimierzówka
  12.09.1943 Nahajce
  L. mort. 02.02.1943 06.10
  02.02.1943-1943 29.12
  17.01.1943-1943 15.10 Gniłowody, Podleszczowka Wielka, Podleszczowka Mała
  16.02.1943-1943 26.12 Halicz, Holendry, Mazury
  28.03.1943-1943 28.11 Muzyłów
  01.07.1943-1943 19.11 Siółko, Wola Hetmańska,
  Zastawie, Soleszczko
  18.01.1943-1943 13.11 Stare Miasto
  15.01.1943-1943 11.11 Uhrynów, Kazimierzówka
  29.11.1943 Wierylów
  11.01.1943-1943 05.10 Zahajce
 27. L. extran. 1845-1937 Podhajce 235(19) CLXXXVI
  PODHAJCZYKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index. cop. 1784-1903 Podhajczyki 235(1)
  Index nat. 1784-1864 Podhajczyki
  Index mort. 1870-1900 Podhajczyki
 2. L. nat. 04.01.1822-1864 29.12 Podhajczyki,
  Wybranówka 235(2) CLXXXVII
  PODHORCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 18.08.1861-1914 22.02 Podhorce 235(1),
  236(1)
 2. L. bann. 03.05.1914-1945 26.08 Podhorce 235(2),
  236(2)
 3. L. nat. 13.05.1934-1940 (Brulion) 236(3)
  04.01.1938-1938 19.12 Podhorce, Chwatów, Zahorce
  06.01.1938-1938 15.12 Hucisko Oleskie
  06.11.1937-1938 18.12 Jasionów
  08.01.1938-1938 15.11 Majdan Pieniacki
  L. cop. 20.02.1938-1938 26.11 Podhorce, Chwatów, Zahorce
  05.02.1938-1938 10.09 Hucisko Oleskie
  01.03.1938-1938 19.04 Jasionów
  01.02.1938-1938 10.09 Majdan Pieniacki
  L. mort. 1934-1941
  29.01.1938-1938 24.09 Podhorce, Chwatów, Zaorce
  18.02.1938-1938 29.12 Hucisko Oleskie
  30.01.1938-1938 03.12 Jasionów
  28.06.1938-1938 11.12 Majdan Pieniacki
 4. L. nat. 04.01.1938 27.11 Podhorce, Chwatów, Zahorce
  (Kopia) 236(4)
  L. cop. 20.02.1938 10.09 Podhorce, Chwatów, Zahorce
  L. mort. 29.01.1938 13.12 Podhorce, Chwatów, Zahorce CLXXXVIII
  PODWYSOKIE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 24.09.1854-1869 13.03 Podwysokie et pro pagis 237(1)
 2. L. nat. 22.11.1865-1874 09.08 Podwysokie 237(2)
 3. L. nat. 02.07.1865-1870 30.08 Podwysokie 237(3)
 4. L. bann. 18.04.1869-1884 20.01 Podwysokie et pro pagis 237(4)
 5. L. infirm. 04.01.1876-1951 15.07 Podwysokie et pro pagis 237(5)
 6. L. bann. 20.01.1884-1900 04.02 Podwysokie et pro pagis 237(6)
 7. L. bann. 02.02.1900-1924 02.03 Podwysokie et pro pagis 237(7)
 8. L. nat. 28.01.1913-1943 14.04 Kurzany 237(8)
 9. L. mort. 26.02.1915-1938 27.12 237(9)
  26.02.1915-1931 06.09 Podwysokie
  10.01.1938-1938 28.12 Podwysokie, Demnia
  04.03.1938-1938 25.12 Honoratówka, Łopuszna
  04.01.1938-1938 21.12 Hucisko
  31.01.1938-1938 28.12 Kurzany, Pawłów
  15.01.1938-1938 24.12 Lipica Górna, Horodysko,
  Zieleniów
  03.03.1938-1938 25.12 Wulka
  L. cop. 04.02.1938-1938 13.09 Podwysokie, Demnia
  O6.09.1938-1938 24.11 Honoratówka, Łopuszna
  13.01.1938-1938 19.11 Hucisko
  15.02.1938-1938 15.10 Kurzany cum Pawłów
  08.02.1938-1938 08.11 Lipica Górna, Czerteż,
  Horodysko
  09.07.1938-1938 21.07 Wulka
  L.nat. 07.03.1938-1938 27.12 Podwysockie
  11.01.1938-1938 07.12 Demnia
  18.05.1938-1938 05.11 Honoratówka
  29.12.1937-1938 22.12 Hucisko
  04.01.1938-1938 05.12 Kurzany, Pawłów
  01.01.1938-1938 27.12 Lipica Górna, Wieleniów,
  Horodysko, Czerteż
  07.03.1938-1938 24.09 Łopuszna
  07.07.1938-1938 07.08 Wulka
 10. L. extran. 1919-1930 Podwysokie et pro pagis 237(10)
 11. L. nat. 21.12.1929-1945 21.05 Demnia (+ luźne karty) 237(11)
 12. L. nat. 05.01.1930-1945 28.07 Hucisko 237(12)
 13. L. nat. 07.01.1930-1945 09.08 Podwysokie (+ luźne karty) 237(13)
 14. L. cop. 16.06.1931-1945 18.07 Opp. et Demnia 237(14)
 15. Status
  animarum Demnia, Hruczałówka,
  Hucisko, Kurzany,
  Lipica Górna, Zieleniów,
  Łopuszna, Podwysokie, Wulka
 • luźne karty
 1. Prot. przedśl.
  +listy 1918-1925
  Podwysokie
 2. Prot. przedśl. 1926-1939 Podwysokie
  17a. Prot. przedśl. 1940-1945 Podwysokie
 3. L. mort. 1877 Podwysokie, Cześniki, Danilcze, Demnia, Honoratówka, Hucisko, Kurzany, Lipica Dolna, Lipica Górna, Łopuszna, Wulka CLXXXVIIIa
  PODMICHALE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 07.01.1890-1929 05.08 Opp. Bereźnica Szlachecka,
  Rypianka, Landestreu, Zawój,
  Mysłów, Grabówka,
  Dobrowlany
 • luźne karty 236(1)
 1. L. mort. 04.02.1890-1934 19.04 Podmichale, Grabówka, Bereźnica
  Szlachecka, Rypianka,
  Mysłów, Grabówka, Zawój,
  Dobrowlany, Bereźnica,
  Landestreu 236(2)
 2. L. bann. 29.10.1893-1934 04.02 Podmichale et pro pagis 236(3)
 3. L. cop. 23.11.1893-1936 26.11 Podmichale et pro pagis 236(4)
 4. L. nat. 11.08.1929-1944 13.03 Podmichale et pro pagis 237(5)
 5. L. mort. 22.05.1934-1944 01.04 Podmichale et pro pagis 237(6)
 6. L. bann. 17.01.1937-1943 06.06 Podmichale et pro pagis 236(7)
 7. L. cop. 02.01.1937-1940 02.05 Opp., Bereźnica Szlachecka, Zawój, Kałusz, Nowica,
  Mazurów, Mysłów Landestreu
 • luźne karty 237(8)
 1. L. nat. 01.01.1938-1941 06.12 Opp. 237(9)
  L. cop. 02.01.1937-1937 25.11 Opp.
  L. mort. 07.01.1938-1941 12.12 Opp.
  L. nat/cop/mort. Opp. Bereźnica Szlachecka,
  Rypianka, Landestreu, Zawój,
  Mysłów, Grabówka,
  Dobrowlany
 2. Index nat. 1890-1935 Podmichale et pro pagis 236(10)
 3. Index cop. 1893-1933 Podmichale et pro pagis 236(11)
 4. Index mort. 1890-1929 Podmichale et pro pagis 236(12) CLXXXIX
  POHORYLCE
  (Pogorzelce)
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 5. L. bann. 04.02.1904-1944 15.01 Pohorylce (+luźne karty) 237(1) CXC
  POTOK ZŁOTY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat.
  01.01.1939-1942 27.09
  237(1)
  01.01.1939-1939 15.12 Potok Złoty
  04.04.1939-1942 25.09 Sokołów
  01.12.1938-1942 13.10 Skomorochy
  21.02.1939-1939 30.07 Hubin et Sokulec, Kośmierzyn et Rublin
  01.01.1939-1942 06.01 Snowidów, Łuka, Monasterek
  25.04.1939-1942 01.08 Sokulec
  05.07.1941-1942 23.09 Uniż
  20.07.1941 Rusiłów
  25.04.1939-1941 27.11 Rublin
  06.01.1941-1941 15.01 Kościelniki
  L. cop.
  10.09.1939-1942 11.10 10.09.1939-1942 03.12 Potok Złoty 11.02.1939-1942 15.11 Sokołów 09.05.1939-1942 12.11 Skomorochy 27.08.1939 Hubiń, Sędziszówka, Sokulec 11.03.1939-1941 26.10 Kośmierzyn et Rublin 07.07.1939-1942 11.10 Łuka et Monasterek 11.02.1941-1942 21.07 Sokulec 19.05.1940 Kościelniki L. mort. 02.01.1939-1942 03.12
  02.01.1939-1942 12.12 Potok Złoty
  04.03.1935-1935 19.07 Sokołów
  11.01.1939-1942 02.12 Sokołów
  17.01.1939-1942 14.12 Skomorochy et Rusinów
  17.08.1939-1942 11.08 Hubiń, Sędziszówka, Sokulec
  02.05.1939-1942 15.02 Kościelniki
  01.07.1939-1942 31.03 Snowidów, Uniż, Woziłów
  09.06.1939-1942 01.10 Łuka, Monasterek
  07.10.1941-1942 27.07 Rublin
  01.09.1940 Kośmierzyn CXCI
  POTYLICZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Prot. przedśl. 04.05.1938-1939 31.12 Potylicz
 2. L. mort. 21.01.1777-1784 01.04 Potylicz 238(2)
  23.04.1777-1784 17.02 Dziewięcież
  02.02.1777-1784 17.02 Olszanka
  04.06.1777-1784 15.03 Huta Obedyńska
  30.01.1777-1784 15.06 Siedliska
  06.12.1778-1783 07.03 Smolin
  22.12.1777-1784 14.03 Hrebenne
  19.05.1777-1784 03.04 Kamionka
  Vacat Werchrata
  29.09.1780-1783 12.11 Huta Zielona
 3. L. nat. 06.01.1786-1904 20.12 Huta Obedyńska 238(3)
 4. L. cop. 31.01.1786-1933 11.06 Smolin, Jamne 238(4)
 5. L. nat. 04.02.1786-1940 26.07 Huta Zielona 238(5)
 6. L. mort. 11.07.1786-1850 08.12 Opp. Potylicz 238(6)
 7. L. mort. 13.08.1786-1941 20.11 Huta Zielona
  (+luźne karty) 238(7)
 8. L. nat. 24.09.1786-1939 14.10 Smolin, Jamne 238(8)
 9. L. cop. 04.02.1787-1940 19.10 Huta Obedyńska 238(9)
 10. L. mort. 08.02.1787-1944 23.04 Smolin, Jamna 238(10)
 11. L. cop. 12.02.1787-1942 26.12 Huta Zielona 238(11)
 12. L. mort. 23.11.1787-1905 02.01. Huta Obedyńska 238(12)
 13. L. mort. 30.12.1850-1904 29.12 Potylicz 238(13)
 14. L. nat. 1860-1904 Potylicz 238(14)
 15. L. cop. 27.01.1874-1904 24.11 Opp. Potylicz 238(15)
 16. L. nat 18.01.1905-1944 05.02 Huta Obedyńska 238(16)
 17. L. mort. 02.01.1905-1944 23.02 Huta Obedyńska
  (+luźne karty) 238(17)
 18. L. nat. 02.01.1905-1944 17.04 Potylicz 238(18)
 19. L. nat. 18.01.1905-1943 16.07 Olszanka 238(19)
 20. L. mort. 17.02.1905-1948 10.06 Opp. Potylicz 238(20)
 21. L. cop. 27.02.1905-1944 19.02 Potylicz (+luźne karty) 238(21)
 22. L. cop. 13.06.1905-1940 08.10 Olszanka 329(22)
 23. L. nat. 1919 Potylicz et pro pagis 329(23)
  25.01.1919-1919 26.09 Dziewięcież
  16.05.1919-1919 13.11 Huta Obedyńska
  Vacat Huta Zielona
  01.04.1919-1919 01.12 Olszanka
  01.01.1919-1919 02.12 Potylicz
  12.03.1919-1919 09.11 Prusie
  L. cop. 05.06.1919 27.11 Potylicz et pro pagis
  05.06.1919-1919 10.06 Dziewięcież
  Vacat Huta Obedyńska
  07.09.1919-1919 02.11 Huta Zielona
  15.09.1919 Olszanka
  17.06.1919-1919 30.09 Potylicz
  28.09.1919-1919 26.10 Prusie
  27.11.1919 Smolin – Jamne
  12.06.1919 Warchrata
  L. mort. 29.03.1919-1919 19.08 Dziewięcież
  02.02.1919-1919 29.12 Huta Obedyńska
  Vacat Huta Zielona
  06.12.1919-1919 18.12 Olszanka
  17.06.1919-1919 06.12 Potylicz
  Vacat Prusie
  Vacat Smolin – Jamne
  07.01.1919-1919 10.11 Werchrata
 24. L. bann. 22.01.1933-1944 05.11
  10.06.1951 24.06 Potylicz et pro pagis
  (+luźne karty) 329(24)
 25. Index nat., cop., mort. T. 1 (1813-) Opp. Potylicz 329(25)
 26. Index nat., cop., mort. T. 2 (1900-1939) Potylicz et pro pagis 329(26)
 27. Status anim. T. 1 (1832-1919) Dziewięcież, Huta Obedyńska, Ulicko Seredkiewicz, Ulicko Zarąbane, Huta Zielona,
  Olszanka, Prusie, Smolin i Ja-mne, Wojtowszczyzna,
  Werchrata, Potylicz 329(27)
 28. Status anim. T. 2 (1832-1905) Opp. 329(28)
 29. Status anim. 1913 Potylicz et pro pagis
  (alfabetycznie) 329(29) CXCII
  POWITNO

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 02.01.1936-1936 1x 8.11 Powitno 329(1)
  01.01.1936-1936 26.11 Cuniów
  12.04.1936 Malczyce
  10.01.1936-1936 10.10 Mszana
  Vacat Stronna
  18.01.1936-1936 28.11 Wielkopole
  12.04.1936 Załuże
  19.05.1936-1936 06.12 Zuszyce
  L. cop. 19.05.1936-1936 20.14 Powitno
  L. mort. 03.03.1936-1936 22.12 Powitno
 2. L. nat. 29.01.1937-1937 18.10 Powitno 329(2)
  04.01.1937-1937 05.10 Cuniów
  08.04.1937 Malczyce
  02.01.1937-1937 08.12 Mszana
  21.02.1937-1937 20.10 Stronna
  08.05.1937-1937 29.06 Wielkopole
  22.01.1937 Załuże
  28.03.1937-1937 13.11 Zuszyce
  L. cop. 03.02.1937-1937 26.12 Powitno
  L. mort. 22.02.1937-1937 31.12 Powitno CXCIII
  PRZEDRZYMICHY MAŁE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 02.08.1849-1943 09.01 Dzibułki
  (+ luźne karty) 329(1)
 2. L. bann. 29.10.1922-1943 08.11 Przedrzymichy Małe 329(2)
 3. L. mort. 30.01.1923-1944 29.04 Przedrzymichy Małe i Wielkie, Ehrenfeld, Nahorce, Turynka, Błyszczywody, Kolonia, Biały Las, Janówka 329(3)
 4. L. cop. 12.02.1923-1943 20.11 Przedrzymichy Małe i Wielkie
  (+ luźne karty) 329(4)
 5. L. nat. 24.11.1922-1944 06.02 Przedrzymichy Małe i Wielkie, Ehrenfeld, Nahorce, Turynka, Błyszczywody, Kolonia, Biały Las, Janówka 329(5) CXCIV
  PRZEMYŚLANY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Status anim. 1887-1945 Przemyślany (+ luźne karty) 329(1) CXCV
  PUSTOMYTY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 20.01.1785-1838 18.03 Pustomyty
  (+ luźne karty, m.in. prot. przedśl.) 240(1)
 2. L. mort. 08.02.1785-1865 04.10 Pustomyty 240(2)
 3. Index nat. 1785-1945 Pustomyty, Wolica,
  Leśniowice, Mostki,
  Malinówka, Polanka 239(3),
  240(3)
 4. Index cop. 1785-1945 Pustomyty et pro pagis 239(4),
  240(4)
 5. Index mort. 1785-1945 Pustomyty et pro pagis 239(5),
  240(2)
 6. L. nat. 22.06.1786-1869 28.07 Wolica 240(6)
 7. L. nat. 20.03.1838-1887 23.09 Pustomyty 240(7)
 8. L. nat. 16.04.1859-1914 10.12 Mostki, Malinówka, Polanka 240(8)
 9. L. bann. 11.01.1914-1945 17.06 Pustomyty 240(9)
  9a. L. nat 01.01.1945-1945 01.09 Pustomyty
  (+ luźne karty, m.in. prot. przedśl.) 240(9a)
  L. cop. 01.01.1939-1941 11.05 Pustomyty
  1939 Mostki
  25.11.1939-1940 03.11 Leśniowice
  20.01.1945- 1945 24.06 Pustomyty
  L. mort 08.01.1945 23.09 Pustomyty
 10. L. nat. 02.10.1930-1940 Leśniowce, Pustomyty,
  Mostki 240(10)
  L. cop. 1940-1941 Leśniowce, Pustomyty,
  Mostki (brulion)
  L. nat. 1941-1945 Leśniowce, Pustomyty,
  Mostki
  L. cop. 1945-1946 17.02 Leśniowce, Pustomyty,
  Mostki
 11. L. nat. 1938 Pustomyty et pro pagis 240(11)
  26.12.1937-1938 18.12 Pustomyty
  12.01.1938-1938 04.05 Leśniowice
  26.07.1932-1938 01.12 Mostki
  18.12.1938 Polanka
 12. L. mort. 30.01.1939-1941 06.07 Pustomyty et pro pagis 240(12)
 13. L. nat.
  23.12.1938-1942 28.11 Pustomyty (kopia) 240(13)
  20.01.1939-1942 30.04 Leśniowice
  13.01.1939-1942 05.10 Mostki
  24.03.1936 Mostki
  01.01.1944-1944 16.12 Pustomyty
  05.11.1944-1944 16.12 Leśniowice
  15.04.1944-1944 25.05 Mostki
  L. cop. 01.01.1939-1942 20.10 Pustomyty
  25.11.1939-1941 25.10 Leśniowice
  31.01.1939-1939 ??.10 Mostki
  09.01.1944-1944 10.09 Pustomyty
  22.04.1944 Leśniowice
  Vacat Mostki
  L. mort
  +akta luźne 30.01.1939-1942 17.12 Pustomyty
  07.10.1939-1942 04.12 Leśniowice
  23.01.1939-1942 25.08 Mostki
  15.01.1944-1944 17.12 Pustomyty
  07.01.1944-1944 05.10 Leśniowice
  02.01.1944-1944 08.10 Mostki
 14. Status anim. T. 1 (1841-1945) Pustowyty, Wolica, Parcelacja,
  Leśniowice, Mostki 240(14),
  241(14)
 15. Status anim. T. 2 (1848-1920) Pustomyty, Leśniowice, Mostki, Malinówka, Polanka 240(15),
  241(15)
 16. Status anim. T. 3 (1823-1908) Leśniowice, Mostki, Wolica,
  Malinówka 241(16)
 17. Status anim. T. 4 (1861-1931) Pustomyty, Wolica, Parcelacja,
  Leśniowice, Mostki, Polanka 241(17)
 18. Spis rodzin Pustomyty 241(18),
  242(18)
 19. L. nat., extran. 1899-1937 Pustomyty
 • luźne karty 241(19),
  242(19) CXCVI
  RADZIECHÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat 1938-1944 Radziechów et pro pagis
  (Brulion) 242(1)
  Index nat. 1921-1944 Radziechów et pro pagis
  L. mort. 14.03.1942-1944 20.03 Radziechów et pro pagis
  Index cop. 1940-1944
  L. cop. 04.02.1940-1944 14.03 Radziechów et pro pagis
 2. L. nat 25.01.1858-1895 22.06 Sienków 242(2)
  L. cop. 23.11.1845-1896 16.11 Sienków
  L. mort. 28.01.1858-1911 26.03 Sienków
  2a. L. nat 02.03.1858-1880 01.10 Szuszno, Tobołów, Zabawa 242(2a)
  L. cop. 07.11.1858-1893 07.02 Suszno, Tobołów, Zabawa
  L. mort. 23.01.1858-1898 14.12 Suszno, Tobołów, Zabawa
 3. L. nat 15.08.1848-1919 27.12 Płowe (+luźne karty) 242(3)
  L. cop. 31.10.1858-189802.07 Płowe
  L. mort. 28.09.1859-1895 12.12 Płowe
  3a. L. cop. 30.10.1893-1943 18.07 Suszno, Tobołów, Zabawa (+luźne karty) 242(3a)
  L. mort. 24.01.1899-1944 29.03 Suszno, Tobołów, Zabawa
 4. L. nat 27.01.1883-1908 29.12 Śródopolce 242(4)
  L. nat. 07.03.1935-1943 03.02 Rzeszowice
  L. cop. 29.05.1882-1931 14.04 Śródopolce
  L. mort. 08.10.1902-1944 09.03 Śródopolce
 5. L. nat 12.10.1851-1885 10.08 Wulka, Szczygłówka,
  Zabawa 242(5)
 6. L. nat 16.01.1872-1945 03.04 Radziechów 242(6),
  243(6)
 7. L. cop. 11.05.1830-1892 20.09 Opp. et suburb. 242(7),
  243(7)
 8. L. mort. 05.07.1831-1897 16.12 Opp. 242(8),
  243(8)
 9. L. cop. 06.10.1892-1944 14.03 Opp. 242(9),
  249(9)
  L. mort. 01.01.1898-1944 21.03 Opp.
 10. Index nat. 1890-1944 Radziechów et pro pagis 242(10)
 11. Index mort. 1880-1943 Radziechów 242(11) CXCVII
  RAKOWIEC

