Dowiedz się gdzie - czego - jak szukać

Wpisz nazwę miejscowości (po polsku i/lub cyrylicą)

Wyszukiwarka sprawdzi czy znajduje się w bazie któregoś z archiwów.
Jeśli miejscowość wyświetli się to istnieje duża szansa na odnalezienie poszukiwanej osoby.

Gdzie szukać? (archiwa i inwentarze)
Archiwum abpa Eugeniusza Baziaka w Krakowie

30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
tel. 12 252 35 60
archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl

Zobacz inwentarz tego archiwum:

Centralne Historyczne Archiwum Ukrainy we Lwowie

79000, pl. Soborna 3a, Lviv, Ukraina
tel. +380 032 235-40-63; 235-56-57
E-mail: archives2000@gmail.com
tsdial.archives.gov.ua

Zobacz jakie księgi metrykalne zachowały się w tym archiwum:

Państwowe Archiwum w Tarnopolu

46001 vul. Sahajdacznoho 14, Ternopil, Ukraina
tel. +380 352 52-26-18
dato@ukrpost.ua
te.archives.gov.ua

Zobacz jakie księgi metrykalne zachowały się w tym archiwum:

Archiwum Państwowe w Ivano-Frankowsku (Stanisławowie)

76007 vul. Sahajdacznoho 42a, Ivano-Frankivsk, Ukraina
tel. +3800342249077
daifo@if.archives.gov.ua
daifo.if.gov.ua

Zobacz jakie księgi metrykalne zachowały się w tym archiwum:

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu

Plac Katedralny 4 a, 37-700 PRZEMYŚL
tel. 16 678 66 94 w. 38
e-mail: b.archiwum@op.pl
Czynne codziennie od 9.00 do 13.00

Zobacz jakie księgi metrykalne zachowały się w tym archiwum:

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

ul. Długa 7, PL 00-263 Warszawa
tel. (+ 48 22 831-54-91 do 93
e-mail: sekretariat@agad.gov.pl
agad.archiwa.gov.pl

Państwowe Archiwum w Łucku

43024, м. Łuck, vul. Veteraniv, 21
tel. +38 0332 715 376
info@davo.voladm.gov.ua
volyn.archives.gov.ua

Zobacz jakie księgi metrykalne zachowały się w tym archiwum:

III Wydział Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3
03-718 Warszawa
tel. +48 22 443 12 81
adudek@um.warszawa.pl

Księgi dostępne w tej instytucji można sprawdzić wpisując nazwę miejscowości tu:
szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Lelewela 4
tel. centr. (016) 670-35-38,
archiwum@przemysl.ap.gov.pl

Księgi dostępne w tym archiwum można sprawdzić wpisując nazwę miejscowości tu:
szukajwarchiwach.pl

Napisz. Chętnie pomożemy.

biuro@poszukiwaniakresowe.pl

Poszukiwania genealogiczne

Dokumenty i archiwalia z terenów województw lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego po II wojnie światowej uległy rozproszeniu i znajdują w wielu miejscach w Polsce oraz poza jej granicami. Przeszukujemy księgi metrykalne z Kresów odnajdując w nich akty urodzeń, ślubów i zgonów.

(więcej…)

Wycieczki kresowe

Chcesz odwiedzić Ukrainę i Białoruś aby zobaczyć miejsca  z których pochodzi twoja rodzina? Organizujemy całość, tj. transport, pozwolenia oraz formalności. Możesz się wybrać tylko ty a może całą twoja rodzina. Dojeżdżamy i dochodzimy w miejsca niedostępne dla zwykłych aut.

Obywatelstwo polskie

Stary dowód osobisty lub akty metrykalne 2-3 pokoleń wstecz są najczęściej wymagane w celu potwierdzenia obywatelstwa polskiego. Posiłkowymi dokumentami w tych sprawach są wyciągi ze spisów wyborców lub dokumenty wskazujące na posiadania polskiego obywatelstwa.