Poszukiwania genealogiczne

Posted on Posted in Type A

Dokumenty i archiwalia z terenów województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego po II wojnie światowej uległy rozproszeniu i znajdują w wielu miejscach w Polsce oraz poza jej granicami. Przeszukujemy księgi metrykalne z Kresów odnajdując w nich akty urodzeń, ślubów i zgonów.

Korzystamy również z materiałów pomocniczych takich jak rejestry mieszkańców, spisy wyborców oraz właścicieli ziemski (między innymi z tzw. metryki józefińskiej i metryki franciszkańskiej). Szukamy osób szlachetnie urodzonych w herbarzach oraz rejestrach szlacheckich. Mając dane jednej osoby możemy odnaleźć wszystkich jej przodków.