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1785-1825 Hucisko 243(1)
  Index nat. 1785-1820 Hucisko
  L. mort. 1785-1855 Hucisko
  L. cop. 1786-1879 Hucisko
  Index cop. 1786 Hucisko
 2. L. nat. 30.07.1846-1874 16.05 Rakowiec 243(2)
  2a. L. nat. 14.02.1938-1938 07.11 Rakowiec 243(2a)
  13.07.1938 Brodki
  07.01.1938-1938 16.11 Hucisko
  01.01.1938-1938 23.12 Krasów cum Reichenbach
  01.07.1938-1938 22.08 Nowosiółka
  21.01.1938-1938 11.12 Podciemne
  22.05.1938-1938 08.10 Polana cum Miedziaki
  L. cop. 05.06.1938 Rakowiec
  Vacat Brodki
  09.02.1938-1938 19.11 Hucisko
  Vacat Krasów cum Reichenbach
  L. mort. 24.01.1938 19.12 Rakowiec
  04.04.1938-1938 19.10 Rakowiec
  11.02.1938 Brodki
  24.01.1938-1938 18.12 Hucisko
  18.05.1938 Krasów cum Reichenbach
  24.08.1938 – 1938 08.10 Nowosiółka
  05.01. 1938 – 1938 04.11 Podciemne
  ??.07. 1938 – 1938 09.06 Polana cum Miedziaki
 3. L. extran., cop., mort. 1867 Rakowiec CXCVIII
  RASZTOWCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Status anim. 1857-1944 Kartoteka: Rasztowce,
  Kręciłów, Dubkowce 243(1) CXCIX
  RODATYCZE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1700-1884 Rodatycze et pro pagis 243(1),244(1)
 2. L. neonatorum 24.02.1765-1785 10.05 244(2),245(2)
 3. L. nat. 08.01.1784-1834 28.03 Rodatycze 244(3),245(3)
  16.02.1784-1834 19.02 Wołczuchy
  06.11.1783-1832 02.06 Rzeczeczany
  13.01.1784-1834 03.03 Bratkowice
  27.02.1784-1831 23.12 Tuczapy
  25.07.1801-1833 17.11 Zbadyń
  18.12.1824-1833 ??.?? Laszki
  26.02.1784-1833 22.12 Leśniowice
  30.01.1784-1834 09.02 Dobrzany, Koców
 4. L. mort. 10.01.1780-1834 17.02 Rodatycze 244(4),245(4)
  08.02.1784-1834 18.02 Bratkowice
  07.02.1784-1834 15.02 Dobrzany
  07.02.1785-1834 01.02 Leśniowice
  11.02.1785-1834 15.02 Tuczapy, Zbadyń
  03.09.1794-1833 24.10 Laszki
  11.03.1785-1832 06.06 Rzeczeczany
  09.01.1784-1834 21.02 Wołczuchy
 5. Index mort. 1784-1904 Rodatycze et pro pagis 243(5),
  244(5)
 6. L. mort. 06.03.1834-1855 24.08 Rodatycze 245(6),246(6)
  17.10.1834-1862 14.03 Wołczuchy
  28.05.1834-1861 02.02 Bratkowice
  16.09.1834-1867 18.12 Dobrzany
  17.02.1834-1862 10.10 Koców
  11.12.1841-1860 16.12 Laszki
  08.08.1834-1871 29.03 Leśniowice
  20.02.1835-1878 07.03 Rzeczeczany
  28.01.1836-1857 02.03 Tuczapy
  01.03.1834-1862 20.11 Zbadyń
 7. L. nat. 09.03.1834-1846 19.12 Rodotycze 245(7),246(7)
  Vacat (brak) Wołczuchy
  Vacat (brak) Bratkowice
  06.02.1834-1846 10.10 Dobrzany
  08.03.1834-1846 20.11 Koców
  24.01.1837-1834 05.08 Laszki
  03.11.1834-1846 14.11 Leśniowice
  20.01.1835-1845 09.11 Rzeczeczany
  04.05.1836-1846 02.10 Tuczępy
  04.10.1834-1846 27.12 Zbadyń
 8. L. cop. 02.06.1834-1877 03.07 Rodatycze 245(8),246(8)
  22.07.1834-1872 04.02 Wołczuchy
  26.10.1834-1861 26.11 Bratkowice
  19.05.1839-1905 29.10 Dobrzany
  24.08.1834-1875 22.06 Koców
  23.05.1905 Laszki
  09.04.1834-1919 15.07 Leśniowice
  24.11.1835-1923 25.05 Rzeczeczany
  08.02.1848-1914 05.07 Tuczapy
  01.03.1835-1871 ??.?? Zbadyń
 9. L. nat. 02.01.1847-1868 12.01 Leśniowice, Rzemyczany, Tu-czapy, Zbadyń 245(9),246(9)
  02.01.1847-1859 26.03 Rodatycze
  22.04.1847-1861 01.07 Dobrzany
  12.01.1847-1868 12.01 Koców
  24.03.1858-1894 11.10 Laszki
  14.04.1847-1860 23.03 Leśniowice
  22.02.1847-1875 17.03 Rzeczeczany
  27.12.1847-1867 17.01 Tuczapy
  17.04.1847-1862 04.04 Zbadyń
  Vacat Wołczuchy
  Vacat Bratkowice
 10. L. bann. 09.01.1848-1870 30.10 Rodatycze 244(10)
 11. L. mort. 25.08.1855-1886 24.07 Rodatycze 246(11)
 12. L. nat. 27.03.1859-1867 02.02 Rodatycze 246(12)
 13. L. cop. 21.11.1865-192614.09 Opp. 246(13)
 14. L. bann. 23.10.1870-188419.10 Rodatycze 244(14)
 15. Prot. przedśl. 12.10.1872-1874 03.10 Rodatycze 244(15)
 16. L. nat. 06.05.1885-1910 08.08 Rodatycze 246(16)
 17. Index nat. 1885-1946 Rodatycze (+akta luźne) 243(17)
 18. L. bann. 10.01.1897-1925 26.07 Rodatycze 244(18)
 19. Index mort. 1905-1946 Rodatycze 243(19)
 20. L. bann. 09.08.1925-1947 06.04 Rodatycze 244(20)
  09.08.1925-1946 09.06 Rodatycze
  25.08.1946-1947 06.04 Henryków Stary,
  Ciepła Woda
 21. L. mort. 28.01.1926-1935 15.12 Rodatycze 246(21)
 22. L. nat. 15.05.1941-1947 24.01 Rodatycze, Piotrograd,
  Henryków Stary, Ciepła Woda (+akta luźne) 246(22)
  L. cop. 23.01.1940-1946 14.11 Rodatycze, Piotrogrod,
  Henryków Stary, Ciepła Woda
  L. mort. 01.01.1940-1946 12.09 Rodatycze
 23. Status anim. T. 1 (1830-1945) Rodatycze 247(23)
 24. Status anim. T. 2 (1830-1945) Rodatycze (luźne karty) 247(24)
 25. Status anim. T. 3 (1830-1945) Rodatycze (luźne karty) 247(25)
 26. L. infirm. 07.01.1890-1945 23.03 Rodatycze (+akta luźne) 247(26)
  1945 Strzelce Wielkie
 27. L. extran. 1877-1948 Rodatycze 247(27) CC
  ROHATYN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index cop. 1780-1933 Rohatyn 247(1),
  248(1)
 2. L. bann. 1899-1937 Rohatyn 247(2),
  248(2)
 3. L. extran. 1780-1937 Rohatyn 247(3),
  248(3) CCI
  ROŻNIATÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1765-1944 Rożniatów et pro pagis 248(1)
 2. Index mort. 1767-1944 Rożniatów et pro pagis 248(2)
  Index cop. 1767-1944 Rożniatów et pro pagis
 3. L. nat. 30.08.1785-1819 06.04 248(3)
  30.08.1795-1804 16.09 Rożniatów
  28.02.1786-1815 25.05 Swaryczów
  11.06.1786-1811 13.06 Broszniów
  23.10.1785-1819 22.04 Demnia, Cieniawa
  24.04.1786-1819 03.12 Krechowice
  11.04.1814 Tuzyłów
  06.04.1790-1815 15.08 Strutyn Wyżny
  25.11.1807 Strutyn Niżny
  16.05.1793-1793 05.09 Równia, Topolsko
  15.06.1790 Łopianka
  20.06.1793 Spas
  29.05.1792-1795 07.12 Perehińsko
  08.04.1826 Monastyr
  03.06.1800-1819 05.04 Duba
 4. L. nat. 22.10.1804-1829 12.02 Rożniatów, Broszniów,
  Swaryczów, Krechowice,
  Demnia, Duba, Topolsko,
  Olchówka, Równia, Strutyn Wyżny, Lipownia, Spas,
  Cieniawa, Perehińsko 248(4)
 5. L. cop. 04.02.1816-1853 30.10 Rożniatów, Broszniów, Swaryczów, Krechowice, Demnia, Duba,
  Topolsko, Olchówka, Równia,
  Strutyn Wyżne,
  Lipownia, Spas, Cieniawa,
  Perehińsko
 6. L. mort. 06.02.1816-1841 10.02 Rożniatów et pro pagis 248(5)
 7. L. nat. 14.02.1829-1858 15.09 Podlute, Perehińsko 248(6)
 8. L. mort. 11.02.1841-1872 28.04 Rożniatów et pro pagis 248(8)
 9. L. nat. 13.02.1842-1880 31.10 Krechowice 248(9)
 10. L. nat. 03.03.1843-1870 15.12 Swaryczów 248(10)
 11. L. nat. 05.08.1843-1867 06.11 Opp. Rożniatów 248(11)
 12. L. nat. 06.03.1850-1896 23.07 Duba, Lecówka, Cieniawa, Rypne,
  Janówka, Kniażowskie 248(12)
 13. L. cop. 06.02.1854-1874 28.09 Rożniatów, Broszniów,
  Swaryczów, Krechowice,
  Demnia, Duba, Topolsko,
  Olchówka, Równia, Strutyn Wyżne,
  Lipownia, Spas, Cieniawa,
  Perehińsko 248(13)
 14. L. nat. 19.05.1860-1944 12.01 Olchówka, Rześniate,
  Perehińsko, Podlute,
  Osmołda 248(14)
 15. L. nat. 19.08.1860-1943 15.04 Kamień, Jasieniowiec, Jasień, Krasna, Majdan, Niebytów, Łdziany, Petranka, Przysłup, Równia, Śliwki, Topolsko, Słoboda Niebyłowska, Słoboda
  Równiańska
  (+ kilka akt luźnych) 249(15)
 16. L. nat. 26.11.1860-1902 15.06 Krechowice, Broszniów
  (+ kilka akt luźnych) 249(16)
 17. L. nat. 03.12.1867-1892 02.01 Rożniatów
  (+ kilka akt luźnych) 249(17)
 18. L. nat. 13.01.1871-1900 27.09 Swaryczów 249(18)
 19. L. mort. 02.05.1872-1925 13.09 Rożniatów, Strutyn Wyżny, Topolsko, Krechowice,
  Swaryczów, Równia, Cieniawa, Spas, Perehińsko, Rypne,
  Suchodół, Duba, Olchówka, Broszniów, Krasne, Jasień 249(19)
 20. L. cop. 05.11.1874-1900 10.06 Rożniatów, Broszniów,
  Swaryczów, Krechowice,
  Demnia, Duba, Topolsko,
  Olchówka, Równia, Strutyn Wyżne,
  Lipownia, Spas, Cieniawa,
  Perehińsko 249(20)
 21. L. bann. 21.05.1876-1925 04.10 Rożniatów et pro pagis 249(21)
 22. L. nat. 07.01.1892-1934 20.12 Rożniatów, Ceniawa, Duba, Dubszara, Janówka, Jasień, Lecówka, Kniażow-skie, Rypne 249(22),
  250(22)
 23. L. cop. 01.07.1900-1943 18.11 Rożniatów et pro pagis 249(23),250(23)
 24. L. nat. 29.11.1900-1944 12.03 Swaryczów
  (+ kilka akt luźnych) 249(24),
  250(24)
 25. L. nat. 02.07.1902-1938 15.04 Broszniów, Krechowice,
  Strutyn Wyżny, Strutyn Niżny
  (+ kilka akt luźnych) 249(25),250(25)
 26. L. bann. 04.09.1925-1944 30.01 Rożniatów 249(26)
 27. L. nat. 02.01.1939-1942 08.11 249(27),250(27)
  02.01.1939-1939 14.11 Rożniatów, Cieniawa, Rypne, Duba, Dubszara, Janówka,
  Jasieniowiec, Lecówka,
  Kniażowskie, Słoboda
  Lubeńska
  12.03.1939-1939 03.12 Swaryczów
  23.02.1939-1939 29.07 Perehińsko cum Osmołoda, Ostodor, Jola, Olechówka, Rzeszniate, Podlute
  09.06.1939-1939 05.10 Jasień, Kamień, Krasne,
  Majdan, Niebyłów, Ldziane, Petranka, Przysłup, Równia, Śliwki, Topolsko, Słoboda, Niebyłowska, Słoboda
  Równiańska
  04.01.1940-1942 17.12 Rożniatów, Cieniawa, Duba, Dubszara, Janówka, Jasieniowiec, Lecówka,
  Słoboda Lubeńska, Rypne
  04.05.1938-1942 09.09 Swaryczów
  06.01.1940-1942 13.09 Perehińsko cum Osmołoda, Ostodor, Jola, Olechówka, Rzeszniate, Podlute
  07.01.1940-1942 26.10 Jesień, Kamień, Krasne, Majdan, Nie-byłów, Ldziane, Petranka, Przysłup, Równia, Śliwki, Topolsko, Słoboda Nie-byłowska, Słoboda
  Równiańska
  L. cop. 09.02.1937-1942 26.12 Protata Parachia
  29.07.1907-1938 30.10 Wykaz chłopców ob. łac.
  od 1-14 r. urodzonych
  12.03.1939-1939 11.11 Wykaz dzieci ab. łac.
  urodzonych i zmarłych w roku 1939
  L. mort. 01.01.1925-1944 15.05 Rożniatów, Broszniów, Swaryczów, Krechowice, Demnia, Duba, Topolsko,
  Olchówka, Równia, Strutyn Wyżne, Li-pownia, Spas, Cieniawa, Perehińsko
 28. L. nat. 26.08.1939-1947 07.05 Rożniatów, Broszniów, Swaryczów, Krechowice, Demnia, Duba, Topolsko,
  Olchówka, Równia, Strutyn Wyżne,
  Lipownia, Spas, Cieniawa, Perehińsko
 • kilka akt luźnych 249(28),
  250(28)
  L. mort. 20.05.1940-1947 12.07 Rożniatów, Broszniów, Swaryczów, Krechowice, Demnia, Duba, Topolsko,
  Olchówka, Równia, Strutyn Wyżne,
  Lipownia, Spas, Cieniawa,
  Perehińsko CCII
  RZĘSNA POLSKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 01.03.1916 26.09 Rzęsna Polska, Rzęsna Ruska 250(1)
  L. cop. 1916 Brzuchowice, Rokitno
  L. nat. 1938 Rzęsna Polska
  L. cop. 1938 Rzęsna Polska
  L. mort. 1938 Rzęsna Polska CCIII
  RZYCZKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 12.04.1844-1895 04.04 Rzyczki
  (+akta luźne) 250(1)
 2. L. mort. 11.02.1861-1944 15.02 Opp. et Zaborze 250(2)
 3. L. nat. 08.12.1881-1927 04.09 Opp. et Zaborze
 • kilka akt luźnych 250(3)
 1. L. nat. 08.05.1895-1944 14.03 Rzyczki 250(4)
 2. L. cop. 10.08.1895-1925 27.10 Rzyczki 250(5)
 3. L. bann. 03.01.1897-1938 25.12 Rzyczki
  (+akta luźne m.in.: prot. przedśl.) 251(6)
 4. L. mort. 05.01.1910-1943 02.06 Zaborze
  (+akta luźne) 251(7)
 5. L. cop. 28.09.1911-1943 04.09 Zaborze
  (+akta luźne) 251(8)
 6. L. cop. 01.02.1926-1943 31.10 Rzyczki 251(9)
 7. L. nat. 11.02.1928-1942 04.07 Zaborze 251(10)
 8. L. bann. 15.01.1939-1943 31.10 Rzyczki
  (+akta luźne m.in.: prot. przedśl.) 251(11) CCIV
  SASÓW

Nr Nazwa Zespo-łu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 11.02.1827-1877 09.11 252(1)
  11.02.1827-1862 17.02 Chmielowa
  28.01.1827-1872 13.10 Ruda
  09.01.1827-1851 12.10 Kołtów
  09.06.1829-1862 17.02 Wierhobuż
  27.01.1828-1877 16.09 Huta Wierhobuż
  04.02.1827-1862 31.01 Opaki
  21.10.1827-1872 24.11 Kruhów
  18.02.1827-1871 19.11 Nuszcze
  04.02.1827-1864 13.11 Perepelniki
  11.11.1827-1850 27.10 Horbuzowa, Bajtków
  22.02.1829- 1857 09.11 Hnidawa, Manajów
 2. L. bann. 18.04.1828-1872 24.11 Sasów 251(2)
 3. L. nat. 23.01.1837-1904 19.12 Chmielowa 252(3)
 4. L. nat. 13.06.1837-1897 03.09 Opaki
  (+akta luźne) 252(4)
 5. L. mort. 09.01.1843-1894 28.07 Sasów 252(5)
 6. L. infirm. 08.08.1843-1914 13.06 Sasów, Chmielowa, Ruda,
  Kołtów, Wierchobuż, Huta Wierho-buż, Opaki, Kruhów, Nuszcze, Pere-pelniki,
  Harbuzowa, Bajtków,
  Hnidawa, Manajów 252(6)
 7. L. nat. 15.08.1854-1906 15.10 Pobocz 252(7)
 8. L. mort. 17.01.1858-1925 26.12 Opaki 252(8)
 9. L.nat. 05.01.1859-1911 08.04 Kruhów 252(9)
 10. L. cop. 15.02.1859-1902 16.11 Sasów i Pobocz 252(10)
 11. L. mort. 17.02.1859-1945 23.02 Kruhów
  (+akta luźne) 252(11)
 12. L. mort. 04.07.1863-1945 12.02 Chmielówka
  (+akta luźne) 252(12)
 13. L.nat. 27.07.1862-1938 22.09 Nuszcze
  (+akta luźne) 253(13)
 14. L. cop. 04.11.1863-1942 19.09 Chmielówka 253(14)
 15. L. cop. 06.02.1864-1922 19.11 Opaki 253(15)
 16. L. mort. 11.03.1867-1943 20.01 Nuszcze 253(16)
 17. L. mort. 22.12.1867-1945 15.02 Ruda 253(17)
 18. L. bann. 05.01.1873-191217.11 Sasów et pro pagis 251(18)
 19. L. cop. 09.02.1873-1944 19.02 Kruhów 253(19)
 20. L. nat. 23.021873-1944 20.09 Huta 253(20)
 21. L. mort. 10.06.1873-1945 03.02 Huta 253(21)
 22. L. cop. 08.02.1874-1943 10.06 Nuszcze 253(22)
 23. L. cop. 01.02.1874-1943 29.08 Ruda 253(23)
 24. L. cop. 03.02.1878-1943 27.11 Huta 253(24)
 25. L. mort. 01.09.1895-1945 26.02 Opp. cum Pobocz
  (+akta luźne) 253(25)
 26. L. nat. 14.10.1897-1945 20.02 Opaki 253(26)
 27. L. nat. 14.01.1901-1945 01.01 Kołtów (skrót) 253(27)
 28. L. cop. 02.02.1903-1944 28.05 Pobocz 253(28),
  254(28)
 29. L. nat. 14.01.1905-1945 23.05 Chmielowa 253(29),
  250(29)
 30. L. nat. 27.10.1906-1945 01.02 Opp. et Pobocz 253(30),
  254(30)
 31. L. bann. 01.01.1913-1932 15.10 Sasów 251(31)
 32. L. cop. 13.05.1923-1943 14.11 Opaki 254(32)
 33. L. mort. 30.01.1925-1945 05.02 Opaki 254(33)
 34. L. nat. 10.04.1929-1931 05.07 Sasów et pro pagis (Brulion) 254(34)
 35. L. cop. 27.02.1938-1942 17.09 Pobocz, Dzwoniec 254(35)
 36. L. nat. 01.05.1938-1944 03.04 Pobocz, Dzwoniec 254(360
 37. L. mort. 08.10.1938-1944 23.10 Pobocz, Dzwoniec
  (+akta luźne) 254(37)
 38. L. mort. 18.05.1940-1945 03.03 Kołtów (+akta luźne) 254(38)
 39. L. cop. 22.06.1940-1942 16.05 Kołtów 254(39)
 40. Status anim. 1773-1944 Opp., Pobocz, Chmielowa,
  Kołtów, Opaki, Ruda 254(40)
 41. Spis
  bierzmowa -nych 1830-1911 Sasów et pro pagis 254(41)
 42. L. extran. 1880-1944 Sasów, Pobocz, Werhobuż, Opaki (+akta luźne) 254(42)
 43. L. nat. 1897-1945 Sasów, Pobocz, Chmielowa, Huta Werhoburska, Ruda Kołtowsa, Koł-tów, Kruhów, Werhobuż, Nuszcze, Opaki
  L. cop. 1923-1940 Sasów et Pobocz, Huta Werhoburska
  Opaki, Kruhów, Ruda, Kołtów, Chmielowa, Opaki, CCV
  SKAŁAT

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1944-1945 Horonica, Nowosiółka, Skałat, Krzywe, Poznanka, Popławy, Wawelówka 254(1)
  L. cop. 05.04.1936-1946 05.01 Skałat, Horodnica,
  Nowosiólka
  L. mort. 13.03.1944-1946 01.12 Skałat, Horodnica,
  Nowosiólka
 2. Index nat. 1894-1946 Skałat, Krzywe, Horodnica, Mołczanówka, Nowosiółka, Panasówka, Połupanówka,
  Poznanka Zgniła, Stary Skałat, Kołodziejówka 254(2) CCVI
  SKOLE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat., cop., mort. 1730-1887 Skole et pro pagis 255(1)
 2. Index nat. 1870-1933 Brak na półce 255(2)
 3. Index nat. 1888-1944 Skole et pro pagis 255(3)
 4. Index cop. 1888-1944 Skole et pro pagis
  (+akta luźne, m.in.: prot. przedśl.) 255(4)
 5. Index mort. 1888-1944 Skole et pro pagis 255(5)
 6. L. bann. 05.09.1915-1945 28.01 Skole 255(6) CCVII
  SŁOWITA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 26.04.1858-1925 11.12 Słowita, Wiktorówka,
  Krzywice 255(1)
  L. cop. 14.11.1877-1934 24.05 Słowita, Krzywice,
  Wiktorówka
  L. mort. 15.08.1855-1934 20.12 Słowita, Krzywice,
  Wiktorówka
  L. nat. 08.01.1865-1934 17.12 Jaktorów
  L. cop. 23.11.1890-1934 27.10 Jaktorów
  L. mort. 23.07.1872-1934 02.12 Jaktorów
 2. L. nat. 04.01.1899-1942 01.03 Krzywice 255(2)
  L. cop. 28.01.1902-1943 21.11 Krzywice
  L. mort. 07.01.1899-1943 21.11 Krzywice
 3. L. nat. 20.01.1935-1944 14.04 Jaktorów 255(3) CCVIII
  SOKAL

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 14.08.1721-1737 20.12 Sokal, Babiniec, Kozia Wulka, Sawczyn, Opólsk, Cieląż,
  Ulwówek, Konotopy,
  Poturzyca, Szmitków 255(1),
  256(1)
  L. cop. 06.07.1721-1728 10.05 Sokal, Babiniec, Kozia Wulka, Sawczyn, Opólsk, Cieląż,
  Ulwówek, Konotopy,
  Poturzyca, Szmitków
 2. L. nat. 09.02.1784-1866 15.10 Pagi incorporati 255(2),
  256(2)
  09.02.1786-1874 15.10 Bojanice, Opólsko
  24.02.1784-1872 20.07 Cieląż, Ulwówek
  23.01.1786-1865 26.12 Konotopy
  22.03.1787-1874 22.07 Poturzyca, Wulka Poturzycka
  15.01.1786-1866 15.10 Sawczyn, Szmitków
 3. L. cop. 10.01.1785-1824 24.02 Sokal 255(3),
  256(3)
 4. L. cop. 30.01.1785-1908 10.02 Sawczyn (gr.-cat.) 255(4),
  256(4)
 5. L. mort. 10.03.1785-1909 21.09 Bojanice 256(5)
 6. L. mort. 24.01.1786-1950 23.02 Sawczyn, Bojanice 256(6)
 7. L. mort. 11.04.1786-1944 22.03 Bojanice, Opulsk 256(7)
 8. L. mort. 06.05.1786-1944 05.04 Poturzyca, Wulka, Bendiucha 256(8)
 9. L. mort. 15.09.1786-1895 10.03 Szmitków 256(9)
 10. L. cop. 31.01.1788-1895 25.11 Poturzyca, Wulka 25610)
 11. L. cop. 1801-1942 Cieląż, Ulwówek, 256(11)
 12. L. cop. 19.11.1786-1950 29.01 Bojanice, Opólsko
 • kilka akt luźnych 256(12)
 1. L. cop. 1787-1939, 1950 Sawczyn, Szmitków 256(13)
 2. Consignatio
  actorum
  matrimonialium 26.05.1823-1868 20.11 Sokal 256(14)
 3. L. cop. 29.02.1824-1891 08.11 Sokal 256(15),257(15)
 4. L. nat. 04.10.1837-1879 16.09 Sawczyn 256(16),
  257(16)
 5. L. nat. 20.12.1838-1915 20.04 Szmitków 256(17),257(17)
 6. L. bann. 11.02.1849-1875 21.11 Sokal et pro pagis 257(18)
 7. L. nat. 30.01.1854-1871 04.07 Sokal 257(19),258(19)
 8. L. nat. 1855-1892, 1902-1943 Bojanice 257(20),258(20)
 9. L. mort. 07.06.1858-1895 27.05 Sokal 257(21),258(21)
 10. L. nat. 05.02.1866-1943 28.04 Konotopy 257(22),258(22)
 11. L. nat. 06.01.1867-1944 22.01 Sawczyn, Szmitków 257(23),258(23)
 12. L. nat. 05.07.1871-1902 15.08 Sokal 258(24)
 13. L. nat. 13.10.1872-1942 11.08 Cieląż, Ulwówek 258(25)
 14. L. nat. 18.08.1874-1943 16.05 Wulka Poturzycka, Poturzyca, Bendiucha 258(26)
 15. L. nat. 16.02.1875-1944 27.04 Bojanice, Opólsko
 • kilka akt luźnych 258(27)
 1. L. extran. 1875-1943 Sokal et pro pagis 258(28)
 2. Index nat. 1879-1944 Sokal, Poturzyca, Cieląż,
  Konotopy, Opulsk, Sawczyn, Stanisławówka, Zawisznia 259(29)
 3. L. bann. 06.01.1876-1887 20.11 Sokal et pro pagis
 4. L. bann. 02.02.1888-1910 06.02 Sokal et pro pagis
 5. L. cop. pro extran. 1888-1900, 1907-1919 Sokal 259(32)
 6. L. mort. 15.07.1891-1944 03.02 Sawczyn (gr.-cat.) 259(33)
 7. Index cop. 1893-1951 Sokal et pro pagis 259(34)
 8. L.cop. 30.08.1896-1942 07.02 Poturzyca, Wulka 259(35)
 9. L. mort. 17.10.1896-1920 03.03 (gr.-cat.) 259(36)
 10. L. nat. 15.08.1902-1915 14.01 Sokal et pro pagis 259(37)
 11. L. nat. 09.01.1915-1928 04.06 Sokal et pro pagis 259(38)
 12. L. bann. 13.10.1924-1944 23.04 Sokal et pro pagis
 13. L. mort. 24.07.1926-1943 06.03 Zawisznia 259(40)
 14. L. bierzmowanych 19.05.1927-1943 27.09 Sokal 259(41)
 15. L. nat. 18.01.1928-1943 16.00 Sokal
  (+ kilka akt luźnych) 259(42)
 16. L. cop. 17.01.1931-1944 25.04 Sokal 259(43)
 17. L. mort. 24.10.1931-1949 16.12 Sokal
  (+ kilkanaście akt luźnych) 260(44)
 18. L. nat. 22.11.1932 25.12 Sokal (Kopia, 3 strony) 260(45)
 19. L. nat. 19.02.1937-1942 01.07 Sokal (Brulion) 260(46)
 20. Index nat. 1937-1951 Zabuże 260(47)
 21. L. nat. 25.10.1937-1949 09.12 Zabuże 260(48)
 22. L. nat. 25.10.1937-1938 02.10 Walówka, Sokal, Poturzyca, Ważów, Bojanice, Konotopy, Sawczyn 260(49)
 23. L. mort. 05.01.1939-1948 29.12 Sokal et pro pagis 260(50)
 24. L. cop. 06.01.1939-1948 26.12 Zabuże, Sokal, Walówka, Szmitków, Bojanice, Wólka Po-turzycka, Poturzyca, Zawisz-nia, Konotopy, Sawczyn, Cie-ląż, Ważów
 • kilka akt luźnych 260(51)
 1. L. nat. 22.10.1939-1949 Sokal et pro pagis 260(52)
 2. L. nat. 10.02.1940-1944 5.02 Sokal 260(53)
 3. L. cop. 04.11.1944-1949 24.11 Zabuże 260(54)
 4. L. nat. 29.05.1945-1950 14.10 Zabuże
 • kilka akt luźnych 260(55)
 1. L. cop. 02.02.1946-1951 02.09 Zabuże
 • kilka akt luźnych 260(56)
 1. L. nat. 25.01.1946-1951 01.05 Zabuże 260(57)
 2. L. mort. 14.02.1946-1951 28.09 Zabuże 260(58)
 3. L. nat. 16.04.1951 07.10 Zabuże 260(59)
 4. Index extran. 1862-1951 Sokal et pro pagis 260(60)
  60a. L. cop., extran. 1862-1951 Sokal
 5. L. mort. 1948-1950 Sokal et pro pagis
  (Zaświadczenia zgonu luzem) 260(61)
 6. L. confirm. 1793-1888 Sokal 260(62) CCIX
  SOKOLNIKI
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 7. L. nat. 1944 Sokolniki (kopie)
  L. cop. 1944 Sokolniki
  L. mort. 1944 Sokolniki CCX
  SOKOŁÓW ad STRYJ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1678-1944 Sokołów 260(1),
  261(1)
 2. Index cop. 1679-1943 Sokołów 260(2),
  261(2)
 3. Index mort. 1777-1944 Sokołów 260(3),
  261(3)
 4. L. nat. 31.12.1886 16.11 Sokołów et pro pagis 260(4),
  261(4)
  L. cop. 11.01.1887 06.11 Sokołów, Uhełma
  L. mort. 07.01.1887 24.12 Sokołów et pro pagis
 5. Status anim. 1833-1938 Balicze Podgórne, Balicze
  Podróżne, Belejów, Bołochów, Dzieduszyce Wielkie,
  Dzieduszyce Małe, Łany
  Sokołowskie, Siechów,
  Sokołów, Sulatycze-Demnia, Turza Wielka, Wola
  Zaderewacka, Zaderewacz, Krechówka 260(5),
  261(5) CCXI
  SOKOŁÓWKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 07.01.1885-1944 10.03 Sokołówka
 • kilkadziesiąt akt luźnych 261(1) CCXII
  SOŁOTWINA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 20.04.1784-1859 08.03 261(1),
  262(1)
  20.04.1784-1839 07.10 Sołotwina, Zarzecze
  20.04.1784-1876 09.09 Zarzecze
  07.03.1812-1877 17.01 Krzywiec
  13.03.1878 Głębokie
  03.06.1866-1878 01.10 Bogrówka, Rosulna
  09.05.1873-1878 18.07 Bogrówka, Dźwiniacz
  15.06.1812-1877 29.12 Jabłonka
  06.04.1787-1871 16.11 Porohy
  11.10.1804-1876 12.06 Kryczka
  04.12.1784-1872 31.01 Maniawa
  28.09.1811-1877 27.12 Markowa
  20.01.1790-1877 29.02 Mołotków
  19.09.1877-1878 06.05 Porohy
  18.06.1813-1871 24.03 Monasterczany
  04.08.1784-1840 02.01 Starunia
  26.06.1784-1839 22.09 Żuraki
  18.07.1818-1836 ??.?? Ksawerówka
  26.03.1860-1865 05.10 Rosulna cum Bania
  17.07.1848-1859 08.03 Kosmacz
 2. L. mort. 29.08.1784-1878 07.11 261(2),
  262(2)
  29.08.1784-1849 02.12 Sołotwina, Zarzecze
  05.01.1798-1878 11.03 Monasterczany
  31.03.1785-1863 18.07 Żuraki
  04.03.1788-1878 07.11 Starunia
  30.12.1877-1878 03.04 Porohy
  05.05.1788-1878 04.09 Markowa
  17.02.1808-1877 07.01 Bitków, Babcze
  01.07.1788-1875 27.04 Mołotków
  04.10.1877-1877 18.10 Maniawa
  17.02.1848-1854 21.07 Rosulna cum Bania
  09.08.1787-1874 24.02 Maniawa
  16.05.1802-1866 15.06 Kryczka
  22.01.1824-1844 22.02 Jabłonka
  22.11.1815-1878 31.01 Krzywiec
  25.03.1811-1875 29.?? Porohy
  29.05.1810-1878 02.06 Bogrówka cum Dźwiniacz
  01.02.1867-1877 22.03 Rosulna cum Bania
  09.09.1823-1866 29.08 Ksawerówka cum Rosulna
  ??.05.1810-1875 09.04 Rakowiec
  29.08.1832-1853 20.06 Zarzecze
 3. L. cop. 18.12.1785-1889 03.03 261(3),
  262(3)
  18.12.1785-1879 14.10 Sołotwina, Zarzecze
  07.02.1854-1880 16.05 Monasterczany
  25.05.1784-1859 13.02 Żuraki
  29.01.1792-1878 28.02 Starunia
  12.11.1867-1881 15.11 Markowa
  28.10.1787-1883 17.06 Mołotków
  08.09.1788-1883 25.12 Maniawa
  24.10.1847-1889 25.11 Rosulna cum Bania
  02.07.1811-1886 04.07 Kryczka
  08.11.1818-1873 23.11 Jabłonka
  08.02.1887 Porohy
  23.07.1811-1873 ??.?? Porohy
  19.10.1880-1889 03.03 Rosulna
  08.06.1876-1888 30.07 Rakowiec
  13.10.1889-1889 18.11 Majdan
  27.04.1817-1834 14.01 Ksawerówka
  12.01.1845-1851 04.05 Zarzecze
 4. L. nat. 1.03.1839-1879 31.12 Sołotwina
 • kilkanaście akt luźnych m.in.: protokoły przedślubne 261(4),
  262(4)
  10.05.1839-1885.24.01 Żuraki
  15.07.1840-1889 30.12 Starunia
 1. L. mort. 19.12.1849-1909 29.12 Sołotwina et pro pagis 261(5),
  262(5)
 2. L. cop. 12.10.1884-1935 26.12 Sołotwina et pro pagis 262(6)
 3. L. cop. 18.01.1885-1943 26.12 Sołotwina et pro pagis 262(7)
 4. L. nat. 29.09.1888-1914 29.12 Sołotwina et pro pagis 262(8)
 5. L. mort. 17.10.1909-1943 25.10 Sołotwina et pro pagis 262(9)
 6. L. mort. 12.06.1914-1933 26.09 Sołotwina et pro pagis 262(10)
 7. L. nat. 06.01.1915-1945 25.04 Sołotwina et pro pagis 262(11)
 8. L. nat. 03.02.1916-1933 23.05 Sołotwina et pro pagis 262(12)
 9. L. nat. 02.01.1938-1939 27.12 Sołotwina et pro pagis 262(13)
  L. cop. 09.01.1938-1939 25.11 Sołotwina et pro pagis
  L. mort. 02.01.1938-1939 26.12 Sołotwina et pro pagis
 10. Index nat., cop. 1745-1940 Sołotwina 263(14)
 11. L. conv. Zawiera wpisy osób urodzonych w latach 1860-1939 Sołotwina 263(15)
 12. L. nat. cop. mort. 1870 Sołotwina Brak CCXIII
  SOROKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 08.08.1784-1940 06.02 Targowica 263(1)
 2. L. mort. 12.09.1784-1907 01.12 Soroki et Rohynia 263(2)
 3. L. cop. 03.10.1784-1902 18.11 Soroki et Rohynia 263(3)
 4. L. mort. 16.12.1784-1944 14.03 Wierzbowiec 263(4)
 5. L. nat. 01.11.1785-1943 28.10 Wierzbowiec 263(5)
 6. L. mort. 10.01.1786-1935 17.04 Słobódka Polna 263(6)
 7. L. nat. 26.02.1786-1925 08.12 Słobódka Polna 263(7)
 8. L. cop. 11.02.1787-1942 24.05 Słobódka Polna 263(8)
 9. L. cop. 13.02.1906-1942 23.11 Rohynia 263(9)
 10. L. mort. 05.01.1907-1944 15.12 Soroki 263(10)
 11. L. nat. 02.01.1926-1944 28.09 Słobódka Polna 263(11)
 12. L. nat. 12.05.1926-1945 03.01 Soroki, Rohynia 263(12)
 13. L. bann. 06.01.1928-1943 21.11 Soroki 263(13)
 14. L. nat.
  22.01.1931 05.12 263(14)
  19.01.1931-1932 19.01 Sorocko
  14.12.1930-1931 22.10 Kozówka
  13.01.1931-1931 05.12 Iławcze
  L. cop.
  13.01.1931 13.12
  07.01.1931-1931 24.11 Sorocko
  27.01.1931-1931 06.06 Kozówka
  10.02.1931-1931 26.11 Iławcze
  L. mort. 07.01.1931 26.11
  13.01.1931-1931 04.12 Sorocko
  15.01.1931-1931 31.12 Kozówka
  27.01.1931-1931 12.12 Iławcze CCXIV
  STANISŁAWCZYK

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 04.01.1904 24.12 Stanisławczyk (Kopia) 263(1)
  06.01.1904-1904 24.12 Ruda Brodzka CCXV
  STANISŁAWÓW – KOLEGIATA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1662-1791 Stanisławów 263(1),
  264(1)
 2. Index cop. 1662-1828 Stanisławów 264(2)
  Index bann. 1800-1829 Stanisławów 264(3)
 3. Index mort. 1717-1818 Stanisławów 266(4)
 4. L. cop. 05.02.1789-1813 09.06 Pro pagis
  21.05.1786-1813 20.06 Knihinin
  05.02.1789-1812 03.05 Czerniejów
  02.07.1789-1814 31.05 Wołczyniec
  05.10.1794-1812 21.06 Krechowce
  L. nat. 26.12.1789-1818 24.03 Stanisławów
  26.12.1789-1815 24.08 Czerniejów
  31.01.1790-1818 24.03 Wołczyniec
  22.03.1785-1813 15.06 Krechowce
  24.02.1785-1814 17.07 Knihinin
  L. mort. 10.08.1787-1816 03.01 Stanisławów
  04.03.1787-1816 13.05 Czerniejów
  09.09.1798-1811 05.09 Wołczyniec
  10.02.1790-1816 09.05 Krechowce
  22.05.1786-1816 03.01 Knihinin
 5. L. nat. 01.01.1790-1813 15.03 Jamnica, Pawelcze 266(5)
 6. L. nat. 19.01.1790-1808 29.12 Stanisławów 266(6)
 7. Index nat. 1791-1945 T. 1 (A-J) 263(7),
  264(7)
 8. Index nat. 1791-1945 T. 2 (K-P)
  263(8),
  264(8)
 9. Index nat. 1791-1945 T. 3 (R-Z) 263(9),
  264(9)
 10. L. nat. 01.04.1791-1809 23.11 Stanisławów 266(10)
 11. Index cop. 1800-1945 Stanisławów
  (Śluby z 1940 r. załączone na kartce w księdze)
 12. L. nat. 01.01.1809-1819 16.05 Stanisławów 266(12)
 13. L. nat. 01.01.1810-1824 26.01 Stanisławów 266(13)
 14. L. mort. 15.10.1815-1829 29.12 Stanisławów 266(14)
 15. L. nat. 28.01.1824-1829 25.12 Stanisławów 266(15),
  267(15)
 16. L. cop. 19.10.1828-1857 14.10 Stanisławów 266(16),
  267(16)
 17. L. nat. 23.01.1830-1836 18.12 Knihinin 266(17),
  267(17)
  L. cop. 31.01.1831-1835 15.11 Knihinin
  L. mort. 23.01.1830-1836 09.11 Knihinin
 18. L. nat. 15.04.1830-1836 01.10 Pacyków, Zagwóźdź 266(18),
  267(18)
  L. cop. 11.11.1830-1833 05.02 Pacyków, Zagwóźdź
  L. mort. 10.02.1830-1836 24.10 Pacyków, Zagwóźdź
 19. L. nat. 03.08.1830-1836 14.06 Wołczyniec 266(19),
  267(19)
  L. cop. 24.01.1831-1836 09.08 Wołczyniec
  L. mort. 08.04.1830-1836 20.07 Wołczyniec
 20. L. nat. 15.04.1831-1836 22.10 Pawelcze 266(20),
  267(20)
  L. cop. 28.01.1831-1836 ??.10 Pawelcze
  L. mort. 08.03.1832-1835 23.07. Pawelcze
 21. L. nat. 26.04.1841-1850 30.12 Stanisławów 267(21),
  268(21)
 22. L. nat. 01.01.1851-1863 13.05 Stanisławów 267(22),
  268(22)
 23. L.nat 1899- 1905 Brak na półce 267(23),
  268(23)
 24. L. bann. 09.02.1890-1898 20.02 Stanisławów
 25. L. nat. 04.02.1905-1907 20.11 Stanisławów 267(25),
  268(250
 26. L.bann. 1904-1905 Stanisławów 264(26)
  26a. L. nat. 14.12.1899-1905 18.02 Stanisławów
 27. L. bann. 1905-1914 Stanisławów 265(27)
 28. L. cop. 28.07.1906 22.09 Stanisławów 268(28),
  269(28)
 29. L. nat. 01.05.1911-1915 18.03 Stanisławów 268(29),
  269(29)
 30. L. bann. 19.04.1914-1926 18.07 Stanisławów 265(30),
  266(30)
 31. L. bann. 11.07.1926-1935 03.03 Stanisławów (+ akta luźne) 265(31),
  266(31)
 32. L. nat. 14.09.1932-1935 24.01 Stanisławów, Krechowce, Zo-fiówka, Uhrynów Szlachecki
  (Brulion+ akta luźne) 268(32),
  269(32)
 33. L. mort. 17.05.1934-1936 26.07 Stanisławów (Brulion) 269(33)
 34. L. bann. 24.02.1935-1940 17.12 Stanisławów (+ akta luźne) 265(34),
  266(34)
 35. L. mort. 27.07.1936-1938 16.04 Stanisławów (Brulion) 269(35)
 36. L.mort. 1938-1940 Brak na półce 269(36)
 37. L. nat. 30.10.1939-1946 03.05 Stanisławów (Brulion) 269(37)
 38. L. mort. 06.07.1940 11.08 Stanisławów (Brulion) 269(38)
 39. L. nat. 20.07.1940-1941 27.04
  15.08.1944-1946 04.05 Stanisławów (Brulion) 269(39)
 40. L. mort. 01.12.1940-1941 10.06 Stanisławów, Krechowce, Pa-sieczna, Zofiówka (Brulion) 269(40)
 41. L. mort. 23.05.1941-1943 05.01 Stanisławów (Brulion) 269(41)
 42. L. mort. 14.01.1943-1944 25.03 Stanisławów (Brulion) 269(42)
 43. L. mort. 31.12.1943-1944 29.12 Stanisławów (Kopia) 269(43)
 44. L. mort. 27.03.1944-1946 21.05 Stanisławów (Brulion) 269(44)
 45. L. nat. 15.08.1944-1946 02.01 Stanisławów 269(45)
 46. L. mort. 11.10.1944-1946 22.01 Stanisławów 269(46)
 47. Index extran. 1717-1941 Stanisławów
 48. L. confirm. 1897 Stanisławów 269(48)
 49. Index nat. 1815-1940 Stanisławów CCXVI
  STANISŁAWÓW – KOŚCIÓŁ
  GARNIZONOWY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 18.09.1917-1929 19.11 Stanisławów (+ akta luźne) 270(1)
 2. L. cop. 17.11.1923-1931 12.07 Stanisławów 270(2)
 3. L. nat. 28.08.1929-1931 10.12 Stanisławów 270(3)
 4. L. nat. 15.03.1932-1939 03.09 Stanisławów (+ akta luźne) 270(4)
 5. L. cop. 29.10.1932-1939 28.08 Stanisławów (+ akta luźne) 270(5) CCXVIa
  STOJANÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 08.05.1858-1902 06.05 Ordów 270(1)
 2. L. nat. 25.03.1910-1945 09.05 Opp. Stojanów, Czerkowatycze 270(2)
 3. Status anim. 1865-1945 Stojanów, Tetewczyce,
  Romanówka, Sabinówka 270(3)
 4. -II- 1860-1944 Byszów, Ordów, Heinrichsdorf (Nowa Wieś), Torki, Zabawa, Boiska, Romanówka,
  Stojanów, Torki cum
  Swatkowce, Tetewczyce,
  Sabinówka, Wisienki 270(4)
 5. L. bann. 28.10.1866-1885 15.07 Stojanów
 6. -II- 06.01.1888-1924 02.02 Stojanów et pro pagis
 7. L. nat. 05.10.1839-1906 29.08 Tetewczyce,
  Sabinówka – Kolonia
 8. -II- 13.02.1836-1890 14.12 Byszów, Torki, Zboiska
 9. -II- 15.08.1868-1910 22.02 Stojanów
  14.10.1868-1938 03.04 Romanówka
  30.05.1909-1943 21.10 Nowa Wieś
 10. L. conv. 18.05. 1839-1941 09.02 Stojanów et pro pagis
 11. L. nat. 17.06.1902-1943 15.05 Ordów
 12. L. convers. 1865-1920 Stojanów
 • kilka akt luźnych
  L. confirm. 1850-1926 Stojanów et pro pagis
 1. L. nat. 26.07.1835-1899 12.02 Byszów
  08.02.1891-1897 28.01 Torki, Zboiska
 2. L. cop. 30.11.1784-1903 09.02 Opp. et pagis
  30.10.1784-1890 08.06 Stojanów
  08.07.1860-1890 26.10 Romanówka
  19.02.1786-1904 14.02 Tetewczyce
  10.08.1890-1902 13.07 Stojanów
  31.10.1901-1902 08.11 Byszów
  23.01.1785-1904 30.05 Ordów
  02.02.1904-1900 25.02 Byszów
  12.02.1895-1901 25.07 Romanówka, Sabinówka
  08.05.1904-1904 17.11 Stojanów
  20.07.1902-1904 14.02 Stojanów
  27.01.1835-1908 03.07 Heinrichsdorf (Nowa Wieś)
  16.11.1902-1903 09.08 Byszów
  24.10.1784-1895 24.09 Byszów
  23.11.1880-1904 15.05 Torki, Zboiska
  20.01.1789-1879 11.11 Torki, Zboiska
  03.07.1788-1860 14.02 Romanówka
 3. Index nat. 1784-1894 Opp. et pagis
 4. L. mort. 06.01.1785-1876 27.03 Stojanów
  10.09.1787-1889 29.12 Tetewczyce
  07.06.1786-1894 12.01 Ordów
  06.08.1893-1893 30.11 Byszów
  01.04.1876-1891 30.03 Stojanów, Ordów
  25.01.1890-1893 15.09 Tetewczyce
  07.09.1893 Byszów
  20.08.1893-1893 30.08 Zboiska, Torki
  12.04.1891-1894 02.01 Stojanów
  20.08.1888-1893 20.07 Byszów
  25.06.1892-1893 10.06 Zboiska, Torki
  16.10.1891-1893.08.01 Romanówka
  30.03.1785-1888 10.07 Byszów
  17.04.1828-1889 21.12 Heinrichsdorf (Nowa Wieś)
  25.12.1876-1892 25.01 Romanówka, Sabinówka
  10.12.1788-1872 20.03 Zboiska, Torki
  22.06.1797-1859 01.01 Romanówka
 5. L. mort. 22.03.1894-1943 17.11 Byszów
  28.03.1932-1944 01.01 Rzeszowice
  21.04.1906-1941 26.05 Heinrichdorf (Nowa Wieś)
  12.03.1894-1943 27.07 Ordów
  30.07.1894-1943.02.12 Romanówka, Sabinówka
  01.01.1928-1943 20.12 Sabinówka
  18.01.1894-1943 31.12 Stojanów
  09.03.1894-1937 10.10 Torki
  26.02.1894-1941 21.01 Tetewczyce
  29.07.1894-1943 26.08 Zboisko
  10.06.1932-1942 05.04 Zabawa c. Kępa
 6. Brudnopis chrztów 1924-1927 Stojanów CCXVIb
  STREPTÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 24.04.1857-1904 17.05 Streptów CCXVII
  STRUSÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 01.05.1785-1854 12.11 Opp. Strusów 270(1),
  271(1)
 2. L. mort. 04.05.1785-1842 04.06 Warwaryńce 270(2),
  271(2)
 3. L. nat. 10.05.1785-1842 07.08 Warwaryńce 270(3) 271(2)
 4. L. nat. 31.05.1785-1843 19.06 Opp. (kilka akt luźnych) 270(4) 271(2)
 5. L. nat. 26.05.1785-1847 08.09 Nałuże 270(5) 271(2)
 6. L. mort. 08.06.1785-1892 09.12 Nałuże 270(6) 271(2)
 7. L. nat. 19.06.1785-1853 02.02 Bednarówka 270(7) 271(2)
  L. nat. 20.11.1785-1848 09.09 Zazdrość
 8. L. mort. 09.07.1785-1856 25.12 Opp. Strusów 271(8)
 9. L. nat. 11.09.1785-1851 02.01 Ruzdwiany 271(9)
 10. L. cop. 06.11.1785-1907 12.11 Nałuże 271(10)
 11. L. cop. 06.11.1785-1869 08.02 Warwaryńce 271(11)
 12. L. mort. 10.05.1786-1883 30.12 Ruzdwiany 271(12)
 13. L. cop. 04.02.1787-1907 10.06 Bednarówka 271(13)
  L. cop. 11.06.1785-1878 19.11 Zazdrość
 14. L. cop. 09.11.1788-1885 10.11 Ruzdwiany 271(14)
 15. L. mort. 16.08.1789-1907 13.11 Bednarówka 271(15),
  272(15)
  L. mort. 02.03.1786-1876 05.12 Zazdrość
 16. L. nat. 12.08.1842-1855 08.04 Warwaryñce 271(16),
  272(16)
  L. mort. 28.10.1842-1866 24.12 Warwaryñce
 17. L. nat. 06.07.1843-1850 24.01 Strusów 271(17),
  272(17)
  L. mort. 02.01.1857-1870 14.07 Strusów
 18. L. nat. 02.10.1847-1869 06.06 Nałuże 271(18),
  272(18)
 19. L. nat. 29.01.1850-1862 31.03 Opp. Strusów 271(19) 272(19)
 20. L. nat. 13.01.1851-1877 16.12 Ruzdwiany 271(20) 272(20)
 21. L. nat. 19.04.1853-1877 04.01 Bednarówka 271(21) 272(21)
 22. L. cop. 19.11.1854-1875 23.11 Opp. Strusów 271(22) 272(22)
 23. L. nat. 21.04.1855-1870 28.12 Warwaryńce 271(23) 272(23)
  23a L. nat. 24.04.1862-1903 12.07 Opp. Strusów 271(23a) 272(23a)
 24. L. nat., extran. 02.01.1865-1925 15.10 Strusów, Nałuże, Zazdrość, Warwaryńce, Ruzdwiany, Bernadówka
 • kilka akt luźnych 271(24) 272(24)
 1. L. mort. 01.01.1867-1943 28.08 Warwaryńce 272(25),
  273(25)
 2. L. cop. 08.02.1869-1942 22.11 Warwaryńce 272(26)
  273(26)
 3. L. nat. 08.08.1869-1943 19.08 Nałuże 272(27) 273(27)
 4. L. mort. 11.09.1870-1945 08.03 Strusów
  (lista pomord. w lat. 1943-44) 272(28) 273(28)
 5. L. cop. 25.01.1876-1943 28.02 Strusów 272(29) 273(29)
 6. L. nat. 04.01.1877-1944 12.12 Bednarówka 272(30) 273(30)
 7. L. nat. 01.01.1878-1944 16.01 Ruzdwiany 272(31) 273(31)
 8. L. mort. 16.01.1884-1939 05.04 Ruzdwiany 272(32) 273(32)
 9. L. cop. 31.01.1886-1922 27.11 Ruzdwiany 272(33) 273(33)
 10. L. mort. 08.01.1893-1943 30.10 Nałuże 272(34) 273(34)
 11. L. nat. 21.07.1903-1945 21.06 Strusów 272(35) 273(35)
 12. L. mort. 29.01.1908-1943 23.12 Bednarówka 272(36) 273(36)
 13. L. nat. 03.01.1919-1944 07.11 Warwaryńce 272(37) 273(37)
 14. L. confirm. 1919-1930 Strusów 272(38)
 15. L. cop. 03.02.1923-1943 14.10 Ruzdwiany 272(39)
 16. L. nat. 14.01.1938-1943 15.11 Opp. 272(40)
  02.01.1938-1940 19.04 Ruzdwiany
  01.01.1938-1940 02.12 Warwaryńce
  L. mort. 16.02.1939-1943 12. 09 Opp.
 17. Status anim. 1853-1929 Bednadówka, Nałuże 273(41),
  274(41)
 18. -II- 1867-1944 Opp., Ruzdwiany 273(42),
  274(42)
 19. -II- 1821-1930 Warwaryńce 273(43),
  274(43)
 20. L. extran. 1902-1939 Strusów 273(44)
 21. L. extran. 1873-1944 Strusów, Warwaryńce, Ber-nadówka, Ruzdwiany, Za-zdrość, Nałuże
  1907-1933 Różne dokumenty, m.in. ze-zwolenie na ślub, świadectwo ubóstwa, zmiana obrządku, swiadectwo chrztu CCXVIII
  STRYJ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1807-1873 Stryj 274(1)
 2. Index nat. 1872-1932 Stryj 274(2)
 3. L. bann. 01.01.1905-1913 23.11 Stryj 274(3)
 4. L. nat. 08.03.1910-1911 10.03 Stryj et pro pagis (Brulion) 274(4),
  275(4)
 5. L. nat. 12.04.1911-1912 01.04 Stryj et pro pagis (Brulion) 274(5),
  275(5)
 6. L. nat. 01.04.1912-1913 15.12 Stryj et pro pagis (Brulion) 274(6) 275(6)
 7. L. nat. 19.12.1913-1917 01.01 Stryj et pro pagis (Brulion) 274(7) 275(7)
 8. L. bann. 28.12.1913-1926 11.07 Stryj 274(8)
 9. L. nat. 07.10.1921-1924 29.06 Stryj et pro pagis
  (Brulion+kilka akt luźnych) 274(9) 275(9)
 10. L. nat. 06.06.1924-1927 02.02 Stryj (Brulion) 274(10) 275(10)
 11. L. bann. 29.06.1926-1942 12.04 Stryj 274(11)
 12. L. nat. 11.02.1927-1931 24.11 Stryj, Pomiarki, Zawadów, Duliby (Brulion) 275(12)
  276(12)
 13. L. nat. 26.10.1931-1937 21.06 Stryj, Zawadów, Hołobutów, Uhersko, Grabowiec, Do-browlany, Dobrzany, Po-miarki (Brulion) 275(13)
  276(13)
 14. L. nat. 25.06.1937-1941 08.02 Stryj, Grabowiec, Rajtów (Brulion) 275(14)
  276(14)
 15. L. nat. 02.01.1937 21.12 Chromohorb, Lubieńce,
  Hurnie 276(15)
  L. cop. 06.02.1937 10.10 Lubieńce, Chromohorb
  L. mort. 07.01.1937 24.12 Lubieńce, Stynawa Niżna, Chromohorb, Hurnie
 16. L. nat. 08.02.1941-1946 12.02 Stryj, Rajtów, Grabowiec, Uhersko, Brygidyn 276(16)
 17. L. bann. 05.04.1942-1945 19.08 Stryj 276(17)
 18. L. nat. 05.02.1944-1945 10.09 Stryj 276(18)
  L. cop. 17.09.1944-1945 05.08
  16.05.1948-1972 08.07 Stryj
  L. mort. 20.09.1944-1945 26.09 Stryj
 19. L. nat. 25.05.1934-1946 12.01 Stryj 276(19)
 20. Przejścia na ob. łac. 1884-1944 Stryj
 21. l. confirmat. Brak dat Chromohorb, Lisiatycze,
  Stynawa, Lubieńce CCXIX
  SZCZERZEC

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 19.03.1766-1766 15.09 Jastrzębków, Łany, Szczerzec, Ostrów, Zagrodki, Wola, Piaski, Hor-bacze, Sroki,
  (+ adnotacje o zmarłych – 1 karta) 276(1) CCXX
  SZCZUROWICE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 08.05.1784-1888 25.12 Szczurowice 276(1)
 2. L. nat. 19.05.1784-1834 29.12 Opp. et
  Dobryłówka 276(2)
 3. L. nat. 08.12.1784-1904 18.06 Romanówka 276(3)
 4. L. cop. 18.07.1784-1873 09.02 Szczurowice 276(4)
 5. L. cop. 03.10.1784-1809 12.02 Pro pagis 276(5)
  03.10.1784-1802 10.01 Romanówka
  26.09.1784-1792 11.02 Smarzów
  04.02.1793-1809 12.02 Strzemilcze
  07.11.1784-1807 10.02 Styrkowce
  21.11.1784-1804 30.01 Mikołajów
  22.01.1792-1808 31.07 Uwin
  28.02.1786-1808 23.10 Baryłów
  27.01.1787-1808 13.11 Wolica Baryłowska
  17.11.1804 Kustyn
  19.11.1786-1825 22.05 Zawidcze
  27.10.1792-1795 19.07 Laszków
  Vacat Hrycowola
  07.10.1791-1808 23.11 Grzymałówka
  08.01.1789 Leśniów
  10.06.1795-1797 09.12 Korsów
  Vacat Piaski
 6. L. mort. 13.04.1785-1943 20.10 Baryłów, Laszków
  Hrycywola, Wygoda 276(6)
 7. L. nat. 31.01.1788-1908 24.02 Pro pagis
  Strzemilcze, Zahatka,
  Brandysówka, Smarzów 276(7)
 8. L. cop. 01.02.1824-1940 02.03 Baryłów, Strzemilcze,
  Zahatka, Styrkowce,
  Nowy Uwin (polska kolonia), Stary Uwin 276(8)
  01.02.1824-1899 16.07 Baryłów
  02.02.1921-1924 12.02 Baryłów
  06.02.1940-1940 02.03 Wygoda, Baryłów
 9. L. cop. 05.02.1828-1907 19.02 Smarzów 276(9)
 10. L. cop. 16.11.1828-1900 05.11 Romanówka 276(10)
 11. L. nat. 06.11.1832-1908 14.05 Hrycywola
 • kilka akt luźnych 276(11)
 1. L. nat. 07.03.1835-1861 26.09 Szczurowice, Dobryłówka 276(12)
 2. L. nat. 04.11.1861-1904 22.06 Szczurowice, Dobryłówka 276(13)
 3. L. cop. 19.05.1873-1906 28.10 Szczurowice 276(14),
 4. L. bann. 18.01.1885-1898 06.11 Grzymałówka, Romanówka, Szczurowice, Strzemilcze, Zawidcze, Łopatyn, Brody, Smarzów 276(15),
  277(15)
 5. L. nat. 19.05.1890-1944 05.11 Pro pagis, brulion
  Uwin, Potoki, Nowiny, Bryszcze, Manaszówka, Stasin, Nowy Uwin (kolonia), Zawidcze, Kustyn, Dem-bowica, Podbatyjów, Haranówka, Brandysówka 277(16)
 6. L. nat. 22.06.1904-1915 25.11 Szczurowice, Dobryłówka, Roma-nówka, Smarzów,
  Hrycowola, Strzemilcze,
  Laszków, Nowostawce,
  Grzymałówka (skrót) 277(17)
 7. L. cop.
 • kilka akt luźnych 10.02.1907-1925 05.08 Szczurowice, Grzymałówka, Do-bryłówka 276(18),
  277(18)
  12.05.1898-1925 03.02 Romanówka, Smarzów,
  Strzemilcze
  17.02.1901-1925 17.02 Zawidcze, Laszków,
  Nowostawce
  L. bann. 05.07.1925-1945 01.08 Szczurowice et pro pagis
 1. L. nat.
 • kilka akt luźnych 28.11.1915-1945 25.09 Skrót,
  Szczurowice, Wołkowyje
  (Wołyń), Beresteczko, Łopatyn, Toporów, Romanówka,
  Dobryłówka, Smarzów,
  Hrycowola, Strzemilcze,
  Laszków, Nowostawce,
  Grzymałówka, Mikołajów, Ada-mówka, Zaliski,
  Mendykówka 277(19)
 1. L. mort.
 • wykaz
  pomordowanych 08.01.1944-1945 11.09 Wołkowyje (Wołyń), Łopatyn, To-porów, Szczurowice et pro pagis 277(20)
 1. Status anim. 1851-1949 Dobryłówka, Szczurowice, Grzy-małówka, Romanówka, Doliny ad Romanówka,
  Smarzów, Barszczów ad
  Smarzów, Hrycowola, Rohizno ad Hrycowola (Leśniczówka), Zawid-cze, Stasin,
  Brandysówka, Dembowica,
  Potoki, Nowiny, Laszków, Mendy-kówka ad Laszków, Nowostawce, Mikołajów,
  Marianka ad Mikołajów, Bryszcze ad Mikołajów,
  Zaliski, Adamówka, Uwin,
  Baryłów, Wygoda 277(21)
 2. Protok. przedśl. 1927-1938 Szczurowice 276(22),
  277(22) CCXXI
  SZWEJKÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 04.01.1931-1943 05.09 Szwejków, Zastawce 277(1)
 2. Status anim. 1832-1942 Szwejków 277(2)
  nat. 24.01.1939-1941 21.12 Szwejków, Zastawce
  mort. 06.01.1939-1944 08.09 Szwejków, Zastawce
  nat., bann., mort. 1944-1945 Szwejków, Monasterzyska,
  Huta Nowa
  1935-1943 Brulion – spis zaopatrywanych chorych, Szwejków CCXXII
  SZYBALIN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 16.08.1784-1886 08.08 Szybalin 277(1),
  278(1)
 2. L. cop. 14.11.1784-1921 13.11 Baranówka 277(2),
  278(2)
 3. L. mort. 18.01.1785-1903 21.07 Baranówka 277(3),
  278(3)
 4. L. cop. 21.11.1802-1921 23.09 Komarówka 277(4),
  278(4)
 5. L. nat. 07.05.1848-1885 21.12 Szybalin 277(5),
  278(5)
 6. L. cop. 18.02.1849-1885 15.11 Szybalin 277(6),
  278(6)
 7. L. nat. 21.01.1880-1944 09.07
  03.02.1890-1944 15.08 Baranówka,
  Komarówka 278(7)
 8. L. mort. 04.01.1886-1944 30.03 Szybalin 278(8)
 9. L. cop. 14.02.1886-1943 18.09 Szybalin 278(9)
 10. L. mort. 08.12.1901-1943 25.03 Komarówka 278(10)
 11. L. mort. 27.12.1903-1944 07.03 Baranówka 278(11)
 12. L. cop. 06.11.1921-1939 07.02 Komarówka 278(12)
 13. L. cop. 01.02.1925-1940 14.09 Baranówka
  (+ kilka akt luźnych) 278(13) CCXXIII
  ŚNIATYN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 10.08.1886-1887 25.12 Śniatyn 278(1) CCXXIV
  ŚWIRZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 05.01.1905 12.11 278(1)
  05.01.1905-1905 20.12 Świrz
  02.01.1905-1905 03.12 Chlebowice Świrskie
  24.01.1905-1905 23.12 Kopań, Gniła
  25.01.1905-1905 16.12 Niedzieliska, Tuczne
  03.01.1905-1905 12.11 Kimirz, Ostałowice
  L. cop. 31.01.1905 20.06
  31.01.1905-1905 21.11 Świrz, Chlebowice Świrskie, Kopań, Gniła
  14.02.1905-1905 26.09 Kimirz, Niedzieliska
  01.03.1905-1905 20.06 Tuczne, Ostałowice
  L. mort. 03.01.1905 25.12
  03.01.1905-1905 24.12 Świrz, Chlebowice Świrskie, Kopań, Gniła
  05.01.1905-1905 27.09 Kimirz, Ostałowice
  05.03.1905-1905 25.12 Tuczne, Niedzieliska
 2. L. nat. 01.01.1863 26.12 Świrz, Chlebowice Świrskie, Świrzyk, Kopań, Gniła,
  Siedliska 278(2)
  14.03.1863-1863 21.12 Niedzieliska, Tuczne
  07.01.1863-1863 24.12 Kimirz, Ostałowice
  L. cop. 27.09.1863 16.11
  26.01.1863-1863 23.11 Świrz, Świrzyk, Kopań, Gniła, Chlebowice Świrskie, Siedliska
  09.02.1863-1863 16.11 CCXXIVa
  ŚWIĘTY JÓZEF

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 06.01.1895-1910 12.12 Majdan Graniczny
  (+ kilka akt luźnych)
  L. cop. 26.04.1942-1943 07.03 Majdan Graniczny
 2. L. mort.
  +akta luźne 08.01.1899-1944 25.05 Święty Józef CCXXV
  ŚWITARZÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 18.11.1938-1939 26.10 Świtarzów et pro pagis 278(1)
  L. cop. 12.11.1939-1943 04.09 Świtarzów et pro pagis
  L. mort. 11.09.1939-1944 04.01 Świtarzów et pro pagis CCXXVI
  TARNAWICA POLNA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 22.02.1838-1845 16.04 Hostów 278(1)
 2. L. nat. 06.01.1839-1864 12.10 Tarnawica Polna 278(2)
 3. L. mort. 15.01.1839-1867 03.05 Tarnawica Polna 278(3)
 4. L. bann.
  +akta luźne 08.10.1905-1946 17.02 Tarnawica Polna, Hostów, Przybyłów, Krzywotuły 278(4)
  279(4)
 5. L.mort 1918-1942 Wykaz
  (brak na półce) 278(5)
 6. Status anim. 1826-1946 Tarnawica Polna, Hostów, Krzywotuły, Przybyłów 278(6),
  279(6) CCXXVII
  TARNOPOL

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1718-1792 Tarnopol 279(1)
 2. L. mort. 02.10.1784-1934 04.11 Kurowce 280(2),
  281(2)
 3. L. cop. 14.11.1784-1936 09.02 Kurowce 280(3)
  281(3)
 4. L. nat. 04.02.1784-1880 15.03 Kurowce 280(4),
  281(4)
 5. Index nat. 1837-1897 Tarnopol 279(5)
 6. Index mort. 1840-1937 Tarnopol 279(6) 280(6)
 7. Index cop. 1840-1944 Tarnopol 279(7) 280(7)
 8. Index nat. 1850-1944 Pro pagis,
  Opp., Biała, Petryków,
  Kurowce, Hłuboczek Wielki, Zagrobela, Kutkowce,
  Janówka, Proniatyn
 9. Index cop. 1850-1944 Różne wioski 279(9) 280(9)
 10. L. nat. 25.04.1880-1936 18.02 Kurowce 280(10)281(10)
 11. L. bann. 09.06.1889-1898 08.09 Tarnopol et pro pagis 280(11)
 12. Index nat. 1897-1945 Opp. 279(12)
 13. Index mort. 1922-1943 Tarnopol 279(13)
 14. Index extran. 1925-1939 Tarnopol 280(14)
 15. L. nat. 12.03.1925-1927 01.10 Tarnopol et pro pagis 280(15)281(15)
 16. L. nat. 28.08.1927-1931 22.01 Tarnopol et pro pagis 280(16)281(16)
 17. L. nat. 21.01.1931-1933 02.10 Tarnopol et pro pagis 280(17)281(17)
 18. L. bann.
  +akta luźne 22.02.1931-1946 01.09 Tarnopol et pro pagis 280(18)
 19. L. nat. 18.10.1937-1938 11.03
  18.10.1937-1942 13.12 Tarnopol
  13.12.1937-1942 03.09 Biała
  01.01.1938-1942 22.07 Janówka 281(19),
  282(19)
  03.01.1938-1939 09.12 Hłuboczek Wielki
  L. cop. 01.01.1938-1942 26.12 Kopie
  03.09.1937-1942 30.12 Tarnopol
  04.02.1939-1942 09.08 Biała
  09.01.1938-1942 24.11 Janówka
  04.06.1938-1941 27.04 Kutkowce
  06.01.1938-1942 26.12 Petryków
  Vacat Hłuboczek Wielki
  L. mort. 01.01.1938-1941 15.11
  01.01.1938-1941 14.12 Tarnopol
  10.02.1938-1941 10.08 Biała
  15.01.1938-1941 07.12 Janówka
  04.04.1938-1941 27.09 Kutkowce
  02.04.1938-1941 19.12 Petryków
  14.02.1938-1941 15.11 Zagrobela
  Vacat Proniatyn
  Vacat Hłuboczek Wielki
 20. L. nat. 21.02.1939-1944 02.03 Petryków, Tarnopol, Zagro-bela 281(20),
  282(20)
 21. L. nat. 27.05.1940-1942 02.04 Tarnopol et pro pagis 281(21),
  282(21)
 22. L. mort. 23.03.1942-1945 28.02 Tarnopol et pro pagis 281(22) 282(22)
 23. L. nat. 04.04.1942-1943 05.05 Tarnopol et pro pagis 281(23)
  282(23)
 24. L. nat. 07.03.1944-1946 18.04 Biała, Gaje Wielkie, Janówka, Kutkowce, Petryków, Tarno-pol, Zagrobela 281(24)
  282(24)
 25. L. mort. 28.02.1945-1946 13.05 Gaje Wielkie, Janówka, Kut-kowce, Petryków, Tarnopol, Zagrobela 281(25)
  282(25)
  Spis kazań 24.05.1931-1939 15.09 Tarnopol
 26. L. bann. 05.01.1930-1936 05.07 Tarnopol CCXXVIII
  TARNORUDA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 16.05.1863-1896 31.12 Turówka
  (+ kilka akt luźnych) 282(1)
 2. L. nat. 12.06.1871-1946 10.04 Opp., Turówka 282(2)
 3. L. nat. 17.04.1929-1929 22.10 Tarnoruda (kopia) 282(3)
  10.03.1929-1929 10.08 Faszczówka
  10.02.1929-1929 15.12 Kokoszyńce
  01.01.1929-1929 08.11 Łuka Mała
  22.02.1929-1929 25.11 Rożyska
  L. cop. 09.06.1929 28.01
  09.06.1929 Tarnoruda
  30.07.1929-1929 05.11 Kokoszyńce
  03.02.1929-1929 12.11 Łuka Mała
  28.01.1929 Rożyska
  L. mort. 28.06.1929 20.12
  28.06.1929-1929 20.08 Tarnoruda
  14.10.1929-1929 28.10 Faszczówka
  05.01.1929-1929 14.12 Kokoszyńce
  10.01.1929-1929 12.09 Łuka Mała
  14.02.1929-1929 20.11 Rożyska
 4. Status anim. T. 1 (1808-1930) Tarnoruda 282(4) 283(4)
 5. Status anim. T.2 (1851-1934) Tarnoruda 282(5)
  283(5)
 6. Status anim. T. 3 (1832-1934) Faszczówka 282(6)
  283(6) CCXXIX
  TARTAKÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1785-1943 Tartaków et pro pagis 283(1)
 2. Index cop. 1900-1943 Tartaków et pro pagis 283(2) CCXXX
  TŁUMACZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Status anim. 1867-1946 Tłumacz 283(1)
  1a. Status anim 1879-1944 Tłumacz CCXXXI
  TŁUSTE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1744-1939 Myszków, Lisowce, Tłuste
  Anielówka, Różanówka,
  Hołowczyńce, Karolówka,
  Kozia Góra, Antonów,
  Świdowa, Worwolińce,
  Anielówka, Wierzbowa 283(1) 284(1)
 2. L. nat. 17.05.1833-1883 24.12 Rożanówka, Anielówka, Teklówka, Tluste 283(2)284(2)
 3. L. nat. 22.01.1852-1893 25.12 Świdowa, Antonów 283(3)284(3)
 4. L. nat. 04.01.1938-1938 01.12 Tłuste, Anielówka, Różanówka 289(4)
  284)4)
  03.01.1938-1938 08.12 Hołowczyńce, Karolówka,
  Kozia Góra
  01.01.1938-1938 21.12 Antonów, Świdowa,
  Worwolińce
  23.03.1938-1938 14.12 Myszków
  L. mort. 31.12.1937-1938 11.12 Tłuste, Anielówka, Różanówka, Teklówka
  04.01.1938-1938 07.09 Hołowczyńce, Karolówka
  11.01.1938-1938 30.12 Antonów, Świdowa
  22.08.1938-1938 06.09 Myszków CCXXXII
  TŁUSTEŃKIE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 13.04.1857-1916 14.08 Tłusteńkie 284(1)
 2. Index nat. 1857-1940 Tłusteńkie 284(2)
  L. mort. 21.05.1940-1944 16.02 Tłusteńkie
 3. L. mort. 01.01.1870-1938 14.07 Tłusteńkie 284(3)
 4. L. cop. 13.11.1882-1944 04.01 Tłusteńkie (+ akta luźne) 284(4)
 5. L. nat. 31.12.1916-1944 19.02 Tłusteńkie 284(5)
 6. L. bann. 26.01.1930-1944 13.03 Tłusteńkie (+ akta luźne) 284(6)
 7. L. nat. 29.04.1944-1944 15.11 Tłusteńkie (Brulion) 284(7)
  L.mort. 13.03.1944-1944 20.10 Tłusteńkie
 8. Status anim. 1922 Tłusteńkie 284(8) CCXXXIII
  TOKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 01.01.1784-1883 16.10 Toki 284(1)
 2. L. cop. 08.02.1784-1885 16.11 Toki 284(2)
 3. L. mort. 12.02.1784-1891 25.12 Prosowce 284(3)
 4. L. nat. 19.02.1784-1888 05.06 Worobijówka 284(4)
 5. L. nat. 14.03.1784-1888 29.12 Toki 284(5)
 6. L. nat. 24.03.1784-1889 27.06 Palczyńce 284(6)
 7. L. mort. 24.06.1784-1908 05.03 Worobijówka 284(7)
 8. L. mort. 18.07.1784-1920 24.11 Palczyńce 284(8)
 9. L. cop. 16.07.1786-1918 04.08 Worobijówka 284(9)
  285(9)
 10. L. cop. 20.11.1790-1888 04.11 Prosowce 284(10)285(10)
 11. L. mort. 08.01.1884-1944 26.10 Toki 284(11)285(11)
 12. L. cop.
 • prot. przedśl. 24.05.1886-1943 09.11 Toki et pro pagis 284(12)285(12)
 1. L. nat. 30.01.1889-1944 15.10 Prosowce, Palczyńce, Worobi-jówka 284(13)285(13)
 2. L. nat. 25.01.1890-1920 28.12 Toki 284(14)285(14)
  30.12.1938-1944 28.09 Toki et pro pagis
  L. cop. 1939-1942 Toki et pro pagis
  L. cop. 03.08.1941-1944 09.09 Toki et pro pagis
  L. mort. 09.01.1939-1944 18.10 Toki, Worobijówka, Prosowce, Palczyńce
 3. Protok.
  przedśl. 1930-1944 Toki 285(15)
 4. L. bann. 06.01.1932-1943 21.11 Toki 285(16)
 5. L. extran., nat. 01.07.1933-1944 Toki 284(17),285(17) CCXXXIV
  TOPORÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1810-1939 Toporów et pro pagis 285(1)
 2. L. nat. 14.05.1845-1892 11.11 Huta, Połoniczna 285(2)
 3. L. nat. 10.09.1851-1879 15.05 Hucisko Turzańskie, Turze 285(3)
 4. L. nat. 08.04.1861-1899 20.12 Toporów
 • kilka akt luźnych 285(4)
 1. L. nat. 18.11.1873-1939 16.10 Stołpin
 • kilka akt luźnych 285(5)
  18.11.1873-1910 02.09 Stołpin
  20.09.1931-1939 16.10 Stołpin
 1. L. mort. 08.11.1874-1939 29.06 Stołpin
 • kilka akt luźnych 285(6)
  286(6)
 1. L. cop.
 • prot. przedśl. 08.01.1878-1939 24.07 Opp., Hucisko, Turze,
  Sokołówka 285(7)
  286(7)
  08.01.1878-1939 24.07 Toporów
  17.05.1885-1910 02.02 Sokołówka
  02.03.1886-1938 10.09 Hucisko Turzańskie, Turza
 1. L. nat. 01.05.1878-1916 10.02 Hucisko Turzańskie, Turza
 • kilka akt luźnych 285(8)
  286(8)
  01.05.1878-1937 17.03 Sokołówka
  24.05.1874-1916 10.02 Turze, Hucisko
 1. L. mort. 10.05.1882-1939 28.04 Turze, Hucisko Turzańskie 285(9)
  286(9)
  07.08.1890-1912 25.07 Przewłoczna, Lenia, Bajmaki
  27.02.1883-1939 27.05 Bartniki, Kuliki, Bołożynów, Stołpin
 2. L. nat. 11.12.1892-1943 11.12 Huta, Porady
 • kilka akt luźnych 285(10)
  286(10)
 1. L. nat. 09.01.1900-1943 02.01 Toporów, Trójca
 • kilka akt luźnych 285(11)
  286(11)
 1. L. nat. 08.02.1900-1943 25.01 Majdan Stary
 • kilkanaście akt luźnych 285(12)
  286(12)
 1. L. mort. 03.03.1900-1939 16.06 Majdan Stary, Niwice, Babin 286(13)
 2. L. mort. 22.02.1901-1939 17.09 Czanyż, Huta Połoniecka,
  Połoniczna, Nieznanów, Porady 286(14)
 3. L. cop. 04.02.1906-1939 02.08 Stołpin, Bołożynów, Kuliki, Bartniki, Podstawki,
  Przewłoczna 286(15)
 4. L. bann. 09.07.1911-1939 20.08 Toporów et pro pagis 286(16)
 5. L. confirm. 31.09.1926 30.08 Toporów, Czanyż, Hucisko, Huta, Porady, Stołpin 286(17)
 6. L. extran.
  +akta luźne 1938
  (wpisy dot. osób urodzonych w la-tach 1867-1938) Toporów 286(18) CCXXXV
  TOUSTE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 04.10.1784-1875 12.01 Borki Małe 286(1)
  287(1)
 2. L. nat. 02.01.1786-1934 29.09 Zielona 286(2)
  287(2) CCXXXVI
  TOUSTOBABY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 06.02.1923 26.11 Korżowa (kopia) 287(1)
 2. L. nat. 03.01.1867-1914 18.12 Toustobaby, Korżowa
 • kilka akt luźnych
 1. L. cop. 10.02.1867-1914 26.07 Toustobaby, Korżowa CCXXXVII
  TREMBOWLA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1784-1944 Trembowla et pro pagis
  (a-ł) 287(1)
 2. Index nat. 1785-1943 Trembowla et pro pagis
  (m-z) 287(2)
 3. Index cop. 1784-1944 Trembowla et pro pagis 287(3)
  288(3)
 4. Index mort. 1784-1944 Boryczówka, Trembowla, Hleszczawa, Humniska, Iwanówka, Iławcze,
  Krowinka, Małów, Ostrowczyk,
  Plebanówka, Semenówka, Wolica,
  Załawie 287(4)
  288(4) CCXXXVIII
  TUCZNE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1930 05.11 Kopia 288(1)
  01.01.1930-1930 22.12 Tuczne
  20.01.1930-1930 11.11 Dobrzanice
  27.11.1926 Ostałowice
  18.01.1930-1930 13.09 Wojciechowice
  12.01.1930-1930 05.11 Żędowice
  L. cop. 11.02.1930 18.11
  11.02.1930-1930 18.11 Tuczne
  01.07.1930-1930 29.07 Dobrzanica
  Vacat Ostałowice
  Vacat Wojciechowice
  04.02.1930-1930 18.11 Żędowice
  L. mort. 09.03.1930 10.07
  09.03.1930-1930 25.12 Tuczne
  22.01.1930-1930 30.11 Dobrzanica
  Vacat Ostałowice
  Vacat Wojciechowice
  29.01.1930-1930 10.07 Żędowice CCXXXIX
  TURÓWKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 08.10.1857-1919 16.11 Turówka 288(1)
 2. L. mort. 02.05.1869-1938 04.12 Mogiła, Monasterycha, Osowik, Turówka 288(2)
 3. L. bann. 18.01.1920-1944 06.02 Osowik, Rożyska, Turówka 288(3)
 4. L. cop. 10.02.1920-1944 21.11 Turówka 288(4)
 5. L. mort. 10.01.1939-1946 05.02 Turówka, Mogiła, Monasterycha, Osowik, 288(5)
 6. L. nat. 01.02.1939-1943 08.12 Opp., Monasterycha, Łuka
  (kopia) 288(6)
  L. cop. 07.02.1939-1943 16.12 Opp., Monasterycha, Łuka
  L. mort. 10.01.1939-1944 12.10 Opp., Monasterychka, Łuka
 7. L. nat. 1941-1945 Turówka 288(7)
  L. extran. zawiera wpisy osób urodzonych w latach 1892-1937 Iwanówka, Kokoszyńce, Kołodzie-jówka, Koziary, Mogiła, Monaste-rycha, Okno, Osowik, Ostapie, Pod-lesie, Rożyska, Turówka
 8. Status anim. 1830-1946 Turówka 288(8)

Materiały archiwalne dotyczące parafii Turylcze otrzmane z
Archidiecezjalnego Archiwum we Wrocławiu

Numer Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
L. nat. 1865-1940 Brak

CCXL    

TYŚMIENICA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 07.12.1691-1737 05.02 Tyśmienica 288(1),
  289(1)
  L. cop. 22.06.1691-1736 01.07 Tyśmienica
 2. L. nat. 07.01.1737-1766 28.12 Tyśmienica 288(2)
  289(2)
  L. cop. 10.02.1737-1767 07.02 Tyśmienica
 3. L. nat. 05.01.1767-1796 20.12 Tyśmienica 288(3)
  289(3)
  L. cop. 08.02.1767-1796 20.11 Tyśmienica
 4. L. mort. 04.01.1785-1822 16.04 Tyśmienica 288(4)
  289(4)
 5. L. mort. 02.03.1785-1880 02.01 Tyśmienica 289(5)
  02.03.1785-1860 14.10 Uhorniki
  24.03.1790-1880 07.02 Podłuże, Bratkowce
  24.08.1793-1879 17.12 Słobódka
  17.12.1791-1879 08.05 Podpieczary
  24.02.1788-1880 25.07 Olszanica
  26.03.1785-1877 28.09 Miłowanie
  23.11.1788-1880 14.11 Jurkówka, Mekietyńce
  20.02.1789-1880 15.09 Strychańce
  14.05.1816-1878 13.10 Ostrynia
  06.10.1792-1880 11.12 Roszniów
  16.06.1786-1832 06.08 Przeniczniki, Pohonia
  04.08.1831-1880 14.10 Pohonia
  15.12.1785-1856 24.12 Kłubowce
  02.06.1786-1875 25.11 Markowce
  06.07.1788-1880 22.12 Chomiakówka
  16.10.1788-1879 07.07 Czarnołoźce
  23.05.1785-1852 25.02 Lackie Szlacheckie
 6. L. nat. 14.05.1785-1879 01.11 289(6)
  14.05.1786-1873 23.12 Uhorniki, Mekietyńce
  25.05.1792-1867 27.09 Podłuże, Bratkowice
  24.03.1789-1851 17.04 Słobódka
  24.04.1785-1878 04.10 Podpieczary
  05.06.1786-1880 24.01 Olszanica
  25.04.1786-1871 12.08 Miłowanie
  27.02.1785-1835 30.10 Jurkówka
  11.10.1789-1880 04.05 Strychańce
  23.09.1823-1867 24.06 Ostrynia
  13.03.1789-1876 23.06 Roszniów
  06.07.1785-1842 03.07 Przeniczniki, Pohonia
  28.06.1785-1837 02.02 Kłubowce
  26.10.1785-1861 21.06 Markowce
  16.05.1791-1878 01.07 Chomiakówka
  04.05.1789-1878 06.09 Czarnołoźce
  24.02.1785-1845 13.12 Lackie
  20.11.1877-1879 01.11 Tyśmienica
 7. L. cop. 16.05.1785-1840 16.02 Tyśmienica 289(7)
 8. Index cop. 1785-1942 Tyśmienica et pro pagis 289(8)
 9. L. cop. 11.06.1792-1867 21.11 Uhorniki, Mekietyńce 289(9)
  1814 Bratkowce
  1858-1875 Kłubowce
  19.02.1787-1878 29.01 Podłuże
  01.02.1789-1879 11.02 Słobódka
  14.10.1804-1878 24.11 Podpieczary
  11.06.1792-1880 15.06 Olszanica
  15.05.1785-1879 20.02 Miłowanie
  06.06.1793-1867 29.09 Jurkówka
  08.05.1791-1880 01.11 Strychańce
  19.11.1809-1872 23.01 Ostrynia
  30.11.1789-1873 03.11 Roszniów
  17.02.1789-1860 10.01 Przeniczniki, Pochonia
  11.02.1787-1857 22.11 Kłubowce
  20.11.1787-1852 03.10 Markowce
  06.11.1791-1877 22.04 Chomiakówka
  14.07.1788-1876 23.11 Czarnołoźce
  10.06.1787-1852 15.08 Lackie
 10. Index nat. 1800-1942 Tyśmienica 288(10)
 11. L. nat. 21.05.1809-1823 17.09 Tyśmienica 289(11)
  290(11)
 12. L. mort. 12.01.1822-1842 24.11 Tyśmienica 289(12)
  290(12)
 13. L. nat. 18.09.1823-1838 02.07 Tyśmienica 289(13)
  290(13)
 14. L. nat. 15.03.1838-1847 21.07 Tyśmienica 289(14)
  290(14)
 15. L. cop. 24.02.1840-1858 01.11 Tyśmienica 289(15)
 16. L. mort. 01.01.1843-1879 02.03 Tyśmienica 289(16)
  290(16)
 17. L. nat. 02.11.1873-1924 04.10 Milowanie, Jurkówka, Olszanica, Podpieczary, Roszniów, Strychań-ce 289(17)
  290(17)
 18. L. bann. 07.08.1892-1930 23.11 Tyśmienica et pro pagis 290(18)
 19. L. bann. 18.01.1931-1944 15.08 Tyśmienica
 • protokoły przedślubne 290(19)
 1. L. nat. 27.03.1933-1945 02.06 Tyśmienica, Kłubowce, Pszenicz-niki, Kswerówka, Taborzyska, (Brulion) 289(20)
  290(20)
  Index nat. 1909-1930 Tysmienica
 2. Status anim. 1863-1942 Tyśmienica 290(21) CCXLI
  UHNÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 04.05.1785-1841 05.02 Uhnów 291(1)
 2. L. nat. 08.11.1785-1922 28.06 Karów 291(2)
 3. Index nat. 1785-1919 Uhnów et pro pagis
 4. L. cop. 03.01.1786-1874 10.02 Uhnów 291(4)
 5. L. nat. 22.09.1786-1906 22.09 Mosty Małe 291(5)
 6. L. nat. 20.02.1786-1892 18.12 Zastawie 291(6)
 7. L. cop. 31.05.1786-1938 05.02 Zastawie 291(7)
 8. L. nat. 01.12.1786-1946 18.05 Karów, Wierzbica 291(8)
 9. L. mort. 07.01.1787-1943 04.01 Karów 291(9)
 10. L. mort. 18.02.1787-1947 14.03 Wierzbica 291(10)
 11. L. cop. 10.02.1793-1942 07.02 Karów 291(11)
 12. L. nat. 03.06.1812-1891 21.07 Korczów 291(12)
 13. L. cop. 09.11.1828-1924 17.02 Korczów 291(13)
 14. L. nat. 20.06.1836-1877 22.12 Uhnów 291(4)
  292(14)
 15. L. cop. 07.07.1874-1931 14.11 Opp. Uhnów 291(15)292(15)
 16. L. nat. 08.01.1878-1916 12.12 Uhnów 291(16)292(16)
 17. L. nat. 28.01.1891-1951 16.08 Korczów 291(17)292(17)
 18. L. confirm. 12.06.1888-1948 06.06 Opp. Uhnów
  L. mort. 1943 Michałówka, Józefówka
 19. L. nat. 31.05.1906-1951 14.08 Poddębce, Wólka 291(19)292(19)
 20. L. mort. 06.01.1907-1951 13.07 Opp. Uhnów, Poddębce
 • kilka akt luźnych 292(20)
 1. L. bann. 06.01.1923-1951 14.10 Uhnów 292(21)
 2. L. cop. 26.10.1924-1951 16.08 Korczów 292(22)
 3. L. mort. 02.01.1928-1951 14.07 Korczów
 • kilka akt luźnych 292(23)
 1. L. mort. 22.03.1928-1951 14.07 Zastawie 292(24)
 2. L. cop. 23.01.1932-1951 07.10 Zastawie 292(25)
 3. L. nat. 10.09.1943-1951 29.09 Opp. et Zastawie 292(26)
 4. L. cop. 10.03.1944-1951 22.07 Poddębce 292(27)
 5. L. nat. 12.04.1946-1948 05.05 Uhnów, Zastawie 292(28)293(28)
  03.06.1947 Nowosiółki Przednie
  Vacat Nowosiółki Kardynalskie
  01.01.1944-1948 01.03 Hubinek
  25.05.1947-1947 21.10 Poddębce
  15.05.1948-1948 18.10 Korczów
  22.11.1945-1948 03.12 Dyniska
  22.12.1943-1948 15.05 Korczów
  18.01.1944-1946 18.05 Wierzbice
  L. cop. 1944-1945 Pro pagis (kopie)
  10.03.1944-1945 21.04 Uhnów, Zastawie
  Vacat Korczów
  L. mort. 1944-1948
  12.01.1944-1948 27.12 Korczów
  07.02.1944-1948 10.12 Zastawie
  16.02.1944-1947 13.11 Dyniska
  14.05.1946-1946 01.07 Hubinek
 6. L. nat. 12.04.1946-1951 27.09 Opp., Zastawie 292(29)293(29)
 7. L. nat. 09.04.1948-1949 28.03 Uhnów et pro pagis
  (Brulion) 292(30)293(30)
 8. L. mort. 06.07.1947-1951 02.03 Poddębce 292(31)293(31)
 9. Prot. przedślubne 02.11.1948-1951 21.07 Uhnów et pro pagis 292(32)
 10. L. nat. 28.01.1949-1950 09.08 Uhnów et pro pagis
  (Brulion) 292(33)293(33)
 11. L. nat. 27.07.1950-1951 01.01 Uhnów, Kornie, Dyniska, Za-stawie, Poddębce, Machnów, Hubinek, Przedmieście (Brulion) 292(34)293(34)
 12. L. extran., nat. 1951 Uhnów, Zastawie
  (zawiera wpisy osób urodzonych w latach 1928, 1935, 1936) 292(35)293(35)
 13. Status anim. T. 1 (1812-) Opp. et Zastawie 293(36)
 14. Status anim. T. 2 Opp., Józefówka,
  Michałówka, Poddębce 293(37)
 15. Status anim. T. 3 (-1946) Spis parafian,
  Uhnów, Korczów, Zastawie, Poddębce, Rubinek, Dymiska, Machniów, Kornie 293(38) CCXLII
  UHRYNÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 06.04.1777-1784 15.04 Uhrynów 293(1)
  12.06.1777-1783 21.01 Huśnice
  19.01.1777-1783 09.11 Tuturkowice
  24.11.1777-1784 15.02 Starogród
  06.05.1772 Pieczygóry
  25.01.1778-1783 28.09 Hołubie
  Vacat Piaseczno
  02.02.1777-1780 18.06 Dołobyczów
  23.10.1777-1784 23.02 Witków
  13.07.1780-1784 30.03 Dołobyczów
  19.03.1777-1783 16.10 Kadłubiska
  18.11.1779-1783 22.03 Wereszyn
  09.02.1777-1784 13.04 Smoligów
  02.06.1778-1782 03.09 Lasków
  13.04.1777-1784 12.04 Podhajczyki
  05.05.1778-1784 19.04 Wólka
  14.02.1778-1784 29.01 Suszów
  25.07.1779-1784 20.03 Radosław
  04.02.1777-1784 13.04 Sulimów
  22.02.1777-1784 06.03 Wojsławice
  L. mort. 11.12.1778-1784 03.05 Sulimów
  15.01.1777-1781 22.09 Dołobyczów
  24.10.1777-1784 26.02 Kodłubiska
  29.03.1777-1784 18.04
 2. L. cop. 07.02.1847-1938 12.11 Mianowice 293(2)
  L. nat. 24.01.1847-1950 10.05 Mianowice
  L. mort. 11.11.1846-1940 24.12 Mianowice
 3. L. bapt. 25.09.1946-1951 03.09 Uhrynów 293(3)
  L. nat. 25.09.1946-1950 01.06 Uhrynów
 4. L. bann.
 • Prot. przedślubne 01.10.1950-1951 22.07 Uhrynów 293(4)
 1. L. cop. 11.11.1950-1951 29.07 Uhrynów 293(5)
 2. L. mort. 06.10.1950-1951 10.05 Uhrynów 293(6) CCXLIII
  UHRYŃKOWCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index mort. 1787-1933 Uhryńkowice et pro pagis 293(1)
 2. Index nat. 1911-1928 Uhryńkowice et pro pagis 293(2)
 3. Index cop. 1830-1934 Uhryńkowice et pro pagis 293(3) CCXLIV
  UŚCIECZKO

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 24.08.1783-1791 23.04 Uścieczko et pro pagis 293(1)
  294(1)
 2. L. nat. 10.04.1905-1945 14.01 Uścieczko 293(2)
  294(2)
 3. L. nat. 30.10.1908-1931 06.07 Torskie, Jakubówka 293(3)
  294(3)
 4. L. bann.
  +prot. przedśl. 15.05.1921-1944 17.02 Uścieczko 293(4)
  294(4)
 5. L. nat. 14.08.1931-1944 04.11 Torskie 293(5)
  294(5)
 6. L. nat. 02.01.1938-1938 03.12 Iwanie Złote, Jakubówka,
  Sadki, Szutromińce, Torskie, Uścieczko, Zofijówka 293(6)
  294(6)
  L. mort. 05.01.1938-1938 19.12 Iwanie Złote, Szutromińce, Uściecz-ko, Jakubówka, Torskie
  L. cop. 13.01.1938-1938 21.11 Szutromińce, Jakubówka,
  Torskie, Uścieczko, Zofijówka CCXLV
  WARĘŻ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1684-1784 Waręż 294(1)
 2. Index mort. 1737-1750 Waręż 294(2)
 3. L. nat. 30.05.1784-1869 29.03 Waręż 294(3)
  295(3)
  L. cop. 16.05.1784-1889 13.07 Waręż
  L. mort. 07.05.1784-1887, 1945 Waręż
 4. L. nat. 09.09.1784-1889 17.12 Rusiń 294(4)
  295(4)
  L. cop. 29.10.1784-1950 31.12 Rusiń
  L. mort. 30.08.1784-1951 07.02 Rusiń
 5. L. nat. 27.10.1785-1951 28.08 Moszków 294(5)
  295(5)
  L. cop. 28.05.1786-1949 24.11 Moszków
  L. mort. 18.11.1786-1951 23.08 Moszków
 6. L. bann. 01.11.1822-1852 21.11 Waręż 295(6)
 7. Index nat. 1850-1945 Waręż et pro pagis 294(7)
 8. Index cop. 1850-1947 Waręż et pro pagis 294(8)
 9. L. nat. 18.04.1869-1889 28.07
  3.09. 1929-1949 28.06 Waręż 294(9)
  295(9)
 10. L. cop. 10.02.1895-1946 03.02 Opp. (skrót) 294(10)295(10)
  L. cop. 10.11.1890-1945 07.06 Moszków
  L. cop. 25.05.1891-1948 04.07 Rusiń
  L. mort. 30.09.1888-1903, 1945 Opp.
  L. mort. 08.01.1909-1930 05.11 Moszków
  L. mort. 25.02.1910-1930 15.03 Rusiń
 11. Index nat. 1890-1947 Waręż, Rusin, Moszków, Leszcz-ków 294(11)
 12. L. nat. 03.05.1929-1951 04.09 Rusiń 295(12)
 13. L. nat. 02.01.1930-1951 15.09 Leszczków 295(13)
 14. L. nat. 28.12.1945-1951 21.06 Kopie,
  Waręż, Sulimów, Hulcze,
  Chochłów, Leszczków,
  Moszków, Horodyszcze, Rusiń, Liwcze, Korków, Łubów,
  Winniki 295(14)
  L. cop. 30.09.1945-1951 30.09 Waręż, Rusiń
  L. extran. 1945-1951
  L. mort. 06.04.1945-1951 07.02 Waręż, Sulimów, Moszków
 15. L. bann. 01.08.1948-1951 21.10 Waręż 295(15)
 16. Księga
  bierzmowanych 28.05.1948 Waręż 295(16)
 17. L. nat. 13.07.1949-1951 09.09 Waręż et pro pagis 295(17)
 18. L. cop. 06.12.1949-1951 30.09 Waręż 295(18)
 19. L. extran. 06.07.1820-1944 17.10 Waręż et pro pagis
 • kilka akt luźnych 295(19)
 1. Status anim. 1839-1947 Waręż Miasto, Waręż Wieś, Ho-rodyszcze, Liwcze, Sulimów, Hul-cze, Chochłów, Korków, Łubów, Hołowice, Moszków, Leszczków, Rusiń, Polanka 295(20)296(20) CCXLVI
  WASYLKOWCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.01.1938-1945 12.05 Wasylkowce 296(1) CCXLVII
  WEŁDZIRZ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1880-1944 Wełdzirz
  (Litery G-W) 296(1) CCXLVIII
  WERBKA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 04.10.1930-1944 06.02 Werbka
  (+ kilkadziesiąt akt luźnych) 296(1)
 2. L. cop. 19.10.1932-1932 15.11 Werbka (1 karta) 296(2)
 3. L. nat. 01.01.1938-1944 13.06 Werbka (Kopia) 296(3) CCXLIX
  WIERZBOWIEC

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 16.05.1784-1881 19.10 Zwiniacz 296(1)
 2. L. cop. 18.07.1784-1910 22.10 Laskowce 296(2)
 3. L. nat. 15.12.1828-1879 28.08 Wierzbowiec 296(3)
 4. L. nat. 01.02.1850-1943 31.12 Zwiniacz 296(4)
 5. L. cop. 17.11.1857-1928 27.11 Wierzbowiec 296(5)
  297(5)
 6. L. mort. 20.04.1870-1944 27.01 Wierzbowiec
 • karty zgonu 296(6)
  297(6)
 1. L. mort. 28.06.1872-1943 15.11 Laskowce 296(7)
  297(7)
 2. L. nat. 06.08.1873-1944 15.02 Laskowce 296(8)
  297(8)
 3. L. nat. 08.09.1879-1927 26.12 Wierzbowiec 296(9)
  297(9)
 4. L. nat. 26.10.1881-1944 11.01 Zwiniacz 296(10)
  297(10)
 5. L. cop. 19.09.1905-1943 28.02 Zwiniacz 296(11)
  297(11)
 6. L. cop. 22.11.1910-1943 30.10 Laskowce 296(12)
  297(12)
 7. L. nat. 02.01.1928-1944 26.04 Wierzbowiec 296(13)
  297(13)
 8. L. cop. 12.05.1928-1944 21.02 Wierzbowiec 296(14)
  297(14)
 9. L. bann. 21.01.1906-1944 20.02 Wierzbowiec, Laskowce, Zwiniacz 296(15)
  297(15)
 10. Status anim. 1863-1945 Wierzbowiec, Laskowce, Zwiniacz
  St. anim. ok. 1944 Spis osób które wyjechały na Zachód (zespół lubaczowski, brak na półce) Brak CCL
  WINNIKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 1912-1913 Świadectwa ślubu,
  chrztu i zapowiedzi,
  luźne metryki 297(1) CCLa
  WIRKO (gr.-cat.)

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 10.09.1938-1946 09.02 Wirko brak CCLI
  WIŚNIOWCZYK

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 29.10.1822-1943 21.11 Kotuzów 297(1)
  298(1)
 2. L. bann. 20.04.1890-1935 17.06 Wiśniowczyk, Dobropole, Zarwani-ca, Hajworonka 297(2)
 3. Status Anim. 1889-1945 11.02 Hajworonka, Kotuzów, Sapowa, Wiśniowczyk, Zarwanica
  Od 1930 roku 297(3)
  298(3)
  05.08.1889-1901 04.08 Zarwanica
 4. L. mort. 01.01.1899 17.12 Wiśniowczyk
  (Kopia) 297(4)
  298(4)
  03.01.1899-1899 14.12 Dobropole
  25.03.1899-1899 17.11 Hajworonka
  12.02.1899-1899 10.05 Kotuzów
  18.01.1899-1899 30.10 Sapowa
  06.01.1899-1899 22.10 Zarwanica
 5. L. bann. 26.01.1936-1945 23.01 Wiśniowczyk 297(5)
 6. L. cop. 1939-1945 Wiśniowczyk, Zarwanica, Sapowa, Hajworonka, 297(6)
  298(6)
  L. mort. 1939-1940, 1944 Sapowa, Hajworonka, Zarwanica, Wiśniowczyk
 7. L. nat., mort. 01.01.1939-1945 18.01 Wiśniowczyk et pro pagis
  (Brulion) 297(7)
  298(7)
 8. L. mort. 02.12.1943-1945 06.10 Wiśniowczyk, Hajworonka, Zarwa-nica,
  (Brulion) 297(8)
  298(8)
  L. nat. 1944-1945 Wiśniowczyk, Hajworonka, Sapo-wa,
 9. Sprawy obrząd-kowe 1908-1939 Wiśniowczyk et pro pagis 297(9)
  298(9)
 10. Status anim. T. 1 (1789- Wiśniowczyk, Hajworonka, Sapo-wa, Zarwanica 297(10)
 11. Index nat. 1800-1944 Wiśniowczyk et pro pagis 297(11)
 12. Status anim. T. 2 (1777-1945) Wiśniowczyk 298(12)
 13. Status anim. T.3 (1777-1945) Wiśniowczyk (brak na półce) 298(13)
 14. L. nat. 1889-1945 Zarwanica
  1930-1944 Hajworonka
  1936-1942 Wiśniowczyk
 15. L. nat. 01.01.1939-1944 24.04 Wisniowczyk
  31.12.1938-1944 21.05 Sapowa
  02.01.1939-1944 15.11 Zarwanica
  23.01.1939-1945 05.02 Hajworonka
 16. L. cop. 18.11.1861-1900 14.10 Wiśniowczyk CCLIa
  WITKÓW NOWY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 05.07.1835-1880 04.06 Witków Nowy, Korczyn, Felik-sówka, Rożdżałów 298(1)
 2. L. cop. 08.11.1846-1901 14.02 Witków Nowy, Hohołów, Felik-sówka, Radwańce, Korczyn, Rożdżałów 298(2)
 3. L. nat. 17.02.1842-1894 12.04 Korczyn, Rożdżałów, Jedrze-jówka/Andrzejówka 298(3)
  L. cop. 25.11.1854-1881 13.02 Korczyn,
  Rożdżałów
  L. mort. 25.08.1853-1881 17.02 Korczyn, Rożdżałów, Jedrze-jówka/Andrzejówka
 4. L. cop.
 • prot. przedślubne 17.11.1895-1942 22.09 Korczyn,
  Rożdżałów,
  Andrzejówka,
  Radwańce 298(4)
 1. L. mort. 13.03.1882-1944 21.03 Andrzejówka, Radwańce,
  Hohołów, Korczyn
  (+wykaz zmarłych
  za lata 1939-1941) 298(5)
 2. L. cop.
 • prot. przedślubne 08.02.1903-1944 30.01 Witków Nowy et pro pagis 298(6)
 1. Index nat. 1914-1943 Witków Nowy et pro pagis 298(7)
 2. Index nat. 1936-1940 Witków Nowy et pro pagis 298(8)
 3. Index cop. 1936 Witków Nowy et pro pagis 298(9)
 4. L. bann.
 • kilka akt luźnych 01.08.1937-1944 16.01 Witków Nowy, Korczyn, Tar-nówka, Radwańce, Rożdżałów, Suszno 298(10) CCLII
  WOJNIŁÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1907-1942 Wojniłów et pro pagis 298(1)
 2. L. nat. 03.01.1936-1936 15.12 Wojniłów, Seredne, Dubowica, Pawlikówka, Łuka, Dorohów, Siółko, Babin, Przewoziec, Dołpo-tów, Cwitowa, Kołodziejów
  (Kopia) 298(2)
  L. mort. 20.01.1936-1936 21.12 Wojniłów et pro pagis
  L. cop. 02.02.1936-1936 22.11 Wojniłów et pro pagis
 3. L. nat. 03.01.1939-1943 22.11 Wojniłów, Tomaszowce, Dąbro-wa, Perekosy, Niegowce, Dębina
  L. cop. 07.02.1939-1940 15.09 Wojniłów, Tomaszowce, Dąbro-wa, Perekosy
 4. L. cop. 09.04.1907-1944 19.02 Tomaszowce
  (brak na półce, możliwe że to 6)
 5. L. bann.
 • kilka akt luźnych 19.01.1913-1944 13.02 Wojniłów et pro pagis
 1. L. bann 1907-1944 Tomaszowce
  L. bann. 1939-1944 Pniaki-Niegowce, Tomaszowce
 2. L. nat. 1910-1932 Wojniłów et pro pagis CCLIII
  WOJSŁAWICE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 06.02.1785-1939 28.05 Starogród 299(1)
  L. nat. 15.01.1786-1950 09.06 Starogród
  L. mort. 09.10.1789-1950 01.07 Starogród
 2. L. cop. 05.06.1785-1855 11.11 Wojslawice 299(2)
  L. cop. 20.11.1825-1848 22.11 Mianowice
  L. nat. 12.01.1785-1862 26.01`0 Wojslawice
  L. nat. 06.06.1824-1845 16.06 Mianowice
  L. mort. 07.03.1785-1852 05.11 Wojslawice
 3. L. cop. 12.02.1786-1950 19.11 Horodłowice 299(3)
 4. L. nat. 20.02.1786-1894 18.02 Horodłowice 299(4)
 5. L. mort. 03.03.1786-1950 15.06 Chorobrów
 • kilka akt luźnych 299(5)
 1. L. nat. 25.03.1786-1926 09.07 Chorobrów 299(6)
 2. L. cop. 04.02.1787-1859 06.11 Tudorkowice 299(7)
  L. nat. 01.04.1785-1861 14.10 Tudorkowice
  L. mort. 07.09.1785-1862 07.06 Tudorkowice
 3. L. mort. 24.11.1788-1948 29.08 Horodłowice 299(8)
 4. L. cop. 29.09.1789-1859 27.12 Pieczygóry 299(9)
  L. nat. 1792-1859 Pieczygóry
  L. mort. 09.09.1792-1860 17.05 Pieczygóry
 5. L. cop. 16.05.1790-1951 26.07 Chorobrów 299(10)
 6. L. nat. 21.01.1828-1951 10.07 Ulwówek
 • kilka akt luźnych 299(11)
 1. L. cop. 18.05.1828-1942 11.10 Ulwówek 299(12)
 2. L. cop. 29.02.1848-1925 22.11 Wojslawice 299(13)
  L. nat. 05.02.1847-1927 17.03 Wojslawice
  L. mort. 29.12.1846-1951 10.06 Wojslawice
 3. L. cop. 11.02.1861-1941 09.11 Pieczygóry 299(14)
  L. nat. 29.01.1860-1928 27.10 Pieczygóry
  L. mort. 24.08.1863-1948 19.05 Pieczygóry
 4. L. nat. 10.02.1862-1951 16.08 Tudorkowice
 • kilkanaście akt luźnych 299(15)
  L. cop. 29.05.1864-1951 06.05 Tudorkowice
  L. mort. 14.02.1864-1951 19.06 Tudorkowice
 1. L. nat. 24.05.1894-1943 13.01 Cieląż, Horodłowice 299(16)
 2. L. bann. 31.10.1920-1921 06.02
  10.01.1926-1951 19.08 Wojslawice 300(17)
 3. L. nat. 16.11.1926-1951 22.09 Chorobrów 300(18)
  18a. L. cop.
  +prot. przedśl. 27.06.1926-1951 03.06
  1939-1940, 1948-1951 Wojsławice 300(18a)
 4. L. mort. 16.04.1927-1949 25.09 Ulwówek 300(19)
 5. L. confirm. 18.05.1927-1943 26.09 Wojslawice 300(20)
 6. L. nat. 12.09.1927-1951 04.07 Wojslawice 300(21)
 7. L. nat. 26.12.1928-1949 24.11 Pieczygóry 300(22)
 8. L. nat. 31.01.1939-1949 18.12 Wojsławice et pro pagis
  (Kopia) 300(23)
  L. cop. 14.02.1939-1949 26.12 Wojslawice et pro pagis
  L. mort. 15.01.1939-1949 14.12 Wojslawice et pro pagis
 9. L. cop. 30.01.1785-1929 28.02 Wojslawice 300(24) CCLIV
  WOLICA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 01.03.1786-1914 30.12 Wolica 300(1)
 2. L. cop. 19.10.1788-1937 09.01 Hołhocze 300(2)
 3. L. nat.
 • prot. przedśl. 13.06.1870-1939 26.04
  1942-1944 Hołhocze 300(3)
 1. L. cop. 04.05.1873-1939 05.02 Wolica 300(4)
 2. L. nat. 07.05.1883-1938 9.12 Wolica 300(5)
 3. L. mort.
 • wykaz zm. 03.01.1906-1939 04.06
  12.12.1939-1942 27.03 Wolica
  300(6)
 1. L. mort. 08.01.1923-1939 08.02 Hołhocze, 300(7)
 2. L. bann.
 • prot. przedśl. 01.11.1925-1939 11.06 Wolica 300(8) CCLV
  WOŁCZUCHY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 05.01.1867-1926 21.12 Wołczuchy, Bratkowice 300(1)
  301(1)
 2. L. mort. 26.01.1867-1946 19.04 Wołczuchy, Bratkowice 300(2)
  301(2)
 3. L. cop. 26.06.1867-1946 28.07 Wołczuchy, Bratkowice 300(3)
  301(3)
 4. L. nat. 01.02.1900-1940 15.?? Bratkowice (kopia) 300(4)
  301(4)
 5. L. nat. 29.01.1932-1939 21.12 Henrykówka
 • kilka akt luźnych 301(5)
  L. nat. 01.01.1927-1943 26.11 Wołczuchy
  L. nat. 12.02.1897-1937 25.04 Bratkowice
 1. L. nat. 05.06.1937-1946 02.07 Bratkowice 301(6)
 2. L. nat. 05.01.1938-1941 20.12 Wołczuchy 301(7)
  27.01.1938-1941 01.11 Bratkowice
  22.04.1938-1938 17.08 Henrykówka
  L. cop. 22.01.1938-1941 03.10 Wołczuchy
  15.02.1938-1941 23.11 Bratkowice
  Vacat Henrykówka
  L. mort. 30.01.1938-1941 27.12 Wołczuchy
  17.02.1938-1941 17.02 Bratkowice
  30.08.1938 Henrykówka
 3. L. nat. 03.08.1943-1947 02.01 Wołczuchy 301(8)
 4. Status anim. 1867-1947 Wołczuchy, Henrykówka, Brat-kowice 301(9) CCLVI
  WOŁKÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1826-1939 Wołków 301(1)
  302(1)
  Index mort. 1826-1844 Wołków
  Index cop. 1826-1844 Wołków
 2. L. bann. 09.10.1887-1946 05.03 Wołków et pro pagis 301(2)
  302(2)
 3. Status anim.
 • kilka akt luźnych 1810-1948 Kuhajów, Milatycze, Wołków, Tołszczów, Zagórze 301(3)
  302(3)
 1. Prot. przedśl. 1930-1941 Wołków
 2. Prot. przedśl. 1910-1925 Wołków
  5a. Prot. przedśl. 1860-1875, 1879, 1883, 1887, 1889, 1900-1902, 1904 Wołków
  5b. Prot. przedśl. 1819-1844 Wołków CCLVII
  WOŁOSÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 02.01.1930-1944 10.12 Wołosów et pro pagis 302(1)
 2. L. nat. 08.01.1930-1940 28.08 Wołosów et pro pagis 302(2)
 3. L. cop.
  +prot. przedśl. 17.02.1930-1945 05.01
  1937-1944 Wołosów et pro pagis 302(3)
 4. L. nat. 07.03.1933-1945 21.04 Wołosów et pro pagis 302(4)
  L. cop. 18.02.1933 Wołosów et Fitków
  L. mort. 08.09.1932-1945 16.07 Wołosów et pro pagis CCLVIII
  WYGODA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat., cop., mort. 1891-1940 Wygoda 302(1)
 2. L. nat. 11.08.1907-1914 01.08 Pro pagis,
  Dolina, Wygoda, Nowosielica, Mizuń Stary i Nowy,
  Paczków, Kropiwnik,
  Wełdzirz, Pszeniczniki,
  Sołotwina Mizuńska 302(2)
 3. L. nat. 02.01.1932-1935 05.09 Mizuń Stary 302(3)
  L. mort. 30.04.1932-1935 26.03 Mizuń Stary
  L. cop. 22.07.1932-1935 20.01 Mizuń Stary
  L. cop. 26.02.1932-1933 19.11 Pszenicznik
 4. L. nat. 25.02.1932-1934 21.01 Kropownik 302(4)
  L. cop. 12.10.1932 Kalna
  L. cop. 19.02.1933 Kropiwnik
  L. mort. 19.04.1932-1934 01.04 Kropiwnik CCLIX
  WYŻNIANY

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 15.05.1784-1868 09.04 Żurawniki 302(1)
 2. L. nat. 19.12.1854-1885 18.10 Sołowa 302(2)
 3. L. nat. 08.04.1859-1930 08.09 Czarnuszowice 302(3)
 4. L. nat. 28.04.1868-1930 19.01 Żurawiki 302(4)
 5. L. nat. 02.01.1943-1943 10.10 Wyżniany 302(5)
  13.01.1943-1943 17.11 Czarnuszowice
  05.04.1943-1943 13.07 Laszki Królewskie
  20.10.1943 Peczenia
  15.02.1943-1943 05.12 Żurawniki
  02.01.1943-1943 02.12 Kurowice
  14.02.1943-1943 20.09 Sołowa
  L. cop. 21.02.1943 16.10 Kopia
  21.02.1943-1943 13.06 Wyżniany
  20.02.1943-1943 26.09 Kurowice
  21.08.1943-1943 16.10 Żurawiki
  18.09.1943 Czarnuszowice
  02.02.1943 Laszki
  Vacat Peczenia, Poluchów, Sołowa
  L. mort. 14.02.1943 09.12 Kopia
 6. Status anim. 1798-1936 Kurowice 302(6)
  303(6)
  6a. L. cop. 12.05.1776-1796 23.04
  12.05.1776-1784 25.01 Wyżniany
  05.05.1776-1785 06.11 Kurowice
  12.10.1777-1786 28.05 Żurawniki
  12.01.1777-1786 29.10 Czarnuszowice
  12.05.1776-1786 01.10 Hanaczów
  02.02.1777-1785 23.01 Łahodów
  20.10.1776-1786 12.02 Laszki
  20.10.1777-1781 04.02 Mikołajów
  24.11.1776-1784 10.04 Pohorylce
  02.02.1777-1786 18.02 Turkocin
  03.11.1776-1785 13.12 Peczenia
  31.05.1778-1786 05.02 Rozworzany
  12.05.1776-1785 29.05 Poluchów
  10.05.1778-1782 21.07 Podhajczyki
  03.10.1784 Podjarków
  Vacat Podsosnów
  05.11.1786 Sołowa
  23.04.1780-1783 25.05 Stanimirz
  L. mort. 29.03.1943-1943 11.08 Laszki Królewskie
  15.04.1943 Paluchów
  13.01.1943-1943 12.11 Żurawniki
  Vacat Peczenia, Sołowa
  14.03.1943-1943 25.12 Wyżniany
  31.01.1943-1943 10.09 Czarnuszowice
  17.01.1943-1943 09.12 Kurowice
 7. L. nat. 02.04.1702-1774 09.10 Wyżniany et pro pagis
 8. L. nat. 01.01.1767-1777 05.10 Wyżniany, Laszki,
  Czarnuszowice, Peczenia,
  Mikołajów, Podsosnów,
  Podjarków, Hanaczów,
  Stanimirz, Pohorylce,
  Łahodów,
  Podhajczyki, Turkocin,
  Kurowice, Sołowa, Paluchów, Żu-rawniki, Rozworzany,
  Pulichów, Posuchów
 9. L. cop. 05.11.1786-1877 17.11 Sołowa
 10. Index conf. 1771-1789 Wyżniany et pro pagis
 11. L. cop. 14.08.1785-1921 30.08 Peczenia
 12. L. nat. 24.05.1784-1854 26.11 Sołowa
 13. L. nat. 03.08.1784-1859 14.03 Czarnuszowice
 14. L. mort. 14.07.1784-1863 03.05 Sołowa
 15. L. nat. 02.12.1784-1859 27.10 Kurowice

Materiały archiwalne dotyczące parafii Wyżniany otrzymane z
Archidiecezjalnego Archiwum we Wrocławiu

Numer Nazwa Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
Confessione confirma-tum
L. nat. 1784-1858 Czarnuszowice
L. nat. 1784-1859 Kurowice
L. cop. 1785-1921 Peczenia
L. nat. 1784-1854 Sołowa
L. nat. 1722-1767 Wyżniany

CCLX    

ZABŁOTÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 19.09.1776-1781 02.01 Zabłotów 303(1)
  L. mort. 04.01 1778-1784 29.03 Zabłotów
  L. cop. 15.06.1777-1781 25.02 Zabłotów
 2. L. nat. 16.04.1787-1862 01.02 Rudniki 303(2)
 3. L. nat. 08.11.1789-1887 08.03 Trościaniec 303(3)
 4. L. cop. 18.02.1810-1930 15.02 Trościaniec 303(4)
 5. L. nat. 12.02.1865-1872 23.05 Zabłotów 303(5)
 6. L. nat. 25.06.1867-1888 19.03 Zabłotów, Demycze 303(6)
 7. L. bann.
 • prot. przedśl.
  (1935-1939) 28.09.1884-1894 03.06
  12.01.1896-1924 16.11
  30.04.1933-1937 21.04 Zabłotów et pro pagis 303(7)
 1. L. nat.
 • akta luźne 12.04.1888-1910 15.12 Zabłotów, Demycze 303(8)
 1. L. mort. 15.07.1897-1943 15.11 Zabłotów, Demycze 303(9)
 2. L. nat. 01.01.1898-1924 27.10 Trójca 303(10)
  304(10)
 3. L. nat. 03.02.1907-1943 20.12 Tułuków 303(11)
  304(11)
 4. L. nat. 21.12.1910-1944 06.08 Zabłotów, Demycze 303(12)
  304(2)
 5. L. nat. 05.01.1925-1944 08.09 Trójca 303(13)
  304(13)
 6. L. confirm. 24.09.1927 24.09 Zabłotów 303(14)
  304(14)
 7. L. nat. 02.09.1937-1941 03.03 Ilińce 303(15)
  304(15)
 8. L. nat. 24.02.1940-1941 01.01 Zabłotów 303(16)
  304(16)
 9. L. nat. 02.02.1944 28.08 Zabłotów 303(17)
  304(17)
 10. L. nat. 27.09.1944-1945 25.02 Zabłotów, Rudniki, Borszczów, Trójca (Brulion) 303(18)
  304(18)
  L. mort. 06.11.1944-1945 10.02 Zabłotów, Trójca, Borszczów,
 11. Index nat. 1885-1934 Zabłotów, Trójca CCLXI
  ZABOJKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 28.03.1820-1925 24.06 Domamorycz 304(1)
 2. L. nat. 10.04.1822-1907 04.02 Domamorycz 304(2)
 3. L. cop. 21.11.1847-1886 14.11 Domamorycz 304(3) CCLXII
  ZABUŻE k/SOKALA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann.
  +prot. przedśl. 01.08.1948-1950 10.09
  1950-1951 Zabuże (Brulion)
  Zabuże 304(1) CCLXIII
  ZAWAŁÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 01.03.1856-1923 03.12 Kamienna Góra,
  Zastawcze 304(1)
 2. L. nat. 23.06.1860-1942 02.05 Jabłonówka 304(2)
 3. L. nat.
  +akta luźne 04.05.1861-1940 30.06 Nosów 304(3)
  1934-1938 Łysa
 4. L. nat. 04.05.1862-1943 15.06 Seredne 304(4)
 5. L. nat.
  +akta luźne 02.04.1880-1940 03.07 Litwinów, Łysa, Rudniki 304(5)
 6. L. nat. 26.01.1924-1944 06.03 Zawałów 304(6)
  26.02.1924-1943 25.05 Zastawcze
  06.01.1924-1937 06.03 Kamienna Góra

Księgi metrykalne parafii w Zazulach – Kozakach, przechowywane w
Pyrzanach (Zielona Góra)

ZAZULE – KOZAKI

Numer Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 1824-1928 Pro pago Łuka
  L. cop. 1823-1943
  L. mort. 1821-1943
 2. L. bann. 1907-1924 Zazule – Kozaki
  1929-1937
 3. L. nat. 1930-1944
  Pro pago Podlipce
  L. cop. 1930-1943
  L. mort. 1929-1943
 4. L. nat. 1930-1944
  Zazule – Kozaki
  L. cop. 1930-1943
  L. mort. 1930-1943
  L. nat.
  1938 Zazule – Kozaki, Łuka,
  Podlipce, Iwaczów, Trościaniec mały
  L. cop.
  L. mort.
 5. L. bann. 1938-1943 Zazule – Kozaki
 6. L. nat. 1926-1944 Pro pago Trościaniec Mały
  L. cop. 1926-1943
  L. mort. 1926-1944
 7. L. nat. 1930-1944 Pro pago Łuka CCLXIV
  ZBARAŻ

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1856-1932 Zbaraż et pro pagis 304(1)
  305(1)
 2. Index cop. 1856-1944 Zbaraż et pro pagis 305(2)
 3. Index mort. 1856-1944 Zbaraż et pro pagis 305(3)
 4. L. nat. 17.10.1863-1887 11.06 Kretowce 306(4)
 5. L. nat. 27.02.1885-1894 24.07 Zbaraż et pro pagis
  (Brulion) 306(5)
 6. L. nat. 27.01.1894-1907 17.03 Zbaraż et pro pagis
  (Raptularz) 306(6)
  307(6)
 7. L. nat. 18.03.1907-1914 20.05 Zbaraż et pro pagis
  (Raptularz) 306(7)
  307(7)
 8. L. nat. 25.05.1914-1929 06.04 Zbaraż et pro pagis
  (Raptularz) 307(8)
 9. L. nat. 13.03.1929-1945 10.08 Zbaraż et pro pagis 307(9)
 10. Index nat. 1933-1945 Zbaraż, Bazarzynce, Czarny Las, Czernichowce,
  Fedorowiczówka, Werniaki, Głęboczek Mały, Hrycowce, Kretowce, Łobianki, Nowy
  Rogowiec, Roznoszyńce, Stary Zbaraż, Tarasówka, Załuże Wielkie i Małe 304(10)305(10)
 11. L. nat. 12.01.1938-1943 05.12 Zbaraż 307(11)
  18.04.1938-1943 15.11 Bazarzyńce, Czarny Las
  27.12.1937-1943 28.04 Czernichowce,
  Federowiczówka, Werniaki
  23.03.1938-1943 01.10 Głęboczek Mały
  19.01.1938-1943 21.11 Hrycowce
  23.01.1938-1943 16.12 Kretowce
  01.01.1938-1943 19.11 Łubianki, Nowy Rogowiec
  23.12.1938-1943 17.02 Roznoszyńce
  17.01.1938-1943 22.12 Stary Zbaraż
  13.01.1938-1943 07.12 Terasówka
  05.01.1938-1943 05.11 Załuże
  L. mort. 01.01.1938-1943 25.11 Zbaraż et pro pagis
  L. cop. 08.01.1938-1946 20.05 Zbaraż
  28.02.1938-1943 04.06 Bazarzyńce, Czarny Las
  29.01.1938-1943 31.01 Czernichowce,
  Federowiczówka, Werniaki
  18.06.1938-1943 19.06 Głęboczek Mały
  15.01.1938-1943 16.10 Hrycowce
  18.06.1938-1943 26.10 Kretowce
  19.02.1938-1943 17.07 Łubianki, Nowy Rogowiec
  27.08.1938 Roznoszyńce
  08.01.1938-1943 06.03 Stary Zbaraż
  02.06.1938-1943 23.02 Tarasówka
  19.02.1938-1943 23.11 Załuże Wielkie i Małe
 12. L. mort.
 • index mort. 31.12.1939-1946 07.05
  1940-1946 Zbaraż et pro pagis
  Zbaraż et pro pagis 307(12)
 1. L. nat.
 • index nat.
 • akta luźne 01.01.1940-1946 22.04
  1940-1946 Zbaraż et pro pagis
  Zbaraż et pro pagis 307(13)
 1. L. extran. 1863-1905 Zbaraż 307(14)
 2. L. mort. 1874-1879 Maksymówka, Zarudzie CCLXV
  ZBORÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 17.05.1784-1843 14.08 Zborów 308(1)
  L. mort. 10.05.1784-1842 05.03 Zborów
  L. cop. 05.09.1784-1852 31.10 Zborów
 2. L. nat. 27.05.1784-1907 26.03 Jarosławice 308(2)
  L. mort. 03.10.1785-1894 25.09 Jarosławice
  L. cop. 22.02.1789-1882 15.10 Jarosławice
 3. L. nat. 04.07.1784-1818 24.06 Presowce 308(3)
  L. nat. 15.03.1786-1802 09.03 Jezierzanka
  L. nat. 29.11.1818-1873 30.08 Presowce
  L. mort. 21.06.1784-1861 28.11 Presowce
  L. cop. 29.11.1786-1891 08.11 Presowce
 4. L. nat. 16.10.1784-1887 1.01 Wołczkowce 308(4)
  L. mort. 1789-1887 Wołczkowce
  L. cop. 25.11.1787-1887 06.11 Wołczkowce
 5. L. nat. 29.11.1784-1857 30.07 Tustogłowy 308(5)
  L. nat. 9.06 1836-1871 21.01 Podhajczyki
  L. mort. 1820-1865 Podhajczyki
  L. mort. 1787-1855 Tustogłowy
  L. cop. 22.06.1812-1854 05.11 Podhajczyki
  L. cop. 1787-1858 Tustogłowy
 6. L. nat. 17.01.1785-1931 9.02 Kabarowce 308(6)
  L. mort. 31.12.1788-1909 21.07 Kabarowce
  L. cop. 21.11.1859-1902 22.10 Kabarowce
 7. L. nat. 01.01.1786-1945 05.08 Pohrebce 308(7)
  L. mort. 03.06.1795-1943 10.09 Pohrebce
  L. cop. 21.11.1808-1905 05.03 Pohrebce
 8. L. nat. 08.04.1858-1913 03.10 Tustogłowy 308(8)
  L. nat. 05.07.1872-1919 30.10 Podhajczyki
  L. mort. 17.08.1855-1915 08.03 Toustogłowy
  L. mort. 16.06.1866-1907 03.12 Podhajczyki
  L. cop. 24.07.1858-1912 28.06 Toustogłowy
  L. cop. 16.02.1858-1901 17.11 Podhajczyki
 9. L. nat. 21.09.1873-1916 12.04 Presowce 308(9)
  L. mort. 02.03.1861-1917 31.05 Presowce
  L. cop. 16.05.1869-1914 15.06 Presowce
 10. L. nat. 01.09.1878-1919 18.08 Zborów 308(10)
  L. mort. 13.08.1880-1922 10.12 Zborów
  L. cop. 13.05.1874-1914 2.02 Zborów
 11. L. nat. 18.01.1880-1944 25.02 Presowce 308(11)309(11)
  L. cop. 17.10.1880-1942 09.08 Presowce
  L. mort. 04.01.1880-1944 16.03 Presowce
 12. L. nat. 06.04.1880-1944 17.08 Grabkowce, Młynowce 308(12)309(12)
  L. cop. 21.11.1880-1942 28.07 Grabkowce, Młynowce
 13. L. bann. 1918-1920 Zborów
 14. L. nat. 21.01.1919-1921 20.07 Zborów et pro pagis
  (Brulion zawiera wpisy osób uro-dzonych w latach 1884-1920) 308(14)309(14)
 15. L. nat. 27.12.1920-1921 21.08 Zborów et pro pagis 308(15)309(15)
  L. extran./l. nat. 1919-1945 Zborów et pro pagis
  (zawiera wpisy osób urodzonych w latach 1879-1945)
  L. cop. 23.01.1921-1944 09.04 Zborów et pro pagis
  L. mort. 05.01.1921-1944 20.06 Zborów et pro pagis
 • kilka akt luźnych
 1. L. nat. 06.01.1922-1946 30.10 Zborów et pro pagis 308(16)309(16)
 2. Status anim. 1850-1942 Zborów
 3. -II- 1863-1937 Żukowce, Wołosówka,
  Jarczowce, Podhajczyki
 4. -II- 1870-1936 Kabarowce
 5. -II- 1861-1937 Presowce
 6. -II- 1855-1940 Toustogłowy CCLXVI
  ZIMNA WODA

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index nat. 1780-1944 Zimna Woda, Zimnawódka, Biło-horszcze, Suchowola, Sygniówka, Rudno, Konopnica, Kaltwaser, 309(1)
  310(1)
 2. Index cop. 1780-1944 Zimna Woda, Zimnawódka, Biło-horszcze, Rudno, Sygniówka, Su-chowola, Konopnica, 309(2)
  310(2)
 3. Index mort. 1780-1944 Zimna Woda, Zimnawódka, Biło-horszcze, Rudno, Suchowola, Sy-gniówka, Konopnica, 309(3)
  310(3)
 4. L. mort. 07.05.1855-1903 06.06 Zimnawódka 310(4)
 5. L. nat. 03.04.1906-1937 23.05 Wroców
 • kilka akt luźnych 310(5)
  L. cop. 27.05.1920-1928 05.06 Wroców
 1. L. bann.
 • prot. przedśl. (1943-1945) 04.05.1930-1945 09.09 Zimna Woda, Zimnawódka, Biło-horszcze, Ródno, Suchowola, Ko-nopnica, Mullerówka, Dumanów, 310(6)
 1. L. nat. 6.01.1938-1945 7.10 Zimna Woda, Konopnica, Mulle-rówka 310(70
  L. cop. 04.05.1940-1945 30.09 Zimna Woda et pro pagis
  L. mort. 04.05.1940-1945 13.07 Zimna Woda, Zimnawódka, Ko-nopnica, Mullerówka, Suchowola, Wroców, Rudno
  L. nat. 07.01.1938-1945 29.07 Rudno
  L. nat. 03.02.1938-1945 22.09 Suchowola cum Dumanów, Wro-ców
  L. nat. 12.05.1938-1945 12.06 Zimnawódka
 2. Status anim. 1851-1944 Opp. 310(8)
  311(8)
 3. Status anim. 1859-1944 Konopnica, Kaltwasser 310(9)
  311(9)
 4. Status anim. 1859-1944 Mullerówka 310(10)
  311(10)
 5. Status anim. 1852-1944 Rudno 311(11)
 6. Status anim. 1856-1944 Suchowola 311(12)
 7. Status anim. 1867-1944 Zimnawódka 311(13)
 8. Metr. ślubów 1943 Zimna Woda
  Metr. urodzenia 1943 Zimna Woda CCLXVIa

ZŁOTNIKI

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 13.01.1844-1944 04.04 Pantalicha 311(10
  13.01.1903-1940 26.01 Rakowiec
  1a. L. mort. 16.01.1899 31.12
  01.03.1899 07.08
  15.01.1899 24.12
  26.01.1899 10.12
  07.01.1899 26.11
  27.02.1899 15.08
  03.04.1899 02.12 Złotniki ad Burkanów,
  Chatki
  Sokołów
  Sokolniki
  Sosnów
  Rakowiec
  Pantalicha
 2. L. nat. 22.02.1866-1944 11.07 Sosnów, Antoszó wka, Krzeczunowice
  311(2)
 3. L. nat. 10.11.1902-1944 06.10
  1939-1944 Złotniki
  Burkanów 311(3)
 4. L. bann. 1923-1944 Złotniki et pro pagis 311(4)
  312(4)
  4a. Prot.
  Przedśl. 1942-1943 Złotniki et pro pagis
 5. L. nat. 01.03.1924-1926 15.06 Burkanów 312(5)
  L. cop. 23.07.1939-1943 14.06 Złotniki et pro pagis, Kopie
  L. mort. 19.01.1939-1944 12.01 Sosnów, Krzeczenowicze, Antoszówka
 6. Status anim. 1855-1942 Opp. + akta luźne 312(6)
  L.mort. 04.02.1939-1944 10.02 Złotniki, Dębniaki, Waga, Burkanów
  L.mort. 1939-1943 Pantalicha
 7. -II- 1857-1944 Burkanów 312(7)
 8. -II- 1863-1943 Pantalicha 312(8)
 9. -II- 1860-1941 Rakowiec, Sosnów 312(9) CCLXVII
  ŻABIŃCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. nat. 02.01.1930 05.10 312(1)
  02.01.1930-1930 24.12 Żabince
  04.01.1930-1930 26.10 Probużna cum Hryńkowce
  08.04.1930-1930 17.12 Hadyńkowce cum Zaremba
  06.11.1929-1930 05.10 Szwajkowce
  L. cop. 13.02.1930 14.09
  13.02.1930-1930 27.11 Żabince
  20.02.1930-1930 15.11 Probużna cum Hryńkowce
  20.02.1930-1930 25.10 Hadyńkowce cum Zaremba
  06.02.1930-1930 14.09 Szwajkowce
  L. mort. 24.01.1930 23.11
  24.01.1930-1930 26.12 Żabińce
  17.03.1930-1930 22.12 Probużna cum Hryńkowce
  18.01.1930-1930 12.12 Hadyńkowce cum Zaremba
  06.05.1930-1930 23.11 Szwajkowce CCLXVIII
  ŻELECHÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. cop. 23.05.1784-1889 24.09 Żelechów Wielki 312(1)
 2. L. nat. 08.07.1784-1931 09.07 312(2)
  11.06.1784-1855 18.12 Żelechów Wielki
  07.09.1784-1858 03.09 Niesłuchów
  16.05.1784-1850 02.04 Horpiń
  25.11.1784-1864 07.03 Nahorce Małe
  29.09.1784-1872 06.11 Streptów
  03.06.1784-1914 20.11 Wyrów
  10.07.1784-1788 28.03
  28.07.1784-1784 11.08
  17.01.1785-1881 06.04 Sokołów
  15.04.1786-1931 09.07 Niesłuchów
  22.02.1785-1908 07.12 Banunin
 3. L. cop. 06.02.1785-1898 04.10 Niesłuchów 313(3)
 4. L. mort. 18.01.1786-1906 02.09 Banunin 313(4)
 5. L. nat. 07.08.1855-1935 17.12 Żelechów Wielki 313(5)
 6. L. nat. 18.09.1858-1932 18.08 Żelechów Mały 313(6)
 7. L. cop. 21.05.1871-1920 29.05 Horpiń, pro pagis 313(7)
 8. L. nat. 05.05.1873-1935 13.12 Horpiń, Jamne, Streptów, Żelechow Wielki 313(80
 9. L. mort.
 • akta luźne 28.02.1874-1944 02.04 Jamne, Streptów 313(9)
 1. L. cop. 09.02.1885-1943 20.02 Streptów, Jamne, Łodyna, Nahorce, 313(10)
  18.10.1920-1937 25.05 Żelechów Wielki, Żelechów Mały
 2. L. nat. 18.03.1931-1944 08.03 Banunin, Niesłuchów, Sokołów, Że-lechów 313(11)
  L. mort.
  +akta luźne 14.01.1911-1942 25.06 Niesłuchów
 3. L. bann. 28.06.1931-1943 19.12 Żelechów, pro pagis 313(12)
 4. L. nat. 15.09.1932-1944 30.01 Żelechów Mały 313(13)
 5. L. nat. 26.01.1936-1944 08.03 Streptów 313(14)
 6. L. nat. 07.09.1936-1942 14.11 Jamne 313(15)
 7. L. cop. 26.06.1937-1944 12.02 Żelechów Wielki,
  Żelechów Mały 313(16)
 8. L. extran.
 • akta luźne 1936-1937 Niesłuchów, Streptów, Żelechów Ma-ły , Żelechów Wielki
  (Zawiera wpisy osób urodzinych w la-tach 1865-1937) 313(170
 1. Status anim. 1719-1931 Żelechów Wielki, Żelechów Mały, Streptów, Jamne, Niesłuchów, Wy-rów 313(18) CCLXIX
  ŻÓŁTAŃCE

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. Index mort. 1772-1908 Żółtańce 313(1)
  314(1)
 2. L. bann. 09.01.1803-1860 19.02 Żółtańce 313(2)
  314(2)
 3. L. cop.. 21.02.1860-1923 18.09 Pieczychwosty 313(3)
  314(3)
 4. L. bann. 29.04.1860-1883 04.11 Żółtańce 313(4)
  314(4) CCLXX
  ŻULIN

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. bann. 28.03.1937-1944 12.03 Żulin 314(1) CCLXXI
  ŻURAWNO

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 08.04.1812-1932 15.07 314(1)
  08.04.1812-1845 18.12 Żurawno, Adamówka, Bakocin
  19.03.1820-1869 09.10 Mielnicz
  04.11.1814-1859 22.11 Bujanów
  09.06.1812-1856 23.03 Monasterzec
  26.05.1812-1878 03.08 Kotoryny
  22.04.1812-1927 02.09 Tarnawka
  28.06.1824-1930 04.02 Dubrawka
  17.04.1812-1874 15.10 Czerteż
  02.04.1812-1860 17.09 Lachowice Podróżne, Marynki
  23.01.1813-1931 10.06 Lachowice Zarzeczne
  21.12.1814-1868 29.02 Demnia Lachowiecka
  22.05.1875-1893 30.04 Demnia Lachowiecka
  12.04.1814-1932 15.07 Łysków
  12.02.1837-1879 11.09 Krechów
  21.02.1820-1848 04.04 Szydorówka
  17.04.1817-1886 13.11 Korczówka
  08.10.1815-1864 09.02 Lubsza
  15.10.1814-1858 13.09 Lutynka
  18.02.1819-1864 01.10 Smuchów
 2. L. nat. 07.06.1812-1894 07.01 314(2)
  07.06.1812-1830 24.04 Żurawno, Adamówka, Bakocin
  16.05.1812-1839 16.06 Pobercz
  01.08.1819-1859 20.09 Mazurówka
  20.04.1813-1834 30.08 Włodziemirce
  17.04.1813-1833 05.12 Mielnicz
  31.07.1813-1835 05.12 Bujanów
  01.02.1825-1852 24.02 Monasterzec
  15.11.1813-1866 14.04 Kotoryny
  16.06.1813-1849 06.12 Tarnawka
  28.03.1820-1852 12.04 Dubrawka
  25.07.1812-1843 28.10 Lachowice Podróżne, Marynki
  07.11.1812-1898 23.12 Lachowice Zarzeczne
  15.02.1813-1836 24.11 Lachowicka
  13.02.1837-1854 ??.10 Demnia Lachowicka
  10.12.1894 Krechów
  04.02.1813-1844 01.11 Czerteż
  08.02.1814-1895 13.08 Łysków
  24.07.1829-1894 07.01 Krechów
  24.01.1816-1840 23.12 Szydorówka
  06.03.1817-1870 04.08 Korczówka
  25.10.1813-1845 19.03 Lubsza
  13.01.1813-1866 29.08 Lutynka
  09.02.1813-1839 26.04 Smuchów
 3. Index nat. 25.01.1877-1941 29.06 Żurawno
  L. mort. 1940-1941 Żurawno
 4. L. bann. 19.04.1914-1944 13.02 Żurawno 314(4)
 5. L. cop. 05.02.1938 24.11 Żurawno
  Kopia 314(5)
  L. mort. 04.01.1938 31.12 Żurawno
  Kopia
  04.01.1938-1938 31.12 Żurawno
  08.06.1938 Lachowice, Podróżne
  03.02.1938-1938 20.12 Żuranówka, Kotoryny
  16.05.1938-1938 31.12 Lubsze
  12.01.1938-1938 07.12 Mazurówka
 6. Index nat. 1877-1942 Żurawno 314(6)
 7. Index cop. 1877-1942 Żurawno 314(7)
 8. Index mort. 1877-1942 Żurawno 314(8)
 9. Prot. przedśl. 1932-1943 Żurawno CCLXXII
  ŻURÓW

Nr Nazwa
Zespołu Daty Krańcowe Uwagi

 1. L. mort. 10.05.1776-1784 25.02 Żurów 314(1)
  23.09.1776-1784 10.02 Hrehorów
  13.03.1780-1781 01.05 Czeremchów
  25.07.1779-1783 14.03 Wasiuczyn
  08.03.1779-1783 06.10 Podmichałowce
  20.09.1779 Wierzbica CCLXXIII
  ŻYDACZÓW
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 2. L. cop. 26.05.1799-1897 17.10 315(1)
  26.05.1800-1873 09.11 Żydaczów
  05.02.1804-1877 15.11 Iwanowce
  16.11.1879-1888 06.02 Żydaczów
  24.05.1801-1897 14.11 Cucułowce
  24.02.1811-1897 21.02 Turady
  06.06.1802-1897 29.05 Pczany
  01.10.1889-1892 24.11 Żurawków
  22.09.1853-1890 17.02 Pokrowce
  27.10.1891-1897 02.10 Bereźnica
  25.10.1801-1863 18.10 Młyniska
  01.11.1807-1897 21.02 Zabłotowce
  02.06.1811-1885 20.09 Międzyrzecze
  16.11.1873-1879 16.11 Żydaczów
  13.02.1803-1890 04.11 Bereźnica
  06.02.1803-1888 13.02 Żurawków
  26.11.1865-1882 12.11 Młyniska
  22.11.1807-1890 20.11 Wołoniów
  19.11.1882-1897 17.10 Młyniska
 3. L. nat. 09.08.1838-1865 05.04 Żydaczów 315(2)
 4. L. bann. 21.04.1901-1924 19.10 Żydaczów 315(3)
 5. L. bann. 12.10.1924-1954 31.10 Żydaczów
  (+ kilkanaście akt luźnych) 315(4)
 6. L. nat. 04.02.1928-1945 16.09 Brulion
  (brak od XI 1932 do końca 1936) 315(5)
 7. Index cop. 1799-1945 Żydaczów 314(6)
  315(6)
 8. Index mort. 1799-1945 Żydaczów 314(7)
  315(7)
 9. L. extran. 1888-1937 Żydaczów 315(8) CCLXXIV RÓŻNE PARAFIE GALICYJSKIE
  w
  ARCHIDIECEZJI LWOWSKIEJ
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 10. Metrykalia varia 1881-1945 Metryki rzym.-kat. różnych parafii
  Archidiecezji Lwowskiej 324(1)
  325(1)
 11. L. nat., cop., mort. 1863-1930 Brak
 12. Metryki różne, akty chrztu, prot. przedśl., zmiana obrządku Różne lata Żydaczów, Barysz, Bereźnica Królewska, Dołha Wojniłowska, Sorocko, Mikulińce, Strusów, Podmonastyr, Ottyniowce, Rudno, Bóbrka, Ostrów, Załotowce, Młyniska
 13. l. nat.
  L. mort. 1854-1900
  1870-1908 Różne parafie
 14. Pojedyncze metryki z różnych parafii Bóbrka, Brzeżany, Horodenka, Kozowa, Krystynopol, Lwów, Połupanówka, Skałat, Stryj, Trembowla
 15. Metryki
  Varia Spis metryk urodzin rzym-kat.
  znalezionych luźno w księgach z różnych pa-rafii i wpisy z innych dokumentów
  kościelnych. Zszyte.
 16. Pojedyncze akty chrztu 1823-1935 Pojedyncze dokumenty z różnych parafii
  Status anim Brak danych (fragment)
 17. Varia Pojedyncze dokumenty z różnych parafii
  Akty chrztów, ślubów 1892 Ponikwa
  Metryki różne 1937-1944 Białohorszcze
 18. L. extran. 1892-1943 Różne parafie (Krzywczyce, Zniesienie, Do-bromil, Nieszawa, Stryj, Janów, Łyczaków i inne)
 19. L. extran. 1900-1937 Różne parafie (Lwów, Pianowice, Komarniki i inne) bardzo zniszczone
 20. L. cop. Małżeństwa kat. z zaboru ros. (m-z)
 21. L. nat. 2.11.1921-1930 21.04 Horodec, Popina
 22. L. mort. 1912-1916 Chłopiatyn, par. Żniatyn
  L. mort. 1932 Dłużniów, Liski, Myców, Przewodów,
  Wyżłów, Żniatyn
 23. L. nat. 1914 Skomorochy Nowe, par. Skomorochy Stare
 24. L. mort. 1937 Zubów, par. Ostrowczyk
 25. L. cop. 1907 Oryszkowce, Strzeliska Stare, par. Fraga, fragment
 26. L. nat. 1899 Markowa, dek. Konkolniki, woj. Tarnopol
 27. L. nat. 1936 Sieniawa, Sieniachówka
  L. cop. 1936 Sieniawa, 1 wpis
 28. L. nat. 1939-1943 Wykaz urodzonych,
  Spas, Maziarnia, par. Tadanie
 29. L. mort. 1925 Lwów
 30. L. nat. 1868 Słobodka Bołszowiecka, Bouszów
 31. L. mort. 1880 Hucisko brodzkie, Huta Nowa, Boratyn, Du-bie, Hołoskowice, Suchodoły, Wołochy, par. Ponikwa
 32. L. cop. 1948 Wykaz osób, urodzonych na Kresach, które po-brały się w Sulechowie (woj. lubuskie)
 33. L. nat. 1863 Stare Sioło, dek. Świrzów, pow. Bóbrka
 34. L. nat. 1911 Pużniki, dek. Buczacz CCLXXV GRECKOKATOLICKIE
  Nr Nazwa
  Zespołu Daty Krańcowe Uwagi
 35. Metryki różne 1847, 1919, 1921, 1936 Akty chrztu, zapowiedzi (Żurawno,
  Synowódzko Wyżne, Ruda Monastyrska)
  L. cop. 1911 Sobaszki, Grabowa, Jabłonówka
  L. cop. 1888 Nastaszczyn
  Zmiana obrządku 1864 Ponikwa (Ponikowa)
  Zmiana obrządku 1929-1939 Olesko
 36. L. cop. Ksiega ślubów greckokatolickiej parafii woj-skowej we Lwowie, Tom 1.
 37. L. mort. 1935-1937 Księga zgonów, ob. greckokatolicki, różne parafie (Chełm, Hrubieszów, Równe, Dubno)
 38. L. cop. 1901 Synowódzko Wyżne